Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
13°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

04.07.2017 Tarihli Meclis Toplantısı Tutanak Özet

 

İzmit Belediye Meclisinin 2017 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu 04.07.2017 Salı saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN başkanlığında azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT, Y. Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR’UN un mevcut oldukları anlaşıldı.

06.06.2017 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

06.06.2017 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

G1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ekli listede bulunan 23 adet taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden, satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 04.07.2017 tarih ve 3973 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

G2- Uzun yıllar sanayi kenti olmasının yanında artık turizm kenti de olma yolunda hızla ilerleyen İzmit’imize ait tarihinin, kültürünün, sanatının, sanatkarlarının ve mutfağının araştırılarak halen İzmit’te yaşayıp Ulu Çınarlar olarak bilinen vatandaşlarımızla da görüşülmesi ayrıca konusun da uzman üniversite hocalarımız, tarihçilerimiz, bilim insanlarımızla da görüşmek sureti ile kentimizin gerçek tarihinin gün yüzüne çıkarılması adına (Kültürel ve Sosyal açıdan İzmit’in tarihi)adlı bir kitabın hazırlanması ile birlikte ayrıca halkımızın da bu konuda bilinçlendirilmesi amacı ile bir çalışma yapılması telifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri İbrahim ELGİN ve Birol SAĞLAM tarafından verilen 04.07.2017 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN  konu ile ilgili tavsiyeye uyulacağını ifade etmiş olup  takrir gündeme alınmamıştır.

KARAR 45- (Madde 3-) Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin aynı zamanda kurumumuzu da temsilen yapmayı planladığı Rumeli Kültür Turu kapsamında, bu topraklardan ilimize göç etmiş 65 yaş üstü kentlilerimizden 45 kişi, dernek yönetiminden 4 kişi, 1 sağlık personeli ve belediyemizi temsilen 4 kişinin yer alacağı toplam 54 kişilik kafilenin  orada bulunan vatandaşlarımızı ziyaret ederek, kültürel bağları daha da güçlendirecek bir köprü oluşturmak adına 10-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Bulgaristan ülkelerine yapmayı düşündükleri seyahate katılım sağlayabilmeleri için kafilenin gidiş dönüş ulaşımı ile gezinin üç günlük  (10-11-12 Ağustos tarihlerindeki) konaklama ve yeme içme masraflarının kurumumuzca karşılanması   ve yurt dışına çıkış ile ilgili gerekli işlemlerin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 19.06.2017 tarih ve 1333 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin aynı zamanda kurumumuzu da temsilen yapmayı planladığı Rumeli Kültür Turu kapsamında, bu topraklardan ilimize göç etmiş 65 yaş üstü kentlilerimizden 45 kişi, dernek yönetiminden 4 kişi, 1 sağlık personeli ve belediyemizi temsilen 4 kişinin yer alacağı toplam  Elliüç (53) kişilik kafilenin  orada bulunan vatandaşlarımızı ziyaret ederek, kültürel bağları daha da güçlendirecek bir köprü oluşturmak adına 10-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Bulgaristan ülkelerine yapmayı düşündükleri seyahate katılım sağlayabilmeleri için kafilenin gidiş dönüş ulaşımı ile gezinin üç günlük  (10-11-12 Ağustos tarihlerindeki) konaklama ve yeme içme masraflarının kurumumuzca karşılanması kaydı ile  yurt dışına çıkış ile ilgili gerekli işlemlerin yapılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 46- (Madde 4-) Belediyemiz ve TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) işbirliğiyle Bosna Hersek Federasyonu kardeş şehrimiz Travnik Belediyesi’ne, İzmit Belediyesi olarak yaptırdığımız; “15 Temmuz Özgürlük ve Bağımsızlık Parkı” nın açılış töreni 05 Ağustos 2017 Cumartesi günü olarak planlanmaktadır. Açılışta yer almak üzere, 4-5-6 Ağustos tarihlerinde 60 kişilik belediye heyetinin Bosna HERSEK’e yapacağı ziyaretle ilgili onay alınması ve yurtdışı çıkış işlemlerinin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 23.06.2017 tarih ve 1380 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  

Belediyemiz ve TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) işbirliğiyle Bosna Hersek Federasyonu kardeş şehrimiz Travnik Belediyesi’ne, İzmit Belediyesi olarak yaptırdığımız; “15 Temmuz Özgürlük ve Bağımsızlık Parkı” nın açılış töreni 05 Ağustos 2017 Cumartesi günü olarak planlanmaktadır. Açılışta yer almak üzere, 4-5-6 Ağustos  2017 tarihlerinde ekli listede belirtilen Otuzdört ( 34) kişi, ayrıca   Belediye meclis üyeleri,  Mehmet ÇETİN, Hayrettin ÜNLÜ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Engin UZTÜRK, Ayhan ARSLANBOĞA, Yaşar KESKİN, Cengiz KAVŞUT ve Ersin ALBAYRAK 'tan oluşan   toplam kırkdört  (44) kişilik   kafilenin Bosna HERSEK’e yapacağı ziyaretle ilgili onay alınması ve gri pasaport çıkartılarak  yurtdışı çıkış işlemlerinin yapılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 47- (Madde 5-) KOGED (Kocaeli Kültürel Gelişim ve Dayanışma Derneği ) tarafından kurumlarda Göçmenlerle çalışan personelin mesleki gelişimlerini arttırarak deneyimlerini başkaları ile paylaşmak amacıyla yürütülen “Göçmenlerle Çalışan Eğitmenlerin Mesleki Gelişim Eğitimi” AB proje çalışması kapsamında, İsveç’te 26 Eylül -04 Ekim 2017 tarihleri arasında 7 (yedi) günlük eğitim programı düzenlenmektedir. Kurumumuzdanda Göçmen Kadınlarla ilgili çalışmaları yürüten Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kadın ve Aile Hizmetleri birim sorumlusu Asuman SERT’in söz konusu eğitime katılmak üzere 26 Eylül - 04 EKİM 2017 tarihleri arasında görevlendirilmesi ve hizmet pasaportunun çıkartılabilmesi teklifi ile ilgili Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 23.06.2017 tarih ve 600 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

KOGED (Kocaeli Kültürel Gelişim ve Dayanışma Derneği ) tarafından kurumlarda Göçmenlerle çalışan personelin mesleki gelişimlerini arttırarak deneyimlerini başkaları ile paylaşmak amacıyla yürütülen “Göçmenlerle Çalışan Eğitmenlerin Mesleki Gelişim Eğitimi” AB proje çalışması kapsamında, İsveç’te 26 Eylül -04 Ekim 2017 tarihleri arasında 7 (yedi) günlük eğitim programı düzenlenmektedir. Kurumumuzdan da Göçmen Kadınlarla ilgili çalışmaları yürüten Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kadın ve Aile Hizmetleri birim sorumlusu Asuman SERT’in söz konusu eğitime katılmak üzere 26 Eylül - 04 EKİM 2017 tarihleri arasında görevlendirilmesi ve hizmet pasaportunun çıkartılabilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

(Madde 6-) Belediyemiz hüküm ve tasarrufundaki üzerlerinde trafo bulunan 6 adet taşınmazın 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesine göre TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devir edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.06.2017 tarih ve 3852 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 7-) İzmit-Yenişehir Mahallesi (tapuda M.Alipaşa), G23b.25d.2a Uygulama İmar Planı paftası “Belediye Hizmet Kültür ve Sağlık Tesisi Alanı” kullanımındaki 1742 ada 84 nolu parsel ile Doğan Mahallesi (tapuda Hatipköy),  G23b.23c.1d Uygulama İmar Planı paftası “Belediye Hizmet Alanı” kullanımındaki 2105 ada 12 nolu parsellerin “İkincil Ticaret Alanı (T3)”, kaldırılan donatı alanlarının ise Gündoğdu Mahallesi “Park Alanı” kullanımındaki 807 ada 1 nolu parselin güneyinde “Belediye Hizmet Alanı” ve “Kültürel Tesis Alanı” olarak düzenlenmesi ile kaldırılan park alanının Yenidoğan Mahallesi “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımına sahip 997 ada 144 nolu parselde planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.06.2017 tarih ve 2687 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 48- (Madde 8-) İzmit-Veliahmet Mahallesi, G23b.24c.1d Uygulama İmar Planı paftası, “B-5” yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımındaki 354 ada 44 nolu parselin B-5(Bitişik nizam, 5 kat), T1 lejantına sahip “Ticaret Alanı” olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 15.06.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şeklî ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 49- (Madde 9-) İzmit-Karadenizliler (tapuda Durhasan) Mahallesi, G23b.25b.3a Uygulama İmar Planı paftası, “Park Alanı” kullanımındaki 191 ada 13 nolu parselin Atık Getirme Merkezi yapılabilmesi amacıyla E:0.50 ve H:2 Kat yapılanma koşuluna sahip “Belediye Hizmet Alanı(Atık Getirme Merkezi)” olarak düzenlenmesi ve kaldırılan yeşil alanın “Konut Alanı” kullanımındaki 190 ada 5 ve 10 nolu parsellerin tamamı ile 190 ada 4, 6 ve 11 nolu parsellerin bir kısmında planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 15.06.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şeklî ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 50- (Madde 10-) İzmit-Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları içerisinde, G23b.24c.3b-3c, G23b.25d.4b-4d, G23c.05a.1a-1b-4d, G23c.04b.2d-3c-3d uygulama imar planı paftaları, “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu Ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek  (Düzeltilecek) Alan (Y)” kapsamında kalan yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 22.06.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 (Belediye Meclis üyesi Veli BEYAZTAŞ,  ) ın muhalif oyuna karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri  Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA,  Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT,  Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN,  Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR,   Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR )'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi. 

 KARAR 51- (Madde 11-) İzmit-Yeşilova (tapuda Deretepe) Mahallesi, G23b.25a.2c uygulama imar planı paftası, 155 ada 3 parsel ile 154 ada 9 parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 19.06.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

(Belediye Meclis üyesi Veli BEYAZTAŞ, ) ın muhalif oyuna karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri  Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA,  Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT,  Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN,  Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR,   Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR )'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi. 

KARAR 52- (Madde 12-)  İzmit-Tepeköy (tapuda Deretepe) Mahallesi, G23b.25b.1a uygulama imar planı paftası, “İbadet Yeri” olarak planlanan 116 ada 4 nolu parselin Kocaeli 2. İdare Mahkemesi’nin 2015/615 esas sayılı dosyası üzerinden verilen ‘’İmar Planı Tadilatının İptali’’ kararı doğrultusunda çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği istenmesine ilişkin İmar Komisyonu’nun 20.06.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 53- (Madde 13-) İmar planında konut alanında kalan, Arızlı mahallesi 201 ada 28 nolu parselin, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 21.06.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şeklî ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

(Madde 14-) Kocaeli İli İzmit İlçesi, Körfez mahallesi 658 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili 06.08.1999 tarih ve 99 sayılı meclis kararı alınarak sundurma projelerinin (Tip-1, Tip-2,Tip-3) onay verilmiştir. Söz konusu bölge ile ilgili alınan meclis kararının güncellenmesi, sundurma ölçülerinin yeniden belirlenmesi ve harç miktarlarının tekrar revize edilerek düzenlenmesi teklifi ile Plan ve Bütçe komisyonunun 22.06.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şeklî ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 54- (Madde 15-) Türkiye Gençlik Vakfı, 31/05/2017 tarihli dilekçeleriyle, Vakfın kuruluş gayesine uygun olarak, Belediyemiz sınırları içinde yaşayan, eğitim ve öğretim hayatını sürdüren gençlerimizin eğitim, öğretim, barınma, mesleki kurs edindirme vb. faaliyetlerini belediyemizle ortak proje geliştirerek yapmak istediklerini bildirmişlerdir.

 5393 sayılı kanunun 75 nci maddesinin “c” bendinde “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir” denilmektedir.

 5393 Sayılı Kanunun 75/c maddesine göre Türkiye Gençlik Vakfı ile Belediyemiz sınırları içinde yaşayan gençlere yönelik mesleki kurs, barınma, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ortak hizmet projesi olarak yapılması konusunun görüşülmesi ve 5393 sayılı kanunun 38/g maddesi gereğince Türkiye Gençlik Vakfı ile protokol imzalanması için İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi Teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyon raporunun 22.06.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

04.07.2017 tarihli meclis toplantısında görüşülen 22.06.2017 tarihli komisyon raporunun tadil edilerek; İzmit Belediyesi ile Türkiye Gençlik Vakfı Kocaeli İl temsilciliği iş birliği ile, İzmit İlçesinde bulunan 10 ile 35 yaş arasındaki kişilere eğitim, kültür ve sosyal alanda hizmetler sunulması için gerekli olan; barınma ve eğitim merkezi hizmetlerinin; Mülkiyeti İzmit beleidyesine ait olan; Tepeköy mahallesi, egemenlik caddesi no:17 İzmit/Kocaeli adresindeki Barınma Merkezi ve TÜGVA Vakfının kiracı olarak faaliyet gösterdiği Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi BELSA Plaza B. Blok Kat:3 İzmit - Kocaeli adresinde verilebilmesi içn ortak hizmet projesi yapılması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi  (Belediye Meclis üyesi Veli BEYAZTAŞ,  ) ın muhalif oyuna karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri  Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA,  Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT,  Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN,  Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR,   Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR )'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 55- (Madde 16-)  Zonguldak İli Alaplı İlçesi Gümeli Belediyesi ile karşılıklı ilişkileri geliştirmek, eğitsel ve teknik konularda işbirliği yapmak ziyaretler gerçekleştirmek, hukuk çerçevesinde her türlü işbirliği için protokol yapmak halklarımız arasında iyi ilişkiler kurmak amacıyla belediyemiz ile kardeş şehir olunması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat komisyonunun 20.06.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Zonguldak İli Alaplı İlçesi Gümeli Belediyesi ile karşılıklı ilişkileri geliştirmek, eğitsel ve teknik konularda işbirliği yapmak, ziyaretler gerçekleştirmek, hukuk çerçevesinde her türlü işbirliği için protokol yapmak, halklarımız arasında iyi ilişkiler kurmak amacıyla belediyemiz ile kardeş şehir olunması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 56- (Madde 17-)  Obezite ile mücadele kapsamında toplumun tüm kesimleri ile özelliklede gençlerimizin spora yönlendirilmeleri ve ayrıca bu konuda yapılması gereken araştırma, bilgilendirme çalışmalarının başlatılması teklifi ile ilgili Çevre ve Sağlık komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor komisyonlarının 28.06.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

(Madde 18-) Şehirde köye dönüşümü teşvik etmek kırsalda yaşamı kolaylaştırmak için yapılabilecek çalışmalar hakkında komisyon eli ile bir çalışma yapılması teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme komisyonunun 23.06.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 19-) Belediyemizin mahallelerimizde yapacağı hizmetlerin daha verimli ve programlı olması açısından hizmet yapılacak mahallenin yaş oranları, suç oranları, gelir durumları  ve boşanma oranlarının yapılacak bir araştırma ile öncelikle pilot bölge olarak belirlenecek beş mahalleden başlanması kaydıyla yapılacak hizmetlerin bu kriterlere göre dağıtılması teklifi ile ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonunun 28.06.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Sosyal Hizmetler komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

(MADDE 20-) G1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ekli listede bulunan 23 adet taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden, satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 04.07.2017 tarih ve 3973 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Azalardan M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, A. Hale MERİÇ, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Cengiz KAVŞUT, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, H. İlker ULUSOY’un   mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan M. Zekeriya ÖZAK ve Hasan AYAZ’ın izinli sayılmalarını isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve Emine ZEYBEK tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, M. Zekeriya ÖZAK ve Hasan AYAZ’ın izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan A. Hale MERİÇ, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Cengiz KAVŞUT, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, H. İlker ULUSOY’un izinli sayılmalarını isteyen azalardan Veli BEYAZTAŞ tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, A. Hale MERİÇ, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Cengiz KAVŞUT, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, H. İlker ULUSOY’un izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 04.07.2017 Salı  günü saat 15.00’da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 01.08.2017 Salı günü saat 15.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

     Dr. Nevzat DOĞAN                            Güzin TAŞTEKİN                                  Ersin ALPASLAN  

     İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                                        Katip