Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

04.04.2007 Tarihli Meclis Toplantısı

Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice ´nin Başkanlığında azalardan Metin Kozluca, Ekrem Durna , Zerrin Türk, İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Yaşar CAN, İsmail Uslu, Gülcan Kocabıyık, Mehmet Bektaş, Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk, Mesut Yıldırım, Veysel Gül, Yusuf Sami Çınar,  Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk,  Asım Eroğlu, Ali İhsan Vardoğan,  Dursun Biçer, Alpaslan Seymen, Necat Çakır, Salim Kukul, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet ataç,  İzzet Dal, İbrahim Güçlü Müfit Karakuş, Saffet KOŞAR ve Güler Çetin´in  mevcut  oldukları anlaşıldı.

Saraybahçe Belediye Başkanlığının 01.01.2006 - 31.12.2006 Mali Yılı Faaliyet raporunun  görüşülmesi teklifi ile ilgili  Hesap İşleri Müdürlüğünün 20.03.2007 tarih 1012 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

( Belediye Meclis üyeleri Alpaslan Seymen, Necat Çakır, Salim Kukul, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç,  Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar ve Güler Çetin´in muhalif oylarına karşı) Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oyçokluğu ile karar  verildi.

Osman Nuri Erturan´ın İstifa talebi nedeniyle boşalan Türkiye Belediyeler Birliği, Kent Konseyi üyeliği ve Türlü İşler komisyon üyeliğine yeni üyelerin belirlenmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.03.2007 tarih ve  36  sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Osman Nuri Erturan´ın İstifa talebi nedeniyle boşalan Türkiye Belediyeler Birliğine Yaşar CAN,  Kent Konseyi üyeliğine Gülcan KOCABIYIK  ve Türlü İşler komisyon üyeliğine Dursun BİÇER´in  seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Osman Nuri Erturan´ın İstifa talebi nedeniyle boşalan Meclis II.Başkan Vekilliğine yeni üyenin belirlenmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.03.2007 tarih ve  37 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Meclis II.Başkan Vekilliği  için yapılan gizli oylama sonucunda  Asım EROĞLU 29 oy almak suretiyle  seçilmiştir.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik düzenlenerek  22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu nedenle Müdürlüklerin faaliyete geçirebilmesi ve Standartlara İlişkin Yönetmeliğe göre kurulabilmelerini sağlamak amacıyla kadrolarını belirleyebilmek için Teşkilat yapısı ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 20.03.2007 tarih ve 238 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

Saraybahçe belediyesi tarafından yapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 21.03.2007 tarih ve 190 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Köpek toplama faaliyetlerinin Zabıta Müdürlüğüne devri ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 22.03.2007 tarih ve 194  sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

03.07.2001 tarih ve 73 sayılı Valilik oluru ile Tıbbi Atıkların Toplanması ve Taşınması sınırlarımızda ve tüm Kocaeli´de Kocaeli Valiliği İl Çevre Koruma Birliği tarafından yapılmakta olduğundan 11.01.2007 tarih 12 sayılı meclis kararının değişikliği teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 05.03.2007 tarih ve 137 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne( Belediye Meclis Üyeleri Alpaslan Seymen, Necat Çakır, Salim Kukul, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş Saffet Koşar ve Güler Çetin´in muhalif oylarına karşı ) oy çokluğu ile karar verildi.

Belediyemiz Encümenince alınan kararlardaki İmar Para Cezalarına Bölge İdare Mahkemelerince önceden belirlenmiş objektif ölçütler bulunmadığı, cezanın tayinine yönelik somut herhangi bir kriter bulunmadığı gerekçesi ile yürütmeyi durdurma kararları mevcut olup, 3194 sayılı İmar Kanunu´nun 42. maddesine istinaden Encümenin belirlemiş olduğu para cezaları belirlenirken hangi kriterlerin alınması teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  29.03.2007 tarih ve 977 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Belediye Meclisinin 02.03.2007 tarih 37 sayılı kararı ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığının 28.03.2007 tarih 3092- 13455 sayılı yazısıyla düzeltme yapılabilmesi teklifi konusunda  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  29.03.2007 tarih ve 986 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Tüysüzler mahallesine bağlı Yeni Burcu ve Çiğdem sokakların Fatih mahallesine bağlama teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.03.2007 tarih ve 738 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü işler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2006 tarih, 791 sayılı kararı ile uygun görülen imar planı değişikliğine Veliahmet mahallesi, 29 kadastro paftası, 349 ada, 2 nolu parsel sahibinin itirazı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29 03.2007 tarih ve 962 sayılı yazısı  okunarak yapıln müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Orhan mahallesi, 20M-IIIb uygulama imar planı paftası,  3483 ada ve 3484 adalar arasındaki imar yolunun yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve

Şehircilik Müdürlüğünün 29.03.2007 tarih  ve 963 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 Yenidoğan mahallesi, 19M-Ib uygulama imar planı  paftası, 4413 ada, 28 nolu parselin batısından geçen imar yolunun 12.50 m. genişlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.03.2007 tarih ve 964 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Saraybahçe bölgesinde özellikle şehir merkezinde bulunan binaların kör cephe ve yan duvarlarına vinil, profil ve yazı şeklindeki reklamlara izin verilip verilmeyeceği  konusunun  incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 27.03.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Halkevi yolu balık Pazarı olarak bilinen yerdeki Saraybahçe Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve projelerinde manav- pişmaniye büfesi olarak gösterilmiş işyerleri ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 29.03.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.     

Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunda görüşülen konuda Çocuk meclisinin kurulması tamamlanmış olup, Gençlik ve Kadın meclislerinin kurulması konusunun incelenmesi devam ettiğinden devam eden konularla ilgili meclisten ek  süre istenmesi teklifi hakkında  Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunun 28.03.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Çocuk meclislerinin kurulmasının kabulüne; Gençlik ve Kadın meclislerinin kurulması konusunun devam etmesi için ek süre istenmesi  uygun görülmekle konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Seka alanındaki yeni gelişmelerle ilgili Seka alanıyla alakalı olası tehlike bölgelerinin tespiti ve Saraybahçe ile alakalı ilave olası önerilerin oluşturulması konusunda çalışma yapılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 29.03.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Saraybahçe sınırları içersinde hava kirliliğini önlemek (Oksijen kaynağı yaratmak) gürültünün mas edilmesi dekoratif görüntü sağlanması belli bir zaman içinde belediyeye ekonomik katkı getirmesi amacıyla uygun olan bölgelere PALVOLİ  Ağacının dikilmesi teklifi ile ilğili  belediye meclis Üyeleri Ekrem Durna ve F.Sadık Bamaç tarafından verilen takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 04.04.2007 Çarşamba günü saat 16.00´da yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına 01.05.2007 Salı 16.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

Halil Vehbi YENİCE            Veysel GÜL              Gülcan KOCABIYIK              Mustafa DAĞ

 Belediye Başkanı      Meclis 1. Başkan Vekili              Katip                             Katip