Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

04.07.2006 Tarihli Meclis Toplantısı

Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice  Başkanlığında azalardan Metin Kozluca,   Zerrin Türk,  İlyas Şeker, Hasan Kırlı,    Yaşar Can, İsmail Uslu, Gülcan Kocabıyık, Mehmet Bektaş, Mustafa Dağ, Hasibe  Hepdurluk, Osman Nuri Erturan, Mesut Yıldırım, Yusuf Sami Çınar, Yalçın Akkuş, Ali ihsan Vardoğan, Alpaslan Seymen,  Necat Çakır, Salim Kukul, Temel Çağlayan,  F.Sadık Bamaç,  Mehmet Ataç, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş ve  Saffet Koşar´ ın    mevcut  oldukları anlaşıldı.

Azalardan Ekrem Durna, M.Zekeriya Özak, Veysel Gül, İsmail Selçuk, Asım Eroğlu, İzzet Dal ve Güler Çetin´in mevcut olmadığı anlaşıldı.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İsmail Selçuk, Asım Eroğlu, Veysel Gül, Ekrem Durna, M.Zekeriya Özak´ın izinli sayılmalarını isteyen azalardan Gülcan Kocabıyık ve Mesut Yıldırım tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İsmail Selçuk, Asım Eroğlu, Veysel Gül, Ekrem Durna, ve M.Zekeriya Özak´ın izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İzzet Dal ve Güler Çetin´in izinli sayılmalarını isteyen azalardan Salim Kukul ve Alpaslan Seymen tarafından  verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzzet Dal ve Güler Çetin´in izinli sayılmalarına oybirliği  ile karar verildi.

06.06.2006 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

06.06.2006 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Mağdur ailelerin çocuklarının tespit edilip sünnet ettirilmesi konusunda mahallelerde ve köylerde çalışma yapılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Bektaş ve Zerrin Türk tarafından verilen 04.07.2006 tarihli takrir okunarak yapılan oylama neticesinde gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununun 9.maddesi ve 60.maddesinin a) bendi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi hükümleri gereğince 2007-2008-2009 ve diğer yıllara ilişkin olarak hazırlanan stratejik plan ve programlarının 5393 sayılı kanununun 18.maddesi a) bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Hesap İşleri Müdürlüğünün 23.06.2006 tarih ve 266 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İller Bankası Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı´nın 26.04.2006 tarih, 17522 sayılı yazısıyla, onaylanmış olan ; 1 adet greyder, 1 adet yükleyici, 1 adet paletli dozer ve yol süpürme aracı alımına ilişkin 910.000.-YTL ? lik  kredi tahsisimiz içinde kalmak üzere; 1 adet paletli dozer yerine 1 adet paletli yükleyici alımı teklifi ile ilgili Hesap İşleri Müdürlüğünün 23.06.2006 tarih ve 265 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

2006/2007 Öğretim döneminde 01 Eylül 2006- 01 Eylül 2007 tarihleri arasında uygulanacak aylık aidat teklifi ile ilgili Kreş Müdürlüğünün 21.06.2006 tarih ve 1 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Yenidoğan mahallesi 20M-lVc uygulama imar planı paftası 4412 ada 7 ve 8 nolu parsellerin Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün   28-06-2006 tarih ve 206 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde.

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İzmit- Orhan Mahallesi, 20N-Id uygulama imar planı 3452 ada, 1 nolu parselin Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi, bu alanın imar planı üzerinde park alanı olan kullanımının değiştirildiği için eş değer büyüklükte bir alanın, 20N-IVa uygulama imar planı, 3466 ada, 13 nolu parselde ayrılması, ayrıca 3466 ada, 13 nolu parselde yaklaşık 171 m2 büyüklükteki fazla miktarının Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılması teklifi ile ilgili imar komisyonunun 15.06.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

5 yıllık imar programında yer alan 2005 yılına ait yatırımlardan gerçekleşemeyen yatırımların 2006 yılı yatırım programına ilave edilmesi ile ilgili İmar komisyonunun 28.06.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit- Körfez Mahallesi, 19N-IIId uygulama imar planı, 3415 ada, 14 numaralı parselin Ticaret Alanı, Akaryakıt+Servis ve LPG Satış İstasyonu olarak düzenlenen plan değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 28.06.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Toplum sağlığında kaliteyi artırma stratejimiz ve sağlıkta bilinçlendirme hedefimiz doğrultusunda gıda maddelerini üreten ve satışa sunan iş yerlerinin okul kantinlerinin fırınların halk sağlığı gıda ve işyeri hijyen koşullarına uygunluğunun iyileştirilmesi periyodik denetimlerinin hangi zaman aralıklarında yapılacağı gibi konuları ve bilgilendirici faaliyetleri meslek odalarıyla işbirliği yaparak görüşülmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 23.06.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

11.maddeden 13. maddeye kadar olan gündem maddeleri ile gelen evraktaki maddelerin 10.07.2006 Pazartesi günü saat 16.00´da yapılacak meclis toplantısında görüşülmek üzere 04.07.2006 Salı günü saat 16.00´da yapılan meclis toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

HALİL VEHBİ YENİCE                 GÜLCAN KOCABIYIK               MESUT YILDIRIM

BELEDİYE BAŞKANI                           KATİP                                KATİP