Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
23°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

04.08.2006 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Saraybahçe Belediye Meclisinin 2006 dönemi

1. birleşiminin 1.oturumu  04.08.2006 Cuma günü saat

16.00 da yaptığı Meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice  Başkanlığında azalardan   İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Yaşar Can,  Gülcan Kocabıyık, Mehmet Bektaş, Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk, Osman Nuri Erturan, Mesut Yıldırım, Veysel Gül, Yusuf Sami Çınar, Yalçın Akkuş,  Ali ihsan Vardoğan, Alpaslan Seymen, Necat Çakır, Salim Kukul, Temel Çağlayan,  F.Sadık Bamaç,  Mehmet Ataç,  İbrahim Güçlü  ve Müfit Karakuş´ un mevcut  oldukları anlaşıldı.

Azalardan Metin Kozluca, Ekrem Durna, Zerrin Türk, İsmail Uslu, İsmail Selçuk, Asım Eroğlu, İzzet Dal, Saffet Koşar ve Güler Çetin´in mevcut olmadığı anlaşıldı.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Metin Kozluca, Ekrem Durna, Zerrin Türk, İsmail Uslu, İsmail Selçuk ve Asım Eroğlu´nun izinli sayılmalarını isteyen azalardan Gülcan Kocabıyık ve Mesut Yıldırım tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Metin Kozluca, Ekrem Durna,Zerrin Türk,İsmail Uslu, İsmail Selçuk ve Asım Eroğlu´nun  izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan  İzzet Dal, Saffet Koşar  ve Güler Çetin´in izinli sayılmalarını isteyen azalardan Mehmet Ataç ve Temel Çağlayan  tarafından  verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzzet Dal,  Saffet Koşar ve Güler Çetin´in izinli sayılmalarına oybirliği  ile karar verildi.

10.07.2006 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

10.07.2006 tarihli Pazartesi günkü Meclis toplantısına ait tutanak özetinin 1. sayfasındaki 4.parağrafının son satırında sehven yazılan? İzzet Dal ve Güler Çetin´in izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi ibaresinin, Mehmet Ataç ve Alpaslan Seymen´in izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi ibaresi ile değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Saraybahçe Belediye meclisinin 04.06.2004 tarih ve 8 sayılı kararı ile Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliğine üye olunmasına ve belediyemizi temsilen birliğinize katılmak üzere asil üyeliğe Hasan Kırlı ve Cengiz Sille yedek üyeliğe Şemsettin  Ceyhan seçilmişlerdir.  Belediye meclis üyesi Cengiz Sille´nin vefat etmesi  ve Şemsettin Ceyhan´nın da meclis üyeliğinden istifa etmesinden dolayı boşalan Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliğine belediyemizi temsilen 1 asil, 1 yedek meclis üyesi seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğünün 27.07.2006 tarih ve 92 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: Saraybahçe Belediye meclisinin 04.06.2004 tarih ve 8 sayılı kararı ile Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliğine üye olunmasına ve bmelediyeizi temsilen birliğinize katılmak üzere asil üyeliğe Hasan Kırlı ve Cengiz Sille yedek üyeliğe Şemsettin  Ceyhan seçilmişlerdir.  Belediye meclis üyesi Cengiz Sille´nin vefat etmesi  ve Şemsettin Ceyhan´nın da meclis üyeliğinden istifa etmesinden dolayı boşalan Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliğine belediyemizi temsilen asil üyeliğe .Asım Eroğlu yedek üyelige İsmail Selçuk´un seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

İzmit- Yenidoğan mahallesi, 20M-IIIa ve 20M-IVb uygulama imar planı paftaları 4868 ada, 1 nolu parsel ile 4869 ada, 9 nolu parsellerin konut alanı olarak düzenlenmesini içeren koruma amaçlı imar planı değişikliğinin 25.06.2006 tarihli Koruma Kurulu kararı ile belirlenen düzeltmeler ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 28.07.2006 tarih ve 236 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

Belediyemize ait imar planlarının bilgisayar ortamına aktarılması ve imar planlarının yenilenen halihazır haritalar üzerine aktarılması ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 28.07.2006 tarih ve 237 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

Yenidoğan mahallesi, 20M-IIc uygulama imar planı, 4709 ada, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 nolu parsellerin yapılanma koşullarının 5/A-2/3, 0,35/0,70 olarak düzenlenmesi ile ilgili Araştırama Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 28.07.2006 tarih ve 238 sayılı yazısı, okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise  getirilmek üzere evrakın  imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Mağdur ailelerin çocuklarının tespit edilip sünnet ettirilmesi konusunda mahallelerde ve köylerde çalışma yapılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık ve Türlü İşler komisyonlarının 26.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi..

Belediyemiz ve Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen uyuşturucu madde bağımlılığı ile ilgili çalışmaların toparlanarak bir döküman haline getirilmesi teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunun 27.07.2006 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

2006/2007 Öğretim döneminde 01 Eylül 2006- 01 Eylül 2007 tarihleri arasında uygulanacak aylık aidat teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 27.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ve 60. maddesinin a) bendi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi hükümleri gereğince 2007-2008-2009 ve diğer yıllara ilişkin olarak hazırlanan Stratejik plan ve programlarının ; 5393 sayılı Kanunun 18. maddesi a) bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 31.07.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Müdürlüklerin faaliyete geçirilebilmesi ve standartlara ilişkin esaslara göre kurulabilmelerini sağlamak amacı ile kadrolarını belirleyebilmek için teşkilat yapısı ile ilgili Bütçe komisyonunun 31.07.2006 tarihli raporu, okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit- Hacıhızır mahallesi, 20N-IVd uygulama imar planı paftası, 4172 ada ile 4176 ada arasında bulunan 6m.lik imar yolunun yerinde kullandığı şeklinde kaymaz geçidi ile aynı güzergaha getirilmesi suretiyle plan değişikliği teklifi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 04.08.2006 tarih ve 240 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Vatandaşlarımızı kan verme kosunda Kızılay ile ortak çalışarak gerekli bilgilendirme seminerlerinin düzenlemesi konusunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri Mustafa Dağ ve Gülcan Kocabıyık tarafından verilen 04.08.2006 tarihli yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 04.08.2006 Cuma  günü saat 16.00´da yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına, 05.09.2006 Salı günü saat 16.00´da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.