Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

04. 11.2008 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit  Belediye Meclisinin 2008 dönemi 
1. birleşiminin 1. oturumu  04. 11.2008  Salı günü saat 
15.00 da yaptığı  meclis toplantısına ait tutanak özetidir.  

 

Gündem gereğince yoklama yapılarak  İzmit Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice  Başkanlığında azalardan Metin Kozluca,  Ekrem Durna, Zerrin Türk, İlyas Şeker,  M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı,  Yaşar Can, İsmail Uslu,  Gülcan Kocabıyık,   Mustafa Dağ,  Hasibe Hepdurluk,  Mesut Yıldırım,  Veysel Gül,  Yusuf Sami Çınar, Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk, Asım Eroğlu, Ali İhsan  Vardoğan,    Salim Kukul, Temel Çağlayan,  F.Sadık Bamaç,  Mehmet Ataç, İzzet Dal,  İbrahim Güçlü,  Müfit Karakuş, Saffet Koşar  Güler Çetin, ve Ali Birol Özbay´ın  mevcut  oldukları anlaşıldı.

 

Azalardan  Mehmet Bektaş, Dursun Biçer, Alpaslan Seymen, in  mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Mehmet Bektaş´ın izinli sayılmasını  isteyen azalardan Gülcan Kocabıyık ve Mustafa Dağ tarafından verilen  takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Mehmet Bektaş´ın izinli  sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti  nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Alpaslan Seymen´in  izinli sayılmasını isteyen azalardan Güler Çetin  ve F.Sadık Bamaç tarafından verilen  takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan  Alpaslan Seymen, ´in izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

07.10 2008 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

07.10 2008 tarihli tutanak özetinin   kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

3- Sağlıklı Kentler Birliğine üyelik teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 17.10.2008 tarih ve 317 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

4- İzmit-Orhan mahallesi, G23b-24b-4d uygulama imar planı paftası, 3460 ada, 21 nolu parselde plan değişikliği teklifi ile ilgili Belediyemiz meclisinin 07.10.2008 tarih 80 sayılı kararının yeniden düzenlenmesini içeren İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2008 tarih ve 2661 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

5-İzmit- Yenimahalle, G23b-23d-3a uygulama imar planı, paftası, 2805 ada, 11 nolu parselde yer alan çocuk bahçesi alanının kuzeydoğusundaki konut alanı olarak düzenlenmiş 9 ve 10 nolu parselleri kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi suretiyle plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2008 tarih ve 2662 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

6- İzmit-Yenidoğan mahallesi, G23b-24a-3d, G23b-24-4c uygulama imar planı paftaları, 4856 ada, 1 nolu parselin Dini Tesis alanı olarak düzenlenmesi suretiyle  plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2008 tarih ve 2663 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

7- İzmit- Orhan mahallesi, G23b-24b-4c uygulama imar planı paftası, 3452 ada, 2 nolu parselin bir kısmının park alanı G23b-24b-4d uygulama imar planı paftası, 3466 ada, 21 nolu parselin bir kısmı ile 20 nolu parselin tamamının konut alanına dönüştürülmesini içeren plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2008 tarih ve 2664 sayılı yazısı.  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

8-İzmit-Arızlı, G23b-23c-2b uygulama imar planı paftası, 125 ada, 5 nolu parselin kuzeyinden imar yolu düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2008 tarih ve 2665 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

9-İzmit-Körfez mahallesi, G23b-25d-1c uygulama imar planı paftası, 1855 ada, 4 nolu parselde LPG ibaresi eklenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2008 tarih ve 2666 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

10-İzmit-Yenidoğan (Gültepe) mahallesi, 4363 nolu ada ile 4366 nolu ada arasında yer alan imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği konusunda çalışmalar tamamlanmadığından çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesini içeren İmar komisyonunun 24.10.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 84- İzmit-Körfez Mahallesi, 19N-IIc uygulama paftası, 1862 ada, 1 nolu parselin imar planı üzerinde "Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" olarak düzenlenmesini içeren plan değişikliği teklifi ile ilgili  İmar Komisyonunun 16.10.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şeklinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 85- İzmit- Kabaoğlu G23b-19c-1b uygulama imar planı paftası, 2116 nolu parselin imar planı üzerinde Akaryakıt- Bakım ve LPG İkmal İstasyonu olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen ilave imar planı teklifinin reddi ile  ilgili İmar Komisyonunun 09.10.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şeklinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 86- İzmit-Kabaoğlu, G23b-19c-1a uygulama imar planı paftası, 2113 nolu parselin bulunduğu alanın Ticaret, Bakım- Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği  ile ilgili İmar Komisyonunun 23.10.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şeklinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 87- 2009 Mali Yılı ve izleyen iki yılın (  2010- 2011) Müdürlük Performans  programları teklifi  ile ilgili  Plan ve Bütçe Komisyonunun 21.10.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şeklinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 88- 2009 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Bütçe komisyonunun 21.10.2008 tarihli raporu Esame-i tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde:

 

2009 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Bütçe  komisyon  raporunun  kabulüne  ( Belediye Meclis Üyeleri Temel Çağlayan F:Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İzzet Dal ,İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş ,Saffet Koşar ,Güler Çetin ve Ali Birol Özbay´ın mualif oylarına karşı ) oyçokluğu  ile karar verildi.

 

2009  Mali  Yılı Belediye Bütçe kararnamesi madde madde okunarak Esame-i tayin sureti ile yapılan  oylama  neticesinde  kararnamenin  kabulüne ( Belediye Meclis Üyeleri Temel Çağlayan F:Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İzzet Dal ,İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş ,Saffet Koşar ,Güler Çetin ve Ali Birol Özbay´ın mualif oylarına karşı ) oyçokluğu  ile karar verildi.

 

2009 Mali Yılı Belediye Gider Bütçesinin Kurumsal kodlaması yapılan her birimin  Fonksiyonel sınıflandırılmalarının birinci düzey toplamları  90.002.009,00 YTL  olarak Esame-i tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde kabulüne ( Belediye Meclis Üyeleri Temel Çağlayan F:Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İzzet Dal ,İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş ,Saffet Koşar ,Güler Çetin ve Ali Birol Özbay´ın mualif oylarına karşı ) oyçokluğu  ile karar verildi.

 

2009  Mali Yılı Belediye Gelir Bütçesinin  Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi toplamları 90.002.009,00YTL olarak Esame-i tayin sureti ile yapılan  oylama  neticesinde kabulüne ( Belediye Meclis Üyeleri Temel Çağlayan F:Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş ,Saffet Koşar ,Güler Çetin ve Ali Birol Özbay´ın mualif oylarına karşı ) oyçokluğu  ile karar verildi.

   

2009 Mali  yılı   Ayrıntılı Harcama programları ile Finansman Programları üç aylık dönemleri ayrı ayrı toplamları 90.002.009,00 YTL olmak üzere Esame-i tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde kabulüne ( Belediye Meclis Üyeleri Temel Çağlayan F:Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İzzet Dal ,İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş ,Saffet Koşar ,Güler Çetin ve Ali Birol Özbay´ın mualif oylarına karşı ) oyçokluğu  ile karar verildi.

 

16- 2009 Senesi Tarife Cetveli konusunda çalışmalar devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 15.10.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 89- Memur Personelin sosyal denge yardımı ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 15.10.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şeklinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 90- Sanayi Mahallesinde Belediyemiz tarafından yaptırılan çim halı sahası tesislerinin isminin Şehit Taner Güner olarak belirlenmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 27.10.2008 tarihli raporu. okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şeklinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 91- Fatih Mahallesinde bulunan Irmak Sokak ile Yıldız Sokak arasında kalan 4434 ve 4438 nolu adaları kapsayan alanın Yenidoğan mahallesine bağlanma teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunu 27.10.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şeklinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 92- Sınırlarımız içinde erozyonun önlenmesi ile ilgili ağaçlandırma alanlarının bulunmasına yönelik eğitim ve araştırma çalışmalarının yapılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonlarının  24.10.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şeklinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G 1-Ruhsatsız ve izinsiz yapılan yapılara, beton veren firmalara cezai müeyyide uygulanması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.11.2008 tarih ve 2701 sayılı yazısı okunarak  ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

G 2-Körfez Mahallesi 19N III c pafta 11 nolu parselin batısında bulunan yaklaşı 1050.00 m2 lik imar planında park olarak gözüken alanın on yıl müddetle kiraya verilmesi hususunda  Belediye Başkanına yetki verilmesi  teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 04.11.2008 tarih ve 2051 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

G 3-Kan ihtiyacını kolay yoldan bulma amacıyla kan kardeşliği adı altında bir çalışma yapılıp internet ortamına taşınması ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Hasibe Hepdurluk ,İzzet Dal ve Ekrem Durna tarafından verilen 04.11.2008 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyonlarına  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 04.11.2008 Salı günü saat 15.00´da yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına; 02.12.2008 Salı günü saat 15.00´da toplanılmasına  oybirliği ile karar verildi

 

 Halil Vehbi YENİCE                   Gülcan Kocabıyık                                  Mustafa Dağ

   Belediye Başkanı                               Katip                                                      Katip