Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

04.04.2006 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Saraybahçe Belediye Meclisinin 2006 dönemi 
1. birleşiminin 1.oturumu  04.04.2006 Salı  günü saat 
16.00 da yaptığı Meclis toplantısına ait tutanak özetidir.Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı  Halil  Vehbi             Yenice Başkanlığında azalardan Metin Kozluca,  Zerrin Türk,  İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Şemsettin Ceyhan, Yaşar Can, İsmail Uslu, Gülcan Kocabıyık, , Mehmet Bektaş, Mustafa DAĞ, Hasibe  Hepdurluk, Osman Nuri Erturan, Mesut Yıldırım, Veysel Gül, Yusuf Sami Çınar, Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk, Asım Eroğlu, , Necat Çakır, Salim Kukul, Temel Çağlayan, , F.sadık Bamaç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü Müfit Karakuş, Saffet Koşar ve Güler Çetin´in  mevcut  oldukları anlaşıldı.

Azalardan Ekrem Durna, Alpaslan Seymen ve Mehmet Ataç´ın mevcut olmadığı anlaşıldı.
Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Alpaslan Seymen ve Mehmet Ataç´ın  izinli sayılmalarını isteyen azalardan Salim Kukul ve Güler Çetin   tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Alpaslan Seymen ve Mehmet Ataç´ın izinli sayılmasına  oybirliği ile karar verildi. 

02.03.2006 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

02.03.2006 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Belediye hizmetlerimizin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için mevcut boş bulunamemur kadrolarımıza sözleşmeli personel atanabilmesi teklifi ile ilgili Personel ve Eğitim Müdürlüğünün 31.03.2006 tarih ve 323 sayılı yazısı okunarak yapılan oylama neticesinde  gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi. 

10 adet boş kadroya atanacak olan sözleşmeli personele ödenecek net ücret  teklifi ile ilgili Personel ve Eğitim Müdürlüğünün 31.03.2006 tarih ve 324 sayılı yazısı okunarak yapılan oylama neticesinde gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi. 

Saraybahçe Belediye Başkanlığında 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışmakta olan memur personelin Sicil Amirleri Yönetmeliği teklifi ile ilgili Personel ve Eğitim Müdürlüğünün 03.04.2006 tarih ve 333 sayılı yazısı okunarak yapılan oylama neticesinde gündeme alınmasına  oybirliği ile karar verildi. 

Akçakoca mahallesi, Kapanca sokak 190 ada 8 parseldeki alana yapılacak olan parka Akçakoca mahallesinin 12 yıl muhtarlığını yapmış olan merhum Namık Kamberoğlu´ nun adının verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 03.04.2006 tarih ve 164 sayılı yazısı okunarak yapılan oylama neticesinde gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.  

Benzin istasyonlarında pompa ve taşıyıcı sistemlerinin ( Kanopi ayaklarının) çekme mesafesi içerisinde kalması şartı ile teknik gereklilikler sağlandıktan sonra max 5m. Saçak çıkması yapılabilmesi teklifi ile ilgili İmar İşleri Müdürlüğünün 04.04.2006 tarih ve 678 sayılı yazısı okunarak yapılan oylama neticesinde gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi. 

Kocaeli- merkez Veliahmet mahallesi, 19N-Ia imar planı paftası, 352 ada, 113 nolu parselde mevcut imar planı üzerinde B-3 olan yapılanma şartının bu projeye uyumunun sağlanması sureti ile plan değişikliği teklifi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 04.04.2006 tarih ve 108 sayılı yazısı  okunarak yapılan oylama neticesinde gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi. 

Saraybahçe Belediye Başkanlığının 01.01.2005 - 31.12.2005 tarihleri arasındaki çalışmalarına ait  Faaliyet Raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Hesap İşleri Müdürlüğünün 30.03.2006 tarih ve 101 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne (Belediye Meclis üyeleri Necat Çakır, Salim Kukul, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar ve Güler Çetin´in muhalif oylarına karşı) oyçokluğu ile karar verildi. 

Belediye Meclis üyesi Hasan Kırlı´nın talebi üzerine konunun aciliyeti olduğundan dolayı gündemin 6. maddesinin 4. madde ile yer değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Bulgaristan Momçilgrad Belediyesi ile Saraybahçe Belediyesinin ekonomik, kültür ve sosyal alanda işbirliği yapılabilmesi için iki belediyenin kardeş belediye olması amacıyla Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice, Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Dağ ve Osman Nuri Erturan´ın 6-7-8-9 Nisan 2006 tarihleri arasında 41 HR 951 plakalı makam aracı ile Bulgaristana gitmek üzere görevlendirilmesini, gidiş dönüş bedeli ile yasal harcırahının ödenmesi teklifi ile ilgili Yazı işleri ve Kararlar Müdürlüğünün 27.03.2006 tarih ve 42 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne (Belediye Meclis üyeleri Necat Çakır, Salim Kukul, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar ve Güler Çetin ?in muhalif oylarına karşı) oyçokluğu ile karar verildi. 

5. maddeden 18. maddeye kadar olan gündem maddeleri ile gelen evraktaki maddelerin 05.04.2006 Çarşamba günü saat 16.00 da yapılacak meclis toplantısında görüşülmek üzere 04.04.2006 Salı günü saat 16.00´da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.