Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.12.2009 Tarihli Meclis Toplantısı

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan T. Metin Alan, Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, İlyas Şeker, Şaban Sarıgülle, Muammer Biner, Adnan Uysal, M.Zekeriya Özak, İsmail Sağıroğlu, Hasan Kırlı, Muzaffer Gürfidan, İsmail Gündaş, Hüseyin Canıgeniş, Emine Zeybek, Cengiz Özcan,Elif Bülbül, İbrahim Kılıç, Gülümser Ayhan, İbrahim Elgin, Fahri Meydan, İsmail Gün, Haspi Kösemen, Kani Baştürk,İbrahim Bulut, Ç.Devrim Yıldız, Mahmut Öztürk, Orhan Karadağ, Zafer Yılmaz, Mehmet Demirtaş, Emine Okanalp, Olcay Sanal, Erkan Aksoy ve Cengiz Çakar´ın mevcut oldukları anlaşıldı.

 

03.11.2009 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

03.11. 2009 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde 3- Gagauz Özerk bölgesinin şehirlerinden biri olan Çadır-Lunga şehrinin İzmit Belediyesi ile kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.11.2009 tarih ve 136 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise sunulması için evrakın Kültür ve sanat Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 105-Belediyemiz sınırları içerisinde cadde ve sokakların vakumlu yol süpürge aracı ile süpürülmesi işinde kullanılmak üzere, 237 Sayılı Taşıt Kanununun 7. maddesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde söz konusu araçlardan 1 adet küçük ve 1 adet büyük yol süpürge aracı alınabilmesi teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 20.11.2009 tarih ve 613 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde 5- İzmit Belediyesi tarafından yapılan ve yapımı devam eden parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 20.11.2009 tarih ve 613 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticsinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise sunulması için evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 106- Araç Kiralama Hizmet Alımı teklifi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 19.11.2009 tarih ve 114 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde 7 - İzmit Yenişehir mahallesi,G23b-25d-1a uygulama imar planı paftası 200- IVd kadastro paftası 2527 ada 10 nolu parselde trafo yeri ayrılması şeklinde önerilen imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.11.2009 tarih ve 4344 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise sunulması için evrakın İmar Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde 8 - İzmit Arızlı 241 ada, 2 nolu parsel ve 125 ada, 5 nolu parsellerin ifraz edilebilmesi amacıyla 241 ada, 2 nolu parselin doğu ve kuzey cephelerinde 7 metrelik imar yolunun açılmasına ilişkin uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olmadığı ile ilgili imar komisyonunun 19.11.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tekrar görüşülerek bir raporla Meclise sunulması için evrakın İmar Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 107- 2010 yılı Tarife Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 23.11.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 108 -Çevre Temizlik Vergisi Dereceleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 23.11.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 109- Tüysüz Mahallesi, 1794 ada, 7 parselde yapımı tamamlanan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 18.11.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 110- Kuruçeşme Fatih Mahallesinden, Orman Kadastro Komisyonlarında, Kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 18.11.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 111- Sokak hayvanlarınınvatandaşlarımıza verdiği rahatsızlıktan dolayı bu konunun gerek bölgesel gerekse ülke çapında örnek belediyecilik uygulamaları araştırılmak suretiyle kalıcı bir çözüm bulunması ile ilgili Çevre ve Sağlık ile Eğitim ve Gençlik Komisyonlarının 20.11.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 112- Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yapılarak konuyla ilgili programların düzenlenmesi ve iş takviminin belirlenmesi teklifi ile ilgili Eğitim ve Gençlik Komisyonunun 05.11.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde 15 -İzmit Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerdeki suç işleme oranlarının azaltılması amacıyla; belediyemizin sosyal hizmetler planlaması ile ilgili çalışmaları tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonunun 24.11.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tekrar görüşülerek bir raporla Meclise sunulması için evrakın Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gelen Evrak 1-

KARAR 113- Belediye meclis üyesi Olcay Sanal´ın; 5393 sayılı kanununu 29. maddesine göre işlem yapılması ile ilgili Belediye meclis Üyeleri Fahri Örengül, T.Metin Alan, Ç.Devrim Yıldız, İsmail Sağıroğlu, Temel Yılmaz,Hüseyin Canıgeniş, Haspi Kösemen, Mehmet Demirtaş, Fahri Meydan, Cengiz Çakar, Gülümser Ayhan, Günay Atun,Muzaffer Gürfidan, Elif Bülbül, Şaban Sarıgülle tarafından verilen 03.11.2009 tarihli takrir okunarak ve oy çokluğu ile gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

-Meclis Üyesi Hasan KIRLI tarafından verilen sözlü önerge gereği; "oylamanın gizli olarak yapılması " teklifiile ilgiliyapılan oylama neticesinde;

Belediye Meclis Üyesi Olcay SANAL´ın Meclis üyeliğinden düşürülmesi ile ilgili oylamanın açık oylama olarak yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

Belediye Meclis Üyesi Olcay Sanal´ın Meclis Üyeliğinden düşürülmesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 29.maddesi "özürsüz veya izinsiz olarak arka arkayaüç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verilir" hükmü gereğince yapılan oylama neticesinde C.H.P gurubu 19 oy, AKP gurubu 16 oy kullanmak suretiyle, salt çoğunluk sağlanamadığından Belediye Meclis üyesi Olcay Sanal´ın meclis üyeliğinin devamına karar verildi.

Gelen Evrak 2-

KARAR 114- Belediyemizin Yerelsen üyeliğinden çıkması teklifi ile ilgili Belediye Meclis üyeleri Fahri Örengül, T.Metin Alan, Ç.Devrim Yıldız, İsmail Sağıroğlu, Temel Yılmaz, Hüseyin Canıgeniş Mehmet Demirtaş, Haspi Kösemen, Gülümser Ayhan, Cengiz Çakar, Günay Atun, Fahri Meydan, Elif Bülbül, Muzaffer Gürfidan ve Şaban Sarıgülle tarafından verilen 03.11.2009 tarihli takrir okunarak ve oyçokluğu ile gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemizin Yerelsen üyeliğinden çıkmasınınkabulüne , AKP Grubunun 16 red oyunakarşı, CHP grubunun 19 kabul oyu ileoyçokluğu ilekarar verildi.

Muhalefet Şerhi ( Hasan Kırlı): 5393 sayılı kanunun 18. ve 38. maddelerine istinaden.

Gelen Evrak 3- Serdar Mahallesinde kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi ile ilgili Emlakİstimlak Müdürlüğünün 25.11.2009 tarih ve 3633 sayılı yazısı okunarak ve oybirliği ile gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise sunulması için evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gelen Evrak 4- Çayırköy 64 kadastro paftası 3305 nolu parseldeyer alan Akaryakıt İstasyonunun imar planı yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içerenimarplanı değişikliği teklifi ile ilgiliİmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.12.2009 tarih ve 4452 sayılı yazısı okunarak ve oybirliği ile gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise sunulması için evrakın İmar Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gelen Evrak 5- Devlet memurlarının fazla çalışmalarını içerenmaktu mesai ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 19.11.2009 tarih ve 2488 sayılı yazısı okunarak ve oybirliği ile gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise sunulması için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gelen Evrak 6- Geçici İşçi Vizesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.11.2009 tarih ve 1477 sayılı yazısı okunarak ve oybirliği ile gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise sunulması için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Azalardan Hüseyin ÜZÜLMEZ ve Şahsuvar MARUL´un mevcut olmadıkları anlaşılmıştır

Mazereti nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Hüseyin ÜZÜLMEZ´in izinli sayılmasını isteyen azalardan Emine ZEYBEK ve Emine OKANALP tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Hüseyin ÜZÜLMEZ´in izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Mazereti nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Şahsuvar MARUL´un izinli sayılmasını isteyen azalardan Şaban SARIGÜLLE ve Fahri ÖRENGÜL tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Şahsuvar MARUL´un izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka evrak bulunmadığından 03.12.2009 tarihli toplantının kapatılmasına ve bir sonraki Meclis toplantısının 05.01.2010 Salı günü saat 15.00´de yapılmasına oybirliği ile karar verildi.