Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
23°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.07.2009 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2009 dönemi

1. birleşiminin 1. oturumu 03.07.2009 Cuma günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan T. Metin Alan, Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, İlyas Şeker, Şaban Sarıgülle, Muammer Biner, Adnan Uysal, M.Zekeriya Özak, İsmail Sağıroğlu, Hasan Kırlı, Muzaffer Gürfidan, İsmail Gündaş, Hüseyin Canıgeniş, Emine Zeybek, Cengiz Özcan, Hüseyin Üzülmez, Elif Bülbül,İbrahim Kılıç, Gülümser Ayhan, İbrahim Elgin, Fahri Meydan, İsmail Gün, Haspi Kösemen, Kani Baştürk, İbrahim Bulut, Ç.Devrim Yıldız, Mahmut Öztürk, Orhan Karadağ, Zafer Yılmaz, Mehmet Demirtaş, Emine Okanalp, Erkan Aksoy, Cengiz Çakar´ın mevcut oldukları anlaşıldı.

02.06.2009 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

02.06. 2009 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi

3- Bosna Hersek Travnik belediyesinin İzmit belediyesi ile kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 17.06.2009 tarih ve 65 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın Kültür Turizm ve Sanat Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

4- İzmit- Kabaoğlu köyü G23B-19c-1b uygulama imar planı paftası, 2116 nolu parselin yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2009 tarih ve 2247 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

5-İzmit- Yenimahalle, G23b-23d-2c uygulama imar planı paftası, 27 ada, 443 nolu parselin bulunduğu alanda yapı adasının yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2009 tarih ve 2248 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

6-İzmit-Tüysüzler mahallesinde imar planı koşullarının yeniden düzenlenmesi talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2009 tarih ve 2249 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

7-İzmit-Körfez mahallesi, G23b-25d-4d uygulama imar planı paftası, 3415 ada, 11 ve 12 nolu parsellerin doğusundan geçen 15.m.lik imar yolunun doğusundaki Sefa Sirmen Bulvarına bağlanması talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2009 tarih ve 2250 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

8-İzmit- Fatih mahallesi, Sultan Murat caddesi ve çevresinde imar planı koşullarından kat sayısının arttırılması talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2009 tarih ve 2251 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

9-İzmit- Yahyakaptan mahallesi, G23b- 25d-2b uygulama imar planı paftası, 1560 ada, 5 nolu parselde yer alan yurt alanının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2009 tarih ve 2252 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 60- İzmit-Körfez Mahallesi G23c-04b-2c uygulama imar planı paftası, 2531 ada, 1 nolu parselin Ticaret Alanı olan kullanımının kuzey ve batı yönünde otopark ve yeşil alan kullanımlı 700 m2büyüklüğünde bir alanın eklenmesi ile 1588M2 büyüklükte Akaryakıt- Bakım ve LPG İkmal İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen uygulama imar planı değişikliği teklifiile ilgili İmar komisyonunun 25.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne (Belediye meclis üyeleri İlyas Şeker, Muammer Biner, M.Zekeriya Özak Hasan Kırlı, İsmail Gündaş, Emine Zeybek, Hüseyin Üzülmez, İbrahim Kılıç, İbrahim Elgin, İsmail Gün, Kani Baştürk, İbrahim Bulut, Mahmut Öztürk,Zafer Yılmaz Emine Okanalp, ve Erkan Aksoy´un)muhalif oylarına karşı oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 61- İzmit-Hacıhızır Mahallesi, 26 kadastro paftası, 403 ada, 48 nolu parselin bulunduğu alanda düzenlenmiş imar yolunun parselin dışına kaydırılarak yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifinin reddi ile ilgili imar komisyonunun 18.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 62 - İzmit- Hacıhızır Mahallesi, 26 kadastro paftası, 409 ada, 11 nolu parselin bulunduğu imar adasının yapılanma koşullarında tevhid zorunluluğu şartının kaldırılması suretiyle önerilen imar planı değişikliği teklifinin reddi ile ilgili İmar komisyonunun 11.06.2009 tarihli raporu okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 63- İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23b-24d-1c uygulama imar planı paftası, 45 kadastro paftası, 1049 ada, 20 nolu parselin yapılanma koşulunu oluşturan hatların yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun04.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 64- İzmit Yenidoğan Mahallesi, 20M-IIIa uygulama imar planı paftası, 4354 ada, 11 nolu parselin imar planı üzerinde Trafo Alanı olan kullanımının Konut Alanı olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 11.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi

KARAR 65- İzmit- Yenimahalle, G23b-23d-4b imar planı paftası, 19L-Ic uygulama paftası 3553 ada 4 nolu parselin bulunduğu yerde konut alanı, park alanı ve imar yolunun yeniden

düzenlenmesi suretiyle önerilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 18.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi

KARAR 66- Av.Bilge SAVAŞAN´ın müvekkili olduğu Yusuf BAKİ, Cevat BAKİ ve Şaban BAKİ´nin maliki bulunduğu Belediyemiz sınırları içerisinde M.Alipaşa mah. Pafta no:38, Ada no:1092 (sehven 1032 olarak yazılmış), ve parsel no:14´de tapuya kayıtlı bulunan taşınmazı ilgilendiren imar plan değişikliği talebinin reddine ilişkin Belediye Başkanlığımızın 04.12.2003 tarih ve 1796 sayılı işleminin, Kocaeli İdare Mahkemesinin 2004/557E-2005/1234 K sayılı kararı ile iptal edildiği, iptal kararının da Danıştay 6.Dairesinin 2006/900 E-2008/724K sayılı ve 06.02.2008 tarihli kararı ile onandığı belirtilerek, kesinleşen mahkeme kararı gereği söz konusu parselin mevcut imar planında E:1.00, H:3 kat yapılaşma koşuluna sahip "İlköğretim Tesis Alanı" olan kullanımının 5/A-3/3, 0.35/1.05 yapılaşma koşuluna sahip "Konut Alanı" olarak planlanması şeklinde Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması teklifi ile ilgili imar komisyonunun 18.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 67-İzmit Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı" doğrultusunda Belediyemiz sınırları içerisinde İstanbul-Ankara TEM Otoyolunun güneyinde G23b.24b.3a-3b-3c-3d, G23b.25a.4a-4b-4c-4d, G23b.25a.3a-3b-3c-3d, G23b.25b.4a-4d, G23a.24c.2a-2b-2c-2d, G23b.25d.1a-1b-1c-1d, G23b.25d.2a-2b-2c-2d, G23b.25a.1a-1b-1c-1d, G23b.25d.4b, G23b.25d.3a-3b, G23b.25c.4a-4b Uygulama İmar Planı paftalarında yer alan takriben 98 hektarlık alan ile İstanbul-Ankara TEM Otoyolunun kuzeyinde G23b.19c.3c, G23b.20d.4c-4d, G23b.20d.3c-3d, G23b.20c.4c-4d, G23b.24b.2a-2b-2c-2d, G23b.25a.1a-1b-1c-1d, G23b.25a.2a-2b-2c-2d, G23b.25b.1a-1b-1c-1d, G23b.24b.3a-3b, G23b.25a.4a-4b, G23b.25a.3a-3b, G23b.25b.4a Uygulama İmar Planı paftalarında yer alan takriben 95 hektarlık alanın "1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Lejandı Revizyonu"Belediyemiz Meclisinin 03.02.2009 tarih ve 23-22 sayılı kararları ile kabul edilerek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı´nın 13.03.2009 tarih ve 128-127 sayılı kararları ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunun 8.b maddesi gereği 21.04.2009 - 22.05.2009 tarihleri arasında yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili imar komisyonunun 18.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 68- İzmit Çukurbağ Mahallesi, G23b24c1b imar planı paftası, 494300-494400 düşey; 4515100-4515200 yatay koordinatlar arasında yer alan şeref Meydanının bir kısmının trafo Alanı olarak düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifinin reddi ile ilgili 04.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 69- Gündoğdu mahallesi, Gündoğdu deresinin batısında yer alan köylüye ait ekip biçilen tarlalar ile Yunus Emre caddesinin güneyinde yer alan köy yerleşim alanının 2003 yılında oluşturulan Malta Mahallesi sınırları içerisinde bırakılmasıyla oluşan sınır değişikliğinin, Gündoğdu mahallesi sınırının mevcut yerleşim sınırlarına göre yeniden düzenlenmesi teklifi ile ilgili yapılan İmar komisyonunun25.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 70- 5747 sayılı kanun ile belediyelerin birleşmesinden sonra oluşan mükerrer cadde- sokak isimlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 25.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

21 - Yenidoğan Mahallesi, Çağdaş yaşamı Destekleme Derneği toplantı binasının isminin "Prof. Dr. Türkan Saylan" olarak değiştirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonun 10.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 71- Saraybahçe , Bekirpaşa, Kuruçeşme, Alikahya, Akmeşeden oluşan İzmit Belediyesinin sınırları içerisinde oluşturulacak "içkili yer bölgesi " tespit edilmesi teklifi ile ilgili Sosyal Hizmetler ve İmar komisyonlarının 11.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 72- Belediyemize bağlı benzer hizmetlerin daha sağlıklı, aksamadan yapılabilmesi amacı ile 31.08.2009 da sona erecek olan Temizlik Hizmet alımı ihalesinin 31.12.2011 tarihine kadar ihale edilmesi için 5393 sayılı belediye kanununun 67. maddesine istinaden Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 15.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 73- Gündoğdu mahallesi, Orhan mahallesi, Yenidoğan Mahallesi parselleri ile Belediye çarşı işhanı olarak bilinen Tepecik mahallesindeki bağımsız bölümlerin 5393 sayılı kanunun 18.maddesinin (e) bendine göre satış işleminin yapılması, bu konuda Belediye Başkanı´na ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 10.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 74- Kocaeli İl Özel İdaresine, imar planında ilköğretim alanı olarak ayrılan tapuda Körfez mahallesi, 1865 ada, 1 nolu parseldeki belediyemize ait hissenin 5393 sayılı kanunun 75. maddesine göre bedelsiz devir talebi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 09.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 75- İmar planlarında Pazar alanı olarak ayrılan Maliye Hazinesi adına kayıtlı tapuda Durhasan 669 ada, 1 nolu parselin belediyemize bedelsiz olarak tahsis edilmesi konusunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 08.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi

KARAR 76- Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının tapuda Hatipköy 2105 ada, 12 parsel üzerinde bulunan belediyemize ait binanın Kocaeli Vergi ve İdare Mahkemelerince kullanılmak üzere 5393 sayılı kanunun 75. maddesine göre bedelsiz tahsis talebi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 10.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi

KARAR 77- 31.05.2009 Tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazetede "Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik" yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin 5.maddesinin 1.fıkrasının ( c) bendine göre Belediyemiz C13 gurubunda yer almaktadır. Belediyemizin yeni belirlenen gurubuna göre organizasyonel yapısı, müdürlüklerin ve kadro durumlarının belirlenebilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 25.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

G-1- Orhan mahallesinden başlayıp Topçular mahallesinde devam eden Emir sokağın bölündüğü ve iki ayrı bağımsız sokak haline dönüştüğü, Orhan mahallesinde kalan kısmın Emir sokak olarak geçerliliğini koruduğu Topçular mahallesinde kalan kısımdaki sokağa yeni isim verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 30.06.2009 tarih ve 1528 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

G-2- Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinin 16.03.2007 tarih 126 nolu kararı ile Hacıhasan mahallesinde yer alan Tüysüz sokağın adı Eker sokak olarak değişmiştir. Buna göre değişen Eker sokağın adının Tüysüzler sokak olarak değiştirilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 30.06.2009 tarih ve 1529 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

G-3- Hacıhasan mahallesinde yer alan Pembe Köşk´ün bulunduğu Tezer isimli sokağın; adreslere gönderilen evraklar konusunda yaşanan sorunlardan ve ayrıca Pembe Köşk´ün taşıdığı tarihi önem açısından isminin Pembe Köşk sokak olarak değiştirilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 30.06.2009 tarih ve 1530 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

G-4- Kuruçeşme otoban üstü, Cumhuriyet caddesi ve Doktorlar Sitesinin bulunduğu; bir kısmı Kocatepe, bir kısmı Kuruçeşme Fatih Mahallesinde yer alan alanın; muhtarlık binasına uzak olması ayrıca sürekli gelişmekte olan bir bölge olması sebebiyle bağlı bulundukları mahallelerden ayrılarak Hürriyet Mahallesi adı altında yeni bir mahalle oluşturulması teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 29.06.2009 tarih ve 1622 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

G-5- Eski Uğur Mumcu Parkının bulunduğu park alanına, Uğur Mumcu heykelinin ve isminin konulması teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Gülümser AYHAN, Elif BÜLBÜL ve Fahri ÖRENGÜL tarafından verilen 03.07.2009 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oyçokluğu ile karar verildi.

Azalardan Şahsuvar MARUL ve Olcay SANAL´ın mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

Mazereti nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Şahsuvar MARUL´un izinli sayılmasını isteyen azalardan Elif BÜLBÜL ve Gülümser AYHAN tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Şahsuvar MARUL´un izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Mazereti nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Olcay SANAL´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Elif BÜLBÜL ve Gülümser AYHAN tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Olcay SANAL´ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 03.07.2009 Cuma günü saat 15.00´de yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına; bir sonraki toplantının 04.08.2009 Salı günü saat 15.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.