Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
13°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

02.11.2007 Tarihli Meclis Toplantısı

Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice ´nin Başkanlığında azalardan Metin Kozluca, Zerrin Türk, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Yaşar Can,  İsmail Uslu,  Gülcan Kocabıyık, Mehmet Bektaş, Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk,  Mesut Yıldırım, Veysel Gül, Yusuf Sami Çınar, Yalçın Akkuş, Asım Eroğlu,  Ali İhsan Vardoğan, Dursun Biçer, Salim Kukul, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç,  İzzet Dal,  İbrahim Güçlü,  Müfit Karakuş,  Saffet Koşar, Güler Çetin  ve Ali Birol Özbay´ın  mevcut  oldukları anlaşıldı.

Azalardan Ekrem Durna, İlyas Şeker, İsmail Selçuk, Alpaslan Seymen ve Mehmet Ataç´ın mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İlyas Şeker´in izinli sayılmalarını isteyen azalardan Mesut Yıldırım ve Mustafa Dağ tarafından verilen  takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Azalardan İlyas Şeker´in  izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Mazereti   nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İsmail Selçuk´un izinli sayılmasını isteyen azalardan Yaşar Can ve Asım Eroğlu tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde

Azalardan İsmail Selçuk´un  izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Alpaslan Seymen ve Mehmet Ataç´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Salim kukul ve Müfit karakuş tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde

Azalardan Alpaslan Seymen ve Müfit karakuş´un  izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Atık plastik maddelerin hijyenik olmadan dönüştürülmesiyle elde edilen siyah poşetler ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 30.10.2007 tarih ve 1755 sayılı yazısının okunması ve gündeme alınması. 

19.10.2007 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde:

19.10.2007 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Belediyemiz mücavir alanında bulunan Arızlı köyüne ait ekli krokide A ve B harfi ile gösterilen alanların 5393 sayılı Belediye kanununun 8. maddesine göre Belediyemiz sınırlarına katılması; 5393 sayılı kanunun 9. maddesine göre A harfi ile gösterilen kısmının Yenimahalle mahallesine, B harfi ile gösterilen alanın Serdar mahallesine bağlanması teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 22.10.2007 tarih ve 909 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İzmit- Hacıhızır mahallesi, G23b-24c- 1a pafta, 4172 ada, 6 nolu parselden geçen imar yolunun 5 nolu parsele kaydırılarak yeniden düzenlenmesini içeren plan değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.10.2007 tarih 2786 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

Engelliliğin önlenmesi konusunda, yeni evlenen çiftlerin bilinçlendirilmesinin büyük öneminin olması sebebi ile söz konusu kitap ve CD ?lerin basılması ve tüm evlenen çiftlere ücretsiz dağıtımının yapılabilmesi teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunun 24.10.2007

tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim görevlisi Nuray Sungur ile yapılan görüşmeler sonucunda, ilgili öğretim üyelerinden de fikir alınarak kitapta yapılacak yeni düzenlemelerle Kitap´ın basılması ve CD lerin oluşturulması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

2008 Senesi Tarife Cetveli konusunda çalışmalar devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun  23.10.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Suyun okullarda ekonomik kullanımını öğretmek ve öğrencileri bilgilendirmek maksadı ile çalışma yapılması konusu devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonlarının  26.10.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

Atık plastik maddelerin hijyenik olmadan dönüştürülmesiyle elde edilen siyah poşetler ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 30.10.2007 tarih ve 1755 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 02.11.2007 Cuma günü saat 14.30´da yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına 04.12.2007 Salı  günü saat 14.30´da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

   Halil Vehbi YENİCE                Mesut Yıldırım                        Mustafa Dağ

    Belediye Başkanı                      Katip                                    Katip