Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
11°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

02.03.2007 Tarihli Meclis Toplantısı

Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice ´nin Başkanlığında azalardan Metin Kozluca, Ekrem Durna , Zerrin Türk, İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Yaşar CAN, İsmail Uslu, Gülcan Kocabıyık, Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk, Osman Nuri Erturan,  Mesut Yıldırım, Veysel Gül, Yusuf Sami Çınar,  Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk,  Asım Eroğlu, Ali İhsan Vardoğan,  Alpaslan Seymen, Necat Çakır, Salim Kukul, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet ataç,  İzzet Dal, İbrahim Güçlü Müfit Karakuş, Saffet KOŞAR ve Güler Çetin´in  mevcut  oldukları anlaşıldı.

Azalardan Mehmet BEKTAŞ ın mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Mehmet BEKTAŞ´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Gülcan Kocabıyık ve Mustafa Dağ tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Mehmet BEKTAŞ´nın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

4868 ada, 1 nolu parseldeki belediye hissesinin devri için Başkan ve encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2007 tarih ve 554 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Kültür Merkezi yapılmak üzere yer tahsisi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2007 tarih ve 590 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Orhan mahallesi, 20N-Id pafta, 3452 ada, 2 parsel nolu belediye hizmet alanı (2184 .00 m2 ) imar kanunun 18. maddesi uygulama yönetmeliğinin 4.maddesinin (c) bendine göre düzenlemeye tabi tutulan yerlerden olup, Belediye hizmet alanı olarak ayrılan bu yere bölgenin ihtiyacı olan topçular Kültür Merkezinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılması ve kullanılması için 5393 sayılı kanunun 75. maddesinin (d) bendine göre Tapu devri yapılması şeklinde düzeltilerek tahsissi hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit- Körfez Mahallesi 8 kadastro paftası, 605 ada, 1,2,3,4,5,6,7 nolu parsellerin güneyindeki Okul Alanı ile Konut Alanı arasındaki sınırın mevcut duvar göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesini içeren imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 08.02.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit- Tepecik Mahallesi 1 kadastro paftası, 235 ada, 6 nolu parselin imar planı üzerinde Trafo Alanı olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 08.02.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit- Hacıhızır Mahallesi,  20N-IVd uygulama imar planı paftası 4172 ada ve 4176 adalar arasında bulunan 6 m. lik imar yolunun güzergahının yeniden düzenlenmesi ile 4176 ada, 3 nolu parselin bir kısmının yeşil alan olarak düzenlenmesi ve söz konusu yapı adalarının yapılanma koşullarının  -/B-3 olarak düzenlenmesini içeren imar planı değişikliğine 4176 ada, 3 nolu ve 4172 ada 6 nolu parsel maliklerinin itirazları ile ilgili imar komisyonunun 22.02.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit- Yenimahalle  19L-IIb uygulama imar planı paftası, 1799 ada, 1 nolu parselde yeralan iki bloktan birisinin 1999 Marmara Depreminden sonra ağır hasarlı olması nedeniyle yıkılması sonucu parselin ikiye ifraz edilerek yıkılan bloğun yerine mevcut imar planı koşullarına göre tekrar inşaat yapılabilmesi amacıyla kat alanı kat sayısının ( KAKS değerinin ) deprem öncesi değere getirilmesi teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 22.02.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Belediye meclis üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti ile ilgili Bütçe komisyonunun     20.02.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Zabıta personelinin fazla mesai ücretinin tespiti ile ilgili Bütçe komisyonunun 20.02.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Saraybahçe bölgesinde özellikle şehir merkezinde bulunan binaların kör cephe ve yan duvarlarına vinil, profil ve yazı şeklindeki reklamlara izin verilip verilmeyeceği  konusunun  incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 20.02.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

3 Adet kadroya atanacak sözleşmeli personelin net ücretinin ödenebilmesi ile ilgili Bütçe komisyonunun 22.02.2007 tarihli raporu, okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Belediyemiz hudutları dahilinde faaliyet gösteren internet kafelere yeniden belirlenecek standarda göre ruhsat verilmesi teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 22.02.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Halkevi yolu balık Pazarı olarak bilinen yerdeki Saraybahçe Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve projelerinde manav- pişmaniye büfesi olarak gösterilmiş işyerleri ile ilgili konunun incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 23.02.2007 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülmek üzere bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

Belediyemiz sınırları içinde isimsiz sokaklara isim verilmesi, mükerrer isim taşıyan ve birleşmesi gereken cadde, sokaklar var ise birinin isminin verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 23.02.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Çocuk, Gençlik ve Kadın meclislerinin kurulması konusunun incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili  Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunun 23.02.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülmek üzere bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Tarihi bir yerleşme alanında Kentsel dönüşüm yapan Torino belediyesinin davetlisi olarak Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi YENİCE , İmar komisyon üyeleri, M.Zekeriya ÖZAK, Veysel GÜL, Müfit KARAKUŞ, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Birim sorumlusu Cem Güler´in gelecek aylar içerisinde Torino belediyesine gitmek üzere görevlendirilmeleri ve gidiş-dönüş bedeli ile yasal harcırahının ödenmesi teklifi ile ilgili Yazı işleri Müdürlüğünün 01.03.2007 tarih ve 27 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde :

Tarihi bir yerleşme alanında Kentsel dönüşüm yapan Torino belediyesinin davetlisi olarak Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi YENİCE , İmar komisyon üyeleri, M.Zekeriya ÖZAK, Veysel GÜL, Müfit KARAKUŞ, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Birim sorumlusu Cem Güler ve Planlama biriminden Arda Aygören´in   gelecek aylar içerisinde Torino belediyesine gitmek üzere görevlendirilmeleri ve gidiş-dönüş bedeli ile yasal harcırahının ödenmesi hususunda İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.06.2005 tarih ve 5003-50520 sayı ve 2005- 62 nolu genelgesinin 3. maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Seka alanındaki yeni gelişmelerle ilgili Seka alanıyla alakalı olası tehlike bölgelerinin tespiti ve Saraybahçe ile alakalı ilave olası önerilerin oluşturulması konusunda çalışma yapılması teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri Mustafa Dağ ve F.Sadık Bamaç tarafından verilen 02.03.2007 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 02.03.2007 Cuma günü saat 15.00´de yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına 04.04.2007 Çarşamba 16.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

   Halil Vehbi YENİCE                    Gülcan KOCABIYIK                    Mustafa DAĞ

    Belediye Başkanı                             Katip                                   Katip