Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
11°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.05.2006 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Saraybahçe Belediye Meclisinin 2006 dönemi 
1. birleşiminin 1.oturumu  03.05.2006 Çarşamba günü saat 
16.00 da yaptığı Meclis toplantısına ait tutanak özetidir. 
Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı  Halil  Vehbi             Yenice Başkanlığında azalardan Metin Kozluca, Ekrem Durna, Zerrin Türk,  M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı,  Yaşar Can, İsmail Uslu, Gülcan Kocabıyık, , Mehmet Bektaş, Mustafa DAĞ, Osman Nuri Erturan, Mesut Yıldırım, Veysel Gül, Yusuf Sami Çınar, Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk, Asım Eroğlu , Ali İhsan Vardoğan,  Alpaslan Seymen,  Salim Kukul, Temel Çağlayan,  F.Sadık Bamaç,  Mehmet Ataç,  İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar ve Güler Çetin ?in  mevcut  oldukları anlaşıldı.
Azalardan İlyas Şeker, Hasibe Hepdurluk ve Necat Çakır mevcut olmadığı anlaşıldı.
Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İlyas Şeker ve Hasibe Hepdurluk´un izinli sayılmalarını isteyen azalardan Gülcan Kocabıyık ve Mesut Yıldırım   tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
İlyas şeker ve Hasibe Hepdurluk´un  izinli sayılmalarına  oybirliği ile karar verildi.
Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Necat Çakır´ın izinli sayılmalarını isteyen Müfit Karakuş ve Salim Kukul tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakere neticesinde: 
Necat Çakır´ın  izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. 
05.04.2006 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
05.04.2006 Çarşamba günkü Meclis toplantısına ait tutanak özetinin 2. sayfasında 3. paragrafının son satırında sehven yazılan ?Evrakın dairesinde geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.?   İbaresinin  ?Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.? İbaresi   ile değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.  
Tutanak özetinin 2. sayfasının 4. paragrafının son satırında sehven yazılan ?Evrakın dairesinde geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.?   İbaresinin  ?Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.? İbaresi   ile değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.  
Tutanak özetinin 3. sayfasının 2. paragrafının son satırında sehven yazılan ?Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.?   İbaresinin  ?Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.? İbaresi   ile değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.  
Tutanak özetinin 3. sayfasının 7. paragrafının son satırında sehven yazılan ?Evrakın dairesinden  geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.?   İbaresinin  ?Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler ve Bütçe komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.? İbaresi   ile değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi

-2-

Tutanak özetinin 3. sayfasının 8. paragrafının son satırında sehven yazılan ?Evrakın dairesinden  geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.?   İbaresinin  ?Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.? İbaresi   ile değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi
Tutanak özetinin 4. sayfasının 1. paragrafının son satırında sehven yazılan ?Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.?   İbaresinin  ?Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.? İbaresi   ile değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Körfez mahallesi, 19N-IIIa pafta 479 ada, 12 nolu parselin 3617.00 m2 lik kısmının 5393 sayılı yasanın  ( e ) bendine göre Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi konusu ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 03.05.2006 tarih ve 434  sayılı yazısı okunarak yapılan oylama neticesinde gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi. 
Toplum sağlığında kaliteyi artırma stratejimiz ve sağlıkta bilinçlendirme hedefimiz doğrultusunda gıda maddelerini üreten ve satışa sunan iş yerlerinin, okul kantinlerinin, fırınların halk sağlığı, gıda ve işyeri hijyen koşullarına uygunluğunun iyileştirilmesi, periyodik denetimlerinin hangi zaman aralıklarında yapılacağı gibi konuları ve bilgilendirici faaliyetleri meslek odalarıyla işbirliği yaparak görüşülmesi teklifi ile ilgili Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28.04.2006 tarih ve 115 sayılı yazısı okunarak yapılan oylama neticesinde gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi. 
Belediyemiz sınırları içerisinde yapı ruhsatı alarak inşaatına başlanmış ve bir kısım bağımsız bölümleri için kısmi yapı kullanma izin belgesini almış yapılarda; kalan kısımların bugün yapı kullanma izninin talep edilmesi halinde 5 yıllık yapı ruhsatı müddetini doldurmuş olsalar bile bağımsız bölümlerin iskana uygun olması kaydıyla ruhsat temditine gerek olmaksızın yapı kullanma izninin düzenlenmesi teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri İsmail Uslu ve Hasan Kırlı tarafından verilen 03.05.2006 tarihli takrir okunarak yapılan oylama neticesinde gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi. 
28 Haziran İzmit´in Kurtuluşu şenlikleri ile ilgili Hazırlıkların yapılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis üyeleri Gülcan Kocabıyık ve Mesut Yıldırım tarafından verilen 03.05.2006 tarihli takrir okunarak yapılan oylama neticesinde gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.  

Gündem gereğince ;

5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi a bendi gereği, Meclis I. ve II. Başkan Vekili ile en az iki katip üyeyi İlk İki yıl için görev yapmak üzere seçer, İlk iki yıldan sonra seçilecek Başkanlık divanı yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar dendiğinden;

 a) Meclis Katiplikleri için yapılan gizli oylama neticesinde:

Azalardan Gülcan Kocabıyık 26 oy, Mesut Yıldırm 22 oy almak sureti ile Meclis Katipliklerine seçilmişlerdir.

b) Meclis I. ve II. Başkan Vekilleri Seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde:

Meclis I. Başkan Vekilliğine Veysel Gül 26 oy, Meclis II.Başkan Vekilliğine Osman Nuri Erturan 25 oy almak suretiyle seçilmişlerdir.

-3-

Şemsettin Ceyhan´nın 18.04.2006  tarih ve 2858 sayılı istifa talebi nedeniyle boşalan  Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyon Üyeliğine yeni üyenin belirlenmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğünün 26.04.2006 tarih ve 52 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
5393 sayılı kanunun 29. maddesi " Meclis Üyeliği, Ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis üyeliğinden istifa dilekçesi Belediye Başkanlığına verilir ve Başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur." dendiğinden Saraybahçe Belediye Meclis üyesi Şemsettin Ceyhan´nın 18.04.2006  tarih ve 2858 sayılı istifa talebi nedeniyle boşalan   Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyon üyeliğine Ali İhsan Vardoğan´ın seçilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi
2005 yılı Kesin Hesabı ile ilgili Hesap İşlerinin Müdürlüğünün 21.04.2006 tarih ve 123 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 
1 adet paletli yükleyici, 2 adet Arazöz, 2 adet Traktör´ün  İller Bankasından  Kredi alınarak Satın alınması ve Hazine Müsteşarlığından KDV teşvik belgesinin çıkarılması teklifi ile ilgili Hesap İşleri Müdürlüğünün 28.04.2006 tarih ve 127 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Belediyemizin 2 adet Arazöz, 2 adet traktör ve 1 adet paletli yükleyici alımı ve bu alımlara ilişkin İller Bankasından kredi alınabilmesi için Belediye Başkanı Halil Vehbi Yence´ye yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
İzmit Arızlı mevkii 40 kadastro paftası 1696 nolu parselde Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2006 tarih ve 152 sayılı kararı ile uygun görülen imar planı doğrultusunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 27.04.2006 tarih ve 139 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi
İzmit Çukurbağ Mahallesi G236-24c1c ve G29-6-24-c1d pafta,418-420 adaların güneyinde 17m.lik imar yoluna cepheli kısımların imar planı yapılanma koşullarının B-5 olarak düzenlenmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 27.04.2006 tarih ve 140 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
Çukurbağ mahallesi 54 pafta 426 ada 5 nolu parselin bulunduğu kesimde imar hattının mevcut duvara göre düzenlenmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 27.04.2006 tarih ve 141 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi
İzmit-Yenimahalle,19L ?lla uygulama paftası,1813 ada, 21 nolu parselin imar planı üzerindeki akaryakıt ve servis istasyonu kullanımına LPG ibaresinin eklenmesi sureti ile Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2006 tarih 235 sayılı kararı ile uygun görülen Nazım

-4-

İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 27.04.2006 tarih ve 142 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.  
İzmit- Körfez mahallesi, 19N-IId  uygulama imar planı paftası, 3212 ada, 1 nolu parselin bulunduğu kesimde Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2006 tarih 232 sayılı kararı ile uygun görülen Akaryakıt ve Servis istasyonu kullanımına LPG ibaresinin eklenmesi suretiyle düzenlenmesini içeren Nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 27.04.2006 tarih ve 143 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
İzmit Turgut Mahallesi 20M-lllc uygulama paftası 3507 ve 308 nolu adaların bulunduğu kesimde Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2006 tarih 199 sayılı kararı ile uygun görülen Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan uygulama imar planı ile ilğili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 28.04.2006 tarih ve 145 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
Benzin istasyonlarında pompa ve taşıyıcı sistemlerin ( kanopi ayaklarının ) çekme mesafesi içersinde kalması şartı ile teknik gereklilikler sağlandıktan sonra max 5m. saçak çıkması yapılabilmesi teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 27.04.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
İzmit- Veliahmet Mahallesi , 19N-Ia imar planı paftası , 28 kadastro paftası , 352 ada , 113 nolu parselin imar planı yapılanma koşullarının ; bölgede yaşanan otopark sorununun çözümüne yönelik olarak, bahse konu parselde projelendirilen yapının konut olarak tasarlanan katlarının ihtiyacından fazla otopark alanının aynı proje içersinde oluşturulabilmesi amacıyla , blok gösterimi ile yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 27.04.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Belediyemize ait hisseli veya müstakil parseller üzerinde binası bulunan kişilerden, hissemiz oranında kira (ecrimisil) alınması hakkında Başkana ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Bütçe Komisyonunun 21.04.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Disiplin Kurulu ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği teklifi ile ilgili Bütçe ve Türlü İşler Komisyonunun 24.04.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

-5-

Saraybahçe Belediye Başkanlığında 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışmakta olan memur personelin Sicil Amirleri Yönetmeliği teklifi ile ilgili Bütçe ve Türlü İşler Komisyonunun 24.04.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Akçakoca mahallesi, Kapanca sokak 190 ada 8 parseldeki alana yapılacak olan parka Akçakoca mahallesinin 12 yıl muhtarlığını yapmış olan merhum Namık Kamberoğlu´ nun adının verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 27.04.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Sinek ve Sivri Sineklerin yok edilmesi ile ilgili en etkin mücadele  yöntemlerinin araştırılması konusu  hakkında çalışmalar yapılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık Komisyonunun 25.04.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gürcistan ?Gori Vilayeti Belediyesi, Belediyemiz ile Kardeş Şehir olması teklifi ile ilgili  Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun  26.04.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gelen evraktaki maddelerin 05.05.2006 Cuma günü saat 16.00 da yapılacak meclis toplantısında görüşülmek üzere 03.05.2006 Çarşamba günü saat 16.00´da yapılan meclis toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

   HALİL VEHBİ YENİCE                  GÜLCAN KOCABIYIK                      MESUT YILDIRIM 

    BELEDİYE BAŞKANI                           KATİP                                       KATİP