Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

04.06.2013 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2013 dönemi

1. birleşiminin 1. Oturumu  04.06.2013 Salı günü saat

16.00 de yaptığı meclis toplantısına aittutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarakİzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında, azalardan Fikret GÖKMEN,Günay ATUN, Şaban SARIGÜLLE, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan KIRLI, İsmail SAĞIROĞLU,  İsmail GÜNDAŞ, Muzaffer GÜRFİDAN, EmineZEYBEK,  Hüseyin CANIGENİŞ, HüseyinÜZÜLMEZ, Cengiz ÖZCAN, İbrahim KILIÇ,  Elif BÜLBÜL, İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN,İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK,Haspi KÖSEMEN,    İbrahimBULUT, Şahsuvar MARUL, Mahmut ÖZTÜRK, Ç.Devrim YILDIZ, Zafer YILMAZ, OrhanKARADAĞ, Emine OKANALP,  Erkan AKSOY, OlcaySANAL, Ali YILMAZ,  Cengiz ÇAKAR ve FayıkÇELİK´in mevcut oldukları anlaşıldı.

17.05. 2013 tarihli tutanak özeti okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

17.05.2013  tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliğiile karar verildi.

 

 

G1-Çek Cumhuriyeti´nin Prağkentinde 11-15 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenecek Prağ SanatFestivali´nde belediyemizi temsilen Kocaeli İzmit Spor Kulübü´nün yer alması veekli davetli listesinde adı soyadı yer alan kafilenin ( tüm masraflarınıkendileri karşılamak kaydıyla) katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgiliKültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.05.2013 tarih ve 892 sayılı yazısıokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın Gündeme alınmasına oybirliği ile kararverildi.

 

G2-Gümüşhane Şiran BelediyeBaşkanlığı, Belediyemiz ile kardeş belediye olmak istemektedirler söz konusuBelediyenin kardeş belediye yapılması teklifi ile ilgili Park ve BahçelerMüdürlüğünün 29.05.2013 tarih ve 914 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Evrakın Gündeme alınmasına oybirliği ile kararverildi.

 

G-3- Hakkari Şemdinli DerecikBelediye başkanlığı, belediyemiz ile kardeş belediye olmak istemektedirler sözkonusu belediyenin kardeş belediye yapılması teklifi ile ilgili  Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 29.05.2013tarih ve 915 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın Gündeme alınmasına oybirliği ile kararverildi.

    

(Madde 3-) Belediyemiz tarafından yeniyapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve BahçelerMüdürlüğünün 21.05.2013 tarih ve 834 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

(Madde 4-) Terzibayırı Mahallesitapuda Çukurbağ mahallesi, 4185 ada, 7 parselde bulunan prefabrik mescidinbedelsiz olarak İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi teklifi ileilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20.05.2013 tarih ve 3044 sayılı yazısıokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 5-) Alikahya Atatürk Mahallesi, tapuda Durhasan Mahallesi 125 ada,1 parselde bulunan 2 katlı binanın PolisMerkezi amirliği olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak İzmit Kaymakamlığıİlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlakMüdürlüğünün 09.05.2013 tarih ve 3043 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 6-) İzmit Belediye Meclisi´nin 08.01.2013 tarih ve 3sayılı kararı ile kabul edilerek Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 14.03.2013tarih ve 168 sayılı kararı ile onaylanan İzmit-Veliahmet Mahallesi, G23b.24c.1auygulama imar planı paftası 348 ada 3 ve 83 nolu parsellerin tamamı ile 2,4,84(tevhiden 86) ve 121 (tevhiden 122) nolu parsellerin bir kısmı ve 699 ada 84nolu parselin bir kısmında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planıdeğişikliğine ilişin 30 günlük yasal askı süresinde yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.05.2013tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

(Madde 7-) İzmit-Ömerağa Mahallesi, G23b.24c.1d uygulama imarplanı paftası, "Ticaret Alanı" kullanımına sahip 273 ada 115 ve 154 no´luparsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ileilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.05.2013tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

(Madde 8-)KARAR 52- İzmit-Mehmetalipaşa Mahallesi, G23b 25d.1d uygulama imar planı paftası, 3234 ada 9nolu parselin mevcut imar planında "B-3"yapılanma koşuluna sahip "Konut Alanı" kullanımının, "E=2.40, H=4 kat" yapılanmakoşuluna sahip "Özel Yurt Alanı" olarak düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği ileilgili İmar Komisyonunun 23.05.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile (Belediye meclis üyeleri Fikret GÖKMEN,Günay ATUN, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, MuzafferGÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN,Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, Cengiz ÇAKAR, FayıkÇELİK´ in mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN,Belediye meclis üyeleri, M.Zekeriya ÖZAK,  Hasan KIRLI,  İsmailGÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ,İbrahim ELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahimBULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, ErkanAKSOY,  Ali YILMAZ, Olcay SANAL´ ın kabul oylarıyla)  kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

(Madde 9-)  KARAR 53- İzmit- Serdar Mahallesi(tapuda Arızlı), G23b.23c nazım imar planı paftası, 132 ada 1 nolu parselin"Pazarlama Alanı" olan kullanımının "Konut Alanı", 125 ada 5,6 ve 7 noluparsellerin "Konut Alanı" olan kullanımının "Pazarlama Alanı", 130 ada 2 noluparselin "Konut Alanı" olan kullanımının bir kısmının "Yönetim Merkezi" olarakdeğiştirilmesini içeren Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 11.04.2013tarih ve 211 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000ölçekli nazım imar planı değişikliğidoğrultusunda hazırlanan 1/1000ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmarKomisyonunun 22.05.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile (Belediye meclis üyeleri Fikret GÖKMEN,Günay ATUN, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, MuzafferGÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN,Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, Cengiz ÇAKAR, FayıkÇELİK´ in mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN,Belediye meclis üyeleri, M.Zekeriya ÖZAK,  Hasan KIRLI,  İsmailGÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ,İbrahim ELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahimBULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, ErkanAKSOY,  Ali YILMAZ, Olcay SANAL´ ın kabul oylarıyla)  kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

(Madde 10-)KARAR 54- İzmit-Üçtepeler Mevkii,Kabaoğlu Köyü, Sarıcalar Köyü ile Malta Mevkii´nde yer alan ve üst ölçekliplanda İ6-İ7-İ8 olarak tanımlı yaklaşık 469 hektarlık alanda kent merkezi veüniversiteyi bütünleştirecek şekilde kaliteli ve yaşanabilir yerleşim alanlarıoluşturmak amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, lejant ve plannotu ilavesi ile ilgili İmarKomisyonunun 24.05.2013 tarihli raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

 

(Madde 11-) 5747 sayılı yasa ile Saraybahçe Bekirpaşa, Alikahya,Kuruçeşme ve Akmeşe Belediyelerinin birleşmeleri sonucu oluşan İzmit İlçeBelediyesinin; birleşmesi belediyelerin imar planlarının ve uygulamahükümlerinin bütünleştirilmesi, aynı başlık altında tanımlanması veifadelendirilmesi çalışması kapsamında hazırlanan uygulama hükümleri (plannotları ) ile gösterim sembollerinin (lejand) yeniden düzenlenmesi şeklinderevizyonunu içeren plan notu ve lejand paftaları ile ilgili İmar Komisyonunun24.05.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

(Madde 12-)KARAR 55- İzmit- Gündoğdu Mahallesi,G23b.24b.3b, G23b.25a.4a-4b ve G23b.25a.3a uygulama imar planı paftaları, 794ada 1 nolu parselin tamamı ile 795 ada 1 nolu parselin bir kısmında yer alan"Sağlık Tesisleri Alanı" kullanımının "E=1, H:4 kat" yapılaşma koşulunun,E=2.00, H:Serbest olarak düzenlenmesi ile plan notu ilavesi ile ilgili İmar Komisyonunun 24.05.2013 tarihliraporu okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile (Belediye meclis üyeleri Fikret GÖKMEN,Günay ATUN, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, MuzafferGÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN,Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, Cengiz ÇAKAR, FayıkÇELİK´ in mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN,Belediye meclis üyeleri, M.Zekeriya ÖZAK,  Hasan KIRLI,  İsmailGÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ,İbrahim ELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahimBULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, ErkanAKSOY,  Ali YILMAZ, Olcay SANAL´ ın kabul oylarıyla)  kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

(Madde 13-)KARAR56- İzmit BelediyeMeclisi´nin 03.04.2012 tarih 33 sayılı kararı ve Kocaeli Büyükşehir BelediyeMeclisi´nin 13.09.2012 tarih 526 sayılı kararı ile onaylanan "İ-1 (Çayırköy)Gelişme Konut Alanı, İ-9 (Arızlı) Gelişme Konut Alanı ve İ-10 (Akpınar) GelişmeKonut Alanı Uygulama İmar Planı"na ilişkin 30 günlük yasal askı süresindeyapılan itirazları içeren talepler ileilgili İmar Komisyonunun 23.05.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 14-)KARAR 57- Kore´nin Dünyaca ünlü çelikşirketi olan POSCO´nun kurulduğu Gyeongsangbuk-do Bölgesi Pohang şehribelediyemiz ile kardeş şehir anlaşması imzalamak ve 27-28 Temmuz 2013tarihlerinde şehirlerinde gerçekleşecek olan Uluslararası Pohang Havai FişekFestivali´ne davetlerini sunmak üzere tarafımıza gönderdikleri ektekievraklarının karar alınması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun24.05.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 15-)KARAR 58- GüneyKore Ulsan Bak-gu Belediyesi ile İzmitBelediyesinin  kardeş şehir olmasıteklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.05.2013 tarihli raporu okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 16-)KARAR 59- 6306sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca "Kapanönü Çarşı Cephe İyileştirme Projesi"nin Belediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçekomisyonunun 27.05.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 17-)KARAR 60- Mülkiyeti Hazineye ait veKocaeli İl Özel İdaresi adına kesin tahsisli olan, 793 ada, 2 parsel nolu76.419,18 m2´lik taşınmaz, 25( yirmi beş ) yıllığına Belediyemize tahsisedilmiştir. Söz konusu parselde bulunan 245,00 m2´lik yapının restore edilerek,imar planındaki fonksiyon amacına hizmet etmek üzere 10 ( on) yıl süre ilekiraya verilmesi teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonunun 28.05.2013 tarihliraporu okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 18-)KARAR 61- 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 4.maddesi hükümlerinde belirtilenşartlara haiz, İzmit İlçesi Çiftçi Malları Koruma Meclisi Yönetiminin Asil ve Yedek üyelerinin seçilmesi teklifiile ilgili Türlü İşler komisyonunun 28.05.2013 tarihli raporu okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

G1-KARAR 62- Çek Cumhuriyeti´nin Prağ kentinde 11-15 Temmuz 2013tarihleri arasında düzenlenecek Prağ Sanat Festivali´nde belediyemizi temsilenKocaeli İzmit Spor Kulübü´nün yer alması ve ekli davetli listesinde adı soyadıyer alan kafilenin ( tüm masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla) katılımsağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün30.05.2013 tarih ve 892 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

G2-Gümüşhane Şiran BelediyeBaşkanlığı, Belediyemiz ile kardeş belediye olmak istemektedirler söz konusuBelediyenin kardeş belediye yapılması teklifi ile ilgili Park ve BahçelerMüdürlüğünün 29.05.2013 tarih ve 914 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

G-3- Hakkari Şemdinli DerecikBelediye başkanlığı, belediyemiz ile kardeş belediye olmak istemektedirler sözkonusu belediyenin kardeş belediye yapılması teklifi ile ilgili  Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 29.05.2013tarih ve 915 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresineticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

 

AzalardanTemel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Muammer BİNER, Adnan UYSAL ve Mehmet DEMİRTAŞ´ ınmevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayanazalardan  Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL veMehmet DEMİRTAŞ´ ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Elif BÜLBÜL veGülümser AYHAN  tarafından verilen takrirokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Temel YILMAZ, FahriÖRENGÜL ve Mehmet DEMİRTAŞ´ ın  izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazeretleri   nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayanazalardan Muammer BİNER ve Adnan UYSAL´ ın  izinli sayılmasını isteyen azalardan İbrahimELGİN ve Hasan KIRLI  tarafından verilentakrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Muammer BİNER veAdnan UYSAL´ ın  izinli  sayılmalarına   oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek bir evrak olmadığından 04.06.2013 Salı günü saat 16.00´de yapılan meclistoplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 02.07.2013 Salı günü saat 15.00´da(Meclis Üyesi Hasan KIRLI´nın mualif oyuna karşı) toplanılmasına oyçokluğu ilekarar verildi.

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                           Emine OKANALP                           Günay ATUN

İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                               Katip         

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.12.2009 tarihli tutanak özeti okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Azalardan T.Metin Alan´ın sözlü önergesidoğrultusunda;  03.12. 2009 tarihlitutanak özetinin 3.sayfasının Gelen Evrak 1- Karar 113 kısmında  CHP gurubu 19 oy, AKP gurubu 16 oy kullanmaksuretiyle yazılan ibarenin değiştirilerek, Belediye meclis üyeleri T.MetinAlan, Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle,Adnan Uysal, İsmail Sağıroğlu, Muzaffer Gürfidan, Hüseyin Canıgeniş, CengizÖzcan, Elif Bülbül,  GülümserAyhan,  Fahri Meydan,  Haspi Kösemen,  Ç.Devrim Yıldız,  Orhan Karadağ,  Mehmet Demirtaş, ve Cengiz Çakar´ın  19 oyuna karşı,  Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve meclisüyeleri  İlyas Şeker, Muammer Biner,M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, İsmail Gündaş, Emine Zeybek, İbrahim Kılıç,İbrahim Elgin, İsmail Gün, Kani Baştürk, İbrahim Bulut, Mahmut Öztürk, ZaferYılmaz, Emine Okanalp Erkan Aksoy 16 oy kullanmak sureti ile salt çoğunluksağlanamadığından Belediye meclis üyesi Olcay Sanal´ın meclis üyeliğinindevamına karar verildi şeklinde düzeltilerek kabulüne oybirliği ile kararverildi.

 

 

 

 

 

 

 

Meclisgündeminin 7.maddesinde 4 farklı konu aynı gündem maddesi olarak konmuştur. Herbir konu farklı özellikler arz etmekte olup, ayrı, ayrı gündem maddesi ilegörüşülmesi gerekir.Bu nedenle 4 farklı konunun 4 ayrı gündem maddesi halinegetirilerek bu şekilde görüşme yapılması teklifi ile ilgili  Belediye Meclis üyeleri Fahri Örengül veFikret Gökmen tarafından verilen 06.07.2010 tarihli takrir okunarak yapılanoylama neticesinde, 7. maddenin içerisindeki konuların ayrı, ayrı maddelerhalinde gündeme eklenmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR 65-  05.06.2012tarih ve 52 nolu meclis kararına ilave olarak " Hizmet İzmit Gıda OtoparkSpor Tesisi İşletmesi" adı altında ve faaliyet konusu çay bahçesi, park,cafe,otopark, spor tesisi yiyecek, içecek satış standı olmak üzere işletmeninkurulmasına , Ticaret Odası, Ticaret sicil Memurluğu vergi dairesi gibi ilgilikurumlara kayıtlarının yaptırılmasına T.C İçişleri Bakanlı´ndan izin alınarakBütçe İçi İşletme oluşturulması ve Belediye Başkanına işletmenin yetkilisi veişlemlerin takibi için  tam yetki verilmesi teklifi ile ilgili İşletme veİştirakler Müdürlüğünün 02.07.2012 tarih ve178 sayılı yazısı okunarak vegündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

   05.06.2012 tarih ve 52 nolu meclis kararına ilave olarak " Hizmet İzmitGıda Otopark Spor Tesisi İşletmesi" adı altında ve faaliyet konusu çaybahçesi, park, cafe,otopark, spor tesisi yiyecek, içecek satış standı olmaküzere işletmenin kurulmasına , Ticaret Odası, Ticaret sicil Memurluğu vergidairesi gibi ilgili kurumlara kayıtlarının yaptırılmasına T.C İçişleriBakanlı´ndan izin alınarak Bütçe İçi İşletme oluşturulması ve BelediyeBaşkanına işletmenin yetkilisi ve işlemlerin takibi için  tam yetkiverilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.İzmit Belediye Meclisinin 2013 dönemi

1. birleşiminin 1. Oturumu  04.06.2013 Salı günü saat

16.00 de yaptığı meclis toplantısına aittutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarakİzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında, azalardan Fikret GÖKMEN,Günay ATUN, Şaban SARIGÜLLE, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan KIRLI, İsmail SAĞIROĞLU,  İsmail GÜNDAŞ, Muzaffer GÜRFİDAN, EmineZEYBEK,  Hüseyin CANIGENİŞ, HüseyinÜZÜLMEZ, Cengiz ÖZCAN, İbrahim KILIÇ,  Elif BÜLBÜL, İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN,İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK,Haspi KÖSEMEN,    İbrahimBULUT, Şahsuvar MARUL, Mahmut ÖZTÜRK, Ç.Devrim YILDIZ, Zafer YILMAZ, OrhanKARADAĞ, Emine OKANALP,  Erkan AKSOY, OlcaySANAL, Ali YILMAZ,  Cengiz ÇAKAR ve FayıkÇELİK´in mevcut oldukları anlaşıldı.

17.05. 2013 tarihli tutanak özeti okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

17.05.2013  tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliğiile karar verildi.

 

 

G1-Çek Cumhuriyeti´nin Prağkentinde 11-15 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenecek Prağ SanatFestivali´nde belediyemizi temsilen Kocaeli İzmit Spor Kulübü´nün yer alması veekli davetli listesinde adı soyadı yer alan kafilenin ( tüm masraflarınıkendileri karşılamak kaydıyla) katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgiliKültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.05.2013 tarih ve 892 sayılı yazısıokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın Gündeme alınmasına oybirliği ile kararverildi.

 

G2-Gümüşhane Şiran BelediyeBaşkanlığı, Belediyemiz ile kardeş belediye olmak istemektedirler söz konusuBelediyenin kardeş belediye yapılması teklifi ile ilgili Park ve BahçelerMüdürlüğünün 29.05.2013 tarih ve 914 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Evrakın Gündeme alınmasına oybirliği ile kararverildi.

 

G-3- Hakkari Şemdinli DerecikBelediye başkanlığı, belediyemiz ile kardeş belediye olmak istemektedirler sözkonusu belediyenin kardeş belediye yapılması teklifi ile ilgili  Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 29.05.2013tarih ve 915 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın Gündeme alınmasına oybirliği ile kararverildi.

    

(Madde 3-) Belediyemiz tarafından yeniyapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve BahçelerMüdürlüğünün 21.05.2013 tarih ve 834 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

(Madde 4-) Terzibayırı Mahallesitapuda Çukurbağ mahallesi, 4185 ada, 7 parselde bulunan prefabrik mescidinbedelsiz olarak İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi teklifi ileilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20.05.2013 tarih ve 3044 sayılı yazısıokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 5-) Alikahya Atatürk Mahallesi, tapuda Durhasan Mahallesi 125 ada,1 parselde bulunan 2 katlı binanın PolisMerkezi amirliği olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak İzmit Kaymakamlığıİlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlakMüdürlüğünün 09.05.2013 tarih ve 3043 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 6-) İzmit Belediye Meclisi´nin 08.01.2013 tarih ve 3sayılı kararı ile kabul edilerek Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 14.03.2013tarih ve 168 sayılı kararı ile onaylanan İzmit-Veliahmet Mahallesi, G23b.24c.1auygulama imar planı paftası 348 ada 3 ve 83 nolu parsellerin tamamı ile 2,4,84(tevhiden 86) ve 121 (tevhiden 122) nolu parsellerin bir kısmı ve 699 ada 84nolu parselin bir kısmında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planıdeğişikliğine ilişin 30 günlük yasal askı süresinde yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.05.2013tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

(Madde 7-) İzmit-Ömerağa Mahallesi, G23b.24c.1d uygulama imarplanı paftası, "Ticaret Alanı" kullanımına sahip 273 ada 115 ve 154 no´luparsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ileilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.05.2013tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

(Madde 8-)KARAR 52- İzmit-Mehmetalipaşa Mahallesi, G23b 25d.1d uygulama imar planı paftası, 3234 ada 9nolu parselin mevcut imar planında "B-3"yapılanma koşuluna sahip "Konut Alanı" kullanımının, "E=2.40, H=4 kat" yapılanmakoşuluna sahip "Özel Yurt Alanı" olarak düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği ileilgili İmar Komisyonunun 23.05.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile (Belediye meclis üyeleri Fikret GÖKMEN,Günay ATUN, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, MuzafferGÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN,Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, Cengiz ÇAKAR, FayıkÇELİK´ in mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN,Belediye meclis üyeleri, M.Zekeriya ÖZAK,  Hasan KIRLI,  İsmailGÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ,İbrahim ELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahimBULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, ErkanAKSOY,  Ali YILMAZ, Olcay SANAL´ ın kabul oylarıyla)  kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

(Madde 9-)  KARAR 53- İzmit- Serdar Mahallesi(tapuda Arızlı), G23b.23c nazım imar planı paftası, 132 ada 1 nolu parselin"Pazarlama Alanı" olan kullanımının "Konut Alanı", 125 ada 5,6 ve 7 noluparsellerin "Konut Alanı" olan kullanımının "Pazarlama Alanı", 130 ada 2 noluparselin "Konut Alanı" olan kullanımının bir kısmının "Yönetim Merkezi" olarakdeğiştirilmesini içeren Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 11.04.2013tarih ve 211 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000ölçekli nazım imar planı değişikliğidoğrultusunda hazırlanan 1/1000ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmarKomisyonunun 22.05.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile (Belediye meclis üyeleri Fikret GÖKMEN,Günay ATUN, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, MuzafferGÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN,Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, Cengiz ÇAKAR, FayıkÇELİK´ in mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN,Belediye meclis üyeleri, M.Zekeriya ÖZAK,  Hasan KIRLI,  İsmailGÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ,İbrahim ELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahimBULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, ErkanAKSOY,  Ali YILMAZ, Olcay SANAL´ ın kabul oylarıyla)  kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

(Madde 10-)KARAR 54- İzmit-Üçtepeler Mevkii,Kabaoğlu Köyü, Sarıcalar Köyü ile Malta Mevkii´nde yer alan ve üst ölçekliplanda İ6-İ7-İ8 olarak tanımlı yaklaşık 469 hektarlık alanda kent merkezi veüniversiteyi bütünleştirecek şekilde kaliteli ve yaşanabilir yerleşim alanlarıoluşturmak amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, lejant ve plannotu ilavesi ile ilgili İmarKomisyonunun 24.05.2013 tarihli raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

 

(Madde 11-) 5747 sayılı yasa ile Saraybahçe Bekirpaşa, Alikahya,Kuruçeşme ve Akmeşe Belediyelerinin birleşmeleri sonucu oluşan İzmit İlçeBelediyesinin; birleşmesi belediyelerin imar planlarının ve uygulamahükümlerinin bütünleştirilmesi, aynı başlık altında tanımlanması veifadelendirilmesi çalışması kapsamında hazırlanan uygulama hükümleri (plannotları ) ile gösterim sembollerinin (lejand) yeniden düzenlenmesi şeklinderevizyonunu içeren plan notu ve lejand paftaları ile ilgili İmar Komisyonunun24.05.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

(Madde 12-)KARAR 55- İzmit- Gündoğdu Mahallesi,G23b.24b.3b, G23b.25a.4a-4b ve G23b.25a.3a uygulama imar planı paftaları, 794ada 1 nolu parselin tamamı ile 795 ada 1 nolu parselin bir kısmında yer alan"Sağlık Tesisleri Alanı" kullanımının "E=1, H:4 kat" yapılaşma koşulunun,E=2.00, H:Serbest olarak düzenlenmesi ile plan notu ilavesi ile ilgili İmar Komisyonunun 24.05.2013 tarihliraporu okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile (Belediye meclis üyeleri Fikret GÖKMEN,Günay ATUN, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, MuzafferGÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN,Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, Cengiz ÇAKAR, FayıkÇELİK´ in mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN,Belediye meclis üyeleri, M.Zekeriya ÖZAK,  Hasan KIRLI,  İsmailGÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ,İbrahim ELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahimBULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, ErkanAKSOY,  Ali YILMAZ, Olcay SANAL´ ın kabul oylarıyla)  kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

(Madde 13-)KARAR56- İzmit BelediyeMeclisi´nin 03.04.2012 tarih 33 sayılı kararı ve Kocaeli Büyükşehir BelediyeMeclisi´nin 13.09.2012 tarih 526 sayılı kararı ile onaylanan "İ-1 (Çayırköy)Gelişme Konut Alanı, İ-9 (Arızlı) Gelişme Konut Alanı ve İ-10 (Akpınar) GelişmeKonut Alanı Uygulama İmar Planı"na ilişkin 30 günlük yasal askı süresindeyapılan itirazları içeren talepler ileilgili İmar Komisyonunun 23.05.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 14-)KARAR 57- Kore´nin Dünyaca ünlü çelikşirketi olan POSCO´nun kurulduğu Gyeongsangbuk-do Bölgesi Pohang şehribelediyemiz ile kardeş şehir anlaşması imzalamak ve 27-28 Temmuz 2013tarihlerinde şehirlerinde gerçekleşecek olan Uluslararası Pohang Havai FişekFestivali´ne davetlerini sunmak üzere tarafımıza gönderdikleri ektekievraklarının karar alınması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun24.05.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 15-)KARAR 58- GüneyKore Ulsan Bak-gu Belediyesi ile İzmitBelediyesinin  kardeş şehir olmasıteklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.05.2013 tarihli raporu okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 16-)KARAR 59- 6306sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca "Kapanönü Çarşı Cephe İyileştirme Projesi"nin Belediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçekomisyonunun 27.05.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 17-)KARAR 60- Mülkiyeti Hazineye ait veKocaeli İl Özel İdaresi adına kesin tahsisli olan, 793 ada, 2 parsel nolu76.419,18 m2´lik taşınmaz, 25( yirmi beş ) yıllığına Belediyemize tahsisedilmiştir. Söz konusu parselde bulunan 245,00 m2´lik yapının restore edilerek,imar planındaki fonksiyon amacına hizmet etmek üzere 10 ( on) yıl süre ilekiraya verilmesi teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonunun 28.05.2013 tarihliraporu okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 18-)KARAR 61- 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 4.maddesi hükümlerinde belirtilenşartlara haiz, İzmit İlçesi Çiftçi Malları Koruma Meclisi Yönetiminin Asil ve Yedek üyelerinin seçilmesi teklifiile ilgili Türlü İşler komisyonunun 28.05.2013 tarihli raporu okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

G1-KARAR 62- Çek Cumhuriyeti´nin Prağ kentinde 11-15 Temmuz 2013tarihleri arasında düzenlenecek Prağ Sanat Festivali´nde belediyemizi temsilenKocaeli İzmit Spor Kulübü´nün yer alması ve ekli davetli listesinde adı soyadıyer alan kafilenin ( tüm masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla) katılımsağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün30.05.2013 tarih ve 892 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

G2-Gümüşhane Şiran BelediyeBaşkanlığı, Belediyemiz ile kardeş belediye olmak istemektedirler söz konusuBelediyenin kardeş belediye yapılması teklifi ile ilgili Park ve BahçelerMüdürlüğünün 29.05.2013 tarih ve 914 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

G-3- Hakkari Şemdinli DerecikBelediye başkanlığı, belediyemiz ile kardeş belediye olmak istemektedirler sözkonusu belediyenin kardeş belediye yapılması teklifi ile ilgili  Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 29.05.2013tarih ve 915 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresineticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

 

AzalardanTemel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Muammer BİNER, Adnan UYSAL ve Mehmet DEMİRTAŞ´ ınmevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayanazalardan  Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL veMehmet DEMİRTAŞ´ ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Elif BÜLBÜL veGülümser AYHAN  tarafından verilen takrirokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Temel YILMAZ, FahriÖRENGÜL ve Mehmet DEMİRTAŞ´ ın  izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazeretleri   nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayanazalardan Muammer BİNER ve Adnan UYSAL´ ın  izinli sayılmasını isteyen azalardan İbrahimELGİN ve Hasan KIRLI  tarafından verilentakrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Muammer BİNER veAdnan UYSAL´ ın  izinli  sayılmalarına   oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek bir evrak olmadığından 04.06.2013 Salı günü saat 16.00´de yapılan meclistoplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 02.07.2013 Salı günü saat 15.00´da(Meclis Üyesi Hasan KIRLI´nın mualif oyuna karşı) toplanılmasına oyçokluğu ilekarar verildi.

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                           Emine OKANALP                           Günay ATUN

İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                               Katip         

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.12.2009 tarihli tutanak özeti okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Azalardan T.Metin Alan´ın sözlü önergesidoğrultusunda;  03.12. 2009 tarihlitutanak özetinin 3.sayfasının Gelen Evrak 1- Karar 113 kısmında  CHP gurubu 19 oy, AKP gurubu 16 oy kullanmaksuretiyle yazılan ibarenin değiştirilerek, Belediye meclis üyeleri T.MetinAlan, Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle,Adnan Uysal, İsmail Sağıroğlu, Muzaffer Gürfidan, Hüseyin Canıgeniş, CengizÖzcan, Elif Bülbül,  GülümserAyhan,  Fahri Meydan,  Haspi Kösemen,  Ç.Devrim Yıldız,  Orhan Karadağ,  Mehmet Demirtaş, ve Cengiz Çakar´ın  19 oyuna karşı,  Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve meclisüyeleri  İlyas Şeker, Muammer Biner,M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, İsmail Gündaş, Emine Zeybek, İbrahim Kılıç,İbrahim Elgin, İsmail Gün, Kani Baştürk, İbrahim Bulut, Mahmut Öztürk, ZaferYılmaz, Emine Okanalp Erkan Aksoy 16 oy kullanmak sureti ile salt çoğunluksağlanamadığından Belediye meclis üyesi Olcay Sanal´ın meclis üyeliğinindevamına karar verildi şeklinde düzeltilerek kabulüne oybirliği ile kararverildi.

 

 

 

 

 

 

 

Meclisgündeminin 7.maddesinde 4 farklı konu aynı gündem maddesi olarak konmuştur. Herbir konu farklı özellikler arz etmekte olup, ayrı, ayrı gündem maddesi ilegörüşülmesi gerekir.Bu nedenle 4 farklı konunun 4 ayrı gündem maddesi halinegetirilerek bu şekilde görüşme yapılması teklifi ile ilgili  Belediye Meclis üyeleri Fahri Örengül veFikret Gökmen tarafından verilen 06.07.2010 tarihli takrir okunarak yapılanoylama neticesinde, 7. maddenin içerisindeki konuların ayrı, ayrı maddelerhalinde gündeme eklenmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR 65-  05.06.2012tarih ve 52 nolu meclis kararına ilave olarak " Hizmet İzmit Gıda OtoparkSpor Tesisi İşletmesi" adı altında ve faaliyet konusu çay bahçesi, park,cafe,otopark, spor tesisi yiyecek, içecek satış standı olmak üzere işletmeninkurulmasına , Ticaret Odası, Ticaret sicil Memurluğu vergi dairesi gibi ilgilikurumlara kayıtlarının yaptırılmasına T.C İçişleri Bakanlı´ndan izin alınarakBütçe İçi İşletme oluşturulması ve Belediye Başkanına işletmenin yetkilisi veişlemlerin takibi için  tam yetki verilmesi teklifi ile ilgili İşletme veİştirakler Müdürlüğünün 02.07.2012 tarih ve178 sayılı yazısı okunarak vegündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

   05.06.2012 tarih ve 52 nolu meclis kararına ilave olarak " Hizmet İzmitGıda Otopark Spor Tesisi İşletmesi" adı altında ve faaliyet konusu çaybahçesi, park, cafe,otopark, spor tesisi yiyecek, içecek satış standı olmaküzere işletmenin kurulmasına , Ticaret Odası, Ticaret sicil Memurluğu vergidairesi gibi ilgili kurumlara kayıtlarının yaptırılmasına T.C İçişleriBakanlı´ndan izin alınarak Bütçe İçi İşletme oluşturulması ve BelediyeBaşkanına işletmenin yetkilisi ve işlemlerin takibi için  tam yetkiverilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.