Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.04.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2012 dönemi

1. birleşiminin 1. ve 2.   Oturumu 03.04.2012 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ,  Muammer BİNER, Şaban SARIGÜLLE, M. Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail SAĞIROĞLU, İsmail GÜNDAŞ,  Muzaffer GÜRFİDAN, Emine ZEYBEK,  Hüseyin ÜZÜLMEZ, Cengiz ÖZCAN, İbrahim KILIÇ, Elif BÜLBÜL, İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN, İsmail GÜN, Fahri MEYDAN,  Kani BAŞTÜRK, Haspi KÖSEMEN, İbrahim BULUT, Şahsuvar MARUL, Mahmut ÖZTÜRK, Çağlar Devrim YILDIZ, Zafer YILMAZ, Orhan KARADAĞ, Emine OKANALP,  Mehmet DEMİRTAŞ, Erkan AKSOY, Olcay SANAL,  Ali YILMAZ, Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´in mevcut oldukları anlaşıldı.

06.03.2012 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

06.03.2012 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 30- (Madde 3)  İzmit Belediyesinin 01.01.2011-31.12.2011 Mali Yılı Faaliyet raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 23.03.2012 tarih ve 48 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

      

Meclise sunulan Faaliyet raporunun kabulüne ((Fikret GÖKMEN, Temel YILMAZ,  Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK) in mualif oylarına karşı; Belediye Meclis üyeleri (Dr. Nevzat DOĞAN, Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL, Hasan KIRLI,  İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK,  Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Olcay SANAL Ali YILMAZ) ´ın kabul oyları ile, oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR 31- (Madde 4 ) Encümen üyelikleri seçimi teklifi ile ilgili Belediye Meclis üyeleri Temel YILMAZ ve  İbrahim Elgin tarafından verilen 03.04.2012 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

    5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi a bendi gereği, il Belediyelerinde ve nufusu 100.000´ in üzerindeki Belediyelerde ,Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye Mahalli Hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur dendiğinden;

Encümen üyelikleri için yapılan gizli oylama neticesinde: Azalardan Hüseyin Üzülmez  32 oy, Emine Zeybek 32 oy, Muzaffer Gürfidan 32 oy  almak sureti ile encümen üyeliğine  seçilmişlerdir.

 

Madde 5- Yahyakaptan mahallesi, 4822 ada, 2 nolu parsel üzerindeki (Çağın Göz Hastahanesinin Güneyi) yeni yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 12.03.2012 tarih ve 222 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 6- III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.03.2012 tarih ve 399 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 32- (Madde 7) Avrupanın Graz Belediyesine 05.04.2012- 31.05.2012 tarihleri arasında belirlenecek günlerde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet ÖZTÜRK ile Çevre Koruma Kontrol Müdürü Havva Açıkgöz´ün yapacakları teknik gezi için görevlendirilmeleri  teklifi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 27.03.2012 tarih ve 160 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediye Meclis üyesi Emine ZEYBEK´in sözlü önerisi doğrultusunda (verilen teklif tadil edilerek) Belediyemiz ile Kocaeli Üniversitesi arasında ortak düzenlenen bitkisel atık yağların karakterizasyonu ve biodizel üretimi projesi yapılmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda Avusturya´nın Graz Belediyesinin söz konusu projeyi çok kapsamlı bir şekilde yürüttüğü Belediyeye ait tüm araçların Belediyenin kurmuş olduğu biodizel tesisinden elde edilen yakıt ile çalıştırıldığı görülmüştür. Graz Belediyesi ile yapılan görüşmelerde bilgi birikimleri ve tecrübelerinin tarafımızla paylaşabilecekleri ve Belediyemizden gidecek olan ekibi ağırlayabilecekleri bildirilmiştir.

Bu kapsamda 05.04.2012-.31.05.2012 tarihleri arasında İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet ÖZTÜRK,  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Havva AÇIKGÖZ´ ile Çevre ve Sağlık Komisyon üyeleri Muammer BİNER, Elif BÜLBÜL, Kani BAŞTÜRK, Fayık ÇELİK, Olcay SANAL´ın  görevlendirilmelerine ve gidiş- dönüş bedeli ile yasal harcırağlarının ödenebilmesi için" İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.06.2005 tarih ve 5003 -50520 sayı ve 2005/ 62 nolu genelgesinin 3.maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda "kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 8- Yenidoğan Mahallesi 4427 ada 37 nolu , 1049 ada 73 nolu ve Turgut Mahallesi 3519 ada 8 nolu parseller imar planında ´konut alanı´ olarak ayrılmıştır. Yenidoğan Mahallesi 4427 ada 37 (183,00 m2) ve 1049 ada 73 (204,00 m2) nolu parsellerin tamamının , Turgut Mahallesi 3519 ada 8 nolu parselin 243/422 (243,00 m2) oranındaki hissesinin 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi  teklifi ile ilgili Emlak ve istimlak Müdürlüğünün 26.03.2012 tarih ve 2119 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 9- Asansör Yıllık Kontrol Ücreti teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.03.2012 tarih ve 1009  sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 10- İzmit, Tepeköy Mahallesi (tapuda Deretepe), G23b.25b.1a Uygulama İmar Planı paftası, 116 ada, 4 nolu parselde yer alan "İbadet Yeri" Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içerenUygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.03.2012 tarih ve 1017 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakersi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 11- İzmit-Yenimahalle,G23b.23c.4b;G23B.23c.1c uygulama imar planı paftaları, 1021 ada,104 nolu parselin Konut Alanı olan imar planı arazi kullanım kararının Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 21.03.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakersi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 33-( Madde 12) İzmit- Çayırköy (İ-1),İzmit- Arızlı (İ-9),İzmit- Akpınar (İ-10) gelişme konut alanlarına ait 1/1000 ölçekli uygulama İmar planları ile ilgili İmar Komisyonun 19.03.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 13- Mahalle sınırlarının yeniden belirlenmesi teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 15.03.2012 tarihli  raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 34- (Madde 14)  5393 Sayılı Belediye Kanunu´nun 67. Maddesindeki  ilgili kanun hükmü gereğince Araç Kiralama Hizmeti İhalesinin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 21.03.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 35- (Madde 15) Kardeş şehir olduğumuz Bosna Hersek´in Travnik Belediye sınırları içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 38/g maddesine göre yapılması planlanan Spor ve Eğlence Parkının yaptırılabilmesi ile ilgili TİKA T.C Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 21.03.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 36- (Madde 16) Belediyemiz Şirketleri Sarbaş A.Ş ile Bekaş A.Ş´nin  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin "İ"bendi gereğince sermaye artırımı yapılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun  27. 03.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 37- (Madde 17) Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Gündoğdu Mahallesi, 636 ada, 1 nolu parseldeki binanın 5 yıl süreyle Kreş olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesi teklifi ile Plan ve Bütçe komisyonunun 27.03.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

KARAR 38- (Madde 18) Belediyemiz tarafından yeni yapılan parklar ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediyemize devri yapılan isimsiz parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 28.03.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

Madde 19- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Müdür ve Üstü Ünvanlı Personel hakkında bilgi  sunumu yapıldı.

 

Madde 20-  İzmit Belediyesinin Denetim Komisyonunun hazırlamış olduğu rapor hakkında bilgi sunumu yapıldı.

 

KARAR  39- ( Gelen evrak 1) İzmit Belediye sınırları içerisinde bulunan mahalle muhtarlarımız adına Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesinin bir dilekçe ile yurt dışındaki mahalli idari kuruluşlarının çalışma yapısı modern ve gelişmiş şehircilik anlayışının incelenmesi, sosyal, kültürel, ve sanatsal alanlarda yapılan çalışmaları yerinde görmek ve incelemek amacıyla mayıs ayı içerisinde Avusturya´ya bir eğitim ziyareti  yapılması teklifi ile ilgili belediye meclis üyeleri Cengiz ÖZCAN ve İbrahim ELGİN tarafından verilen  takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit Belediye sınırları içerisinde bulunan mahalle muhtarlarımız adına Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli şubesinin bir dilekçe ile yurt dışındaki mahalli idari kuruluşlarının çalışma yapısı modern ve gelişmiş şehircilik anlayışının incelenmesi, sosyal, kültürel, ve sanatsal alanlarda yapılan çalışmaları yerinde görmek ve incelemek amacıyla Mayıs ayı içerisinde Avusturya´ya bir eğitim ziyareti  yapılmasına,  (İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün hizmet pasaportu verebilmesi için) tüm masraflarının geziye katılacak muhtarlar tarafından karşılanması kaydıyla ayrıca bu geziye katılacak meclis üyelerimizin harcırah almadan ulaşım ve konaklama masraflarını belediyemiz tarafından karşılanmasına ( Belediye Meclis üyesi Hasan KIRLI´nın çekimser oyuna karşı) oyçokluğu ile karar verildi. 

 

Azalardan Fahri Örengül ve Hüseyin Canıgeniş´in mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazereti nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Fahri ÖRENGÜL´ün  izinli sayılmasını isteyen azalardan Fikret GÖKMEN ve Gülümser AYHAN  tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Fahri ÖRENGÜL´ün izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Hüseyin CANIGENİŞ´in   izinli sayılmasını isteyen azalardan Emine ZEYBEK ve Fahri MEYDAN   tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Hüseyin CANIGENİŞ´in izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazeretleri nedeniyle Belediye meclis üyeleri Günay ATUN, Olcay Sanal ve Adnan UYSAL 03.04.2012 tarihli meclis toplantısının 1. Birleşiminin 2. Oturumunda toplantıdan ayrılmışlardır.

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 03.04.2012 Salı günü Saat 15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 08.05.2012 Salı günü saat 15.00´de  toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.