Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
23°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

02.06.2005 Tarihli Meclis Toplantısı

SARAYBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

İzmit Saraybahçe Belediye Meclisinin 2004 dönemi 1.içtima devresi 22. birleşiminin 1.oturumu 02.06.2005 Perşembe Günü saat 16.00 da yaptığı Meclis toplantısına ait tutanak özetidir.
 
*Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice Başkanlığında azalardan Metin Kozluca, Zerrin Türk, İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Şemsettin Ceyhan,Yaşar Can, İsmail Uslu, Gülcan Kocabıyık, Mehmet Bektaş, Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk, Osman Nuri Erturan, Mesut Yıldırım, Veysel Gül, Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk, Asım Eroğlu ,Alpaslan Seymen, Necat Çakır, Salim Kukul, Temel Çağlayan, F. Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İzzet Dal, Müfit Karakuş, Saffet Koşar ve Güler Çetin ´in mevcut oldukları anlaşıldı.

*Azalardan Ekrem Durna, Yusuf Sami Çınar ve İbrahim Güçlü nün mevcut olmadıkları anlaşıldı.

*Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan aza Yusuf Sami Çınarın izinli sayılmasını isteyen azalardan Mustafa Dağ ve Hasibe Hepdurluk tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 
Yusuf Sami Çınar ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

* Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan aza İbrahim Güçlü nün izinli sayılmasını isteyen azalardan Necat Çakır ve Salim Kukul tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
İbrahim Güçlü nün izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

* 06.05.2005 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
06.05.2005 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*Yeni Teknik Yapı inşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited şirketi (Hasdayı) firmasından gelen uzlaşma teklifi ile ilgili Emlak İstimlak ve Gecekondu Müdürlüğünün 27.05.2005 tarih ve 234 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Körfez mahallesi, 19N-Ib pafta, 2547 ada, 5 nolu parsel üzerine yapılmış olan Nikah Salonu Kültür Merkezi yapımcısı Yeni Teknik Yapı İnşaat Taahh Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Belediyemiz ile şirket arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi konusundaki taleplerinin değerlendirilmesi hakkında Belediye Başkanına yetki verilmesi ve gelen teklife uygun sözleşme tadilatı ile mahkemeden feragat yetkisi verilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*P.T.T Baş Müdürlüğüne, Yenidoğan Dere sokak da bulunan 4 ve 5 plan nolu dükkanlarının en az beş yıllığına tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak ve Gecekondu Müdürlüğünün 25.05.2005 tarih ve 311 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*Körfez mahallesi, 482 ada, 1 nolu parsel üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılacak olan spor kompleksinin bir bölümü yeşil alanda kaldığından bu bölümün Atletizm Pisti olarak kullanılmak üzere Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak ve Gecekondu Müdürlüğünün 25.05.2005 tarih ve 312 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*Orhan mahallesi, 956 ada, 5 nolu parselin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına devir edilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak ve Gecekondu Müdürlüğünün 25.05.2005 tarih ve 187 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*Yenidoğan mahallesi, 19M-Id uygulama paftası, 50 kadastro paftası 146 ada, 5 nolu parsel ile Yenimahalle, 77 kadastro paftası, 39 ada 1 nolu parselin doğusundaki alanın " Yeşil Alan " olan fonksiyonun " Karayolları Kamulaştırma Alanı" olarak düzenlenmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 23.05.2005 tarih ve 334(2004) sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

*Ömerağa mahallesi, 19N-Id uygulama paftası, 13 kadastro paftası, 301 ada 77 nolu parselde yer alan Resmi Kurum Alanının yapılanma şartının yenide düzenlenmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 20.05.2005 tarih ve 149 (2004 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

*İzmit- Turgut mahallesi, 19M ve 20M Nazım imar planı, 19M-IIa ve 20M-IIId uygulama imar planı, 4409 ada, 11 nolu parsel ile 4411 ada, 12 nolu parsellerin ( Gültepe Askeri Lojmanları Alanı arasındaki 6 m.lik ve 8 m.lik imar yolunun kaldırılması ; 4411 ada, 9 nolu parselin batısın daki 6m.lik imar yolunun devam ettirilerek, Belediyemiz mülkiyetinde olan 4411 ada, 11 nolu parsel üzerinde 12 m lik imar yoluna bağlanması, 4411 ada, 12 nolu parselin kuzeyinde, kaldırılan imar yolu alanının bir kısmını karşılamak amacıyla yeşil alan düzenlenmesi, 4411 ada, 4 nolu parselin güneydoğusunda Belediye payından arta kalan alanın konut alanına ilave edilmesi şeklinde düzenlenen 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili imar komisyonunun 09.05.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*İzmit- Yenidoğan mahallesi, 20M-IVc uygulama imar planı, 3932 ada, 5 numaralı parselin bulunduğu yerde imar planındaki yapılanma şartlarının ön bahçe mesafesinin 5m. yerine 3 m. olarak düzenlenmesi teklifi ile ilgili imar komisyonunun 12.05.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*İzmit- Körfez mahallesi, 19N-Ic ve 19N-Id uygulama imar planı, 15 kadastro paftası, 849 ada, 9 nolu parselin bulunduğu yerde mevcut imar planında Akaryakıt Bakım İstasyonu olan kullanımın "Akaryakıt-Bakın ve LPG İkmal İstasyonu" olarak değiştirilmesi ile ilgili imar komisyonunun 20.05.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*İzmit- Yenimahalle, 19L-IIa ve 19L-IIb uygulama imar planı, eski 78 kadastro paftası, 1820 ada (eski 30 ada), 4 nolu (eski 67 nolu) parselin bulunduğu yerde yola ve otoparka terk edilmesi gereken yaklaşık 1700 m2 lik kısmın terk edilmediği gerekçesi ile ilgili konunun incelenmesi hakkındaki imar komisyonunun 20.05.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*İzmit- Kemalpaşa mahallesi, 19M-IIc uygulama imar planı, 3 kadastro paftası, 268 ada, 24 nolu parselde yer alan mevcut binanın güneyinde bulunan 12-13 ve 14 nolu parsellerin imar yolunda kalan kısımları haricinde bulunan Ticaret Alanında kalan kısımlarının, açık otopark alanı olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen plan tadilatı teklifinin reddi ile ilgili imar komisyonunun 09.05.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*İzmit- Hacıhızır mahallesi, 20N-IVd uygulama imar planı, 4176 ada, 11 numaralı parselin bulunduğu yapı adasında A-3 olan yapılanma şartının B-3 olarak düzenlenmesi ile ilgili imar komisyonunun 25.05.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*İzmit- Yenidoğan mahallesi, 19M-Ia uygulama imar planı 3908 ada, 1 numaralı parselin bulunduğu yerde yürürlükteki planda gözüken 3 katlı yapılanma şartının arttırılmasının reddi ile ilgili imar komisyonunun 25.05.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*İzmit- Yenimahalle, 19L-IVb, 19L-Ic uygulama imar planı, 2825 ada, 1 ve 2 nolu parselde faaliyet gösteren sanayi kuruluşunun faaliyet bütünlüğü sağlanarak daha etkin ve verimli hale getirilmesi için imar planında park alanı olarak düzenlenmiş 1 numaralı parselin sanayi alanı olarak, eşdeğer büyüklükte alanın 2825 ada, 7 nolu parsel ile 2826 ada, 1 nolu parseller üzerinde yeşil alan olarak ayrılması ile ilgili imar komisyonunun 20.05.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*İzmit- Körfez mahallesi, 19N-IIId uygulama imar planı, 3413 ada, 3 nolu parselin bulunduğu yerde yapılaşma oranının arttırılması teklifinin reddi ile ilgili imar komisyonunun 26.05.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*İzmit- Karabaş mahallesi, 19 N-Ia uygulama imar planı, 14 kadastro paftası, 489 ada, 6 nolu parselin bulunduğu yerde yapılaşma şartının -/B-4 (ön bahçesiz nizam), MİA-1 olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Komisyonunun 26.05.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*İzmit-Kabaoğlu, 20 N-Id uygulama imar planı, 182 ada, 1 numaralı parselin bulunduğu kesimde imar yolu güzergahının yeniden belirlenmesinin reddi ile ilgili İmar Komisyonunun 26.05.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*İzmit-Körfez mahallesi, 18 N-IIa uygulama imar planı, 109850-109920 düşey, 102440-102540 yatay koordinatlar arasında yer alan ve 480 adadaki kadasral parsellerin ifrazı neticesi oluşan kamuya terk edilmiş alanın plan üzerinde terk amacına uygun olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Komisyonunun 26.05.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*Yenidoğan mahallesi, 20 M-IVc uygulama paftası, 4412 ada, 7 ve 8 nolu parsellerin Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen imar planı değişikliğinin incelenmesine devam edilmesi nedeniyle komisyona ek süre verilmesi hakkındaki İmar Komisyonunun 26.05.2005 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrağın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

*Körfez mahallesi, 19 kadastro paftası,480 ada, 658 nolu parselde yapı bloğu işlenmesi suretiyle önerilen imar planı değişikliğinin incelenmesine devam edilmesi nedeniyle komisyona ek süre verilmesi hakkındaki İmar Komisyonunun 26.05.2005 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrağın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

*Yenimahalle, 19 L Nazım imar planı üzerinde D-100 Devlet yolunun iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik proje çalışmalarıyla Nato Tank Sahası ile doğusunda bulunan servis yolunun Nato Kriterlerine göre düzenlenmesi suretiyle önerilen imar planı revizyonunun incelenmesine devam edilmesi nedeniyle komisyona ek süre verilmesi hakkındaki İmar Komisyonunun 26.05.2005 tarihli yazısı okunarak yazpılan müzakeresi neticesinde;
Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrağın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

*28 Haziran Şenlikleri ile ilgili çalışma yapılması hakkındaki Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler ve Türlü İşler Komisyonlarının 25.05.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*Alkol ve Madde Bağımlılığı" kitapçığının basımı ve dağıtımı teklifi ile ilgili Çevre Sağlık Komisyonunun 27.05.2005 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*İzmit Zihinsel Engelliler Beceri Geliştirme Derneği şuanda çalışmakta oldukları yerlerin eğitim çalışmaları için yetersiz olduğundan eğitim ve beceri çalışmalarında kullanılması için bina yapmak üzere 5000 m2 civarında bir arsanın tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak ve Gecekondu Müdürlüğünün 26.05.2005 tarih ve 321 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrağın İmar ve Türlü İşler Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

*Aykome Yönetmeliğinin 22.maddesine istinaden İzmit Saraybahçe Belediyesi sınırlarında sadece şahısların ruhsat aldığı abone bağlantılarında, zemin tahrip bedelinin %50 si olarak alınan teminat bedeli ( Devlet İhale Kanununda teminat olarak kullanılan tüm belgeler) olarak 50,00.-YTL (Elliyenitürklirası) ve altında olan bedelin alınmaması hususu ile ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 26.05.2005 tarih ve 454 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*Avrupa Birliği nin yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerine yönelik olarak yaptığı çağrılara, Saraybahçe Belediyesi olarak cevap vermekte olup yerel halka yönelik projeler hazırlanmaktadır.Yapılan projelerden bir kısmı hibe almaya değer görülmüş olup, 5272 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. maddesinin 9. bendi uyarınca (şartlı bağışları kabul etmek) onaylanan hibe kredilerin kullanılabilmesi ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 01.06.2005 tarih ve 323 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*Yenidoğan mahallesi, şantiyenin doğusunda, 2. beyhan geçidinin kuzeyinde kalan yaklaşık 6 dönümlük alanın (968 ada, 7 parsel, 997 ada, 413 parsel, 4869 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller) Yenidoğan mahallesinden ayrılarak Fatih mahallesine katılması ile ilgili Belediye Meclis üyeleri Veysel Gül ve İsmail Selçuk tarafından verilen 02.06.2005 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

*2005/2006 öğretim döneminde 01 Eylül 2005 - 01 Eylül 2006 tarihleri arasında uygulanacak aylık aidat teklifi ile ilgili Kreş Müdürlüğünün 01.06.2005 tarih ve 150 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

*2004/2005 Eğitim öğretim döneminin bitmesi sebebiyle tatile giren öğrencilere mahallelerinde boş zamanlarını değerlendirmek ve onlara bilgi ve beceri kazandırmak için muhtarlar ile beraber Belediyemiz önderliğinde çeşitli etkinlikler hazırlamak ile ilgili çalışma yapılması hakkındaki Belediye Meclis üyeleri Mehmet Bektaş ve Gülcan Kocabıyık tarafından verilen 02.06.2005 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim Gençlik Kültür sanat ve Sosyal Hizmetler ve Türlü İşler komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

*Genel sağlık sorunlarının en önemlilerinden ve diğer bir çok rahatsızlığın varoluşunda tetikleyici rolü bulunan "Ağız ve Diş Sağlığı" konusu, bu yönde yapılacak mücadele ve koruma yöntemlerinin kamuoyu ile paylaşılmasında göz ardı edilmemesi gereken öneme haizdir. Ağız ve diş sağlığı yetersizliğinin, başta beslenme bozuklukları ve sorunları olmak üzere bir çok hastalığın oluşumunda da etkili rolü bulunmakta, özellikle çocuklarımızın bilinçlendirilmesiyle başlatılacak genel bir kampanya ile vatandaşlarımızın konu hakkında bilgilendirilmesinin toplum sağlığına katkısı kaçınılmazdır. Bu bağlamda Belediyemizde sürdürülen ve kamuoyunda takdirle karşılana halk sağlığına olan duyarlılığımızın yeni bir çalışması olarak "Ağız ve Diş Sağlığı " konulu kitapçığın basımı ve dağıtımı teklifi ile ilgili Belediye Meclis üyeleri Mustafa Dağ ve F. Sadık Bamaç tarafından verilen 02.06.2005 tarihli raporu okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

*Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 02.06.2005 perşembe günü saat 16.00 da yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

HALİL VEHBİ YENİCE - GÜLCAN KOCABIYIK - MEHMET BEKTAŞ