Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.01.2008 Tarihli meclis Toplantısı

İzmit Saraybahçe Belediye Meclisinin 2008 dönemi

1. birleşiminin 1.oturumu  03 01.2008  Perşembe günü saat 14.30 da yaptığı Meclis toplantısına ait tutanak özetidir. 

Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice ´nin Başkanlığında azalardan Metin Kozluca, Ekrem Durna, Zerrin Türk,  İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Yaşar Can,  İsmail Uslu,  Gülcan Kocabıyık, Mehmet Bektaş, Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk,  Mesut Yıldırım, Veysel Gül, Yusuf Sami Çınar, Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk, Asım Eroğlu,  Ali İhsan Vardoğan,  Salim Kukul, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç,  İzzet Dal,  İbrahim Güçlü,  Müfit Karakuş,  Saffet Koşar, Güler Çetin  ve Ali Birol Özbay´ın  mevcut  oldukları anlaşıldı.

Azalardan Dursun Biçer  ve Alpaslan Seymen´in mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

Mazereti  nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Dursun Biçer´in izinli sayılmasını isteyen azalardan Asım Eroğlu ve Ali İhsan Vardoğan tarafından verilen  takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Dursun Biçer´ in  izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Mazereti  nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Alpaslan Seymen´in izinli sayılmasını isteyen azalardan Müfit Karakuş ve A.Birol Özbay tarafından verilen  takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Alpaslan Seymen in  izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

04.12.2007 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

04.12.2007 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

02.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2008 tarihine kadar sözleşmeli personele net ücreti ödenebilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.12.2007 tarih ve 1162 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Norm Kadro Esas Cetvel değişikliği teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.12.2007 tarih ve 1163 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

5393 sayılı kanunun 25. maddesinde yer alan hüküm gereği Denetim komisyonu oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2007 tarih ve 139 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Denetim komisyonu üyelikleri için yapılan gizli oylama ile Azalardan Hasan Kırlı 25 oy,  Hasibe  Hepdurluk 25 oy, Salim kukul 23 oy almak sureti ile Denetim Komisyonuna oybirliği ile seçilmişlerdir.

Denetim komisyonunda görevlendirilecek kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2007 tarih ve 138 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

İzmit- Merkez, Körfez Mahallesi, 19N-IIc pafta, 1855 adanın batı sınırının imar planlarının bilgisayar ortamına aktarılması aşamasında, batısındaki kavşakla ilgili kamulaştırma sınırı ile farklılık oluştuğu belirlendiğinden, bu alandaki imar hattı ile kamulaştırma sınırının uyumlandırılması suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi  ile ilgili imar komisyonunun 13.12.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

İzmit- Merkez, Kozluk Mahallesi, 63 kadastro paftası, 210 nolu yapı adasının, imar planlarının bilgisayar ortamına aktarılması aşamasında imar planı yapılanma koşullarından kat sayısı ifadesinin 3 yerine sehven 5 yazıldığı belirlendiğinden, 210 adanın yapılanma koşulunun -/B-3 olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi  ile ilgili imar komisyonunun 18.12.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Yapıların cephe tamir ve tadilleri ile çevre düzenleme çalışmaları sırasında inşai faaliyetler sonucu oluşan görsel ve fiziki  önlemleri içeren  teklifi ile ilgili imar komisyonunun 26.12.2007 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Tescilli ve Koruma altındaki yapı cephelerine konulmak istenen reklam tabelalarına standart getirilmesi ile ilgili çalışmalar tamamlanmadığından, çalışmalar tamamlanıncaya kadar ek süre istenmesi teklifi ile ilgili imar komisyon Başkanlığının 26.12.2007 tarihli yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 Zabıta Personelinin Maktu mesai ücretleri Resmi Gazete de yayımlanmadığından Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra görüşülmesi için meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 26.12.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Saraybahçe Belediyesi sınırları içerisinde köy ürünleri satanların sayılarının ; ürünlerini sattıkları yerlerin tespiti ve satış yeri temini konusunda çalışmalar devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 28.12.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü işler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Basit tamir, tadil izinleri ve bu durumdaki uygulamalarda aksine hareket edenler hakkında yapılacak cezai uygulamalarının tespitinin sağlanması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık ve İmar komisyonlarının 25.12.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Şehrimizin tarihi yerlerinin ilköğretim okulu öğrencilerine tanıtımı amacı ile çalışmalar yapılması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun 27.12.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İnternet salonları ve Oyun yerlerinin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsat harçları teklifi ile ilgili İktisat ve Küşat Müdürlüğünün 02.01.2008 tarih ve 6 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Topçular mahallesi 4086 ada, 16 parselde bulunan "UMUT PARKI" nın isminin değiştirilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 27.12.2007 tarih ve 195 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

Basit tamir tadil izinleri teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2008 tarih ve 24 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Belediye Hizmet Bedelleri teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2008 tarih ve 25 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Kocaeli- Merkez, Körfez mahallesi, G23b-24c-2c imar planı paftası, 19N-IIa uygulama imar planı paftası, 3209 ada, 6 nolu parselde yapılanma oranının (E= 1.6) ve kat sayısı sınırının (3´den 4´e )arttırılması suretiyle plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2008 tarih ve 19 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Memur personele ödenen sosyal denge yardımı  teklifi ile ilgili  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02.01.2008 tarih ve 7 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Kültürevlerimizdeki kursiyerlerin çevre bilinci ve katı atıkların ayrıştırılması konusunda çalışmaların yapılması ve bu konularda eğitim verilmesi teklifi ile ilgili belediye Meclis üyeleri Mustafa Dağ ve Ali İhsan Vardoğan tarafından verilen 03.01.2008 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 03.01.2008 Perşembe günü saat 14.30´da yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına 05.02.2008 Salı günü saat 15.00 de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

Halil Vehbi YENİCE                    Mustafa DAĞ                                Mesut YILDIRIM

 Belediye Başkanı                          Katip                                             Katip