Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
13°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

01.05.2007 Tarihli Meclis Toplantısı

Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice´nin Başkanlığında azalardan Metin Kozluca, Ekrem Durna , Zerrin Türk, İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Yaşar CAN,  Gülcan Kocabıyık, Mehmet Bektaş, Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk, Mesut Yıldırım, Veysel Gül, Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk,  Asım Eroğlu, Ali İhsan Vardoğan, Dursun Biçer, Alpaslan Seymen, Necat Çakır, Salim Kukul, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç,  İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet KOŞAR ve Güler Çetin´in  mevcut  oldukları anlaşıldı.

Azalardan İsmail Uslu ve Yusuf Sami Çınar´ın mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

Mazeretleri  nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İsmail Uslu ve Yusuf Sami Çınar´ın  izinli sayılmalarını  isteyen azalardan Gülcan Kocabıyık ve Mesut Yıldırım tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İsmail Uslu ve Yusuf Sami Çınar´ın izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

18.05.2004 tarih ve 174 sayılı meclis kararı ile Türkiye Belediyeler Birliğine Belediyemiz meclis üyesi Yaşar CAN asil üye olarak seçilmiştir. 04.04.2007 tarih ve 53 sayılı meclis kararı ile sehven yedek üyeliğe tekrar Yaşar Can seçildiğinden, yedek üyeliğe yeni üyenin isminin belirlenmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.04.2007 tarih ve 48 sayılı yazısı okunarak yapılan oylama neticesinde gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

Belediyemiz meclisi 07.01.2005 tarih ve 158 sayılı kararı ile isimsiz parkalara isim verilmiştir. Türlü İşler komisyonu tarafından parklara verilen bazı isimlerin tekrar değerlendirilmesi  teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 30.04.2007 tarih ve 272 sayılı yazısı okunarak yapılan oylama neticesinde gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

Fatih mahallesine bağlı Şahin ve Yıldız sokakların ( su deposu kuzeyi) Yenidoğan mahallesine bağlanma talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.04.2007 tarih ve 1309 sayılı yazısı okunarak yapılan oylama neticesinde gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

İzmit-Hacıhızır mahallesi, 409 ada, 20-21-22-24 ve 25 nolu parsellerin bulunduğu alanda arka cephedeki kot farkından dolayı yapılacak inşaatlar için tehlike olacağı belirtilerek gerekli önlemlerin alınması için konunun imar planı üzerinde değerlendirilmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.05.2007 tarih ve 1314 sayılı yazısı  okunarak yapılan oylama neticesinde gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

Kentsel Sit Alanı içersinde tescilli eserler dışındaki yapılarda koruma planı ile getirilmiş oranlar dışında  kentsel dokunun korunması ile birlikte binaların cephelerinde  mimari yorumlara yön verilebilmesi amacıyla Belediyemiz genel görüşünün belirlenerek uygulamanın denetlenmesini sağlanabileceği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.05.2007 tarih ve 1315 sayılı yazısı okunarak yapılan oylama neticesinde gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

04.04.2007 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde:

04.04.2007 tarihli tutanak özetinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2006 Yılı Kesin Hesabı  ile ilgili Hesap İşleri Müdürlüğünün 27.04.2007 tarih ve 1428 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

01.05.2007 tarihli meclis gündemdeki 4. maddeden  15. maddeye kadar olan konular ile aynı mecliste okunarak gündeme alınan gelen evrakların  04.05.2007 Cuma günü saat 16.00´ da yapılacak meclis toplantısında görüşülmek üzere,  01.05.2007 Salı günü saat 16.00´da yapılan meclis toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 Halil Vehbi YENİCE                      Gülcan KOCABIYIK                         Mesut YILDIRIM

  Belediye Başkanı                                Katip                                         Katip