Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

02.02.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2010 dönemi
1. birleşiminin 1.Oturumu 02.02.2010Salı günü saat
15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkan Vekili Hüseyin Üzülmez Başkanlığında azalardan T. Metin Alan, Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, İlyas Şeker, Şaban Sarıgülle, Muammer Biner, Adnan Uysal, M.Zekeriya Özak, İsmail Sağıroğlu, Muzaffer Gürfidan, İsmail Gündaş, Hüseyin Canıgeniş, Emine Zeybek, Cengiz Özcan, İbrahim Kılıç, Gülümser Ayhan, İbrahim Elgin, Fahri Meydan, İsmail Gün, Haspi Kösemen, Kani Baştürk,Şahsuvar Marul, İbrahim Bulut, Ç.Devrim Yıldız, Mahmut Öztürk, Orhan Karadağ, Mehmet Demirtaş, Emine Okanalp, Erkan Aksoy ve Cengiz Çakar´ın mevcut oldukları anlaşıldı.

05.01.2010 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

05.01.2010 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Belediye Meclis üyesi T.Metin Alan tarafından verilen Terzibayırı, Kale sokakta çöken istinat duvarı ile ilgili soru önerisine ilgili Müdürlük tarafından yazılı olarak bilgi verilmesine karar verildi.

Belediye Meclis üyesi T.Metin Alan tarafından verilen Heykel yanında Şelale yapımının,sit alanında olduğu için bu projenin bir an önce tasdik edilip daha sonra ruhsatlandırılıp çalışmaların devam edilmesi ile ilgili soru önerisine ilgili Müdürlük tarafından yazılı olarak bilgi verilmesine karar verildi.

Belediye meclis üyesi Fahri Örengül tarafından Aynı mahiyette mühürlenmesi gereken kaç tane inşaatın bulunduğu ve ne tür işlemlerin yapıldığı ile ilgili soru önerisine ilgili Müdürlük tarafından yazılı olarak bilgi verilmesine karar verildi.

KARAR 12- Ülkemiz Kent tanıtımına,gelişimine katkıda bulunmak için bir fırsat olacak 2010 yılında yapılacak Dünya kablolu Su Kayağı Şampiyonası ile ilgili Uluslararası Su kayağı ve Rüzgar Sörfü Federasyonuyla anlaşmaları yapmaya Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25.01.2010 tarih ve 52 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde 4 İzmit İlçesi, Körfez Mahallesi G23b-24c nazım imar planı,G23b-24c-3a uygulama imar planı paftaları,558 ada,23 nolu parselin konut dışı kentsel çalışma alanı olan kullanımının idari tesis alanıve yapılaşma koşulunun Emsal 1,00ve max:3 kat olarak düzenlenmesi amacıyla uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2010 tarih ve 246 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 5- İzmit İlçesi M.Alipaşa Mahallesi G23b-25d-2b uygulama imar planı paftası,2537 ada, 8,9,10,11,12,13,14,15 nolu parsellerin tevhit edilerek yapılaşma koşullarının Emsal 1,45 ve max:4 kat olarak düzenlenmesi amacıyla uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2010 tarih ve 247 sayılı yazısı. okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 6- İzmit İlçesi, Turgut Mahallesi G23b-24d nazım imar planı G23b-24d-2b uygulama imar planı paftaları, 3499 ada 1,2,3 ve 4 nolu parsellerin ağaçlandırılacak alan olan kullanımlarının konut alanı olarak düzenlenmesi amacıyla uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2010 tarih ve 245 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 7- 5747 sayılı yasa ile Saraybahçe, Bekirpaşa, Alikahya, Kuruçeşme ve Akmeşe belediyelerinin birleşmeleri sonucu oluşan İzmit İlçe Belediyesinin, belediyelerinin imar planlarının ve uygulama hükümlerinin bütünleştirilmesi, aynı başlık altında tanımlanması ve ifadelendirilmesi çalışması kapsamında hazırlanan uygulama hükümleri ( Plan Notları) ile gösterim sembollerinin ( lejant) yeniden düzenlenmesi şeklinde revizyonu teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.01.2010 tarih ve 244 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 8- İzmit İlçesi Gündoğdu mahallesi, Tavşantepe mevkiinde mülkiyeti hazineye ait 794 ada1 nolu parsel ile 795 ada 1 nolu parselde700 yatak kapasiteli Entegre Sağlık Kampüsü yapılması amacıyla plan notlarına ilave edilmesi önerilen uygulama hükümlerinin derlenerek gerekli düzenleme ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.01.2010 tarih ve 243 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

KARAR 13- Zabıta Personelinin Maktu mesai ücretinin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 08.01.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 14- Disiplin Amirleri yönetmeliği ve sicil amirleri yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.01.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 15- Kadro Derece değişikliği ve kadro iptali teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.01.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 16- 5393 sayılı kanunun 25.maddesinde kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, meclis tarafından kararlaştırılır denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.01.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye Meclis üyesi Fikret Gökmen tarafından verilen sözlü önerge doğrultusunda 12.01.2010 tarihli Bütçe komisyon raporuna 5393 sayılı kanunun 25 maddesinin üçüncü fıkrasında Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1000); diğer belediyelerde (2.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere günlük ödeme yapılması ve komisyon tarafından belirlenecek 1 kişinin maksimum ( 30) gün çalıştırılmasının eklenmesiyle yapılan oylama neticesinde:

Raporun değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 17- Çıkan Hizmet harçlarında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Etüd İmar Birimi ile ilgili Hizmet bedelleri teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 19.01.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 18- Sözleşmeli personele 01.01.2010 tarihinden itibaren ödenmek üzere geçerli ücretin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 19.01.2010 tarihli raporu. okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

G1-03.12.2009 tarih ve 107 sayılı Meclis kararımız ile belirlenen tarife cetvellerinden müdürlüğümüzü ilgilendiren kısımlardaki eksikliklerin giderilmesi için ekte hazırlanan müdürlüğümüz tarife cetvelinin görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 26.01.2010 tarihli yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakım Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

G2-Bir Ulusun varlığının temel unsuru,onun kültürü ve sesi olan dilidir.Bunu dikkate alarak Türkçe isimlerinin korunması konusu önem kazanmaktadır.Dilimize sahip çıkmak ve Türk dilini yabancı isimlerden arındırmak amacıyla işyerleri ad ve ünvanlarının konulmasında yerel yönetimler olarak Türkçe isimlerin korunması ve kullanımı teşvik edici bir takım düzenlemelerin ve çalışmaların yapılması ile ilgili Belediye Meclis üyeleri İbrahim Bulut, Emine Zeybek ve Emine Okanalp tarafından verilen takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakım Türlü İşler ile Eğitim ve Gençlik Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

G3-İzmiti´mizin sorunlarından biri de meskun mahallerdeki tamirhane, hurdacı (Kağıt, plastik, lastik, metal, cam,) gibi gayri sıhhi işyerleridir. Bu işyerleri önceleri şehrin dışındayken ilçemizin gelişim hızı neticesinde artık şehrin merkezinde kalmakta ve bulundukları bölgelerde ticari ve sosyal gelişmeye engel olmaktadırlar. Şehrimizin gerek görsel gerekse de gürültü ve hava kirliliğinde olumsuz etkileyen bu tür işyerlerini bir planlama dahilinde meskun mahal dışına çıkarılması artık bir zaruret halini almıştır. Halkımızdan´ da yoğun şikayetlerini aldığımız bu hususlarda çalışma yapılması teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri Ç.Devrim Yıldız, T.Metin Alan ve İbrahim Elgin tarafından verilen takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakım Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Sosyal Hizmetler komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 19- 22.02.2007 Tarihli ve26442 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik doğrultusunda Belediyemizde münhal bulunan memur kadrolarından ekli listede isimleribulunan kadroların iptali ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.01.2010 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi

Azalardan Hasan Kırlı, Elif Bülbül, Zafer Yılmaz ve Olcay Sanal´ın mevcut olmadıkları anlaşılmıştır

Mazereti nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Hasan Kırlı ´nın izinli sayılmasını isteyen azalardan İsmail Gündaş ve Mahmut Öztürk tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Hasan Kırlı´nın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Mazereti nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Elif Bülbül´ün izinli sayılmasını isteyen azalardan Fikret Gökmen ve T. Metin Alan tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Elif Bülbül´ün izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Mazereti nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Zafer Yılmaz´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan İsmail Gündaş ve Mahmut Öztürk tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Zafer Yılmaz´ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Azalardan Olcay SANAL´ın izinli sayılması ile ilgili;
Belediye meclis üyeleri İbrahim Bulut, Emine Zeybek ve Emine Okanalp tarafından verilen izin dilekçesi okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: Belediye Meclis üyeleri ( İlyas Şeker, Muammer Biner, M.Zekeriya Özak, İsmail Gündaş, Emine Zeybek, Hüseyin Üzülmez, İbrahim Kılıç, İbrahim Elgin, İsmail Gün, Kani Baştürk, İbrahim Bulut, Mahmut Öztürk, Emine Okanalp, Erkan Aksoy´un kabul oyuna karşı) Belediye Meclis üyeleri T.Metin Alan, Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle, Adnan Uysal, İsmail Sağıroğlu, Muzaffer Gürfidan, Hüseyin Canıgeniş, Cengiz Özcan, Gülümser Ayhan, Fahri Meydan, Haspi Kösemen, Şahsuvar Marul, Ç,Devrim Yıldız, Orhan Karadağ, Mehmet Demirtaş, ve Cengiz Çakar´ın (19 red,14 kabul)muhalif oylarına karşı izinli sayılmasının reddine oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 02.02.2010 Salı günü saat 15.00´de yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına; bir sonraki toplantının 02.03.2010 Salı günü saat 15.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.