Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.01.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan T. Metin Alan, Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle, Muammer Biner, Adnan Uysal, M.Zekeriya Özak, İsmail Sağıroğlu, Hasan Kırlı, Muzaffer Gürfidan, İsmail Gündaş, Hüseyin Canıgeniş, Emine Zeybek, Cengiz Özcan,Hüseyin Üzülmez, Elif Bülbül, Gülümser Ayhan, İbrahim Elgin, Fahri Meydan, İsmail Gün, Haspi Kösemen, Kani Baştürk,Şahsuvar Marul, İbrahim Bulut, Ç.Devrim Yıldız, Mahmut Öztürk, Orhan Karadağ, Zafer Yılmaz, Mehmet Demirtaş, Emine Okanalp, Olcay Sanal, Erkan Aksoy ve Cengiz Çakar´ın mevcut oldukları anlaşıldı.

 

03.12.2009 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan T.Metin Alan´ın sözlü önergesi doğrultusunda; 03.12. 2009 tarihli tutanak özetinin 3.sayfasının Gelen Evrak 1- Karar 113 kısmında CHP gurubu 19 oy, AKP gurubu 16 oy kullanmak suretiyle yazılan ibarenin değiştirilerek, Belediye meclis üyeleri T.Metin Alan, Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle, Adnan Uysal, İsmail Sağıroğlu, Muzaffer Gürfidan, Hüseyin Canıgeniş, Cengiz Özcan,Elif Bülbül, Gülümser Ayhan, Fahri Meydan, Haspi Kösemen, Ç.Devrim Yıldız, Orhan Karadağ, Mehmet Demirtaş, ve Cengiz Çakar´ın 19 oyuna karşı, Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve meclis üyeleri İlyas Şeker, Muammer Biner, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, İsmail Gündaş, Emine Zeybek, İbrahim Kılıç, İbrahim Elgin, İsmail Gün, Kani Baştürk, İbrahim Bulut, Mahmut Öztürk, Zafer Yılmaz, Emine Okanalp Erkan Aksoy 16 oy kullanmak sureti ile salt çoğunluk sağlanamadığından Belediye meclis üyesi Olcay Sanal´ın meclis üyeliğinin devamına karar verildi şeklinde düzeltilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Karar 1- Gündem gereğince;

5393sayılıBelediyeKanununun24.maddesiabendigereği,Belediye meclis üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir, dendiğinden ihtisas komisyonları bir yıllığına görev yapmak üzere;

Plan ve Bütçe komisyonu üyeliği teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Hasan Kırlı ve T.Metin Alan tarafından verilen 05.01.2010 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Plan ve Bütçe komisyonu üyeliği için yapılan açık oylamayla:

Azalardan Fikret Gökmen, Mehmet Demirtaş, Fahri Örengül, Hasan Kırlı, ve İsmail Gündaş´ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

İmarkomisyonu üyeliği teklifi ile ilgili Belediye Meclis ÜyeleriHasan Kırlı ve T.Metin Alan tarafından verilen 05.01.2010 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İmarkomisyonu üyeliği için yapılan açık oylamayla:

Azalardan T.Metin Alan, İsmail Sağıroğlu,Cengiz Çakar,M.Zekeriya Özak ve Zafer Yılmaz´ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Çevre ve Sağlık komisyonu üyeliğiteklifi ile ilgili Belediye Meclis ÜyeleriHasan Kırlıve T.Metin Alan tarafından verilen 05.01.2010 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Çevre ve Sağlık komisyonu üyeliğiiçin yapılan açık oylamayla:

Elif Bülbül, Fahri Meydan, Günay Atun, Erkan Aksoy ve İbrahim Bulut ´unseçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Eğitim ve Gençlik komisyonu üyeliği teklifi ile ilgili Belediye Meclis ÜyeleriHasan Kırlı ve T.Metin Alan tarafından verilen 05.01.2010 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Eğitim ve Gençlik komisyonu üyeliği için yapılan açık oylamayla:

Gülümser Ayhan, Temel Yılmaz, Haspi Kösemen, Mahmut Öztürk veİsmail Gün´ün seçilmesine oybirliği karar verildi.

Kültür Turizm ve sanat Komisyonu üyeliğiteklifi ile ilgili Belediye Meclis ÜyeleriHasan Kırlıve T.Metin Alan tarafından verilen 05.01.2010 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kültür Turizm ve sanat Komisyonu üyeliğiiçin yapılan açık oylamayla:

Mehmet Demirtaş, Çağlar Devrim Yıldız,Cengiz Özcan,Muammer Biner ve Emine Zeybek´in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Sosyal Hizmetler komisyonu üyeliğiteklifi ile ilgili Belediye Meclis ÜyeleriHasan Kırlıve T.Metin Alan tarafından verilen 05.01.2010 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Sosyal Hizmetler komisyonu üyeliğiiçin yapılan açık oylamayla:

Şaban Sarıgülle, Haspi Kösemen,Gülümser Ayhan, İbrahim Elgin veEmine Okanalp´ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Türlü İşler komisyonu üyeliği teklifi ile ilgili Belediye Meclis ÜyeleriHasan Kırlıve T.Metin Alan tarafından verilen 05.01.2010 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Türlü İşler Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla;

Muzaffer Gürfidan, Şahsuvar Marul, Hüseyin Canıgeniş, Kani Baştürk ve İbrahim Kılıç´ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 2- 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde yer alan hüküm gereği Denetim komisyonu oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 21.12.2009 tarih ve 158 sayılı yazısıokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye meclis üyeleri Hasan Kırlı ve T.Metin Alan tarafından verilen 05.01.2010 tarihli takrir neticesinde, Denetim komisyonu oluşumu için yapılan gizli oylama ile azalardan ,Fikret Gökmen 35 oy, Fahri Örengül 35 oy, Hasan Kırlı35 oy,İsmail Gündaş34 oy,Elif Bülbül 34 oy almak sureti ile Denetim Komisyonu üyeliğinin seçimine oybirliği ile karar verildi.

Madde 5- 5393 sayılı kanunun 25.maddesinde kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, meclis tarafından kararlaştırılır denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 21.12.2009 tarih ve 159 sayılı yazısı. okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde 6- Çıkan Hizmet harçlarında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Etüd İmar Birimi ile ilgili Hizmet bedellerinde sehven yanlışlık yapıldığı için konunun yenilenmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2009 tarih ve 4728 sayılı yazısı. okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 3-İzmit İlçesi, Yenişehir Mahallesi, G23b-25d-2a uygulama imar planı paftası, 2527 ada, 10 nolu parselde trafo alanı kullanımına ihtiyaç duyulduğundan söz konusu parselin bir kısmında trafo alanı ayrılması şeklinde uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek gereğinin yapılmasıteklifi ile ilgili İmar komisyonunun 24.12.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 4- İzmit Arızlı 241 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin arasından 7 metrelik imar yolunun açılmasına ilişkin uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 24.12.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 5- Çayırköy 64 pafta, 3305 nolu parselin imar durumunun talep edildiği ve söz konusu parsele ait 09.10.1995 tarih ve 194 sayılı İzmit Büyükşehir Belediye Meclisince onaylı mevzi imar planının bulunduğu belirtilerek, konunun incelenerek gereğinin yapılması teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 17.12.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde10- Zabıta Personelinin Maktu mesai ücretinin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 24.12.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tekrar görüşülerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 6- 2010 yılı için geçici işçi vizesi verilmesi teklifi ile ilgiliPlan ve Bütçe Komisyonunun 24.12.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 7- Serdar Mahallesinden, Orman Kadastro Komisyonlarında, Kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere 1 adet bilirkişi seçilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 23.12.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 8- İzmit Belediyesi tarafından yapılan ve yapımı devam eden parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 23.12.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 9- Gagauz Özerk bölgesinin şehirlerinden biri olan Çadır-Lunga şehrinin İzmit Belediyesi ile kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat komisyonunun 21.12.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 10- İzmit Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerdeki suç işleme oranlarının azaltılması amacıyla; belediyemizin sosyal hizmetler planlaması ile ilgili Sosyal Hizmetler komisyonunun 24.12.2009 tarihli raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gelen Evrak 1-Disiplin Amirleri yönetmeliği ve sicil amirleri yönetmeliği teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.12.2009 tarih ve 1635 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gelen Evrak 2-Kadro Derece değişikliği ve kadro iptali teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.12.2009 tarih ve 1636 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gelen Evrak 3-Sözleşmeli personele 01.01.2010 tarihinden itibaren ödenmek üzere geçerli ücretin tespiti ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 04.01.2010 tarih ve 7 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gelen Evrak 4-

KARAR 11-

Belediyemizin işçi ihbar ve kıdem tazminatları işinde kullanılmak üzere iller Bankasından teminat mektubu alınmak suretiyle yurtiçi Bankalardan kredi kullanılmasına ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi ve teminat mektubunun alınmasında Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.12.2009 tarih ve 59 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Azalardan İlyas Şeker ve İbrahim Kılıç´ın mevcut olmadıkları anlaşılmıştır

Mazeretleri nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İlyas Şeker ve İbrahim Kılıç´ın izinli sayılmalarını isteyen azalardan M.Zekeriya Özak ve Hasan Kırlı tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan İlyas Şeker ve İbrahim Kılıç´ın izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 05.01.2010 Salı günü saat 15.00´de yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına; bir sonraki toplantının 02.02.2010 Salı günü saat 15.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.