Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

01.12.2005 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Saraybahçe Belediye Meclisinin 2005 dönemi 2.içtima devresi 4. birleşiminin 1.oturumu 01.12.2005 Perşembe Günü saat 14.00 da yaptığı Meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

 
* Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice Başkanlığında azalardan Metin Kozluca, Zerrin Türk, İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Şemsettin Ceyhan, Yaşar Can, İsmail Uslu, Gülcan Kocabıyık, , Hasibe Hepdurluk, Osman Nuri Erturan, Mesut Yıldırım, Veysel Gül, Yusuf Sami Çınar, İsmail Selçuk, Asım Eroğlu, Alpaslan Seymen, Necat Çakır, Salim Kukul,Temel Çağlayan, F. Sadık Bamaç, , Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar ve Güler Çetin ´in mevcut oldukları anlaşıldı.

* Azalardan Ekrem Durna, Mehmet Bektaş, Mustafa Dağ ve Yalçın Akkuş´un mevcut olmadığı anlaşıldı.

* Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Mehmet Bektaş, Yalçın Akuş ve Mustafa Dağ´ın izinli sayılmalarını isteyen azalardan Gülcan Kocabıyık ve Şemsettin Ceyhan tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Mehmet Bektaş, Mustafa Dağ ve Yalçın Akkuş´un izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

* 01.11.2005 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
01.11.2005 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

* Gayrimenkul satışı hususlarının 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin e bendi gereği görüşülmesi sureti ile Başkan ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak ve Gecekondu Müdürlüğünün 24.11.2005 tarih ve 634 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

* 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla alınacak Tedbirler yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 2/2nci maddesi uyarınca, yerel koşul ve özellikler dolayısıyla yangın tehlikesine uğraması olası alanların belediye meclisleri tarafından saptanması gerekmektedir. İlgili mevzuat doğrultusunda gerekli çalışmaların başlatılması sağlanmalıdır. Dendiğinden yangın tehlikesine uğraması olası alanların belirlenmesi teklifi ile ilgili Sivil Savunma Uzmanlığının 24.11.2005 tarih ve 115 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü  İşler  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* İzmit- Körfez Mahallesi, 9 kadastro paftası, 541 ada, 28 nolu parselin bulunduğu imar adasının yapılanma koşullarından kat sayısının 3 olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği  teklifi ile ilgili imar komisyonunun 17.11.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

* İzmit- Hacıhızır Mahallesi, 19N-Ia uygulama imar planı, 26 kadastro paftası, 407 ada, 20 numaralı parselin bulunduğu yerde yapılanma şartının ön bahçesiz bitişik nizam olarak düzenlenmesinin reddi ile ilgili imar komisyonunun 18.11.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

* İzmit- Turgut Mahallesi, 20m-IIIc Uygulama imar planı, 4321 ada, 7 numaralı parselin bulunduğu yerde yapılanma koşullarından önbahçe mesafesinin 3 metre olarak düzenlenmesinin reddi ile ilgili imar komisyonunun 18.11.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

* İmar planı uygulamalarında yaşanan çelişkilerin giderilmesi, imar yönetmeliği uygulama hükümleri ile uyumun sağlanması ve plan değişikliği teklifleri sayısının artması ile belirlenen ihtiyaçlara cevap verilebilmesi amacıyla hazırlanan Saraybahçe Belediyesi Uygulama İmar Planı Notları Revizyonu teklifi  ile ilgili imar komisyonunun 24.11.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

* 5393 sayılı Belediye Kanununun değişmesiyle birlikte Belediyelerde uygulamalarda değişmiştir. Bu değişiklikleri yakalamamız ve İSO 9001 Kalite Belgesi almamızdan dolayı gelişen ve modernleşen çağımızdaki son değişiklikleri görmemize yardımcı olabilmesi için KalDer´e üye olmamız gerekmektedir. Bu sebeple KalDer´e üye olunması teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 18.11.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

* Cedit mahallesi, 55 kadastro paftası, 452 ada, 9 nolu parselin bulunduğu yapı adasının yapılanma düzeninin ön bahçesiz bitişik nizam olarak değiştirilmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 24.11.2005 tarih ve 364 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde : 
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* Körfez mahallesi, 19N-IIIb uygulama paftası, 1877 ada, 20 nolu parselin bulunduğu yapı adasında yapılanma koşulunun ön bahçesiz ayrık nizam olarak değiştirilmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 24.11.2005 tarih ve 373 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* Yenidoğan mahallesi, 20M-IVc uygulama paftası, 4412 ada, 7 ve 8 nolu parsellerin Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili teklifin inceleme çalışmaları devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar Belediye meclisinden ek süre istenmesi ile ilgili İmar Komisyon Başkanlığının 24.11.2005 tarih ve 9 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 
Konunun yeniden  görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* Yenidoğan mahallesi, 20M-IIIa uygulama paftası, 4868 ada, ve 4869 adalarda konut alanı düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar Belediye Meclisinden ek süre istenmesi ile ilgili İmar Komisyon Başkanlığının 24.11.2005 tarih ve 275 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun yeniden  görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* Meclisimize daha önce gelmiş olan konuyla ilgili olarak uyuşturucu kullanımının önlenmesi çalışmalarının incelenmesi devam ettiğinden süre uzatımı için Meclisten yetki istenmesi teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunun 24.11.2005 tarihli raporu okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde: 
Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* Çağın vebası olan sigaraya başlama yaşının ilköğretim çağlarına inmesi nedeniyle bu konu hakkında belediyemiz tarafından çalışmaların başlatılması konusunun incelenmesi devam ettiğinden süre uzatımı için Meclisten yetki istenmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 25.11.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* Çalışmalarına başlanmış olan Kent Müzesine katkı sunulması amacı ile İzmit´in tarih, kültürel ve sosyal yerlerinin belirlenmesi, şehir rehberinin hazırlanması ile ilgili çalışmaların yapılması hakkındaki Belediye meclis üyeleri Gülcan Kocabıyık ve Yaşar Can tarafından verilen  01.12.2005 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde: 
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

* Cedit mahallesi, 55 kadastro paftası, 453 ada, 1 nolu parselin bulunduğu yerin kent meydanı olarak düzenlenebilmesi için imar planı üzerinde gerekli değişikliğin yapılması teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri İsmail Uslu ve Gülcan Kocabıyık tarafından verilen 01.12.2005 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde: 
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

* İzmit kent merkezinde yer alan İstiklal caddesine cepheli parsellerde yer alan yapıların mevcut imar planında belirtilen 5 m. ön bahçe mesafesini sağlamadığı dolayısıyla mevcut durum ve imar planı yapılanma şartlarının örtüşmediği gerekçesiyle bu kesimdeki imar planı bahçe mesafeleri koşulunun değiştirilmesi teklifi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 30.11.2005 tarih ve 368 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

* Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 01.12.2005 Perşembe günü saat 14.00 de yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

HALİL VEHBİ YENİCE GÜLCAN KOCABIYIK ŞEMSETTİN CEYHAN 
BELEDİYE BAŞKANI    KATİP                  KATİP