Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
22°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.04.2006 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Saraybahçe Belediye Meclisinin 2006 dönemi 
1. birleşiminin 2.oturumu  05.04.2006 Çarşamba günü saat 
16.00 da yaptığı Meclis toplantısına ait tutanak özetidir.


 

Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı  Halil  Vehbi             Yenice Başkanlığında azalardan Metin Kozluca,  Zerrin Türk,  İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Şemsettin Ceyhan, Yaşar Can,  Gülcan Kocabıyık, , Mehmet Bektaş, Mustafa DAĞ, Hasibe  Hepdurluk, Osman Nuri Erturan, Mesut Yıldırım, Veysel Gül, Yusuf Sami Çınar, Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk, Asım Eroğlu ,  Salim Kukul, Temel Çağlayan,  F.sadık Bamaç,  İbrahim Güçlü ve Müfit Karakuş,un  mevcut  oldukları anlaşıldı.

Azalardan Ekrem Durna, İsmail Uslu, Alpaslan Seymen ,Necat Çakır, Mehmet Ataç, İzzet Dal,Saffet Koşar,Güler Çetin´ın mevcut olmadığı anlaşıldı.

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İsmail Uslu´nun izinli sayılmalarını isteyen azalardan Gülcan Kocabıyık ve Şemsettin Ceyhan  tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İsmail Uslu´nun  izinli sayılmasına  oybirliği ile karar verildi.

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İzzet Dal, Güler Çetin, Necat Çakır, Mehmet Ataç, Saffet Koşar ve Alpaslan Seymen´ in izinli sayılmalarını isteyen azalardan Temel Çağlayan ve Müfit Karakuş tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakere neticesinde: 

İzzet Dal, Güler Çetin, Necat Çakır, Mehmet Ataç, Saffet Koşar,ve Alpaslan Seymen´in izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. 

04.04.2006 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

04.04.2006 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi

Belediyemizin Veliahmet mahallesi, Kertil Çeşme meydan dereüstü park düzenlemesi ve Kültür Merkezi yapımı işi için 950.000,00 YTL İller Bankasından kredi alınabilmesi ve Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice´ye yetki verilmesi teklifi ile ilgili Hesap işleri Müdürlüğünün 28.03.2006 tarih ve 100 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın Dairesinden geldiği şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Disiplin kurulu ve disiplin amirleri yönetmeliği teklifi ile ilgili personel ve eğitim müdürlüğünün 27.03.2006 tarih ve 306 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler ve Bütçe Komisyonlarına havalesine oy birliği ile karar verildi.

Almanya Hannover Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi almak, geri dönüşüm uygulamaları, saha uygulamaları ve proje uygulamalarında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmak amacıyla Almanya Hannover Belediyesinin daveti üzerine Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi YENİCE, Belediye Meclis Üyesi  M.Zekeriya ÖZAK, Başkan Yardımcısı Erol YILMAZ ve Proje Müdürü Nilgün POYRAZ´ın 26-27-28-29-30 Nisan 2006 tarihleri arasında Almanya´ ya  gitmek üzere görevlendirilmesini, gidiş dönüş bedeli ile yasal harcırahının ödenmesi teklifi ile ilgili Yazı işleri ve Kararlar Müdürlüğünün 27.03.2006 tarih ve 41 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Almanya Hannover Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi almak, geri dönüşüm uygulamaları, saha uygulamaları ve proje uygulamalarında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmak amacıyla Almanya Hannover Belediyesinin daveti üzerine Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi YENİCE ile CHP grubundan Müfit Karakuş,  AK Parti Grubundan M.Zekeriya Özak, Başkan Yardımcısı Erol YILMAZ ve Proje Müdürü Nilgün POYRAZ´ın  ileriki tarihlerde beş gün süre ile  Almanya´ ya  gitmek üzere görevlendirilmesini, gidiş dönüş bedeli ile yasal harcırahının ödenmesi hususunda İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20/06/2005 tarih ve 5003- 50520 sayı ve 2005/62 nolu genelgesinin 3. maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Belediye Hizmetlerimizin daha etkin ve verimli olması, mahalle ve köylerde yaşanan sorunların ve taleplerin Belediyemiz ilgili birimlerince daha hızlı iletilebilmesi ve koordinasyonun sağlanabilmesi açısından söz konusu muhtarlıklara kurumsal hat tahsisi ve mahalli müşterek diğer ihtiyaçları karşılanması teklifi ile ilgili İdari İşler Müdürlüğünün 10.03.2006 tarih ve 35 sayılı yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Gürcistan ?Gori Vilayeti Belediyesi Belediyemiz ile kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28.03.2006 tarih ve 218 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Belediyemize ait hisseli veya müstakil parseller üzerinde binası bulunan kişilerden hissemiz oranında kira (ecrimisil) alınması hakkında Başkana ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilğili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 30.03.2006 tarih ve 316 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Kocaeli ?Merkez Kabaoğlu köyü,Malta mevkii 20N-1b imar planı paftasında düzenlenmiş mevzi plan üzerinde NATO Boru Hattı güzergahı ve güvenlik mesafelerinin işlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilğili imar komisyonunun 16-03-2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği  şekilde  kabulüne oy birliği ile karar verildi.

İzmit ?Yenidoğan Mahallesi,19M-1a uygulama imar planı paftası 97 kadastro adası,4 ve 7 nolu parseller ile bu parseller arasında kalan alanın mevcut imar planı üzerinde ağaçlandırılacak alan olan kullanımının imar yolu,yeşil alan ve konut alanı olarak düzenlenmesini içeren ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2005 tarih ve 1161 sayılı kararıyla uygun görülerek 19.10.2005 tarihinde  Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 30.03.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Çağın vebası olan sigaraya başlama yaşının ilköğretim çağlarına inmesi nedeniyle bu konu hakkında belediyemiz tarafından çalışmaların başlatılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık Komisyonunun 07.03.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Dolphin Kültür merkezinde Çarşamba günleri, Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılacak olan ANNE BENİ ANLA konulu aile bilinçlendirme eğitimlerine katılanlara verilmek üzere hamilelik öncesi ve sonrası kadın pisikolojisi konularını içeren kitapçık hazırlanması ve bastırılması teklifi ile ilğili Çevre Sağlık Komisyonunun 10.03.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabülüne oy birliği ile karar verildi.

Sinek ve Sivrisineklerin yok edilmesi ile ilgili en etkin mücadele yöntemlerinin araştırılması konusu hakkında çalışmalar yapılması konusunun incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık Komisyonunun 29.03.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde  kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Eğlence vergisi ek tarifesinin görüşülmesi teklifi ile ilgili Bütçe Komisyonunun 22.03.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Toplumumuzda eksikliğini hissettiğimiz spor çalışmalarının belediyemiz tarafından belirlenerek halka yayılması konusunda çalışmalar yapılması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun 30.03.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Belediye Hizmetlerimizin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için mevcut boş bulunan memur kadrolarımıza sözleşmeli personel atanabilmesi teklifi ile ilgili Personel Eğitim Müdürlüğünün 31.03.2006 tarih ve 323 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

10 adet boş kadroya atanacak olan sözleşmeli personele ödenecek net ücret teklifi ile ilğili Personel ve Eğitim Müdürlüğünün 31.03.2006 tarih ve 324 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Saraybahçe Belediye Başkanlığında 657 sayılı kanununa tabi olarak çalışmakta olan memur personelin sicil amirleri yönetmeliği teklifi ile ilgili Personel ve Eğitim Müdürlüğünün 03.04.2006 tarih ve 333 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

Akçakoca mahallesi.kapanca sokak 190 ada 8 parseldeki alana yapılacak olan parka Akçakoca mahallesinin 12 yıl muhtarlığını yapmış olan merhum Namık Kamberoğlu´nun adının verilmesi teklifi ile ilgili Park Bahçeler Müdürlüğünün 03.04.2006 tarih ve 164 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi

Benzin istasyonlarında pompa ve taşıyıcı sistemlerinin (kanopi ayaklarının) çekme mesafesi içerisinde kalması şartı ile teknik gereklilikler sağlandıktan sonra max 5m.saçak çıkması yapılabilmesi teklifi ile ilğili İmar İşleri Müdürlüğünün 04.04.2006 tarih ve 678 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak müzakeresi neticesinde: 

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Kocaeli ?merkez Veliahmet mahallesi,19N-1a imar paftası,352 ada 113 nolu parselde mevcut imar planı üzerinde B-3 olan yapılanma şartının bu projeye uyumunun sağlanması sureti ile plan değişikliği teklifi ile ilğili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 04.04.2006 tarih ve 108 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilerek evrakın İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 05.04.2006 Çarşamba günü saat 16.00´da  yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına 03.05.2006  Çarşamba  günü saat 16.00 da toplanılmasına oybirliği  ile karar verildi.