Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.08.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2010 dönemi

1. birleşiminin 1. Oturumu 03.08.2010 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

 

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan Fikret Gökmen, Günay Atun, Fahri Örengül, İlyas Şeker, Şaban Sarıgülle, Muammer Biner, M.Zekeriya Özak, İsmail Sağıroğlu, Hasan Kırlı, İsmail Gündaş,   Emine Zeybek, Hüseyin Üzülmez, Elif Bülbül, İbrahim Kılıç, Gülümser Ayhan,  İbrahim Elgin, Fahri Meydan, İsmail Gün, Haspi Kösemen, Kani Baştürk, Şahsuvar Marul, İbrahim Bulut, Ç.Devrim Yıldız, Mahmut Öztürk, Orhan Karadağ, Zafer Yılmaz, Mehmet Demirtaş, Emine Okanalp,  Olcay Sanal, Erkan Aksoy, Cengiz Çakar ve Fayık Çelik´in mevcut oldukları anlaşıldı.

 

Belediye Meclis Üyeleri Fikret Gökmen ve Fahri Örengül tarafından verilen önerge doğrultusunda; (06.07.2010 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özetinin 20. maddesinde " Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi." İfadesinin düzeltilerek  "Bu maddenin komisyona indirilmeden geçmesi oylanmış ve komisyona inmeden geçmesi oyçokluğu ile reddedilmiştir.)

 

Tadilen 06.07.2010 tarihli tutanak özetinin 4.sayfası madde 20 kısmında sehven yazılan oybirliği kelimesinin değiştirilerek oyçokluğu olarak düzeltilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 81- İzmit-Sanayi Mahallesi, G23c.05a.4a uygulama imar planı paftası üzerinde yer alan " Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" kullanımına sahip (eski 2321 no´lu ) 299 ada, 1 nolu parselin Kocaeli 1. İdare Mahkemesi´nin 2008/780 esas no´lu dava dosyası ile ilgili 2009/1169 no´lu kararı göz önünde bulundurularak, yapı yaklaşma mesafelerinin ve imar planı yapı adası sınırlarının mülkiyet sınırları esas alınarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyon 29.07.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 82- İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.1d uygulama imar planı paftası, 1216 ve 1217 nolu parsellerde yer alan su kemerinin tescil kararının plan üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 08.07.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 83-İzmit-Alikahya Merkez Mahallesi, G24a.21d.1a-b uygulama imar planı paftaları, 754 ve 749 nolu yapı adaları ile 753 ve 750 nolu yapı adalarının arasından geçen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı´nda 12 m. olarak belirlenmiş olan imar yolunun kesitinin yeniden değerlendirilmesi ve 751 ile 752 nolu yapı adalarının güneyinden geçen 10 m.lik imar yolunun kesitinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı´na uygun şekilde 12 m. olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 15.07.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

KARAR 84-  Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Asansörlerin yıllık bakımı konusu Elektrik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası ve Belediyemizin ortak bir çalışması ile yapılması düşünülmektedir. Ancak söz konusu işin yapılması esnasında Odalar ile bir protokol yapılması ve odalara ödenecek bedel ile belediyemizin alacağı hizmet bedelinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarının 14.07.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 85-  Kentimiz insanına faydası olacak Halk Ekmek Fabrikasının kurulabilirliğinin araştırılması için gerekli etüd çalışmaların  yapılması  teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.07.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

14.07.2010 tarihli Plan ve Bütçe komisyon raporu tadilen değiştirilerek ; 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesine istinaden, halkımızın sosyal ekonomik ihtiyaçlarının tespit edilmesine; tespit edilen ihtiyaçlar konusunda sosyal destekleri arttırarak, aşevleri kurulmasına, kurumumuzun mevcut ekonomik imkanları da göz önünde bulundurularak ileriki tarihlerde Halk Ekmek Fabrikalarının kurulması ile ilgili  tavsiye kararının kabulüne ( Belediye Meclis üyeleri Fikret Gökmen, Günay Atun, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle, İsmail Sağıroğlu, Elif Bülbül, Gülümser Ayhan, Fahri Meydan, Haspi Kösemen, Şahsuvar Marul, Ç.Devrim Yıldız, Orhan Karadağ, Mehmet Demirtaş, Cengiz Çakar ve Fayık Çelik´in muhalif oylarına karşı ) oyçokluğu ile karar verildi.  

 

KARAR 86-  Yenidoğan Mahallesi, 4868 ada, 1 nolu parseldeki 1545/2400 oranındaki Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait hissenin satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına  ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.07.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

12.07.2010 tarihli Plan ve Bütçe komisyon raporu tadilen değiştirilerek ; Yenidoğan Mahallesi 4868 ada 1 nolu parselde yer alan 1545/2400 (1736446 m2 ) oranındaki Toki hissesinin 280.000.-TL aşmamak kaydı ile peşin alınmasına;  taksitle alınması  durumunda taksit sayısı ve ödeme süresine göre Üfe oranında  yapılacak artışlar dikkate alınarak alınmasına, bu konuda protokol yapılması için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesinin  kabulüne oybirliği ile karar verildi.   

 

KARAR 87-  Kadastral veriler ve Tapu Sicil Bilgilerinin paylaşım, değişiklik ve kontrollük hizmetleri ile döner sermaye ücret ödemelerine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili Tapu ve Kadastro İstanbul Bölge Müdürlüğü ile Protokol yapılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.07.2010 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 88- Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait imar planında park ve kültür alanında kalan Kemalpaşa mahallesi,  219 ada, 59 nolu parsel, Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinin 12/ 02/2010 tarih 78 sayısı ile 5393 sayılı kanunun 18/e ve 75/d maddelerine göre belediyemize bedelsiz olarak 10 yıl süre ile tahsis edilmiş olup, bu alana 5393 sayılı kanunun 75/ a maddesi hükümlerine göre Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylı çevre düzenleme ve peyzaj projesinin Belediyemizce uygulanması ve bu konuda  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.07.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

15.07.2010 tarihli Plan ve Bütçe komisyon raporu tadilen değiştirilerek ; Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait imar planında park ve kültür alanında kalan Kemalpaşa mahallesi,  219 ada, 59 nolu parselin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden belediyemize bedelsiz olarak  10 yıl süre ile tahsisin kabul edilmesine, 5393 sayılı kanunun 75/ a maddesi hükümlerine göre Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylı çevre düzenleme ve peyzaj projesinin Belediyemizce uygulanması ve bu konuda  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin  kabulüne ( Belediye Meclis üyeleri Fikret Gökmen, Günay Atun, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle, İsmail Sağıroğlu, Elif Bülbül, Gülümser Ayhan, Fahri Meydan, Haspi Kösemen, Şahsuvar Marul, Ç.Devrim Yıldız, Orhan Karadağ, Mehmet Demirtaş,  Cengiz Çakar ve Fayık Çelik´in muhalif oylarına karşı ) oyçokluğu ile karar verildi.   

 

KARAR 89-    Alikahya Karadenizliler mahalle muhtarı Celal ŞAR, Alikahya Fatih mahalle Muhtarı Yaşar KELEŞ, Alikahya Atatürk Mahalle Muhtarı Cemil MARUL bilirkişi olarak seçilmiştir. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3.maddesi gereğince Muhtarlar Kadastro ekibinin asıl üyesi olduğundan yukarıda isimleri yazılı her mahalleden muhtarların yerine yeniden 1 (bir) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 21.07.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 90-     İzmit Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve tamamlanan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 21.07.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR-91-     Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait imar planında park ve kültür alanında kalan Kemalpaşa mahallesi,  219 ada, 59 nolu parsel, Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinin 12/ 02/2010 tarih 78 sayısı ile 5393 sayılı kanunun 18/e ve 75/d maddelerine göre belediyemize bedelsiz olarak 10 yıl süre ile tahsis edilmiş olup, bu alana 5393 sayılı kanunun 75/ a maddesi hükümlerine göre Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylı çevre düzenleme ve peyzaj projesinin Belediyemizce uygulanması konusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün  28.07.2010 tarih ve 2547 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakersi neticesinde:

Konu gündemin onuncu maddesinde görüşülerek karar altına alındığından, evrakın müdürlüğüne iadesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

Madde 14- İzmit-M.Alipaşa Mahallesi, 3050 ada, 9 nolu parsel ve 3058, 3059 ada, 6 nolu parsellerin cephe aldığı 10m ve 7m kesitteki imar yollarının, toplu site yapılması amacıyla kaldırılması ve oluşan donatı alan kaybına eşdeğer alan kadar 3058, 3059 ada, 6 nolu parsellerin bir kısmının park alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün  23.07.2010 tarih ve 1860 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 15- İzmit-Kadıköy Mahallesi, 786 adada yer alan "Özel Sağlık Tesisi Alanı" kullanımına sahip 94 nolu parsel ile "Ticaret Alanı" kullanımına sahip 95 nolu parselin aralarında yer alan ada ayrım hattının güncellenen mülkiyet durumuna göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.07.2010 tarih ve 1861 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 16- İzmit-Gündoğdu Mahallesi´nde takriben 94 ha´lık alanda yer alan derelere ilişkin sınırların alınan kurum görüşleri doğrultusunda imar planı üzerine aktarılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.07.2010 tarih ve 1859 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 17- Alikahya, G23b.24c.1b-2a uygulama imar planı paftaları, 3348 ada, 5 nolu parselde yer alan "Sağlık Tesis Alanı" nın güneyinden geçen 8m.lik imar yolunun halihazırdaki durumuna göre söz konusu parselin kuzeyine kaydırılmasını içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.07.2010 tarih ve 1865 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 18- Orhan mahallesi 3473 ada, 1 nolu parselde bulunan futbol sahasına isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün   26.07.2010 tarih ve  470 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü işler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 19- Esnaf ve vatandaşların, ticari amaçlı reklam ve tanıtım yapmak üzere stant kurma ücret tarifesinin belirlenmesi teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 22.07.2010 tarih ve 1647 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 92- İzmit Cephanelik Spor Kompleksi ve Çevre Düzenleme  yapımı işi  konusunda  yetkinin 5393 sayılı Belediye kanununun 67. maddesine istinaden Belediye Başkanına verilmesi teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 21.07.2010 tarihli yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Cephanelik Spor Kompleksi ve Çevre Düzenleme yapımı işi ile ilgili; 5393 sayılı kanunun gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmelerini düzenleyen 67. maddesine göre  Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne  ( Belediye Meclis üyeleri Fikret Gökmen, Günay Atun, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle, İsmail Sağıroğlu, Elif Bülbül, Gülümser Ayhan, Fahri Meydan, Haspi Kösemen, Şahsuvar Marul, Ç.Devrim Yıldız, Orhan Karadağ, Mehmet Demirtaş, Cengiz Çakar ve Fayık Çelik´in muhalif oylarına karşı ) oyçokluğu ile karar verildi.  

  

KARAR 93-  Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait imar planında park alanında kalan Çukurbağ mahallesi 425 ada,7,8,9,10 parsel sayılı toplam 697m2 yüzölçümlü taşınmazlar,Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 15.01.2010 tarih ve 12 sayılı meclis kararı ve 03.02.2010 tarih ve 974 sayılı Encümen kararına istinaden 5 yıl süreyle Belediyemize tahsis edilmiş olup bu alana 5393 sayılı kanunun 75/a maddesi hükümlerine göre İmar planı doğrultusunda Büfe binası yapılması ve bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Fen işleri Müdürlüğünün 21.07.2010 tarihli raporu okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait imar planında park alanında kalan Çukurbağ mahallesi 425 ada,7,8,9,10 parsel sayılı toplam 697m2 yüzölçümlü taşınmazların  5 yıl süreyle Belediyemize tahsisinin kabulüne ve konu ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapmak üzere  Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Azalardan Temel Yılmaz, Adnan Uysal, Muzaffer Gürfidan, Hüseyin Canıgeniş ve  Cengiz Özcan ´ın mevcut  olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Temel Yılmaz, Adnan Uysal, Muzaffer Gürfidan, Hüseyin Canıgeniş ve  Cengiz Özcan ´ın izinli sayılmalarını isteyen azalardan Fikret Gökmen ve Fahri Örengül tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Temel Yılmaz, Adnan Uysal, Muzaffer Gürfidan, Hüseyin Canıgeniş ve  Cengiz Özcan ´ın izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 03.08.2010 Salı  günü Saat 15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 06.09.2010 Pazartesi günü saat 15.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Dr.Nevzat  DOĞAN                   Elif BÜLBÜL                       Gülümser  AYHAN  

İzmit Belediye Başkanı                  Katip                                         Katip

 

 

 

 

 

MUHALEFET ŞERHİ:

Tutanağın 3.paragrafı fazladan yazılmış olup böyle bir husus görüşülmediğinden dolayı şerh koyuyorum.

 

 

 

                   Gülümser  AYHAN                                                       Elif BÜLBÜL  

                           Katip                                                                           Katip