Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.02.2008 Tarihli Meclis Toplantısı

Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice ´nin Başkanlığında azalardan Metin Kozluca,  Zerrin Türk,  M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Yaşar Can,  İsmail Uslu,  Gülcan Kocabıyık, Mehmet Bektaş, Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk,  Mesut Yıldırım,  Yusuf Sami Çınar, Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk,  Asım Eroğlu, Ali İhsan Vardoğan, Dursun Biçer, Salim Kukul, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç,  İzzet Dal,  İbrahim Güçlü,  Müfit Karakuş,  Saffet Koşar, Güler Çetin ve Ali Birol Özbay´ın  mevcut  oldukları anlaşıldı.

Azalardan Ekrem Durna,  İlyas Şeker, Veysel Gül, ve Alpaslan Seymen´in mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İlyas şeker, Veysel Gül ´ün izinli sayılmalarını  isteyen azalardan Gülcan Kocabıyık  ve Mesut Yıldırım tarafından verilen  takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan İlyas Şeker ve Veysel Gül´ün izinli  sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

Mazeretleri  nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Alpaslan Seymen´in izinli sayılmasını isteyen azalardan F:Sadık Bamaç ve Güler Çetin tarafından verilen  takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Alpaslan Seymen´in  izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

16.01.2008  tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

16.01.2008 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

3- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Estetik kurul ve tabela yönetmeliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  22.01.2008 tarih ve 203 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

4- Dolphin Kültür Merkezi isminin değiştirilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 29.01.2008 tarih ve 126 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

5- Gönüllü Zabıta teşkilatının kurulması teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 30.01.2008 tarih ve 226 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 22- 16.01.2008 tarih ve 20 sayılı meclis kararımız ile Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Biriminde 61420 sicilde kayıtlı Hayyam Garipoğlu´na ait emlak vergi borçlarının tahsil edilebilmesi için,6183 sayılı Amme alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun´un 90.maddesine göre gayrimenkullerin satışına ve bu satışla ilgili komisyonda görev yapmak üzere bir meclis üyemizin görevlendirilmesine karar verilmiş idi.Borçlunun avukatı tarafından kurumumuza tebliğ edilen,Yargıtay 1.hukuk dairesinin 2005/6970 esas ve 12870 sayılı kararı ile söz konusu gayrimenkulün 07.12.2005 tarihinde Ahmet ŞİMŞEK adına tescil edildiği anlaşılmıştır.Bu nedenle,ileride doğabilecek itiraz aleyhimize açılacak davalara karşı söz konusu satışla ilgili alınan kararın Ahmet ŞİMŞEK  adına da geçerli olması teklifi ile ilgili  Mali Hizmetler Müdürlüğünün  29.01.2008 tarih ve 536 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 23- Kocaeli- Merkez, Körfez Mahallesi, G23b-24c-2c imar planı paftası, 19N-IIa uygulama imar planı paftası, 3209 ada, 6 nolu parselde, imar planı yapılanma oranı ve kat sayısı artışı suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 29.01.2008 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne ( Belediye Meclis Üyeleri Salim Kukul, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar, Güler Çetin ve Ali Birol Özbay ın muhalif oylarına karşı) oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 24- İzmit- Arızlı G23b-23c-2b imar planı paftası,  20M -IVd uygulama paftası,131 ada 11 nolu parselin yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 29.01.2008 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 25- Belediyemiz sınırları içersinde yer alan tescilli ve koruma altındaki yapı cephelerine konulmak istenen reklam tabelalarına standart getirilmesi teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 29.01.2008 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 26- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü faaliyetleri içersinde yer alan bazı hizmet bedellerinin tarifelendirilmesi teklifi  ile ilgili İmar komisyonunun 29.01.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 27- Belediyemiz sınırları içersinde yer alan yapılarda basit tamir- tadil izinlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 29.01.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 28- 02.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2008 tarihine kadar sözleşmeli personele net ücretin ödenebilmesi  teklifi ile ilgili  Bütçe Komisyonunun 29.01.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 29- Memur personele ödenen sosyal denge yardımı teklifi ile ilgili Bütçe Komisyonunun 29.01.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 30- Norm Kadro Esas Cetvel değişikliği teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 21.01.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 31- Denetim komisyonunda görevlendirilecek kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Bütçe komisyonunun 10.01.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 32- Zabıta Personelinin Maktu mesai ücretleri teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 10.01.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 33- İnternet salonları ve oyun yerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsat harçları teklifi ile ilgili Bütçe Komisyonunun 21.01.2008 tarihli  raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 KARAR 34- Topçular mahallesi 4086 ada 16 parselde bulunan Umut Parkının isminin değiştirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 28.01.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 35- Köy ürünleri satanların sayılarının, ürünlerini sattıkları yerlerin tespiti ve satış yeri temini konusunda çalışma yapılması teklifi ile ilgili Türlü işler Komisyonunun 28.01.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 36- Kültürevlerimizdeki kursiyerlerin çevre bilinci ve katı atıkların ayrıştırılması konusunda çalışmaların yapılması ve bu konularda eğitim verilmesi teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler ve Çevre Sağlık Komisyonlarının 23.01.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

6- İmar Yönetmeliği hükmü değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.02.2008 tarih ve 341 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

7- Sağlıksız beslenme ile ilgili Meclis üyeleri Hasibe HEPDURLUK ve Mustafa DAĞ tarafından verilen takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler ile Çevre Sağlık Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 05.02.2008 Salı günü saat 15.00´de yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına; 04.03.2008 Salı günü saat 15.00 de toplanılmasına   oybirliği ile karar verildi

Halil Vehbi YENİCE                    Gülcan KOCABIYIK                     Mesut YILDIRIM

Belediye Başkanı                             Katip                                       Katip