Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.01.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2012 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu 03.01.2012 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat Doğan Başkanlığında azalardan Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Muammer BİNER, Şaban SARIGÜLLE,M. Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail SAĞIROĞLU, İsmail GÜNDAŞ, Muzaffer GÜRFİDAN, Emine ZEYBEK,  Hüseyin ÜZÜLMEZ, Cengiz ÖZCAN, İbrahim KILIÇ, Elif BÜLBÜL, İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN, İsmail GÜN, Fahri MEYDAN,  Kani BAŞTÜRK, Haspi KÖSEMEN, İbrahim BULUT, Şahsuvar MARUL, Mahmut ÖZTÜRK, Çağlar Devrim YILDIZ, Zafer YILMAZ, Orhan KARADAĞ, Emine OKANALP,  Mehmet DEMİRTAŞ, Erkan AKSOY, Olcay SANAL, Ali YILMAZ, Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´in mevcut oldukları anlaşıldı.

06.12.2011 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

06.12.2011 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 1- İhtisas Komisyonları seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 21.12.2011 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

   5393 sayılı Belediye Kanununun 24.  maddesi a bendi gereği,   Belediye meclisi üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir dendiğinden ; Belediyemiz ile ilgili konuların görüşülmesi için aşağıda isimleri yazılı;

 

1- Plan ve Bütçe Komisyonu

2- İmar Komisyonu

3- Çevre ve Sağlık Komisyonu

4- Eğitim ve Gençlik Komisyonu

5- Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu

6- Sosyal Hizmetler Komisyonu

7- Türlü İşler Komisyonları olmak üzere 7 komisyonun kurulmasına, görev yapmak üzere beşer üyenin seçilmesine ve görev süresinin 31.12.2012 tarihine kadar devam etmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Plan ve Bütçe komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M.Zekeriya ÖZAK ve Fikret Gökmen tarafından verilen 03.01.2012 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Plan ve Bütçe komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Azalardan  Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Emine OKANALP, Temel YILMAZ, ve Günay ATUN oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

İmar Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri İbrahim ELGİN, ve Fikret Gökmen tarafından verilen 03.01.2012 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İmar komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Azalardan  M.Zekeriya Özak, Zafer YILMAZ, İsmail GÜN,  İsmail SAĞIROĞLU,  ve Orhan KARADAĞ oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelikleri  teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M.Zekeriya ÖZAK ve Fikret GÖKMEN  tarafından verilen 03.01.2012 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelikleri  için yapılan açık oylamayla:

Muammer BİNER, Olcay SANAL, Kani BAŞTÜRK, Elif BÜLBÜL, ve Fayık ÇELİK oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Eğitim ve Gençlik Komisyonu  üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M.Zekeriya ÖZAK ve Fikret GÖKMEN  tarafından verilen 03.01.2012 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Eğitim ve Gençlik Komisyonu  üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

İbrahim ELGİN, Mahmut ÖZTÜRK, Ali YILMAZ, Gülümser AYHAN, ve Haspi KÖSEMEN oybirliği ile seçilmişlerdir.

  

Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M.Zekeriya ÖZAK ve Fikret GÖKMEN  tarafından verilen 03.01.2012 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: (Adnan UYSAL ortak verilen önergeye muhalefet ederek çekildiğini beyan ettiğinden yerine Emine OKANALP teklif edildi.)

Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Mehmet DEMİRTAŞ, Şahsuvar MARUL, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, ve İbrahim KILIÇ oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M.Zekeriya ÖZAK ve Fikret GÖKMEN tarafından verilen 03.01.2012 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Sosyal Hizmetler komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

(Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK) in mualif oylarına karşı ; Fahri Meydan, Mahmut ÖZTÜRK, İbrahim BULUT, Şaban SARIGÜLLE ve Muzaffer GÜRFİDAN oyçokluğu ile seçilmişlerdir.

 

Türlü İşler Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M.Zekeriya ÖZAK ve Fikret GÖKMEN  tarafından verilen 03.01.2012 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde (Adnan UYSAL ortak verilen önergeye muhalefet ederek çekildiğini beyan ettiğinden yerine Ali YILMAZ teklif edildi.)  

Türlü İşler Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla;

Cengiz Özcan,  Cengiz ÇAKAR, Ali YILMAZ, Erkan AKSOY, ve İbrahim BULUT  oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

KARAR 2- 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde yer alan hüküm gereği, Denetim komisyonu oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 21.12.2011 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  

 

Belediye meclis üyeleri  M.Zekeriya ÖZAK ve Fikret GÖKMEN  tarafından verilen 03.01.2012 tarihli takrir neticesinde, Denetim komisyonu  oluşumu için yapılan  gizli oylama  ile azalardan, İsmail GÜNDAŞ 36 oy, Fikret GÖKMEN 36 oy, Zafer YIMAZ 35 oy, Gülümser AYHAN 35 oy, Kani BAŞTÜRK 30 oy almak sureti ile Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 5- 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinde "Kamu personelinden  ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır." denildiğinden Denetim Komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 21.12.2011 tarih ve 162 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 3-  Saraybahçe Belediyesi ve Bulgaristan Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi arasında 02.02.2006 tarih ve 2006-40 sayılı meclis kararı ile kardeş belediye olma kararı alınmış olup, 06.08.2011 tarihli Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkındaki 5747 sayılı kanunun 1.maddesinin 31. bendi uyarınca Saraybahçe Belediyesinin adı İzmit Belediyesi olarak değiştirildiğinden iki belediye arasında kardeş belediye olarak akdedilen  Saraybahçe yerine İzmit Belediyesi ismi ile anılması ile ilgili değişikliğin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 15.12.2011 tarih ve 1897 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 Saraybahçe Belediyesi ve Bulgaristan Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi arasında 02.02.2006 tarih ve 2006-40 sayılı meclis kararı ile kardeş belediye olma kararı alınmış olup, 06.08.2011 tarihli Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkındaki 5747 sayılı kanunun 1.maddesinin 31. bendi uyarınca Saraybahçe Belediyesinin adı İzmit Belediyesi olarak değiştirildiğinden iki belediye arasında kardeş belediye olarak akdedilen  Saraybahçe yerine İzmit Belediyesi ismi ile anılması ile ilgili değişikliğin yapılabilmesi, (Belediye Meclis üyesi Fikret Gökmen tarafından verilen sözlü önerge doğrultusunda,  06.08.2011 tarihinin  06.03.2008 tarih olarak değiştirilerek) evrakın uygun görülmekle  kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

Madde 7- Kardeş Şehir olduğumuz Bulgaristanın Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi 15.12.2011 tarih ve 76 sayılı yazısı ve eki olan Momçilgrad kasabasının yürürlükteki yapılandırma planına göre ilçe sakinlerinin sosyal ve kültürel alanlarında faaliyet gösterebilecekleri Kültür Binası yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/ g maddesine göre yapılması planlanan sosyal ve Kültürel binanın yaptırılabilmesi, TİKA T.C Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına protokol yetkisi verilmesi teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 21.12.2011 tarih ve 6645 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 8- II sayılı Boş Kadro değişikliği teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.12.2011 tarih ve 1592 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 9- Sözleşmeli personele 01.01.2012 tarihinden itibaren ödenmek üzere geçerli ücretin tespiti ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.12.2011 tarih ve 1594 sayılı yazısı.

okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 10- Yeni yapılacak binalara ruhsat verilirken yağ tutucu şartının aranması teklifi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 22.12.2011 tarih ve 967 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre ve Sağlık Komisyonuna   havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 11- İzmit- Çayırköy ( İ-1) , İzmit- Arızlı  (İ-9), İzmit- Akpınar ( İ-10) gelişme konut  alanlarına ait 1/1000 ölçekli uygulama İmar planları ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2011 tarih ve 3797 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 12- Büyükşehir Belediye meclisinin 13.10.2011 tarih, 592 sayılı kararında tanımlanan İmar planı bahçe mesafesi ile ilgili ifadenin onaylı plan ve meclis kararında farklı ölçüler içerdiği belirlendiğinden, iki ifadenin aynı ölçüleri içermesini sağlayan İmar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2011 tarih ve 3798 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 13- İzmit - Yenidoğan Mahallesi, 1213 ada 1 nolu parselin İmar planı üzerinde yol olan arazi kullanım kararının değiştirilmesi talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2011 tarih ve 3799 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 14- İzmit - Yenişehir mahallesi, 4815 ada, 2 ve 3 nolu parseller, 4786 ada, 9 nolu parsel ve 4808 ada, 2 nolu parselin batısında yer alan Otopark alanının kuzeyinde hazırlanan imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.12.2011 tarih ve 3800 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 15- İzmit-Mehmetalipaşa mahallesi, 3076 ada, 17 nolu parselin imar planı yapılaşma koşullarından yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2011 tarih ve 3801 sayılı yazısı   okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 16- Alikahya,  Küçük Sanayi Alanı İY-1 planlama bölgesi uygulama imar planı ile ilgili İmar Komisyonunun 21.12.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek  bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 17- Alikahya, Sanayi Alanı İ-16 planlama bölgesi uygulama imar planı ile ilgili İmar Komisyonunun 21.12.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek  bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 4-      Gündoğdu -Yeşilova şuyulandırma bölgesi kapsamında mülkiyet ve mevcut yapılaşma durumu göz önünde bulundurularak hazırlanan uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazları içeren İmar Komisyonunun 08.12.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 5-   İzmit Tepeköy, G23b-20d-3d uygulama imar planı paftası, 158 ada, 1 nolu parselin Kapalı Pazar alanı olarak düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 15.12.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 6-    İzmit -Ağaköy mevkiinde İmar kanununun 18. Maddesi uygulaması aşamasında uygulama sonrası yaşanacağı tahmin edilen mülkiyet dokusu ve mevcut yapılaşma arasında uyumsuzluktan kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 21.12.2011 Tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 21- İzmit Kocatepe mahallesi G23b-23d-1b-2a uygulama imar planı paftaları , 384, 388, 584, 586 nolu parsellerin bulunduğu alanda İmar yolu konut alanı ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 20.12.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek  bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 22- Zabıta personelinin Maktu Mesai ücretinin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28.12.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek  bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 7-    İzmit-Kabaoğlu, 211 ada, 1 nolu parseldeki Tüysüzler mahalle konağı binasının ikinci katında derslik olarak ayrılan  iki adet yerin İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü tarafından "Kurs Merkezi" olarak kullanılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.12.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 8- Engelliler ve yaşlıların  (güçsüzlerin ) sağlıklı insanlar gibi zorlanmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri, fiziksel çevrenin engelliler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için kentsel sosyal teknik alt yapı alanlarında ve yapılarda gerekli düzenlemelerin yapılması teklifi ile ilgili İmar Komisyonu ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun 21.12.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

  

Azalardan Hüseyin CANIGENİŞ´ in mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazereti  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Hüseyin CANIGENİŞ´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Hasan KIRLI ve Muammer BİNER  tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Hüseyin CANIGENİŞ´in izinli sayılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 03.01.2012 Salı günü Saat 15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 07.02.2012 Salı günü saat 15.00´de  toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 Dr.Nevzat DOĞAN                            Günay ATUN                                 Emine OKANALP

 İzmit Belediye Başkan                             Katip                                                  Katip