Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

01.06.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2010 dönemi

1. birleşiminin 1. Oturumu 01.06.2010 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

 

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan Fikret Gökmen, Günay Atun, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle, Muammer Biner, Adnan Uysal, M.Zekeriya Özak, İsmail Sağıroğlu,  Hasan Kırlı, Muzaffer Gürfidan, İsmail Gündaş,  Hüseyin Canıgeniş, Emine Zeybek, Cengiz Özcan,  Hüseyin Üzülmez, Elif Bülbül, İbrahim Kılıç, Gülümser Ayhan, İbrahim Elgin, Fahri Meydan, İsmail Gün, Haspi Kösemen, Şahsuvar Marul, İbrahim Bulut, Ç.Devrim Yıldız, Orhan Karadağ, Zafer Yılmaz, Mehmet Demirtaş, Emine Okanalp, Olcay Sanal, Erkan Aksoy, Cengiz Çakar ve Fayık Çelik´in mevcut oldukları anlaşıldı.

 

13.05.2010 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

13.05.2010 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR -56-  21-25 Haziran 2010 tarihinde yapılacak olan Velo-City Bisiklet Kongre programı için gelen davete Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN´ın görevlendirilmesi teklifi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğünün 26.05.2010 tarih ve 220 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Avrupa Bisikletliler Dernek Federasyonu ve Kopenang Belediyesi ile 12-15 Mayıs 2009 tarihlerinde ortaklaşa düzenlenen ve kent içi bisikletli ulaşım konusunda etkin bir yol izlemeyi amaç edinen 14 Avrupalı şehirle birlikte Türkiyeden  tek katılımcı olarak İzmit Belediyesi adına bidirgeye imza atan Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN´nın bu yıl 21-25 Haziran 2010 tarihinde yapılacak olan Velo-City Bisiklet Kongre proğramı için gelen davete görevlendirilmesine, ve Pasaport uçak gidiş-dönüş bedeli ile yasal harcırahlarının ödenmesi hususunda İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.06.2005 tarih ve 5003-50520 sayı 2005/ 62 nolu genelgesinin 3.maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda karar alınması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 4- İzmit, Çayırköy mevkii, G23b.25b.1d uygulama imar planı paftası, 4425 parselde yer alan "Akaryakıt Bakım ve LPG istasyonu" alanının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden  düzenlenmesinin içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi  ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.05.2010 tarih ve 1305 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 5- İzmit, G23b-25a-Ia uygulama imar planı paftası, 602 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan ve 5/A-2/3 yapılaşma koşullarına sahip " Konut" kullanımlı alanın, yapılaşma koşulları  E:1.00 Hmax 3 kat olacak şekilde "Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı" olarak düzenlendiği 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.05.2010 tarih ve 1306 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 6- İzmit- Körfez mahallesi, 558 adada yer alan "E:0.20 Hmax:5.50" yapılaşma koşullarına sahip 16, 17 nolu parselleri ve üzerinde yer alan binaların imar palanına blok olarak işlendiği 24 nolu parseli kapsayan ve tamamının yapılaşma koşulunun  "E:1.40, Max: 3 kat" olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.05.2010 tarih ve 1302 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 7- İzmit- Sanayi mahallesi, 1868 ada, 9, 10, 11,18, 19 ve 20 nolu parsellerin "Konut Alanı" olan kullanımının "Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı" olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.05.2010 tarih ve 1304 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 8- İzmit-Tüysüzler mahallesi,161 ada, 4 nolu parselin kuzey-batısından geçen 7m.lik imar yolundan 5 metre olan ön bahçe mesafesinin 3 metre olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13.05.2010 tarih ve 1303 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 57-  İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.1a uygulama imar planı paftası, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 06.04.2010 tarih 1376 sayılı kararı ile tescil edilen 601 ada, 13 nolu parselde yer alan çeşmenin, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 06.04.2010 tarih, 1377 sayılı kararı ile tescil edilen 609 ada, 9 ve 11 nolu parseller arasında yer alan çeşmenin ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 06.04.2010 tarih, 1378 sayılı kararı ile tescil edilen 667 ada, 14 nolu parselde yer alan çeşmenin tescil kararlarının plana aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi  ile ilgili İmar Komisyonunun 10.05.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 58- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 06.04.2010 tarih, 1376 sayılı kararı ile tescil edilen İzmit-Cedit Mahallesi, G23b.24c.1c uygulama imar planı paftası, 460 ada, 59 nolu parselde tespit edilen kalıntının tescil kararının plana aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 10.05.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 59- İzmit, Kozluk MahallesiG23b-24d-2d uygulama imar planı paftası, 176 ada, 5 nolu parselde bulunan Seka Camii´nin imar planı üzerindeki yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 13.05.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 60-  İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.3b uygulama imar planı paftası, 119 nolu yapı adasının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 13.05.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 61-  İzmit, Veliahmet Mahallesi, G23b-24c-1d uygulama imar planı paftası, 356 ada, 4, 5, 6 ve 23 no´lu parsellerin cephe aldığı 6 metre kesitteki imar yolu hattının; bu kısımda oluşacak yapılarda düzgün bina formu oluşturmak, kentsel estetik değerlerin korunabilmesi ve mimari çözümlerde kısıtlılığın giderilebilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi şeklinde önerilen  uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 18.05.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 62-  Belediyemiz Deretepe mevkii G23b.25a Nazım İmar Planı paftası,G23b.25a.2a-2b Uygulama İmar planı paftaları 231 nolu imar adasının kuzeyinde Y: 497285.765-497480.988 yatay ve X: 4518315.972-4518181.364 düşey koordinatları arasında yer alan alanda Kocaeli Büyükehir Belediye meclisinin 12.03. 2010 tarih ve 162 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 20.05.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 63-  İzmit-Karabaş Mahallesi, G23b.24c.1c, G23b.24c.4b uygulama imar planı paftaları, 1056 ada, 57 nolu parselin yapılanma koşullarından yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 25.05.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 64-  İzmit, Mehmetalipaşa Mahallesi, G23b-25d-1c, 4b uygulama imar planı paftaları, 772 ada, 1 nolu parsel maliklerinin 1.İdare Mahkemesinde, 2008/940 esas numarasıyla açmış oldukları dava sonucunda söz konusu parselde önerilen uygulama imar planı değişikliği teklifinin Belediyemiz Meclisi´nde görüşülmesi gerektiği kararının alındığı belirtilerek, söz konusu parsel üzerindeki kısıtlamaların kaldırılarak emsallerine uygun olarak imar durumu verilmesi, aksi halde parselin kamulaştırılması kararının alınması talebi ile ilgili İmar komisyonunun 27.05.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 65-   Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Hatipköy mahallesi 3358 ada, 27 nolu parsel imar planında Belediye Hizmet alanı olarak ayrılmıştır.  Söz konusu parseli, çok amaçlı Kültür Merkezi yapmak, yapıldıktan sonra parsel ve üzerindeki yapı ile beraber belediyemize iade edilmek üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre bedelsiz olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne devir edilmesi ve aynı konu ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapma konularında Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.05.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 66-   Kocaeli İli İzmit ilçesi, Alikahya Fatih mahallesinde  3402 sayılı  Kadastro Kanununun Ek madde 4 hükümlerince 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında yapılacak kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere 06/ 04/2010 tarih ve 37 sayılı meclis kararı ile bilirkişi listeleri belirlenmiştir. Ancak Alikahya Fatih mahallesinde bilirkişi olarak seçilen Ahmet Rasim oğlu Hilmi EGEMEN´in Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan adli sicil kaydında sabıkasının mevcut olduğu anlaşılmış olup, bu şahsın yerine (1)  adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler  komisyonunun 20.05.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde :

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 67-   Hatip köy Harman sokak, Hatip köy Nato caddesi ve Gündoğdu mahallesi Tarihi Çeşme yanında  İzmit Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler  komisyonunun 20.05.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 68- Belediye Meclis üyesi Tahir Metin ALAN´ın istifası nedeniyle boşalan imar komisyon üyeliğine yeni üyenin seçilmesi teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri Fikret GÖKMEN ve M.Zekeriya ÖZAK tarafından verilen 01.06.2010 tarihlli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye Meclis üyesi Tahir Metin ALAN´ın istifası nedeniyle boşalan imar komisyon üyeliğine Belediye meclis üyesi Fayık ÇELİK´in seçilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 69- İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.04b.2c-2d uygulama imar planı paftaları, 1296 ada, 16 nolu parseldeki imar hakkının, 17 ve 18 nolu parsellerin içinde bulunduğu blok alanına dahil edilmesi ve 1296 ada, 16, 17, 18 nolu parselleri kapsayan yeni oluşturulacak bloğun batısında yer alan mevcut uygulama imar planında "60x20" ebatlarında belirlenmiş olan bloğun "55x20" olacak ve 15 nolu parsel sınırında sonlanacak şekilde yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 18.05.2010 tarihli raporu okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan  Temel Yılmaz, İlyas Şeker, Kani Baştürk, Mahmut Öztürk´ün mevcut  olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazereti nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Temel Yılmaz´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Fikret Gökmen ve Fahri Örengül tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan  Temel Yılmaz´ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazeretleri nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İlyas Şeker Mahmut Öztürk  ve Kani Baştürk´ ün izinli sayılmalarını  isteyen azalardan Emine Okanalp ve Emine Zeybek tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan  İlyas Şeker, Mahmut Öztürk  ve  Kani Baştürk´ün izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 01.06.2010 Salı  günü Saat 15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 06.07.2010 Salı günü saat 15.00´de  toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.