Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.06.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2012 dönemi

1. birleşiminin 1.   Oturumu 05.06.2012 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ,  Fahri ÖRENGÜL, Muammer BİNER, Şaban SARIGÜLLE, M. Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail SAĞIROĞLU, İsmail GÜNDAŞ,  Muzaffer GÜRFİDAN, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, Cengiz ÖZCAN, İbrahim KILIÇ, Elif BÜLBÜL, İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN, İsmail GÜN, Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, Haspi KÖSEMEN,  İbrahim BULUT, Şahsuvar MARUL, Mahmut ÖZTÜRK, Ç. Devrim YILDIZ, Zafer YILMAZ, Orhan KARADAĞ,Emine OKANALP, Mehmet DEMİRTAŞ,  Ali YILMAZ, Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´in mevcut oldukları anlaşıldı.

G-1 - İzmit Yenişehir Mahallesinde yapılan Yavuz Selim Parkı, aynı sokak üzerinde bulunan Yavuz Selim Camii ile aynı ismi taşıdığından dolayı isminin değiştirilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 31.05.2012 tarihli yazısı okunarak yapılan  oylama neticesinde:   Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

G-2-  İlçemiz Yenimahalle 1272 ada,190 nolu parsel üzerinde bulunan yere  haftanın bir günü Organik Pazar bir günüde  Köylü Pazarı kurulması teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 31.05.2012 tarih ve 1504 sayılı yazısı  okunarak  yapılan oylama neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

G3-Belediyemiz sınırları içerisinde mesken alanlardan kaynaklanan tüm atıkların 26927 sayılı Atık yönetimi Genel esaslarına ilişkin yönetmelik gereğince, kaynakta efektif ayrıştırılması teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri Elif Bülbül ve Emine Zeybek tarafından verilen takrir okunarak yapılan oylama neticesinde :

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

G-4 -Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce, Hacıhasan ve Kozluk mahallesi, Sırrıpaşa caddesinde cephesi bulunan binalarda 6306 sayılı kanunun 17. Maddesine istinaden  "cephe İyileştirme projesi "  gerçekleşecektir. Söz konusu proje bedelinin tamamının veya bir kısmının Belediye Bütçesinden karşılanabilmesi teklifi ile ilgili Yapı Kontrol Müdürlüğünün 05.06.2012 tarih ve 3176 sayılı yazısı okunarak yapılan oylama neticesinde:  

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

11.05.2012 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

11.05.2012 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 47 (Madde 3-)  Kanada Vancouver ´da yapılacak olan VELO - CITY 2012 Bisiklet kongresine katılmak üzere, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN´ın görevlendirilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kanada Vancouver ´da 25.06.2012- 29-06.2012 tarihleri arasında yapılacak olan VELO-CITY 2012 Bisiklet kongresine katılmak üzere İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN ´ın görevlendirilmesi ve gidiş dönüş  bedeli ile yasal harcırahının ödenmesi hususunda İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.06.2012 tarih ve 5003-50520 sayı ve 2005/62 nolu genelgesinin 3. maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

(Madde 4 ) Akçakoca mahallesi, 377 ada 19 nolu parselin 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin ( e) fıkrasına göre  parselin Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ve encümen´e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 11.05.2012 tarih ve 3378 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 5 ) İzmit- Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.3b Uygulama İmar Planı paftası 167 ada 9 nolu parselin "Konut Alanı" olan kullanımının  "Ticaret Alanı" olarak düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.05.2012 tarih ve 1748 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 6 ) İzmit- Yenimahalle 1274 ada, 9 parsel ve 27 ada, 461 parselin mevcut imar planında sehven kaldığı belirlenen  "5/A-2/3, 0.40/1.20 yapılanma koşulunun yeniden eski yapılanma koşulu olan "5/A-2/3, 0.40/0.80" oranına dönüştürülmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.05.2012 tarih ve 1747 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 7 ) İzmit- Yahyakaptan Mahallesi 19.O.1b pafta, 1554 ada, 1 nolu parselin imar planı yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren Uygulama İmar planı ile ilgili imar komisyonunun 28.05.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR  48-( Madde 8) İzmit- Kabaoğlu Köyü, 20M.2c pafta, 169 ada, 26 parselin ( eski 1- 19- 20-21-22-23-24 parseller) K.B.B.M.K. 16.02.2012 tarih ve 88 sayılı meclis kararı doğrultusunda yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren Uygulama İmar planı ile ilgili imar komisyonunun 10.05.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 49-( Madde 9) İzmit-Durhasan Köyü, G23b.25b.4d pafta, 876 ada, 1nolu parselin K.B.B.M.K. 16.02.2012 tarih ve 88 sayılı meclis kararı doğrultusunda yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren Uygulama İmar planı ile ilgili imar komisyonunun 17.05.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 50-( Madde10) İzmit- Kabaoğlu Köyü G23b.24b.4a pafta 204 ada, 19 nolu parsel ve 205 ada, 18 nolu parselin K.B.B.M.K. 16.02.2012 tarih ve 88 sayılı meclis kararı doğrultusunda yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren Uygulama İmar planı ile ilgili imar komisyonunun 10.05.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 51-( Madde 11) İzmit-Çayırköy G23b.20c.3a pafta, 4441 yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren Uygulama İmar planı ile ilgili imar komisyonunun 24.05.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 12- Mahalle sınırlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili  İmar komisyonunun 28.05.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 52-( Madde 13) Bütçe içi İşletme Kurulması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 29.05.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 53- ( Madde 14-) Asansör Yıllık Kontrol Ücreti teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 29.05.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Raporun (Belediye meclis üyeleri Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL,  Şaban SARIGÜLLE,  İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN,  Haspi KÖSEMEN, Şahsuvar MARUL, Ç Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´ in mualif oylarına karşı  ( İzmit Belediye Başkanı  Dr. Nevzat DOĞAN ve Meclis üyeleri  Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK, Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN, Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, ALi YILMAZ ´ın kabul oyları ile  uygun görülmekle kabulüne  oyçokluğu ile  karar verildi.

(Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. Maddesi c bendine istinaden, Açık oylamalarda eşitlik olması halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanır.)

 

KARAR 54- ( Madde 15-) Belediyemiz kentimizin tarihi mekanlarını korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak üzere çeşitli yerlerde çalışmalar yapmaktadır. İçerisinde İzmit ve çevresinin düşman işgalinin kurtuluşunda önemli yeri bulunan Bahçecik siperlerinin de bulunduğu Servetiye karşı köyü sınırları içerisindeki orman alanının Gölcük Orman İşletme Müdürlüğünden bölgenin tarihi, turistik, konaklama alanı olarak düzenlemek ve mesire alanı olarak kullanılması amacıyla  kiralanması teklifi ile ilgili   Plan ve Bütçe komisyonunun 29.05.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 55- ( Madde 16-) Orhan Mahallesi G23- G24,647 pafta  3452 ada 2 parsel  üzerinde toplam 2190 M2 alanda yapılacak Kültür Merkezine isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 25.05.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 56-  G-1 - İzmit Yenişehir Mahallesinde yapılan Yavuz Selim Parkı, aynı sokak üzerinde bulunan Yavuz Selim Camii ile aynı ismi taşıdığından dolayı isminin değiştirilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 31.05.2012 tarihli yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Yenişehir Mahallesinde bulunan Yavuz Selim Parkı  olarak bilinen park isminin  "Fahri AKBAŞ  Parkı" olarak değiştirilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 57- G-2-  İlçemiz Yenimahalle 1272 ada,190 nolu parsel üzerinde bulunan yere  haftanın bir günü Organik Pazar bir günüde  Köylü Pazarı kurulması teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 31.05.2012 tarih ve 1504 sayılı yazısı  okunarak ve gündeme alınarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

İlçemiz Yenimahalle, 1272  ada, 190 nolu  parsel üzerinde bulunan, Organik pazar yeri için tarafımıza tahsisi olunan yere haftanın bir günü "Organik Pazar" bir günüde "Köylü Pazarı" kurulması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

G3-Belediyemiz sınırları içerisinde mesken alanlardan kaynaklanan tüm atıkların 26927 sayılı Atık yönetimi Genel esaslarına ilişkin yönetmelik gereğince, kaynakta efektif ayrıştırılması teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri Elif Bülbül ve Emine Zeybek tarafından verilen takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre ve Sağlık komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

G-4 -Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce, Hacıhasan ve Kozluk mahallesi, Sırrıpaşa caddesinde cephesi bulunan binalarda 6306 sayılı kanunun 17. Maddesine istinaden  "cephe İyileştirme projesi "  gerçekleşecektir. Söz konusu proje bedelinin tamamının veya bir kısmının Belediye Bütçesinden karşılanabilmesi teklifi ile ilgili Yapı Kontrol Müdürlüğünün 05.06.2012 tarih ve 3176 sayılı yazısı okunarak  ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:  

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan  Erkan AKSOY ve Olcay Sanal ´ın  mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Erkan AKSOY ve Olcay SANAL´ın izinli sayılmalarını isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve Ali YILMAZ  tarafından  verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Azalardan Erkan AKSOY ve Olcay SANAL´ın  izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 05.06.2012 Salı günü yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 03.07.2012 Salı günü saat 15.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

03.12.2009 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan T.Metin Alan´ın sözlü önergesi doğrultusunda;  03.12. 2009 tarihli tutanak özetinin 3.sayfasının Gelen Evrak 1- Karar 113 kısmında  CHP gurubu 19 oy, AKP gurubu 16 oy kullanmak suretiyle yazılan ibarenin değiştirilerek, Belediye meclis üyeleri T.Metin Alan, Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle, Adnan Uysal, İsmail Sağıroğlu, Muzaffer Gürfidan, Hüseyin Canıgeniş, Cengiz Özcan, Elif Bülbül, Gülümser Ayhan,  Fahri Meydan,  Haspi Kösemen,  Ç.Devrim Yıldız,  Orhan Karadağ, Mehmet Demirtaş, ve Cengiz Çakar´ın  19 oyuna karşı,  Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve meclis üyeleri  İlyas Şeker, Muammer Biner, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, İsmail Gündaş, Emine Zeybek, İbrahim Kılıç, İbrahim Elgin, İsmail Gün, Kani Baştürk, İbrahim Bulut, Mahmut Öztürk, Zafer Yılmaz, Emine Okanalp Erkan Aksoy 16 oy kullanmak sureti ile salt çoğunluk sağlanamadığından Belediye meclis üyesi Olcay Sanal´ın meclis üyeliğinin devamına karar verildi şeklinde düzeltilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 7.maddesinde 4 farklı konu aynı gündem maddesi olarak konmuştur. Her bir konu farklı özellikler arz etmekte olup, ayrı, ayrı gündem maddesi ile görüşülmesi gerekir.Bu nedenle 4 farklı konunun 4 ayrı gündem maddesi haline getirilerek bu şekilde görüşme yapılması teklifi ile ilgili  Belediye Meclis üyeleri Fahri Örengül ve Fikret Gökmen tarafından verilen 06.07.2010 tarihli takrir okunarak yapılan oylama neticesinde, 7. maddenin içerisindeki konuların ayrı, ayrı maddeler halinde gündeme eklenmesine oybirliği ile karar verildi.