Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

04.01.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2011 dönemi

1. birleşiminin 1. ve 2. Oturumu 04.01.2011 Salı  günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

 

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, İlyas Şeker, Şaban Sarıgülle, Muammer Biner, Adnan Uysal, Mehmet Zekeriya Özak, İsmail Sağıroğlu, Hasan Kırlı, Muzaffer Gürfidan, İsmail Gündaş, Hüseyin Canıgeniş, Emine Zeybek, Cengiz Özcan, Hüseyin Üzülmez, Elif Bülbül, İbrahim Kılıç, Gülümser Ayhan, İbrahim Elgin, Fahri Meydan, İsmail Gün, Haspi Kösemen, Kani Baştürk, Şahsuvar Marul, İbrahim Bulut, Çağlar Devrim Yıldız, Mahmut Öztürk, Orhan Karadağ, Zafer Yılmaz, Mehmet Demirtaş, Emine Okanalp, Olcay Sanal, Erkan Aksoy, Cengiz Çakar ve Fayık Çelik´in mevcut oldukları anlaşıldı.

 

07.12.2010 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

07.12.2010 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 1-  İhtisas komisyonları seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2010 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 24.  maddesi a bendi gereği,   Belediye meclisi üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir dendiğinden ; Belediyemiz ile ilgili konuların görüşülmesi için aşağıda isimleri yazılı;

 

1- Plan ve Bütçe Komisyonu

2- İmar Komisyonu

3- Çevre ve Sağlık Komisyonu

4- Eğitim ve Gençlik Komisyonu

5- Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu

6- Sosyal Hizmetler Komisyonu

7- Türlü İşler Komisyonları olarak oluşturulmasına ve bu komisyonlarda 31.12.2011 tarihine kadar görev yapmak üzere beşer üyenin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Plan ve Bütçe komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Hasan Kırlı ve Fikret Gökmen tarafından verilen 04.01.2011 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Plan ve Bütçe komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Azalardan  Hasan Kırlı, İsmail Gündaş, Fikret Gökmen, Ç.Devrim Yıldız ve Elif Bülbül oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

İmar komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri  Hasan Kırlı ve Fikret Gökmen tarafından verilen 04.01.2011 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İmar komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Azalardan  M.Zekeriya Özak, Zafer Yılmaz, İsmail Sağıroğlu, Haspi Kösemen ve Mehmet Demirtaş oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

 

 

 

 

 

Eğitim ve Gençlik komisyonu  üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Hasan Kırlı ve Fikret Gökmen  tarafından verilen 04.01.2011 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Eğitim ve Gençlik komisyonu  üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Mahmut Öztürk, İsmail Gün, Cengiz Çakar, Gülümser Ayahan ve Temel Yılmaz oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Çevre ve Sağlık komisyonu üyelikleri  teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Hasan Kırlı ve Fikret Gökmen  tarafından verilen 04.01.2011 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Çevre ve Sağlık komisyonu üyelikleri  için yapılan açık oylamayla:

Erkan Aksoy, İbrahim Bulut, Elif Bülbül, Hüseyin Canıgeniş ve Fayık Çelik oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Hasan Kırlı ve Fikret Gökmen  tarafından verilen 04.01.2011 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Muammer Biner, Emine Zeybek, Mehmet Demirtaş, Fahri Meydan ve Şahsuvar Marul oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Sosyal Hizmetler komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Hasan Kırlı ve Fikret Gökmen tarafından verilen 04.01.2011 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Sosyal Hizmetler komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

İbrahim Elgin, Kani Baştürk, Şaban Sarıgülle, Muzaffer Gürfidan ve Günay Atun oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Türlü İşler komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Hasan Kırlı ve Fikret Gökmen  tarafından verilen 04.01.2011 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Türlü İşler Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla;

Emine Okanalp,  İbrahim Kılıç, Cengiz Özcan, Günay Atun ve Gülümser Ayhan oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

KARAR 2- 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde yer alan hüküm gereği, Denetim komisyonu oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2010 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  

Belediye meclis üyeleri  İlyas Şeker  ve Fikret Gökmen  tarafından verilen 04.01.2011 tarihli takrir neticesinde, Denetim komisyonu  oluşumu için yapılan  gizli oylama  ile azalardan, Fikret Gökmen 37 oy, Orhan Karadağ 36 oy, Cengiz Çakar 37 oy, İsmail Gündaş  33 oy, Emine Okanalp 31  oy almak sureti ile Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 5- 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, meclis tarafından kararlaştırılır. Denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2010 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 6- Litvanya Cumhuriyeti´nin başkenti Vilnius kenti ile  İzmit Belediyesinin kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2010 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler ile Kültür Turizm ve Sanat Komisyonlarına ortak havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 7- Mağrip Devleti Tiznit Belediyesi ile İzmit Belediyesinin kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2010 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler ile Kültür Turizm ve Sanat Komisyonlarına ortak havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 3-  Belediyemizin işçi ihbar ve kıdem tazminatları işinde kullanılmak üzere İller Bankasından teminat mektubu alınmak suretiyle yurtiçi Bankalardan kredi kullanılmasına ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi ve teminat mektubunun alınmasında Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 16.12.2010 tarih ve 4968  sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

Madde 9- Kadro derece değişikliği teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 10.12.2010 tarih ve 1550 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 10- Belediyemizde Norm Kadro Standartları Cetvelinde verilen Teknik hizmetler   sınıfında münhal bulunan mühendis, mimar, ekonomist, tekniker ve teknisyen kadrolarında sözleşmeli personel olarak hali hazırda çalışanlara 01.01.2011 tarihinden itibaren ödenmek üzere verilecek  ücret tespiti ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.12.2010 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 4-   Avrupalı 14 kentin yer aldığı 14 Mayıs 2009 tarihinde Brüksel Velocity 2009 kongresinde imzalanan deklarasyon içerisinde İzmit kenti de yer almış olup, söz konusu projeye Çevre ve Orman Bakanlığının şartlı nakdi yardım talep edilmek üzere 5393 sayılı yasanın 38/g bendi ve yine aynı yasanın 18/g bendi gereğince yetki talebi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 24.12.2010 tarih ve 923 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.       

 

Madde 12- İzmit - M.Alipaşa (Yenişehir) mahallesi 1727 ada 13 nolu parselin imar planında "Park Alanı" olan kullanımının bir kısmının "Belediye Hizmet, Kültür ve Sağlık Alanı" yapılmak üzere "Yönetim Merkezi" olarak değiştirilmesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 15.01.2010 tarih 49 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiştir. Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü bahsi geçen "Yönetim Merkezi" olarak değiştirilen alanı, İzmit 4 nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon binası yapmak üzere tahsis talebi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.12.2010 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 5-  Gündoğdu mahallesi, Cephanelik mevkii G23b-25a-IV.A-B-C-D pafta, 797 ada, 1 nolu parsel imar planlarımızda kapalı spor tesis alanı olarak gözükmektedir. İhalesi yapılan spor kompleksi ile ilgili Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden şartlı nakdi yardım talep edileceğinden, yapılacak olan nakdi yardımları protokol esasları doğrultusunda verileceği için 5393 sayılı Belediye kanununun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına yetki verilmesine, aynı kanunun 18/g maddesine göre şartlı olarak verilecek olan bedelin kabul edilmesi teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 24.12.2010 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

Madde 14- Kocatepe Mahallesi, G23b.23d.2a Uygulama İmar Planı paftası, 4969 ada 4 nolu parsel üzerinde mevcut imar planı üzerinde yer alan "Qtyö+Py" tanımlamasının ve "Qtyu" olarak tanımlı alanlarla arasındaki formasyon sınırının kaldırılarak, imar planı üzerine 03.02.2006 tarihinde Afet İşleri Genel Müdürlüğü´nce onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu´na göre "Qtyu" tanımlamasının getirilmesi şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 27.12.2010 tarih ve 3187 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 15- Cedit Mahallesi, G23b.24c.2d Uygulama İmar Planı Paftası, 1852 ada, 3 no´lu parselde yer alan "Ortaöğretim Tesisi Alanı"nda Mimarlık ve Tasarım Fakültesine ait ek binanın yapılabilmesi için söz konusu parselin batı cephesinde 10mt,  kuzey cephesinde 5mt olan yapı yaklaşma mesafelerinin 3 metreye düşürülerek planlanması şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü 27.12.2010 tarih ve 3188 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 16- Orhan Mahallesi, G23b.24b.4d, G23b.24c.2b, G23b.24d.2b Uygulama İmar Planı paftaları,  3481 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 nolu parseller ile 3469 ada 2,3,4,5,6  nolu parsellerin güney cephesinde 10mt yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesi ve söz konusu yapı adalarının güneyinde yer alan tescilli sur duvarı için belirlenmiş olan "Koruma Alanı Sınırı" nın plan üzerine aktarılması şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü 27.12.2010 tarih ve 3189 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 17- Yenidoğan Mahallesi, G23b.24a.4c-3d Uygulama İmar Planı paftaları, 968 ada, 7 nolu parsel, 997 ada 412 ve 413 nolu parseller ile 998 ada 4 nolu parselin güneydoğusunda 10mt kesitte olan imar yollarının arasında kalan kısımlarının "Ağaçlandırılacak Alan" olan kullanımlarının "Az Yoğunluklu Konut Alanı ve Park Alanı" olarak düzenlenmesi şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 27.12.2010 tarih ve 3190 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 18- Çayırköy mevkii, G23b.25d.1d Uygulama İmar Planı paftası, "Akaryakıt, Bakım ve LPG İstasyonu Alanı" kullanımına sahip 4427(eski 4406) nolu parselin 30mt kesitteki imar yolundan 25 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin "Servis ve Hizmet Birimleri" için 25mt, "Kanopi ve Pompa Tesisleri" için 10mt olarak yeniden düzenlenmesi şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2010 tarih ve 3191 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 19- Belediyemiz sınırları içerisinde batıda Eski Gölcük Yolu, kuzeyde D-100 Karayolu, doğuda ve güneyde Yeni Gölcük Yolu ile sınırlı alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yaptırılan ve 16.01.2009 tarih ve 47 sayı ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan "İzmit Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı"nda Merkezi İş Alanı(MİA) olarak tanımlanan alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapım yetkisinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devredilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2010 tarih ve 3192 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 6- Şirintepe Mahallesi, G23b.23d.1c Uygulama İmar Planı paftasında x: 4514456 - 4514200, y: 488390 - 488170 koordinatları arasında kalan 1595m² yüzölçümlü yerinde kullanılmayan ve imar planı üzerinde "Belediye kreşi" olarak tanımlanan "Belediye Hizmet Alanı" kullanımının "Belediye Hizmet,Ticaret ve Sosyal-Kültürel Tesis Alanı" olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 09.12.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 7-  Karabaş Mahallesi, G23b.24c.1c-2d Uygulama İmar Planı paftası, 1045 ada, 125 nolu parselin "Akaryakıt ve Bakım İstasyonu" kullanımının parsel forumunun yeniden düzenlenerek "MİA-2 tanımlı Ticaret Alanı" olarak değiştirilmesi ve "E:0.30, Hmax:5.50mt" olan yapılaşma koşulunun "3/A-4"olarak yeniden düzenlenmesi şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 27.12.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 8- Güvenliğin sağlanma işinin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğinden çıkartılarak Zabıta Müdürlüğü bünyesine alınması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.12.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 9-  Yenidoğan mahallesi, 19M-1-b pafta, 2180 ada, 1 nolu parselin 192/2600 (192,00m2 ) oranındaki hissemizin Maliye Hazinesi adına bedelsiz devrine ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.12.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 10-  Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Ömerağa mahallesi, 13 pafta, 281 ada, 15 nolu parseldeki Pertev Paşa hamamının restorasyon karşılığı kiralanması işi ile ilgili protokol yapmak üzere 5393 sayılı Belediye kanununun 75. maddesine göre Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.12.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 11- Alikahya 164 ada, kuzeyinde Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altındaki 2070,00 m2alanın açık otopark olarak 10 yıl süre ile kiraya verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.12.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 26- Karabaş Mahallesi 1045 ada 108 parselin güneyindeki imar planında otopark olarak gözüken alanın açık otopark olarak kiraya verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.12.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 12- 5393 sayılı Belediye yasasının 18 (e ) maddesine dayalı olarak Hatipköy Kuruçeşme mevkii 272 nolu bölme içerisindeki 21,4 hektarlık Devlet Ormanının Belediyemize tahsis edilmesi, tahsisle ilgili olarak hazırlanan protokolün kabul edilmesi, Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi, bölge halkı için yapılması planlanan Rekreasyon projesinin uygulanması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.12.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 28- İzmit Belediyesi pazar yerleri ve Seyyar Esnaf Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 29- İlçemizde kurulmakta olan pazar yerlerinde 2011 yılında uygulanacak olan; yer devir, tahsis ve basılı evrak ücretlerinin tespit edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon                                                             raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 13-  Zabıta personelinin fazla mesai ücretinin belirlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.12.2010 tarihli  raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 31- Çağdaş belediyecilikte esas olan; engelli yurttaşlarımızın engelli hallerini hissetmeden her yurttaş gibi eşit yaşam koşullarından soyutlanmadan belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmasıdır. İzmit´te engelli yurttaşlarımızın bu hizmet alımlarında büyük sorunları vardır. Bu sorunların tespiti ve çözüm yollarının hayata geçirilmesi teklifi ile ilgili Çevre ve Sağlık ile Sosyal Hizmetler Komisyonlarının raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Sosyal Hizmetler ile Çevre ve Sağlık  Komisyonlarına ortak havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 14-   İzmit´ imizin görünüşünü olumsuz etkileyen binaların ve işyerlerinin güzelleştirilmesi ve vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi bakımından Belediyemizin yapabileceklerinin neler olabileceğinin tespitinin yapılması teklifi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunun 28.12.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 04.01.2011 Salı günü Saat 15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 08.02.2011 Salı günü saat 15.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.