Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

01.09.2009 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2009 dönemi

1. birleşiminin 1. oturumu 01.09.2009 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan T. Metin Alan, Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, İlyas Şeker, Şaban Sarıgülle, Muammer Biner, Adnan Uysal, M.Zekeriya Özak, İsmail Sağıroğlu, Muzaffer Gürfidan, İsmail Gündaş, Hüseyin Canıgeniş, Emine Zeybek, Cengiz Özcan, Hüseyin Üzülmez, Elif Bülbül, Gülümser Ayhan, İbrahim Elgin, Fahri Meydan, İsmail Gün, Haspi Kösemen, Kani Baştürk, Şahsuvar Marul, İbrahim Bulut, Ç.Devrim Yıldız, Mahmut Öztürk, Orhan Karadağ, Mehmet Demirtaş, Emine Okanalp, Cengiz Çakar´ın mevcut oldukları anlaşıldı.

Belediye meclis üyesi T.Metin Alan tarafından verilen, Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanlığından alınan Belsa Plaza binaları olarak bilinen yeni Belediye binası ile ilgili; soru önergesine ilgili müdürlük tarafından yazılı cevap verilmesine karar verildi.

Belediye meclis üyesi T.Metin Alan tarafından verilen, Belediyemizin yan kuruluşu olan Bekaş ve Sarbaş A.Ş şirketleri ile ilgili; soru önergesine ilgili müdürlük tarafından yazılı cevap verilmesine karar verildi.

04.08.2009 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

04.08. 2009 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi

3- İzmit-Alikahya mevkii 162 ada 2 nolu parselde kayıtlı Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazın İl Özel İdaresi adına tahsis edilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 27.08.2009 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

4- 2009/ 2010 Eğitim -Öğretim döneminde 01.09.2009- 01.09.2010 tarihleri arasında uygulanacak aylık aidat teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 24.08.2009 tarih ve 862 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Belediye Başkanı tarafından verilen sözlü önerge gereği Gündemin 5.maddesi ile 11 . maddenin yer değiştirilerek görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

5- Kuruçeşme Fatih ve Kocatepe mahallelerinin kuzey batısında yeni bir mahalle oluşturulması talebi ile ilgili İmar komisyonunun 20.08.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

6-Gündoğdu mahallesi, 129 ada 7 nolu parselin ayrık nizam olan yapılanma düzeninin bitişik nizam olarak yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.08.2009 tarih ve 2033 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

-2-

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 87- İzmit- Yenidoğan Mahallesi , 19M-Ia;d uygulama paftası, 3326 adanın imar planı yapılanma koşullarından , 9 no´lu parselin güneyindeki yapı yaklaşma sınırları içersindeki alanın okul alanına dahil edilmesi ile bu alanın güney ve batısındaki yapı yaklaşma sınırının 5 m. olarak yeniden düzenlenmesini içeren imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 12.08.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 88- İzmit-Yenimahalle G23b-23d-3d uygulama imar planı paftası, 2825 adanın güneyinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 10.09.2004 tarihinde onayladığı İskele- Dolgu Alanı ve 24.10.2005 tarihinde onayladığı ilave Şamandıra Alanında ilave ve revizyon koşulları içeren teklifinin reddi ile ilgili İmar komisyonunun 06.08.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

9- İzmit-Körfez Mahallesi, 3415 ada, 11 ve 12 nolu parsellerin batısından geçen 15m.lik imar yolunun Sefa Sirmen Bulvarına bağlanması ile ilgili imar komisyonunun 25.08.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 89- İzmit- Kabaoğlu G23b-19c-1b uygulama imar planı paftası, 2116 nolu parselin güney yönündeki yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 25.08.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

11-5393 sayılı Belediye kanununun 41.maddesi hükümleri gereğince 2010-2014 yıllarına ait hazırlanan Stratejik plan ve programlarının 5393 sayılı kanunun 18.maddesi (a) bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 24.08.2009 tarih ve 104 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Azalardan Hasan Kırlı, İbrahim Kılıç, Zafer Yılmaz, Olcay Sanal ve Erkan Aksoy ´un mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

Mazeretleri nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Hasan Kırlı, İbrahim Kılıç ve Zafer Yılmaz´ın izinli sayılmalarını isteyen azalardan İbrahim Elgin ve Mahmut ÖZTÜRK tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Hasan Kırlı , İbrahim Kılıç ve Zafer Yılmaz´ın izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

-3-

Mazereti nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Erkan Aksoy´un izinli sayılmasını isteyen azalardan Hüseyin Üzülmez ve Muammer Biner tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Erkan Aksoy´un izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

01.09.2009 tarihli meclis toplantısının 1.birleşiminin kapatılmasına ve 2.birleşiminin 07.09.2009 pazartesi günü saat 15.00 de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.