Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
11°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

01.11.2005 Tarihli Meclis Toplantısı

Belediye Başkanının Çağrısı Üzerine İzmit Saraybahçe Belediye Meclisinin 2005 dönemi 2.içtima devresi 3. birleşiminin 1. oturumu 01.11.2005 Salı Günü saat 14.00 da yaptığı Meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

* Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice Başkanlığında azalardan Metin Kozluca,Ekrem Durna,Zerrin Türk,İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Şemsettin Ceyhan,Yaşar Can,İsmail Uslu, Gülcan Kocabıyık, Mehmet Bektaş, Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk, Osman Nuri Erturan, Mesut Yıldırım, Veysel Gül, Yusuf Sami Çınar, Yalçın Akkuş,İsmail Selçuk, Asım Eroğlu, Alpaslan Seymen, Necat Çakır,Salim Kukul,Temel Çağlayan, F. Sadık Bamaç, , İzzet Dal,İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar ve Güler Çetin ´in mevcut oldukları anlaşıldı.

Azalardan Mehmet ATAç´ın mevcut olmadığı anlaşıldı.

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan aza Mehmet Ataç´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan İbrahim Güçlü ve Alpaslan Seymen tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Mehmet Ataç´ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

* 04.10.2005 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
04.10.2005 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

* 2006 Yılı Tarife Cetvelinin incelenmesi devam ettiğinden Belediye Meclisinden ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Bütçe Komisyonunun 27.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 
Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* 2006 Mali Yılı Belediye Bütçesi ile ilgili Bütçe Komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakeresinden sonra esami tayin sureti ile yapılanoylama neticesinde;
2006 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi

* 2006 Mali yılı Belediye memur ve işçi kadrolarının müzakeresi yapılarak esami tayin sureti ile yapılan oylma neticesinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

* 2006 Mali yılı Belediye Gider Bütçesinin toplamı 54.000.000.00.-YTL olarak bölüm bölüm esami tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

* 2006 Mali Yılı Belediye Gelir Bütçesinin toplamı 54.000.000.00.-YTL olarak esami tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

* 2006 Mali Yılı Belediye Bütçe kararnamesi madde madde okunarak esami tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde kararnamenin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

* 3 Yıl süre ile Belediye Hizmetlerinden ihtiyaç duyulacak araçların piyasadan kiralanması için Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi teklifi ile ilgili idari işler müdürlüğünün 28.10.2005 tarih ve 313 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne (Belediye Meclis Üyeleri Alpaslan Seymen,Necat Çakır,Salim Kukul,Temel Cağlayan,F.Sadık Bamaç,İzzet Dal,ibrahim Güçlü,Müfit Karakuş,Saffet Koşar ve Güler Çetin´in mualif oylarına karşı ) oy çokluğu ile karar verildi.

* İzmit-Turgut mahallesi,20M-IIIc pafta,4321 ada,7 nolu parselin bulunduğu kesimde imar planı yapılanma koşullarından önbahçe mesafesinin 3m.olarak düzenlenmesi suretiyle plan değişikliği teklifi ile ilgili Araştırma Planlama ve koordinasyon Müdürlüğünün 26.10.2005 tarih ve 347 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* İzmit-Hacıhızır mahallesi,19N-Ia imar planı paftası,26 kadastro paftası, 407 ada,20 nolu parselin bulunduğu yapı adasında,mevcut yapılaşma ve parselin kuzeyindeki imar yolunun merdivenli yol olduğu gerekçesiyle yapılanma koşullarından ön bahçe mesafesinin kaldırılarak yapılanma düzeninin ön bahçesiz bitişik nizam olarak değiştirilmesi suretiyle plan değişikliği teklifi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 10.10.2005 tarih 315 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* İzmit- Körfez mahallesi, 9 kadastro paftası, 541 ada, 28 nolu parselin bulunduğu yapı adasında, yapılanma koşullarından 2 kat olan maksimum kat sayısının komşu 641 kadastro adası ve 22, 104 ile 18 nolu parsellerin bulunduğu imar adasında olduğu gibi 3 kat olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 10.10.2005 tarih ve 321 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* İzmit- Turgut mahallesi, 19M-IIa uygulama imar planı, 4332 ada, 18 numaralı parselin bulunduğu yerde imar planı üzerinde parselin batısında bulunan park alanı sınırının mevcut binanın arka bahçe mesafesinin h/2 koşulunu sağlamadığından arka cephe yapı yaklaşma sınırının 3 m.yi sağlayacak biçimde yeniden düzenlenmesi teklifi ile ilgili imar komisyonunun 21.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi

* İzmit- Yenidoğan mahallesi, 109 kadastro paftası, 965 ada, 114 numaralı parselin doğusundan geçen imar yolunun güzergahının kaydırılması teklifinin reddi ile ilgili imar komisyonunun 20.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi

* İzmit- Körfez mahallesi, 19N-IIc uygulama imar planı, 1856 ada, 1 nolu parselin bulunduğu yerde Akaryakıt ve Servis İstasyonu ile LPG Tesis Alanı olarak gösteriminin yapılması ile ilgili imar komisyonunun 17.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi

* İzmit - Ömerağa mahallesi, 19N-Id uygulama imar planı, 13 kadastro paftası, 300 ada, 22 ve 41 ( yeni;44) nolu parsellerin bulunduğu kesimin Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi teklifi ile ilgili imar komisyonunun 06.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi

* İzmit- Arızlı, 20L-IIIc ve 19L-IIb uygulama imar planı, 152 ada, 8 nolu parselin bulunduğu yerde yan bahçe mesafesinin 3 m. olarak düzenlenmesiteklifi ile ilgili imar komisyonunun 06.10.2005 tarihli raporu okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi

* İzmit- Turgut mahallesi, 20M-IIId uygulama imar planı, 4267 ada, 4 numaralı parselin bulunduğu ön bahçesiz bitişik nizam (-/B-3) olarak düzenlenmesi talebinin reddi ile ilgili imar komisyonunun 27.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi

* 5 yıllık imar programı revizyonu teklifi ile ilgili imar komisyonunun 27.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi

* Saraybahçe Belediyesi uygulama imar planı notları revizyonu teklifinin incelenmesine devam edildiğinden Belediye meclisinden ek süre istenmesi ile ilgili imar komisyon Başkanlığının 27.10.2005 tarih ve 285 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde ;
Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* Yenidoğan mahallesi,20M-IVc uygulama paftası,3312 ada,7 ve 8 nolu parsellerin Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifinin incelenmesine devam edildiğinden Belediye Meclisinden ek süre istenmesi ile ilgili imar komisyon Başkanlığının 27.10.2005 tarih ve 9 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* Yenidoğan mahallesi,20M-IIIa uygulama paftası,4868 ve 4869 adalarda konut alanı düzenlenmesi ile ilgili teklifin incenlenmesine devam edildiğinden Belediye Meclisinden ek süre istenmesi ile ilgili imar Komisyon Başkanlığının 27.10.2005 tarih ve 275 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* Yenimahalle Şirintepe mevkiinde Gündüz Hastanesi olarak kullanılan 27 ada, 453 nolu parsellerin kuzeyinde bulunan imar planında AçıkPazar Alanı ve Sağlık Tesisi Sahası olarak gözüken 1278 ada,5 parsel nolu yerin hastaların ayakta tedavi amaçlı uğraşı yeri olarak kullanılması için 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin (e) bendine göre Kocaeli Üniversitesine tahsis edilmesi ve protokol düzenlenmesi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili imar ve Bütçe komisyonlarının 25.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi

* İlköğretim okullarında Eğitim ve öğretim için gerekli konulardaki eksikliklerin belirlenmesi ve bu konudaki gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun 27.10.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi

* Çağın vebası olan sigaraya başlama yaşının İlköğretim çağlarına inmesi nedeniyle bu konu hakkında Belediyemiz tarafından çalışmaların başlatılması teklifinin incelenmesine devam edildiğinden Belediye Meclisinden ek süre istenmesi ile ilgili Çevre Sağlık Komisyon Başkanlığının 28.10.2005 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* 5393 sayılı Belediye Kanununun değişmesiyle birlikte Belediyelerde uygulamalarda değişmiştir.Bu değişiklikleri yakalamamız ve İSO 9001 Kalite Belgesi almamızdan dolayı gelişen ve modernleşen çağımızdaki son değişiklikleri görmemize yardımcı olabilmesi için KalDer´e üye olmamız gerekmektedir.Bu sebeple KalDer´e üye olunması teklifi ile ilgili Personel ve Eğitim müdürlüğünün 27.10.2005 tarih ve 1732 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* Meclisimize daha önce gelmiş olan konuyla ilgili olarak uyuşturucu kullanımının önlenmesi çalışmalarına devam edilmesi teklifi ile ilgili Belediye Meclis üyeleri Gülcan Kocabıyık ve Hasibe Hepdurluk tarafından verilen 0l.11.2005 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal hizmetler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 01.11.2005 Salı günü saat 14.00 de yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

HALİL VEHBİ YENİCE GÜLCAN KOCABIYIK ŞEMSETTİN CEYHAN 
BELEDİYE BAŞKANI KATİP KATİP