Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

02.12.2008 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit  Belediye Meclisinin 2008 dönemi

1. birleşiminin 1. oturumu  02. 12.2008  Salı günü saat

15.00 de yaptığı  meclis toplantısına ait tutanak özetidir.  

 ----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarak  İzmit Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice  Başkanlığında azalardan Metin Kozluca,  Ekrem Durna, İlyas Şeker,  M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı,  Yaşar Can, İsmail Uslu,  Gülcan Kocabıyık,   Mustafa Dağ,  Hasibe Hepdurluk,  Mesut Yıldırım,  Yusuf Sami Çınar, Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk, Asım Eroğlu, Ali İhsan  Vardoğan,  Alpaslan Seymen, Temel Çağlayan,  F.Sadık Bamaç,  Mehmet Ataç, İzzet Dal,  İbrahim Güçlü,  Müfit Karakuş, Saffet Koşar  Güler Çetin, Ali Birol Özbay ve Ergun Aşkın´ın  mevcut  oldukları anlaşıldı.

 

Azalardan  Mehmet Bektaş, Zerrin Türk , Veysel Gül ve Dursun Biçer,  in  mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Mehmet Bektaş ,Zerrin Türk, Veysel Gül ´ün izinli sayılmalarını  isteyen azalardan Gülcan Kocabıyık ve Mesut Yıldırım  tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Mehmet Bektaş Zerrin Türk ve Veysel Gül´ün izinli  sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

04.11 2008 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

04.11 2008 tarihli tutanak özetinin   kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

3- İzmit-Körfez mahallesi, G23b-24c-2c, imar planı paftası, 3209 ada, 2 nolu parselde önerilen imar planı değişikliği talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik müdürlüğünün 27.11.2008 tarih ve 2929 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 93 - Orhan Mahallesi, G23b-24b-4c uygulama imar planı paftası, 3452 ada, 2 nolu parselde yer alan Belediye Hizmet Alanının, güneydoğusunda yaklaşık 498 m2 lik kısmın Park Alanı olarak düzenlenmesi ile G23b-24b-4d uygulama imar planı paftası, 3466 ada, 21 nolu parseldeki Park Alanının bir kısmı ile mülkiyeti Belediyemize ait 3466 ada, 20 nolu parselde yer alan Belediye Hizmet Alanı kullanımına ayrılmış alanın konut alanına dönüştürülmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 25.11.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 94- 07.10.2008 tarih, 80 sayılı Meclisimiz kararıyla uygun görülerek Büyükşehir Belediyesine onaylanmak üzere gönderilen imar planı değişikliği teklifi ile ilgili, meclis kararını açıklayıcı ifadelerin eklenmesi suretiyle kararın yeniden düzenlenmesini içeren öneri teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 20.11.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

6- İzmit-Arızlı, G23b-23c-2b imar planı paftası,  241 ada, 2 nolu parsel ve 125 ada, 5 nolu parselin bulunduğu alanda önerilen imar planı değişikliği teklifi ile ilgili çalışmalar tamamlanmadığından çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili imar komisyonunun 27.11.2008 tarihli raporu. okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

-2-

 

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 95- İzmit-Körfez Mahallesi G23b-25d-1c uygulama imar planı paftası, 1855 ada, 4 nolu parselin bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2008 tarih, 454 sayılı kararıyla uygun görülen nazım imar planı üzerinde Akaryakıt ve Servis İstasyonu olan kullanımının Akaryakıt- Servis ve LPG İkmal İstasyonu olarak yeniden düzenlenmesi kararı doğrultusunda önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili  İmar Komisyonunun 13.11.2008 taihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 96- İzmit- Yenimahalle G23b-23d-3a uygulama imar planı paftası, 2805 ada, 11 nolu parselde yer alan Çocuk Bahçesi Alanının kuzeydoğusundaki Konut Alanı olarak ayrılmış 9 ve 10 nolu parsellerin bir kısmını da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesini içeren ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2008 tarih, 454 sayılı kararıyla uygun görülen nazım imar planı değişikliği doğrultusunda önerilen uygulama imar planı değişikliği teklifi  ile ilgili İmar Komisyonunun 13.11.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 97- İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23b-24a-3a; G23b-24a-4c uygulama imar planı paftaları, 4856 ada 1 nolu parselin Dini Tesis Alanı olarak düzenlenmesini içeren ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2008 tarih, 454 sayılı kararıyla uygun görülen nazım imar planı değişikliği doğrultusunda önerilen uygulama imar planı değişikliği teklifi  ile ilgili İmar Komisyonunun 13.11.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 98- İzmit-Yenidoğan (Gültepe) Mahallesi, 20M-IIc uygulama paftası, 4366 nolu ada ile 4363 nolu ada arasında yer alan imar yolunun mevcut istinat duvarları ve yol güzergahı göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 27.11.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

11- Belediyemiz sınırları içerisinde beton firmalarının Beton verecekleri yapılarda ruhsat şartını aramaları teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 27.11.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 99- Sağlıklı Kentler Birliğine üyelik teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 24.11.2008 tarihli raporu. okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

KARAR 99-     Sağlıklı Kentler Birliğine üyelik teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 24.11.2008 tarihli raporu. okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

 

 

-3-

 

 

1-     Sağlıklı Kentler Birlik Tüzüğü´nün ve Belfast Deklarasyonunun kabulüne,

2-     Biri Belediye Başkanı olmak üzere 2 asil 2 yedek üyenin birlik meclisinde görevlendirilmek üzere seçim yapılmasına,

3-     Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörü´nün atanması, proje ortaklığı oluşturulması ve Sağlıklı Kentler Proje Ofisinin kurulmasına,

4-     Şehir Sağlık Profili´nin ve yıllık faaliyet programının hazırlanması ve birlik başkanlığına gönderilmek üzere yıllık raporlama yapılmasına,

5-     Birlik toplantılarına düzenli katılımın sağlanması ve üye kentlerle deneyimlerin paylaşılmasına ilişkin üyelik kriterlerinin yerine getirilmesine,

6-  Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırlı´nın sözlü önerisi doğrultusunda yapılan oylama neticesinde ; Asil Üyeliğe Mustafa Dağ, Ekrem Durna,  yedek Üyeliğe Hasibe Hepdurluk ve Gülcan Kocabıyık´ın seçilmesinin kabulüne  (Belediye Meclis Üyeleri Alpaslan Seymen,Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç,İzzet Dal, İbrahim Güçlü,Müfit Karakuş,  Saffet Koşar, Güler Çetin A.Birol Özbay ve Ergun Aşkın´ın  muhalif oylarına karşı )  oyçokluğu ile karar verildi. 

 

KARAR 100- Körfez Mahallesi 19N III c pafta 11 nolu parselin batısında bulunan yaklaşık 1050.00 m2lik imar planında park olarak gözüken alanın on yıl müddetle kiraya verilmesi hususunda  Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 19.11.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne  (Belediye Meclis Üyeleri Alpaslan Seymen, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü,Müfit Karakuş,  Saffet Koşar, Güler Çetin A.Birol Özbay ve Ergun Aşkın´ın  muhalif oylarına karşı )  oyçokluğu ile karar verildi. 

 

KARAR 101- 2009 Senesi Tarife Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 24.11.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 102- Kan ihtiyacını kolay yoldan bulma amacıyla kan kardeşliği adı altında bir çalışma yapılıp internet ortamına taşınması ile ilgili Çevre Sağlık ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyonlarının 26.11.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 103- Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden işçi alacaklarına karşılık işçilere verilmek üzere Gündoğduda yapılan 70 adet konutun alınması için Belediye Başkanına ve encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 01.12.2008 tarih ve 2262 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden  geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4-

 

 

G-2 Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarımıza organ bağışı hakkında bilgi verilmek üzere eğitim çalışmaları yapılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis üyeleri Hasibe Hepdurluk,F.Sadık Bamaç,Mustafa Dağ ve İzzet Dal tarafında verilen  02.12.2008 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:  

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler  komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 02.12.2008 Salı günü saat 15.00´de yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına; 06.01.2009 Salı günü saat 15.00´de toplanılmasına  oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 Halil Vehbi YENİCE                   Gülcan Kocabıyık                                  Mesut Yıldırım

   Belediye Başkanı                               Katip                                                      Katip