Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

04.08.2009 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2009 dönemi

1. birleşiminin 1. oturumu 04.08.2009 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan T. Metin Alan, Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, İlyas Şeker, Şaban Sarıgülle, Muammer Biner, Adnan Uysal, M.Zekeriya Özak, İsmail Sağıroğlu, Muzaffer Gürfidan, Hüseyin Canıgeniş, Emine Zeybek, Cengiz Özcan, Hüseyin Üzülmez, Elif Bülbül,İbrahim Kılıç, İbrahim Elgin, Fahri Meydan, İsmail Gün, Haspi Kösemen, Kani Baştürk, Şahsuvar Marul, İbrahim Bulut, Ç.Devrim Yıldız, Mahmut Öztürk, Orhan Karadağ, Zafer Yılmaz, Mehmet Demirtaş, Erkan Aksoy, Cengiz Çakar´ın mevcut oldukları anlaşıldı.

03.07.2009 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

03.07. 2009 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi

3- İzmit-Yenidoğan mahallesi, 19M-Ia-d uygulama paftaları 3326 adanın güneyindeki yapı yaklaşma mesafesinin 5m.olarak yeniden düzenlenmesi talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.07.2009 tarih ve 2967 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

4- İzmit-Yenimahalle G23b-23d-3d uygulama imar planı paftası üzerinde yer alan iskele dolgu alanında yapılacak değişiklik ile ilgili belediyemiz görüşünün oluşturulmasını içeren İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.07.2009 tarih ve 2968 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

5- İzmit-Körfez Mahallesi, G23b-25d-4d uygulama imar planı paftası,3415 ada, 11 ve 12 nolu parsellerin batısından 15m.lik imar yolunun batısındaki Sefa Sirmen Bulvarına bağlanması suretiyle önerilen imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 29.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

6- İzmit Kabaoğlu köyü G23b-19c-Ib uygulama imar planı paftası, 2116 nolu parselde yer alan "Akaryakıt-Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" alanının güney cephesindeki yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 29.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 78-Tüysüzler Mahallesinin imar planı yapılanma koşullarının yeniden düzenlenerek, kat sayısının arttırılması suretiyle değişiklik yapılmasıteklifinin reddi ile ilgili İmar komisyonunun 23.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

-2-

KARAR 79-Yenimahalle Mahallesi, G23b.23d.2c Uygulama İmar Planı paftası, 27 ada, 443 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2008 tarih ve 360 sayılı kararı ile onaylandığı belirtilerek, bu doğrultuda hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının incelenerek onaylanması teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 16.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 80-Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25d.2b Uygulama İmar Planı paftası, 1560 ada, 5 nolu parselde yer alan "Yurt Alanı"na kapasitesinin az olması nedeniyle ek olarak bir blok daha inşa edileceği ve bu nedenle de kapasitelerinin arttırılması amacıyla E:1.00 değerinin E:1.60, H:9.50mt olan kat yüksekliğinin de Hmax:4 kat olarak düzenlenmesi şeklinde plan tadilatı yapılması teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 16.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 81- Fatih Mahallesi, Sultan Murat Caddesi ve civarındaki arsaların mevcut imar planlarındaki yapılaşma koşulunun 5/A-3/3, 0.35/1.05 olduğu ancak 2000´li yıllardan sonra söz konusu alanların Yahyakaptan Mahallesi ve Yuvam Akarca konutları arasında kalarak hızla gelişen ve rantabl hale geldiği belirtilerek, mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla çevrelerinde yer alan diğer konut alanlarında olduğu gibi kat yüksekliğinin 4 kata çıkartılması için gerekli plan değişikliğinin yapılması teklifinin reddi ile ilgili İmar komisyonunun 16.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

11- Kuruçeşme otoban üstü, Cumhuriyet caddesi ve Doktorlar sitesinin bulunduğu; bir kısmı Kocatepe, bir kısmı Kuruçeşme Fatih mahallesinde yer alan alanın; Muhtarlık binasına uzak olması ayrıca sürekli gelişmekte olan bir bölge olması sebebiyle bağlı bulundukları mahallelerden ayrılarak Hürriyet mahallesi adı altında yeni bir mahalle oluşturulması teklifi ile ilgili imar komisyonun 27.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 82- Hacıhasan Mahallesinde yer alan Eker sokağın isminin Tüysüzler Sokak olarak değiştirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 21.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 83- Hacıhasan Mahallesinde yer alan Tezer isimli sokağın Pembe Köşk Sokak olarak değiştirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 28.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14- Eski Uğur Mumcu Parkının bulunduğu park alanına, Uğur Mumcu heykelinin ve isminin konulması teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 28.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Komisyonun yapmış olduğu çalışma neticesinde; hazırlanan raporun tavsiye niteliğinde bir çalışma olduğu düşünüldüğünden; oylama yapılmaması hususunda Meclisçe görüş birliğine varılarak, komisyon raporu meclis kararı haline dönüştürülmemiştir.

-3-

KARAR 84- Yenidoğan Mahallesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği toplantı binasının isminin "Prof. Dr. Türkan Saylan" olarak değiştirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonun 28.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı yasanın 81.maddesi Cadde, Sokak, meydan, park , tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve Beldeyi tanıtıcı amblem , flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; Belediye Meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer dendiğinden; yapılan oylama neticesinde CHP 19 kabul AKP 13 ret oyu kullandığından üçte iki çoğunluk sağlanamadığından konunun reddine karar verildi.

KARAR 85- Orhan Mahallesinden başlayıp Topçular Mahallesinde devam eden Emir Sokağın bölündüğü ve iki ayrı bağımsız sokak haline dönüştüğü, Orhan Mahallesinde kalan kısmın Emir Sokak olarak geçerliliğini koruduğu Topçular Mahallesinde kalan kısımdaki sokağa yeni isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 28.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 86- Bosna Hersek Travnik Belediyesi´nin İzmit Belediyesi ile kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun 24.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Azalardan Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ,Gülümser AYHAN,Emine OKANALP ve Olcay SANAL´ın mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

Mazeretleri nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Hasan KIRLI ve İsmail GÜNDAŞ´ın izinli sayılmalarını isteyen azalardan Mahmut ÖZTÜRK ve Muammer BİNER tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Hasan KIRLI ve İsmail GÜNDAŞ´ın izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

Mazereti nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Emine OKANALP ´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve İsmail GÜN tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Emine OKANALP´in izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Mazereti nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Gülümser AYHAN ´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Elif BÜLBÜL ve Fahri ÖRENGÜL tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Gülümser AYHAN´ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 04.08.2009 Salı günü saat 15.00´de yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına; bir sonraki toplantının 01.09.2009 Salı günü saat 15.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.