Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

04.05.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2010 dönemi

1. birleşiminin 1. Oturumu 04.05.2010 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

 

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, İlyas Şeker, Şaban Sarıgülle, Muammer Biner, Adnan Uysal, M.Zekeriya Özak, İsmail Sağıroğlu,  Hasan Kırlı, Muzaffer Gürfidan, İsmail Gündaş,  Hüseyin Canıgeniş, Emine Zeybek, Cengiz Özcan,  Hüseyin Üzülmez, Elif Bülbül, Gülümser Ayhan, İbrahim Elgin, Fahri Meydan, İsmail Gün, Haspi Kösemen, Kani Baştürk,   Şahsuvar Marul, İbrahim Bulut, Ç.Devrim Yıldız, Mahmut Öztürk, Orhan Karadağ, Zafer Yılmaz, Mehmet Demirtaş, Emine Okanalp, Olcay Sanal, Erkan Aksoy  ve Cengiz Çakar´ın  mevcut oldukları anlaşıldı.

 

G-1- Dünyamızda Enerji tasarrufu uygulamalarının ön plana çıktığı şu günlerde yenilenebilir enerjinin ( rüzgar, güneş ve şarj edilebilir elektrik gibi) kullanım alanları giderek yaygınlaşmaktadır. Bizlerin de yerel yöneticiler olarak halkımızı bilgilendirmek, enerji tasarrufunu aşılamak ve çevre kirliliğinin azaltılması için bu sistemlerin öncelikle kamu binaları olmak üzere, ticari binalar ve konutlardaki uygulanabilirliğinin araştırılması teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri İbrahim Elgin, Emine Okanalp ve Şaban Sarıgülle tarafından verilen  04.05.2010 tarihli takrir okunarak yapılan oylama neticesinde evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi

 

Belediye meclis üyeleri  Fahri Örengül ve Fikret Gökmen tarafından verilen, Belediye çalışanlarının başka kurumlara gönderilmesi konusu ile ilgili soru önergesine ilgili Müdürlük tarafından yazılı olarak bilgi verilmesine karar verildi. 

 

06.04.2010 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

06.04.2010 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 3-  5393 sayılı  Belediye Kanunu´nun 64.maddesi gereğince İzmit Belediyesine ait 2009 yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20.04.2010 tarih ve 1892 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 4- Alikahya Fatih mahallesinde (1) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.04.2010 tarih ve 1853 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 5-  Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Hatipköy mahallesi 3358 ada, 27 nolu parsel imar planında Belediye Hizmet alanı olarak ayrılmıştır.  Söz konusu parseli, çok amaçlı Kültür Merkezi yapmak, yapıldıktan sonra parsel ve üzerindeki yapı ile beraber belediyemize iade edilmek üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre bedelsiz olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne devir edilmesi ve aynı konu ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapma konularında Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.04.2010 tarih ve 1882 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 6- Belediyemiz mülkiyetinde olup imar planında konut alanı olarak ayrılan Durhasan mahallesi, 20O-IIa pafta, 187 ada, 8 nolu parsel (500 m2) ve 7 nolu parselin (551 m2) tamamı ile 6 nolu parseldeki  116/444 (116.00m2) oranındaki hissemizin kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ait konutları ile trampa edilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.04.2010 tarih ve 1883 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 7- Hatip köy Harman sokak, Hatip köy Nato caddesi ve Gündoğdu mahallesi Tarihi Çeşme yanında  İzmit Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 28.04.2010 tarih ve 277 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 8- İzmit-Gündoğdu mahallesi, 601 ada, 13 nolu parsel, 609 ada, 9 ve 11 nolu parseller arasında ve 667 ada, 14 nolu parselde yer alan çeşmelerin tescil kararının plana aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2010 tarih ve 1055 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 9-İzmit-Cedit mahallesi, 460 ada, 59 nolu parseldeki kalıntının tescil kararının plana aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  27.04.2010 tarih ve 1056 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 10- İzmit-Kozluk mahallesi, G23b-24d-2d uygulama imar planı paftası, 176 ada, 5 nolu parselde bulunan Seka Camii´nin imar planı üzerindeki yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  26.04.2010 tarih ve 1057 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 11- İzmit-Gündoğdu mahallesi, G23b-25a-3b uygulama imar planı paftası, 119 nolu yapı adasının yapılanma koşullarının yeniden düzenlemesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  26.04.2010 tarih ve 1058 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 12- İzmit-Veliahmet mahallesi,  G23b-24c-1d uygulama imar planı paftası, 356 ada, 4, 5, 6 ve 23 nolu parsellerin cephe aldığı 6 metrelik imar yolu hattının yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  26.04.2010 tarih ve 1059 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 13- İzmit-Deretepe Mevkii G23b-25a-2a, 2b uygulama imar planı paftalar, 231, 232 nolu yapı adalarının kuzeyinden geçen 15m.lik imar yolu hattının yeniden düzenlenmesini içeren nazım imar planı değişikliği önerisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2010 tarih ve 162 sayılı kararıyla uygun görülmüştür. 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2010 tarih ve 1060 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 14- İzmit-Karabaş mahallesi, G23b-24c-1c, G23b-24c-4b uygulama imar planı paftaları 1056 ada, 57 nolu parselin yapılanma koşullarından yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2010 tarih ve 1061 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 15- İzmit-Mehmetalipaşa mahallesi, G23b-25d-1c, G23b-25d-4b uygulama imar planı paftaları, 772 ada, 1 nolu parsel maliklerinin 1. İdare Mahkemesinde , 2008 /940 esas numarasıyla açmış oldukları davaya göre söz konusu parselde yapılması talep edilen uygulama imar planı değişikliğinin Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi gerektiği kararı alınmıştır. Bu doğrultuda önerilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2010 tarih ve 1062 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 39- İzmit, Yeşilova Mahallesi, G23b-25a-2b imar planı paftası, 145 ada, 1 nolu parselin park alanı, G23b-25a-2c uygulama imar planı paftası, 130 ada, 10 nolu parselin ibadet yeri, G23b-25a-2d uygulama imar planı paftası, 104 ada, 9 nolu parselin konut alanı ve 142 ada, 8 nolu parselin bir kısmının park alanı olarak düzenlenmesi şeklinde önerilen uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili İmar komisyonunun 20.04.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 40- İzmit, Bekirdere Mahallesi, G23b-25a-4d uygulama imar planı paftası, 326 ada, 1 nolu parselde bulunan Dini Tesis Alanının ve 2463 ada 5 nolu parselde bulunan halihazırda Başaran Camii´ne ait lojman binasının 20.00 m´lik imar yolunda kalmaları gerekçesiyle; Dini Tesis alanı ve Lojman Binasının 313 ada, 1 nolu parselde yeniden düzenlenmesi amacıyla bu alanın ibadet yeri olarak ayrılması şeklinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 20.04.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 41- 5747 sayılı yasa ile Saraybahçe, Bekirpaşa, Alikahya, Kuruçeşme ve Akmeşe Belediyeleri´nin birleşmeleri sonucu oluşan İzmit İlçe Belediyesi´nin imar planı uygulama hükümlerinin oluşturulması amacıyla; birleşen belediyelerin imar planlarının ve uygulama hükümlerinin bütünleştirilmesi, aynı başlık altında tanımlanması ve ifadelendirilmesi çalışması kapsamında hazırlanan uygulama hükümleri (plan notları) ile gösterim sembollerinin (lejant) yeniden düzenlenmesi şeklindeki revizyon teklifi ile ilgili imar komisyonunun 22.04.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 42- İzmit, Arızlı MevkiiG23b-23b-3d, G23b-23c-2a uygulama imar planı paftaları, 1707, 1706 nolu parsellerin spor alanı, 1702, 1703, 1704 nolu parsellerin kültürel alan ve 2460, 2762 nolu parsellerin ortaöğretim alanı olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 13.04.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 43- İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.2a uygulama imar planı paftası, 2999 parselde bulunan su kemeri ve G23b.25a.1d uygulama imar planı paftası, 1196 ile 1217 nolu parsellerin arasında yer alan su kemerinin tescil kararlarının plan üzerine aktarılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 21.04.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 21- İzmit-Körfez Mahallesi, 1296 ada, 16 nolu parseldeki imar hakkının, 17 ve 18 nolu parsellerin içinde bulunduğu blok alanına dahil edilmesi ve 1296 ada, 16,17,18 nolu parselleri kapsayan bloğun "90x20" olan ölçülerinin "95x20" olarak ve söz konusu bloğun batısında yer alan mevcutta 60x20 ebatlarındaki bloğun 1296 ada, 15 nolu parsel sınırında sonlanacak şekilde 55x20 ebatlarında yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun  19.04.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 44- İzmit-Yeşilova Mahallesi, G23b.25a.3a Uygulama İmar Planı paftası, 179 ada 1 parselin aplikasyon krokisi ile imar hatları arasındaki farklılığın giderilmesi  ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 12.04.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 45- İzmit, M.Alipaşa MahallesiG23b-25d-1d uygulama imar planı paftası, 542 ada, 168 ve 169 nolu parsellerin batısından geçen 6 metrelik imar yolunun mülkiyet durumuna göre yaklaşık 3 metre olacak şekilde yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili imar komisyonunun 14.04.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 46- İzmit-Yenişehir Mahallesi, G23b.24c.3c-G23b.25d.2b uygulama imar planı paftaları, 2522 ada, 11 nolu parselin tamamının Karayolu Kamulaştırma Sınırı içinde kalması sebebiyle "Ticaret Alanı" olan kullanımının "Otopark Alanı" olarak planlanması ve Karayolu İstimlak Sınırı´nın söz konusu parseli kapsayacak şekilde düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 15.04.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 47- İzmit, Alikahya Fatih MahallesiDurhasan Mevkii,  G23b-25b-3b uygulama imar planı paftası, 684 ada, 2 nolu parselde, 5 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin 3 metre olarak yeniden düzenlenmesini içeren, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili imar komsyonunun 08.04.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 48- İzmit-Arızlı, Akpınar Mevkii G23b-23a-2b,2d,2c,3a,3b,G23b-23b-1d uygulama imar planı paftalarında TOKİ tarafından hazırlanan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2008 tarih ve 521 sayılı kararıyla uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planının, güncellenen mülkiyet durumları esas alınmak üzere sayısal ortama aktarılmasını içeren uygulama imar planı teklifi ile ilgili imar komisyonunun 19.04.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 49- Kentlilik ve Hemşerilik bilincinin oluşması ve gelişmesi adına, yaşadığı şehri ve mahallesini özümseme, mahalle halkını birbiri ile kaynaştırma ve sosyal yaşamın içine katma amacı ile 5 pilot mahalleden başlayıp daha sonraları diğer mahallelere de yayılmasını sağlamak için  oluşturulacak proje üzerinde çalışma yapılması teklifi ile ilgili  Sosyal Hizmetler Komisyonunun  27.04.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 50- Eski valilerimizden İhsan Dede´nin isminin Belediye sınırları içerisinde oluşturulacak yeni bir parka verilmesi teklifi ile ilgili  Türlü İşler komisyonunun 28.04.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 51- 5393 sayılı yasanın 49. maddesinin 10.fıkrasına istinaden Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilenlerin ücretlerinin tespiti ile ilgili  Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.04.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 52- Vatandaşlarımız tarafından Müdürlüğümüze özel mülkiyetlerdeki ağaçların budanması ile atıl ve boş olarak duran özel mülkiyetteki alanların biçilmesi ile ilgili yoğun şekilde talep gelmektedir. Talep edilen bu hizmetin Belediye gelirleri kanununda karşılığı olmadığından bununla ilgili bir ücret belirlenmesi teklifi ile ilgili  Plan ve Bütçe komisyonunun 19.04.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 53- Mehmetalipaşa düğün salonu ve Mevlana kültür merkezinde yapılan nikah merasimlerinde vatandaşlarımızdan  dış nikah ücreti alınmaktadır 2009 Aralık meclisinde aldığımız bu kararın değiştirilmesi ile ilgili  Plan ve Bütçe Komisyonunun 19.04.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Azalardan  T.Metin Alan ve İbrahim Kılıç´ın mevcut olmadıkları anlaşılmıştır

 

 

Mazereti nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan T.Metin Alan´nın izinli sayılmasını isteyen azalardan Cengiz Çakar ve Günay Atun tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan T.Metin Alan´ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İbrahim Kılıç´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan İbrahim Elgin ve Emine Okanalp tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan İbrahim Kılıç´ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

04.05.2010 tarihli meclis toplantısının 1. Birleşiminin 1.oturumunun kapatılmasına ve 2. birleşiminin 13.05.2010 Perşembe günü saat 15.00´de yapılmasına  oybirliği ile karar verildi.