Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.05.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2011 dönemi

1. birleşiminin 1.Oturumu 03.05.2011 Salı  günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

 

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Muammer Biner, Şaban Sarıgülle, M.Zekeriya ÖZAK, Adnan Uysal, Hasan Kırlı, İsmail Sağıroğlu, İsmail Gündaş, Muzaffer Gürfidan, Hüseyin Canıgeniş, Hüseyin Üzülmez, Cengiz Özcan, İbrahim Kılıç, Elif Bülbül, İbrahim Elgin, Gülümser Ayhan, İsmail Gün, Fahri Meydan,  Haspi Kösemen, İbrahim Bulut, Şahsuvar Marul, Çağlar Devrim Yıldız, Zafer Yılmaz, Orhan Karadağ, Emine Okanalp, Olcay Sanal, Ali Yılmaz, Cengiz Çakar ve Fayık Çelik´in mevcut oldukları anlaşıldı.

 

G-1- Mülkiyeti Belediyemize ait Ş.Hatip 3379 ada, 11 nolu parsel (450,00 m2), 12 nolu parsel (942,56m2) 13 nolu parsellerin (1099,29 m2) satılması konusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesinin   ( e ) fıkrasına göre Belediye Başkanına ve encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.04.2011 tarih ve 2420 sayılı yazısı okunarak yapılan oylama neticesinde evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Kentimize yıllarca hizmet edip bulunduğu konumda iz bırakan 60 yaş ve üzeri  ( sanatçı, siyasetçi, gazeteci, öğretmen vb.) hemşerilerimize yönelik "İZMİT DEĞERLERİNİ UNUTMUYOR" adı altında belkide yıllarca bir birleriyle görüşme imkanı bulamayan bu değerleri bir araya getirip eski günleri yad etmelerini sağlayacak bir program düzenlemeyi ayrıca bu programda eski İzmit´i yeni İzmit ile karşılaştırma olanağı bulunması ile ilgili Belediye Meclis üyeleri Cengiz Çakar, İsmail Gün ve Faik Çelik tarafından verilen 03.05.2011 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde gündeme alınmayarak tavsiye niteliğinde bir konu olduğu değerlendirilmiştir. 

 

05.04.2011 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

05.04.2011 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 3- İzmit Belediyesi 2010 Yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.04.2011 tarih ve 2178  sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 4- İlçemiz mücavir alanında bulunan Sarıhocalar köyünde Pazar kurulması için Sarışehy, Kısalar, Pirceler, Terziler, Akçakese, Kocakaymaz, Nebihoca ve Goncaydın köy muhtarlarının Pazar yeri kurulması talepleri ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 20.04.2011 tarih ve 936 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 5- Dolu ve Boş Kadro değişikliği teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.04.2011 tarih ve 507 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 6- Kemalpaşa mahallesi, 219 ada, 59 nolu 8.607,13 m2 yüzölçümlü taşınmaz Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 12.02.2010 tarih ve 78 sayılı Meclis kararı ile belediyemize 10 yıl süre ile tahsis edilmiş olup, taşınmazın üzerinde belediyemiz tarafından yapılan 85 m2´lik kafeterya ve teras alanlarının 8 yıl süre ile kiraya verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanı ile encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20.04.2011 tarih ve 2240 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

 

Madde 7- Bekirdere Mahallesi, G23b.25d.1a uygulama imar planı paftası, 372 ada, 21 nolu parselin ada hattının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 25.04.2011 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 8- Tüysüzler Mahallesi, G23b.24a.3b uygulama imar planı paftası, 157 nolu yapı adasının güney-batısında yer alan 7 m.lik imar yolunun kaldırılmasını ve ada hattının mülkiyet sınırlarına getirilmesini, mülkiyet hatları ile Nato Boru Hattı Koruma Kuşağı´nın arasında kalan alanın "Yeşil Alan" olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 25.04.2011 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 9- M.Alipaşa Mahallesi, 1708 nolu yapı adasının "5/A-3/3, 0.40/1.20" olan yapılaşma koşulunun "A- olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 25.04.2011 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 10- Cedit Mahallesi, G23b.24c.1c uygulama imar planı paftası, 460 nolu adanın ortasından geçen 6 m.lik imar yolu ile Maslak Sokağın Şeyhakif Caddesi ile kesiştiği noktadaki imar hatlarının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili talebe ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 25.04.2011 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 11- Yeşilova Mahallesi, G23b.25a.2c uygulama imar planı paftası, 130 ada, 10, 15 ve 17 nolu parsellerde bulunan "Dini Tesis Alanı" kullanımının parsel sınırlarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 25.04.2011 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 12- Kabaoğlu Köyü, G23b.19c.1b uygulama imar planı paftası, 2124 nolu "Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" kullanımına sahip parselin "E:0.30, Hmax:5.50 m" olan yapılaşma koşullarının "E:0.30, Hmax:7.00 m" olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 25.04.2011 tarihli yazısıokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 13- Hacıhızır Mahallesi, G23b.24c.1a-1d uygulama imar planı paftaları, 350 ile 408 nolu yapı adalarının arasından geçen 6 m. kesitindeki imar yolunun mevcutta yerinde kapalı su kanalı bulunmasından dolayı "Kanal" olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 25.04.2011 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 14-Belediyemiz sınırları içerisinde Gündoğdu ve Tepeköy Mahalleleri, G23b.25a.1b-1c-1d, G23b.25a.2a-2b-2c-2d ve G23b.25a.4a-4b uygulama imar planı paftalarında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından başlatılan şuyulandırma çalışmaları sırasında alana ait ulaşım kararları ve fonksiyonların alınan kurum görüşleri doğrultusunda mevcut yapılaşma ve mülkiyet durumları da göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 25.04.2011 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 15- M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d.1d uygulama imar planı paftası, 3254 ada, 2 nolu parselin güneyinde yer alan "Dini Tesis Alanı" kullanımının 3254 ada, 1 nolu parsele kaydırılmasını içeren talebin Kocaeli 1. İdare Mahkemesi´nin 03.11.2010 gün ve E.2010/976 sayılı kararı gereği yeniden değerlendirilmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 25.04.2011 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 58- Durhasan Mevkii, G23b.25a.2c-3b, G23b.24b.1a-1b-1c-1d-4a-4b uygulama imar planı paftalarında yer alan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 14.01.2011 tarih ve 36 sayılı kararı ile onaylanan ve "Kentsel Çalışma Alanı" olarak tanımlanan alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile G23b.25d.4b uygulama imar planı paftasında yer alan lejant bilgilerine "Kentsel Çalışma Alanı" gösterimin eklenmesi, söz konusu planlama alanına ilişkin yapılan talepler ve Kentsel Çalışma Alanı kullanımına ilişkin hükümlerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği´ne ilave edilmesi ile ilgili değişiklik teklifi hakkındaki İmar komisyonunun 21.04.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 59- İzmit-Yeşilova Mahallesi(tapuda Deretepe), G23b.25a.2c Uygulama İmar Planı paftası, 152 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde tevhit işlemi yaptırmak üzere yapılan görüşmeler sırasında şifahen parsellerin yola terkleri olduğunun öğrenildiği ancak söz konusu parsellerin orijinal ölçü krokisi ile imar sınırları arasında farklılık olduğu belirtilerek, oluşan mağduriyetinin giderilmesi için söz konusu parsellerin aplikasyon krokisi ile imar hatları arasındaki farklılığın giderilmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 15.04.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 18- Kocatepe Mahallesi, G23b.23d.1b-2a uygulama imar planı paftaları, 384, 388, 584, 586 nolu parsellerin bulunduğu alanda 388 ve 584 nolu parsellerin güneyinden geçen 10 m.lik imar yolunun kaldırılması, bu alanın konut alanına ilave edilmesi ve kaldırılan yol alanına eş değer büyüklükte park alanının 384 nolu parselin doğusunda düzenlenmesi ile ilgili  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar Komisyonunun 07.04.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 60- 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Üniversite Yolunun sağında ve solunda Mutlak Tarım Arazisi (tarımsal niteliği korunacak alan) olarak belirlenen takriben toplam 30.2 hektarlık alanın düzenli yapılaşmanın sağlanabilmesi amacıyla 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu"nun 13.maddesinin (d) bendi ve Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü´nün 09.06.2006 tarih ve 2297 sayılı talimatı gereğince "Konut Alanı" olarak planlanması yönünde "Kamu Yararı Kararı" alınması teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 25.04.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 61-Mülkiyeti Belediyemize ait Durhasan ( Alikahya Fatih Mahallesi)   164 ada 18 nolu cinsi arsa olan  712.77 m2 lik parselin satılması konusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin ( e ) fıkrasına göre  Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi teklifi ile ilgili  Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.04.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde 21- Müdür ve Üstü unvanlı personel hakkında  bilgi sunuldu.

 

Azalardan Emine Zeybek, Kani Baştürk, Mahmut Öztürk, Erkan Aksoy ve Mehmet Demirtaş´ın  mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Emine Zeybek, Kani Baştürk, Mahmut Öztürk ve Erkan Aksoy ´un  izinli sayılmalarını isteyen azalardan İbrahim Elgin ve Hüseyin Üzülmez tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde

Azalardan Emine Zeybek, Kani Baştürk, Mahmut Öztürk ve Erkan Aksoy´un izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Mehmet Demirtaşl´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Şaban Sarıgülle, Cengiz Çakar ve Fikret Gökmen tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Mehmet Demirtaş´ın  izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

03.05.2011 tarihli meclis toplantısının 1. Birleşiminin 1.oturumunun kapatılmasına ve 2. Birleşiminin09.05.2011 Pazartesi günü saat 16.00´da  yapılmasına (Belediye Meclis Üyesi Cengiz Özcan´ın muhalif oyuna karşı) oyçokluğu  ile karar verildi.