Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

02.08.2016 Salı meclis toplantısı 1. birleşiminin 1. Oturumu

İzmit Belediye Meclisi’nin 2016 dönemi

1. birleşiminin 1. Oturumu 02.08.2016 Salı saat 15.00 da

yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN başkanlığında azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M.Zekeriya ÖZAK, Aliye Hale MERİÇ, Hasan AYAZ, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK,  Özcan ÖZER,  İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Y. Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, Emrah EFE,  İbrahim ELGİN,  Abdullah KOÇ,  İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Cengiz KAVŞUT, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR,  Emine OKANALP,  İbrahim GÜÇLÜ, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ,  Barbaros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY’ un mevcut oldukları anlaşıldı.

01.07.2016 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

01.07.2016 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 3-) Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan Tepecik Mahallesi Fevziye camii tuvaletlerinin vatandaşa daha iyi hizmet verilebilmesi adına esaslı bakım ve onarıma ihtiyacı bulunmaktadır. Tamir-tadilat bedelinin yapılacak kiralama ile beraber ihaleyi alacak kiracı tarafından yapılabilmesi için Tepecik Mahallesi 240 ada 8 parsel batısında bulunan umumi tuvaletin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre 6 (altı) yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19.07.2016 tarih ve 4503 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 4-) Sanayi mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı No:7, 479 Ada, 37 Parsel üzerinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezinin zemin kat giriş kısmı Koza Meydan Kuru Havuz bölgesinde Ekolojik Pazar kurulması teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 22.07.2016 tarih ve 2123 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 5-) İzmit-Alikahya, Atatürk Mahallesi tapuda Durhasan G24a.21d.1b Uygulama İmar Planı paftası, “Park Alanı” kullanımındaki 124 ada 4 nolu parselin “Trafo Alanı” olarak planlanması ve İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a Uygulama İmar Planı paftası 4268 ada 13 nolu parselin bir kısmında yer alan “Trafo Alanı”nın kaldırılarak “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımındaki 4268 ada 16 nolu parsel üzerinde düzenlenmesi ile 4268 ada 13 ve 15 nolu parsellerin tamamı ile 14 nolu parselin bir kısmında yer alan “Ağaçlandırılıcak alanı”ın plan onama sınırı dışında bırakılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.07.2016 tarih ve 2694 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 6-) İzmit İlçesi, Tepecik Mahallesi, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.07.2015 tarih ve 2102 sayılı kararı ile “III. Derece Arkeolojik Sit Alanı” ilan edilen, G23b.24c.1d, G23b.24d.2c Uygulama İmar Planı paftaları, 223 ada 26, 29 ve 32 nolu parseller, 224 ada 7, 11, 19, 20, 24 ve 28 nolu parseller, 225 ada 5, 6, 15 ve 21 nolu parselleri kapsayan “III. Derece Arkeolojik Sit Alanı” sınırının imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.07.2016 tarih ve 2696 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 7-) İzmit, Yahyakaptan Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı, G23b.25d.2b uygulama imar planı paftası, Ticaret Alanı kullanımına sahip 1560 ada 10 no’lu parselin mevcut imar planında E: 2.50, H:4 Kat olan yapılaşma koşulunun Emsal değeri değiştirilmeksizin H:8 Kat olarak düzenlenmesi şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.07.2016 tarih ve 2695 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 8-) İzmit Belediye Meclisi’nin 05.04.2016 tarih ve 28 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2016 tarih ve 290 sayılı kararı ile tadilen onaylanan İzmit-Çayırköy Mahallesi, G24a.16d.4d Uygulama İmar Planı paftası, 141 ada 1 nolu parsel, 142 ada 6 nolu parsellerin bir kısmı ile 140 ada 1 parsel, 142 ada 3, 4, 5 nolu parsellerde hazırlanan “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Lejantı ve Plan Notu” değişikliğine ilişkin 30 günlük yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.07.2016 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 55- (Madde 9-) Belediyemiz şirketleri SARBAŞ A.Ş ve BEKAŞ A.Ş’nin gerekli ihale ve projelerde kullanılmak üzere yurtiçi bankalardan teminat mektubu alınması ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 26.07.2016 tarih ve 42 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemiz şirketleri Sarbaş A. Ş ile Bekaş A.Ş'nin gerekli ihale ve projelerde kullanılmak üzere yurtiçi bankalardan 2.500.000.-TL (YL/ikimilyonbeşyüzbin TL) tutarında teminat mektubu alınması ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanına yetki verilmesine, (Belediye Meclis üyeleri Aliye Hale MERİÇ, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Cengiz KAVŞUT, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY)’un muhalif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR)'un kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR 56- (Madde 10-) İzmit-Alikâhya, Fatih Mahallesi, G23b.25b.3a-3b-3c-3d Uygulama İmar Planı paftaları, mevcut imar planında E:1.50 Hmax:12.50mt yapılaşma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımındaki 890 ada 1 parsel, 891 ada 1 ve 2 parsel, 893 ada 1 ve 2 parsel ile 894 ada 2 nolu parselin emsal değeri değiştirilmeksizin kat yüksekliğinin “H:6 kat” olarak planlanması şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 22.07.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 57- (Madde 11-)  İzmit-Erenler Mahallesi (tapuda Kadıköy), G23b.24b.3c-3d ve G23b.24c.2a-2b Uygulama İmar Planı paftaları, “Akçakoca Toplu Konut Alanı” içerisinde açılan “kamulaştırmasız el atma davası” nedeniyle konut alanları ada formlarında alan kaybı ve yoğunluk artışı yapılmaksızın mevcut imar planındaki yolların hâlihazırdaki durumuna göre yeniden düzenlenmesi ile donatı alanlarının yeniden planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 21.07.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 58- (Madde 12-)  Belediyemiz-Durhasan Mahallesi, G23b.25a nazım imar planı paftası, G23b.25a.3b-3c Uygulama İmar Planı paftaları, bir kısmı “İmar Yolu” bir kısmı da “Park Alanı” kullanımında olan 4069 no’lu parselin tamamının “Karayolu Kamulaştırma Sınırı” içerisine alınması ve “Park Alanı” olan kısmının “Karayolları Yol Kenar Koruma Kuşağı” olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 14.07.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 59- (Madde 13-) Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında konut alanı olarak ayrılan Tapuda Yenidoğan Mahallesi 4868 ada 1 nolu 26.973,92 m2 yüzölçümlü ve 4869 ada 16 nolu 30.131,15 m2 yüzölçümlü parsellerin üzerlerine yapılacak konutlar karşılığında veya konutların satılmasından elde edilecek gelirin paylaşımı (hasılat paylaşımı) karşılığında satılması, parsellerin üzerlerine yapılıp Belediyemize kalacak konutların, Belediyemizce yapılacak kamulaştırma ve gayrimenkul satın alma işlemlerinde trampa edilmek sureti ile değerlendirilmesi ve bu konularda sözleşme yapmak için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının 5393 Sayılı Belediye kanununun 18 (e) ve 38 (g) maddelerine göre görüşülmesi teklifi ile Plan ve Bütçe komisyonunun 25.07.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 60- (Madde 14-) Develi Belediyesi, İzmit Belediyesi ile sosyal kültürel ve şehircilik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi, belediyecilik alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak birlikte yer alınacak çalışmalarda başarılı ve örnek işlere imza atılacağı düşüncesiyle belediyemiz ile kardeş şehir olunması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun 27.07.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan İsmail KAMIŞ’ın mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İsmail KAMIŞ’ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Emrah EFE ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, İsmail KAMIŞ’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek bir evrak olmadığından 02.08.2016 Salı günü saat 15.00’da yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 06.09.2016 Salı günü saat 15.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Dr. Nevzat DOĞAN                           Güzin TAŞTEKİN                               Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                                   Katip