Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
13°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

04.10.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2011 dönemi

1. birleşiminin 1. Oturumu 04.10.2011 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

 

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat Doğan Başkanlığında azalardan Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Muammer Biner, Şaban Sarıgülle, M.Zekeriya Özak, Adnan Uysal, Hasan Kırlı, İsmail Sağıroğlu, İsmail Gündaş, Muzaffer Gürfidan, Emine Zeybek, Hüseyin Canıgeniş, Hüseyin Üzülmez, Cengiz Özcan, Elif Bülbül, İbrahim Elgin, Gülümser Ayhan, İsmail Gün,  Fahri Meydan, Kani Baştürk, Haspi Kösemen, İbrahim Bulut, Şahsuvar Marul, Mahmut Öztürk, Çağlar Devrim Yıldız, Zafer Yılmaz, Orhan Karadağ, Emine Okanalp,  Ali Yılmaz, Cengiz Çakar ve Fayık Çelik´in mevcut oldukları anlaşıldı.

 

07.09.2011 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

07.09.2011 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 3- 2010-2014 Stratejik Planından alınan 2012 yılı performans programının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi a bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 23.09.2011 tarih ve 138 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 4- 2012 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.09.2011 tarih ve 4637 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 5- 2012 yılı tarife cetveli ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.09.2011 tarih ve 4635 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 6- Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan, M.Alipaşa (Yenişehir) Mahallesi, 1744 adada bulunan mahalle konağının zemin katının bir bölümünü, Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılmak üzere tahsisi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 26.09.2011 tarih ve 5596 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 7- Orhan Mahallesi  G23b-24b-4c  pafta 3452  ada  2  nolu   2184 M2 li  parsel Uygulama İmar planında Belediye Hizmet alanı olarak ayrılmıştır. Belediyemize ait olan parsele gerekli olan projenin yapılması ve uygulanabilmesi için 5393 sayılı Belediye  kanununun 75/a maddesine göre ortak proje yapmak  ve aynı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapmak üzere yetki verilmesi teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 26.09.2011 tarih ve 4944 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

Madde 8- İzmit Körfez mahallesi G23b-25d-1c uygulama imar planı paftası 1855 ada 4 nolu parselin yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2011 tarih ve 2763 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 9- İzmit Kuruçeşme G23b23c1d ; G23b23d2c uygulama imar planı paftası 2107 ve 2110 nolu adalar 1-2 ve 12 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar yolu hatlarının yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2011 tarih ve 2764 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 10- İzmit Gündoğdu mahallesi G23b-25a-3d uygulama imar planı paftası, 231 nolu yapı adasının yapılanma koşulunun yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2011 tarih ve 2765 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 11- İzmit-Kocatepe mahallesi, G23b-23d-1b-2a uygulama imar planı paftaları, 384, 388, 584, 586 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar yolu, konut alanı ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2011 tarih ve 2766 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 12- İzmit-Durhasan Mahallesi,G23b-25a-2c-3b, G23b.24b.1a-1b-1c-1d-4a-4b uygulama imar planı paftalarında yer alan kentsel çalışma alanı ve konut alanı kullanımına ayrılmış bölgenin uygulama imar planına yasal askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2011 tarih ve 2768 sayılı yazısı okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 109-İzmit- Kocatepe Mahallesi, G23b.23d.2a Uygulama İmar Planı paftası, 3401 ada, 1 nolu parselin batısında yer alan 20 m.lik imar yolunun mülkiyet sınırından geçecek şekilde batıya doğru kaydırılmasını içerenUygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun22.09.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR -110  İzmit-Yahyakaptan Mahallesi(tapuda M.Alipaşa), G23b.25d.2b Uygulama İmar Planı paftası, 1560 ada 12 ve 13 nolu parsellerde yer alan "Yurt Alanı" kullanımının doğu sınırının nazım imar planı kararları doğrultusunda yeniden düzenlenmesi suretiyle hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 15.09.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 111-  İzmit- Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a Uygulama İmar Planı paftası, 4274 ada, 12 nolu parselin mevcut imar planında "Konut Alanı" olan kullanımının E=1.00, h:3 kat yapılanma koşuluna sahip " Özel Yurt Alanı" olarak düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 23.09.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 112-  Evlendirme ve Kreş Birimlerinde uygulanacak 2012 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 13.09.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 113- Parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili  Türlü İşler komisyonunun  23.09.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan İbrahim Kılıç, Mehmet Demirtaş, Erkan Aksoy ve Olcay Sanal´ın mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Erkan Aksoy, İbrahim Kılıç ve Olcay Sanal´ın izinli sayılmalarını isteyen azalardan Muammer Biner ve Emine Okanalp tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Erkan Aksoy, İbrahim Kılıç ve Olcay Sanal´ın izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Mehmet Demirtaş´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Elif Bülbül ve Gülümser Ayhan tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Mehmet Demirtaş´ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 04.10.2011 Salı günü Saat 15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 01.11.2011 Salı günü saat 15.00´de  toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 Dr.Nevzat DOĞAN                           Günay ATUN                            Emine OKANALP

 İzmit Belediye Başkan                             Katip                                               Katip