Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.01.2007 Tarihli Meclis Toplantısı

Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice  Başkanlığında azalardan Metin Kozluca, Ekrem Durna , Zerrin Türk, İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Yaşar Can, İsmail Uslu, Gülcan Kocabıyık, Mehmet Bektaş, Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk, Osman Nuri Erturan, Mesut Yıldırım, Veysel Gül, Yusuf Sami Çınar,  Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk, Asım Eroğlu, Ali İhsan Vardoğan, Alpaslan Seymen, Necat Çakır, Salim Kukul, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar ve Güler Çetin´ in mevcut  oldukları anlaşıldı.

05.12.2006 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

05.12.2006 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit-Merkez Cedit mahallesi, 20 N Nazım İmar Planı paftası, 20 N-Id, 20 N-Ic uygulama imar planı paftaları, 4052 ada, 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 nolu, 4053 ada, 2-3-4-5 nolu, 4055 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9 nolu, 4057 ada, 19-20-22 nolu, 4058 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 nolu, 4059 ada, 2-3-4-5-6-7 nolu, 4060 ada, 4-5-6-7-8-9-10-11 nolu, 4190 ada, 1 nolu parsellerdeki nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.01.2007 tarih, 15 sayılı yazısı okunarak yapılan oylama neticesinde gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

Belediyemiz sınırları içinde isimsiz sokaklara isim verilmesi, mükerrer isim taşıyan ve birleşmesi gereken cadde, sokaklar var ise birinin isminin verilmesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 05.01.2007 tarih, 5 sayılı yazısı okunarak yapılan oylama neticesinde gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

Kamuya yönelik hizmetlerin derinleşmesi ve yaygınlaşması için projelendirmeler ile birlikte Belediyenin taşınmazlarının kiraya verme aşamasında engellilerin ihtiyaçlarının dikkate alınması ile ilgili Meclis Üyeleri Mehmet BEKTAŞ ve Ekrem DURNA ?nın vermiş oldukları 05.01.2007 tarihli takrir okunarak yapılan oylama neticesinde gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

5393 sayılı kanunun 25. maddesinde yer alan hüküm gereği Denetim komisyonu oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri  Müdürlüğünün 25.12.2006 tarih ve 147 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Denetim komisyonu üyelikleri için yapılan gizli oylama neticesinde:

Azalardan Hasan Kırlı 32 oy,  Mehmet Bektaş 31 oy, Güler Çetin 32 oy almak sureti ile Denetim Komisyonuna oybirliği ile seçilmişlerdir.

Denetim Komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.12.2006 tarih ve 146 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

15 adet sözleşmeli personelin 01.01.2007 tarihinden itibaren sürelerinin uzatılması teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.12.2006 tarih ve 1440 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın Müdürlüğünden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

15 adet kadroya atanacak sözleşmeli personele net ücret ödenmesi teklifi ile ilgili  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.12.2006 tarih ve 1441sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

03.10.2006 tarih ve 166 sayılı Belediye Meclis kararı ile kadroları dondurulan geçici işçilerin 2007 yılında da çalıştırılması teklifi ile ilgili  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.12.2006 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Orhan (Turgut) mahallesi, 20 N-Id pafta, 3458 ada, 2 parsel nolu park alanına bölgenin ihtiyacı olarak belirlenen Spor Kompleksi Belediyemiz adına Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılmış durumdadır. Belediyemiz yetki alanında kalan sahada bulunan Spor Kompleksinin Belediyemiz tarafından kullanılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığından kullanma hakkı alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.12.2006 tarih ve 3161 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Evrakın Müdürlüğünden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit-Yenidoğan mahallesi, 19 M-Ib uygulama imar planı paftası, 1128 ada, 20 nolu parselin mevcut imar planındaki Ticaret kullanımının batısındaki 47 nolu parseldeki İlköğretim Alanına ilave edilmesi suretiyle değiştirilmesi teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 27.12.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit-Kemalpaşa mahallesi, 4 kadastro paftası, 219 ada da korunması gerekli kültür varlığı yapıların yer aldığı 1-2-3 -13 ve 22 nolu parsellerin koruma alanı olacak şekilde Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.06.2005 tarih, 760 sayılı kararı doğrultusunda koruma alanı sınırlarının oluşturulması ile ilgili İmar Komisyonunun 22.12.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Saraybahçe Belediyesinin yapmış olduğu Spor Komplekslerinin Sarbaş A.Ş. tarafından işletilmesi teklifi ile ilgili Bütçe ve Eğitim Gençlik, Kültür, Sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyonlarının 27.12.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne (Belediye Meclis Üyeleri Alpaslan SEYMEN, Necat ÇAKIR, Salim KUKUL, Temel ÇAĞLAYAN, F.Sadık BAMAÇ, Mehmet ATAÇ, İzzet DAL, İbrahim GÜÇLÜ, Müfit KARAKUŞ, Saffet KOŞAR ve Güler ÇETİN´in muhalif oylarına karşı) oyçokluğu ile karar verildi.

12.maddeden 14. maddeye kadar olan gündem maddeleri ile gelen evraktaki maddelerin 11.01.2007 Perşembe günü saat 15.00´de yapılacak meclis toplantısında görüşülmek üzere 05.01.2007 Cuma günü saat 15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

  Halil Vehbi YENİCE                    Gülcan KOCABIYIK                    Mesut YILDIRIM

   Belediye Başkanı                             Katip                                    Katip