Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

01.11.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2011 dönemi

1. birleşiminin 1. ve 2.  Oturumu 01.11.2011 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat Doğan Başkanlığında azalardan Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Muammer Biner, Şaban Sarıgülle, M.Zekeriya Özak, Adnan Uysal, Hasan Kırlı, İsmail Sağıroğlu, İsmail Gündaş, Muzaffer Gürfidan, Emine Zeybek, Hüseyin Canıgeniş, Hüseyin Üzülmez, Cengiz Özcan, İbrahim KILIÇ, Elif Bülbül, İbrahim Elgin, Gülümser Ayhan, İsmail Gün, Kani Baştürk, Haspi Kösemen, İbrahim Bulut, Şahsuvar Marul, Mahmut Öztürk, Çağlar Devrim Yıldız, Zafer Yılmaz, Orhan Karadağ, Emine Okanalp,  Mehmet DEMİRTAŞ, Erkan AKSOY, Ali Yılmaz, Cengiz Çakar ve Fayık Çelik´in mevcut oldukları anlaşıldı.

04.10.2011 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

04.10.2011 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G-1- 5957 sayılı " Sebze ve Meyveleri ile Yeterli Arz Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" 26.03.2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili kanunun Pazar yerleri başlıklı 7.maddesinin 3.bendinde " Üretici pazarları ,yörede yetiştirilen mal miktarı ve çeşidi üretim sezonu ile üretici ve tüketici talepleri dikkate alınarak semt pazarlarının kurulduğu günlerle aynı olmamak şartıyla belediyelerce kurulur " dendiğinden üretici pazarlarının kurulması teklifi ile ilgili  Belediye meclis üyeleri Fikret Gökmen  ve İbrahim Elgin tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:   

Önergenin gündeme alınmasına ( Dr. Nevzat DOĞAN, Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Ali YILMAZ,ın  muhalif oylarına karşı ) oyçokluğu ile   karar verildi

 

KARAR 114-    2010-2014 Stratejik Planından alınan 2012 yılı performans programının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi a bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.10.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne  oybirliği ile karar verildi.

 

Madde  4- Belediyemiz hüküm tasarrufunda bulunan M.Alipaşa mah,G23B25D2B pafta,1560 ve 1556 adalar arasındaki 1830 m2 lik otopark alanının 10 yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 12.10.2011 tarih ve 6015 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 5-  Bekirdere mahallesi Sezer sokak 337 ada 16 parselde yeni yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 21.10.2011 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 6- İzmit- Ağaköy mevkiinde imar kanununun 18.maddesi uygulaması yapılması aşamasında uygulamaya esas belirlenen mülkiyet ve yapılaşma sorunlarının çözümüne yönelik imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.10.2011 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 7- İzmit- Durhasan, G24A-21A-4B-4C, G24A-21D-1A-1B uygulama imar planı paftaları 740, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, nolu yapı adalarının imar planı yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.10.2011 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 115- İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.25d.1c Uygulama İmar Planı paftasında yer alan "Akaryakıt, Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" alanı kullanımına sahip 1855 ada 4 nolu parselin Hmax:5.50mt olan yükseklik değerinin Hmax:7.00mt olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 13.10.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 116 -Kuruçeşme-Hatipköy Mahallesi, G23b.23c.1d, G23b.23d.2c uygulama imar planı paftaları, 2107 ada ve 2110 no´lu adalar 1-2 ve 14 no´lu parsellerin bulunduğu alanda imar yolu hatlarının yeniden düzenlenmesi suretiyle hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi   ile ilgili imar komisyonunun 20.10.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 117- İzmit- Tavşantepe Mahallesi (tapuda Gündoğdu), G23b.25a.3d Uygulama İmar Planı paftası, 231 ada 10 nolu parsele 2006 yılında kısmi inşaat ruhsatı, 2009 yılında ise kat ilavesi ruhsatı alındığı ancak çatı tadilatı için tekrar imar durumu aldığında önceki yıllarda alınmış olan imar durumlarının aksine "B-3" olan yapılanma koşulunun "5/A-3/3, 0.35/1.05" olarak değişmiş olduğunun fark edildiği belirtilerek, sehven oluşan bu durumun giderilmesi adına yapılanma koşulunun eski durumuna göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 07.10.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 11- İzmit-Kocatepe mahallesi, G23b-23d-1b-2a uygulama imar planı paftaları, 384, 388, 584, 586 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar yolu, konut alanı ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 20.10.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 118- İzmit-Durhasan , G23b.25a.2c-3b , G23b.24b.Ia-Ib-Ic-Id-4a-4b uygulama imar planı paftalarında yer alan Kentsel Çalışma Alanı ve Konut Alanı kullanımına ayrılmış bölgenin uygulama imar planına yasal askı süresinde yapılan itirazları içeren talepler ve değişiklik önerileri  ile ilgili İmar komisyonunun 21.10.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 13- 2012 yılı tarife cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.10.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR -119   Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan, M.Alipaşa (Yenişehir) Mahallesi, 1744 adada bulunan mahalle konağının zemin katının bir bölümünü, Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılmak üzere tahsisi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.10.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 120-  Orhan Mahallesi  G23b-24b-4c  pafta 3452  ada  2  nolu   2184 M2 li  parsel Uygulama İmar planında Belediye Hizmet alanı olarak ayrılmıştır. Belediyemize ait olan parsele gerekli olan projenin yapılması ve uygulanabilmesi için 5393 sayılı Belediye  kanununun 75/a maddesine göre ortak proje yapmak  ve aynı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapmak üzere yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.10.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 121- 2012 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 21.10.2011 tarihli raporu Esame-i tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde:

 

2012 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

2012 Mali Yılı Belediye Bütçe Kararnamesi  madde madde okunarak yapılan oylama neticesinde kararnamenin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

2012 Mali Yılı Belediye Gider Bütçesinin Kurumsal kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel sınıflandırılmalarının birinci düzey toplamları 105.000.000.00 TL olarak Esame-i tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

2012 Mali Yılı Belediye Belediye Gelir Bütçesinin Ekonomik sınıflandırmalarının birinci düzeyi toplamları 105.000.000.00 TL olarak Esame-i tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G-1- 5957 sayılı " Sebze ve Meyveleri ile Yeterli Arz Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" 26.03.2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili kanunun Pazar yerleri başlıklı 7.maddesinin 3.bendinde " Üretici pazarları ,yörede yetiştirilen mal miktarı ve çeşidi üretim sezonu ile üretici ve tüketici talepleri dikkate alınarak semt pazarlarının kurulduğu günlerle aynı olmamak şartıyla belediyelerce kurulur " dendiğinden üretici pazarlarının kurulması teklifi ile ilgili  Belediye meclis üyeleri Fikret Gökmen  ve İbrahim Elgin tarafından verilen takririn okunarak komisyona indirilmesi ile ilgili yapılan oylama neticesinde:

Önergenin komisyona gönderilmesi ( Dr. Nevzat DOĞAN, Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Ali YILMAZ, Adnan UYSAL´ın  muhalif oylarına karşı ) (Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13. Maddesinin c bendine istinaden) oyçokluğu ile   red edildi.

 

 

Azalardan Fahri MEYDAN, Olcay SANAL´ın mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazereti  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Fahri Meydan´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Şaban Sarıgülle ve Fikret Gökmen tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Fahri Meydan´ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Olcay SANAL´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Adnan UYSAL ve Ali YILMAZ tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Olcay SANAL´ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 01.11.2011 Salı günü Saat 15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 06.12.2011 Salı günü saat 15.00´de  toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.