Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

02.12.2014 Tarihli Tutanak Özetleri

İzmit Belediye Meclisinin 2014 dönemi

1. birleşiminin 1. Oturumu  02.12.2014 Salı günü saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr Nevzat DOĞAN Başkanlığında, azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK,  Şaban SARIGÜLLE, Hasan AYAZ, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, Emrah EFE, İbrahim ELGİN,  Abdullah KOÇ, İbrahim KILIÇ,   Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ,   Mehmet ÇETİN, Cengiz KAVŞUT,  Erkan AKSOY,  Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Barboros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY´un mevcut oldukları anlaşıldı.

04.11.2014   tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

04.11.2014  tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G1-  Belediye Meclisin 03.06.2014 tarih ve 43 sayılı kararı ile kurulan Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne ait Görev, Yetki  ve Sorumlulukların görüşülmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün 28.11.2014 tarih ve 13 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

G-2- İzmit Gündoğdu ( Tavşantepe) Mahallesi 334 ada, 29 nolu parselde ( Kanuni Kız Teknik Meslek Lisesi ) bulunan bir adet prefabrike yapı ile bir adet betonarme yapının eğitim ve eğitime destek hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 ( on ) yıl süre ile bedelsiz , Belediyemize tahsis edilmesi konusunda İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesine göre, Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.12.2014 tarih ve 7403 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 3- Zabıta personelinin Maktu Mesai ücretinin tespiti ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 11.11.2014 tarih ve 2829 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 4- Pazar yeri devir işlem ücretlerinin belirlenmesi teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 24.11.2014 tarih ve 2879 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 86- (Madde 5-) 2015 yılı için Geçici İşçi vizesi verilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 10.11.2014 tarih ve 1516 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 6- İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a nazım imar paftası, G23b.25a.3a uygulama imar paftası, 180 ada 10 nolu parselin "Belediye Hizmet Alanı" kullanımının "Bakım, Akaryakıt ve LPG İstasyonu" olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.11.2014 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 87 (Madde 7-) İzmit-Cedit Mahallesi, G23b.24b.3d-4c uygulama imar planı paftaları, 4100 ada 4 nolu parselin "Çocuk Bahçesi" olan kullanımının "Belediye Hizmet Alanı" olarak planlanması ile kaldırılan çocuk bahçesi alanının "Su Deposu" kullanımına sahip mülkiyeti belediyemize ait 4086 ada 17 nolu parselde planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu´nun 13.11.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 88- ( Madde 8-) İzmit-Alikahya bölgesi, G24a.21a.3c, G24a.21b.3d-4c-4d, G24a.21d.2a-2b, G24a.21c.1a-1b uygulama imar planı paftaları, "İY-1 Küçük Sanayi Alanı" olarak tanımlı yaklaşık 45 ha büyüklüğündeki alanın Kocaeli 1. İdare Mahkemesi´nin E:2013/776,2013/777 ve K:2014/488, 2014/489 no´lu kararları ile verilen "İmar Planının İptali" doğrultusunda yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu´nun 18.11.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 89- (Madde 9-) İzmit-Yenişehir Mahallesi, G23b.25d.1c-2d-3a uygulama imar planı paftalarında yer alan "İzmit Belediyesi, 1/1000 ölçekli İmar Planı Revizyonu" dışında bırakılan 32 nolu düzenleme bölgesininmevcut imar planı ile entegre olması amacıyla güncel mülkiyet verileri, yenilenen kurum görüşleri ve fonksiyon alanları gösterimleri ile gelen talepler doğrultusunda yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi ile ilgili İmar Komisyonu´nun 20.11.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 90- (Madde 10-)   İzmit Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı Hükümleri´nin " imar planı koşullarını tamamlayıcı ifadelerinde belirlenen eksikliklerinin giderilmesi amacıyla plan notları kapsamında yer alması gereken açıklamaların yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri Revizyonu teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 21.11.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR 91- (Madde 11-) İzmit Belediyesi "1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Revizyonu ve Lejantı"na ilişkin 30 günlük yasal askı süresinde yapılan itirazları içeren taleplerin değerlendirilmesine ilişkin İmar Komisyonu´nun 24.11.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 92- (Madde 12-)  Mülkiyeti Belediyemize ait Kozluk mahallesi, 190 ada,1 nolu parselin üzerine daha önce Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilen yapının yapılarak kullanımı konusunda ortak proje hazırlanması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 14.11.2014  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 93- (Madde 13) Cedit mahallesi, 816 ada, 5 nolu parselin , belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye kanununun 14. Maddesinin ( b) ve 18 maddesinin ( e) fıkrasına göre satın alınması ve ayrıca 2942 sayılı kanununun 8. ve 26. Maddelerine göre kamulaştırma bedelinin bir kısmının karşılığında mal sahibininde kabul etmesi halinde mülkiyeti belediyemize ait Tepecik mahallesi, 239 ada 50 nolu parsel Belediye Çarşı İşhanı B Blok 5. Kat 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 nolu bağımsız bölümlerin trampa edilmesi ve bu konuda Belediye başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 14.11.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

(Madde 14- ) Katı Atık Toplama tarifelerinin belirlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 19.11.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 94-  (Madde 15-) Şirintepe mahallesi, Nazlı sokak 3563 ada,10 parselde yapımı tamamlanan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 25.11.2014  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 95- (Madde 16-) Sosyal Belediyecilik gereği gençlerin başarısını arttıracak unsurlardan en önemlisi olan aile içi iletişimi olumlu yönde etkileyen kültürel değerlerimizin korunması ve yaşatılması için alınacak tedbirlerin neler olabileceğinin araştırılması teklifi ile ilgili Eğitim ve Gençlik komisyonunun 21.11.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 17-) G-1 Belediye Meclisin 03.06.2014 tarih ve 43 sayılı kararı ile kurulan Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne ait Görev, Yetki  ve Sorumlulukların görüşülmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün 28.11.2014 tarih ve 13 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 96- (Madde 19-) G-2- İzmit Gündoğdu ( Tavşantepe) Mahallesi 334 ada, 29 nolu parselde ( Kanuni Kız Teknik Meslek Lisesi ) bulunan bir adet prefabrike yapı ile bir adet betonarme yapının eğitim ve eğitime destek hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 ( on ) yıl süre ile bedelsiz , Belediyemize tahsis edilmesi konusunda İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesine göre, Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.12.2014 tarih ve 7403 sayılı yazısı okunarak  ve gündeme alınarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Gündoğdu ( Tavşantepe) Mahallesi 334 ada, 29 nolu parselde ( Kanuni Kız Teknik Meslek Lisesi ) bulunan bir adet prefabrike yapı ile bir adet betonarme yapının eğitim ve eğitime destek hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 ( on ) yıl süre ile bedelsiz , Belediyemize tahsis edilmesi konusunda İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesine göre, Belediye Başkanına yetki verilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Azalardan İbrahim GÜÇLÜ ´nün   mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazereti  nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İbrahim GÜÇLÜ´nün izinli sayılmalarına isteyen azalardan Erhan UYSAL ve Uğur KOŞTUR  tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan İbrahim GÜÇLÜ´nün  izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 02.12.2014 Salı  günü saat 15.00´da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 06.01.2015 Salı günü saat 15.00´da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 Dr.NevzatDOĞAN     GüzinTAŞTEKİN                    Hüseyin POLATTİMUR             

İzmit Belediye Başkanı          Katip                                              Katip