Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.10.2006 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Saraybahçe Belediye Meclisinin 2006 dönemi

1. birleşiminin 1.oturumu  03.10.2006 Salı günü saat

15.00 da yaptığı Meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice  Başkanlığında azalardan Metin Kozluca,  Zerrin Türk, İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Yaşar Can, İsmail Uslu, Gülcan Kocabıyık, Mehmet Bektaş, Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk, Osman Nuri Erturan, Mesut Yıldırım, Veysel Gül,  Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk,  Ali İhsan Vardoğan, Alpaslan Seymen, Necat Çakır, Salim Kukul, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar ve Güler Çetin´in mevcut  oldukları anlaşıldı.

Azalardan Ekrem Durna, Yusuf Sami Çınar ve Asım Eroğlu´nun  mevcut olmadığı anlaşıldı.

Mazeretleri  nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Ekrem Durna,Yusuf Sami Çınar ve Asım Eroğlu´nun izinli sayılmasını isteyen azalardan Gülcan Kocabıyık ve Mesut Yıldırım tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Ekrem Durna Yusuf Sami Çınar ve Asım Eroğlu´nun izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

05.09.2006 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

05.09.2006 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

2007 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Müdürlüğünün 28.09.2006 tarih 937 sayılı yazısı okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

2007 Senesi Rüsum ve harçlar tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Müdürlüğünün 28.09.2006 tarih ve 936 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

2006 -2007 yılı için Ambulans ücreti teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 25.09.2006 tarih ve 321 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Yenidoğan mahallesi Mürselpaşa caddesinin alt tarafında kanal kenarında yapılan çocuk parkına, mahallesinde 10 yıl hizmet veren ve yakın zamanda vefat eden merhum İsmail  TOPDEMİR isminin verilmesi teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 26.09.2006 tarih ve 357 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

Norm Kadro İlke ve Standartları çerçevesinde değişen kadro cetvellerinin teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.09.2006 tarih ve 1165 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

İzmit Merkez, Körfez mahallesi 19N -lld uygulama imar planı paftası 478 ada 49 nolu parselin spor tesisi alanı, 19N-lVb uygulama paftası , 3411 ada, 2 nolu parselin bir kısmının yeşil alan olarak düzenlenmesini içeren plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2006 tarih ve 2300 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İzmit- Merkez , Turgut Mahallesi, 20M-IIIc uygulama imar planı paftası, 4317 ada, 10 nolu parselin batısındaki imar yolu hattının yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen imar planı değişikliği teklifinin reddi ile ilgili İmar komisyonunun 26.09.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Vatandaşlarımızı kan verme konusunda Kızılay ile ortak çalışarak gerekli bilgilendirme seminerlerinin düzenlenmesi  teklifi ile ilgili  Çevre Sağlık Komisyonunun 27.09.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 07.08.2006 tarih ve 7432 sayılı  ?geçici işçiler? hakkındaki genelgesinin 3. maddesine istinaden 343 adet geçici işçi kadrolarının dondurulabilmesi ile ilgili  Bütçe komisyonunun 18.09.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Yenimahalle, 27 ada, 104 ( 8394.00m2), 152 (539.00m2), 376 (3897.00m2), 106 (4755.00m2), 458 (9687.00m2), 120( 1726.00m2), 105( 4227.00m2), 51 (4546.00m2),103 (2,00m2) parsel nolu gayrimenkullerin 5393 sayılı kanunun 18/e ve 75/d maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına devir edilmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.09.2006 tarih ve 2321 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe ve İmar komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

Saraybahçe sınırları içerisindeki görsel kirliliğin ( Özellikle deniz ve sahil kenarlarındaki evsel atıkların ) ve ayrıca Tıbbi atıkların nasıl depolanması gerektiğinin araştırılması ile ilgili çalışmaların yapılması hakkındaki Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Bektaş ve Temel Çağlayan tarafından verilen 03.10.2006 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait imar planlarının bilgisayar ortamına aktarılması ve imar planlarının yenilenen halihazır haritalar üzerine aktarılması ile ilgili inceleme çalışmaları devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar ek süre istenmesi ile ilgili imar komisyonu Başkanlığının 02.10.2006 tarihli yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İzmit- Veliahmet mahallesi, 29 kadastro paftası, 349 ada, 1 ve 2 nolu parsel ile 730 ada, 5 ve 6 nolu parsellerin 20N nazım imar planı üzerinde park alanı olarak düzenlenmesini içeren ve kamu yararı doğrultusunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.10.2006 tarih ve 2352 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından  03.10.2006 Salı günü saat 15.00 de yapılan Meclis Toplantısının kapatılmasına 03.11.2006 Salı günü  saat 14.00 de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.