Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.07.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2011 dönemi

1. birleşiminin 1. Oturumu 05.07.2011 Salı  günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

 

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkan Vekili Hüseyin Üzülmez  Başkanlığında azalardan Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Muammer Biner, Şaban Sarıgülle, M. Zekeriya Özak, Adnan Uysal, Hasan Kırlı, İsmail Sağıroğlu, İsmail Gündaş, Muzaffer Gürfidan, Hüseyin Canıgeniş, Cengiz Özcan, Elif Bülbül, İbrahim Elgin, Gülümser Ayhan, İsmail Gün, Fahri Meydan, Kani Baştürk, Haspi Kösemen, İbrahim Bulut,  Şahsuvar Marul, Mahmut Öztürk, Çağlar Devrim Yıldız, Zafer Yılmaz, Orhan Karadağ, Emine Okanalp, Mehmet Demirtaş, Erkan Aksoy, Olcay Sanal,  Ali Yılmaz, Cengiz Çakar ve Fayık Çelik´in mevcut oldukları anlaşıldı.

 

06.06.2011 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Fikret Gökmen tarafından verilen sözlü önerge doğrultusunda 06.06.2011 tarihli tutanak özetinin 1.sayfasının 3.paragrafında  Belediye meclis üyesi Şaban Sarıgülle mazereti sebebiyle toplantıdan ayrılmışlardır ibaresinin Belediye Başkanı Dr.Nevzat Doğan ile meclis üyesi Şaban Sarıgülle´nin yaptıkları tartışma sonrası meclis üyesi Şaban Sarıgülle toplantıdan ayrılmıştır şeklinde tadil edilerek  kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 3- Sicil Amirleri Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 13.06.2011 tarih ve 683 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 4- 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 38/g maddesi hükümlerine göre Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanımıza yetki verilmesi teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 31.05.2011 tarih ve 3036 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 5- Karabaş mahallesi, 1045 ada, 108 ve 131 parsellerin güneyindeki, imar planında otopark olarak ayrılan yaklaşık 729,00 m2´lik alanın açık otopark olarak 10 yıl süre ile kiraya verilmesi bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.06.2011 tarih ve 3148 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 6- Yenişehir Mahallesi (Tapuda M.Alipaşa) 37 pafta 744 ada 15 ve 17 nolu parsellerin 35 nolu düzenleme alanında yapılan parselasyon işlemine tabi tutularak bedele dönüştürülmesine ilişkin işlemin iptaline istemiyle Kocaeli İdare mahkemesine açılan davanın yerine getirilmesi adına hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 27.06.2011 tarih ve 1960 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 7- İzmit-Hacıhızır Mahallesi G23b-24c-1a Uygulama İmar Planı Paftası,  409 ada 1 nolu parselin güneydoğusundan geçen imar yolunun, 2 nolu parsel sınırına kaydırılması şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 27.06.2011 tarih ve 1958 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 8- İzmit-Kozluk Mahallesi, G23b-24d-2d Uygulama İmar Planı Paftası, 1189 ada 15 nolu parselden geçen imar yolunun, 16 no´lu parselin güneyinden geçecek şekilde yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 27.06.2011 tarih ve 1959 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 9- İzmit- Körfez Mahallesi, G23b-24c-3b Uygulama İmar Planı Paftası,  478 ada 49 nolu parselin yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 27.06.2011 tarih ve 1963 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 77- İzmit-Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25d.2d Uygulama İmar Planı paftasında yer alan 2543 ada 1 nolu parselin "Ticaret Alanı" olan kullanımının bitişiğindeki 2 nolu parselde yer alan "Akaryakıt, Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" alanı bütünleşecek şekilde "E:0.30, Hmax:7.00 mt" yapılanma koşuluna sahip "Akaryakıt, Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 17.06.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 78- İzmit-Serdar Mahallesi, G23b.24d.1a Uygulama İmar Planı paftası, 219 ada 2 nolu parselde yer alan Ziya Gökalp İlköğretim Okulunun fiziki yetersizliği nedeniyle yıkılarak yerine 26 derslikli yeni bir okul yapılacağı, bu nedenle de yapılacak binanın mevcut alana yerleştirilebilmesi için söz konusu alanın yapı yaklaşma mesafeleri ile emsal değerinin yeniden düzenlenmesi suretiyle hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 17.06.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 79-  İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24b.4d Uygulama İmar Planı Paftası, 3466 ada, 15 nolu parselin tamamı ile 16 nolu parselin büyük bir kısmında yer alan "Trafo Alanı" kullanımının "Park Alanı" olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 23.06.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 80- İzmit-Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25c.1d Uygulama İmar Planı paftası, mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu´na ait 1554 ada 1 nolu parselin "Sağlık Tesis Alanı" olan kullanımının "Yönetim Merkezi Alanı" olarak düzenlenmesi şeklindeki Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2011 tarih ve 243 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 27.06.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 14-  İzmit-Yenidoğan Mahallesi G23b-24d-1d Uygulama İmar Planı paftası, 4419 ada, 12 no´lu parselin imar planı kullanım kararının Resmi Kurum Alanı (Polis Merkezi), G23b-23c-2c imar planı paftası, 124 ada, 38 no´lu parselin bir kısmının imar planı kullanım kararının ise Park Alanı olarak yeniden düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 27.06.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 15- İzmit-Kocatepe Mahallesi G23b-23d-1b-2a Uygulama İmar Planı paftaları, 384, 388, 584, 586 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar yolu, Konut Alanı ve Park Alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesini içeren imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 23.06.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 81-   Gürol GÜÇLÜ´ye 2011 yılı için geçici işçi vizesi verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.06.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 82-   Temizlik Hizmet Alımı işi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.06.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 83-   Mülkiyeti Belediyemize ait , Ömerağa Mahallesi 12 pafta 278 ada 52 nolu parsel üzerinde bulunan Belsa Plaza 3-4 Blok  6. Kattaki yaklaşık 551,00 m2´lik kullanım alanlı 166 167 , 168 , 169 , 170 , 171 , 172, 173 , 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179  180 , 181 , 182 , 183, 184 , 185  nolu bağımsız bölümlerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine göre asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü adına kiraya verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanı ile Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.06.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 84-     Karadenizliler Mahallesi 53 pafta 8271 nolu parsel üzerinde Belediyemize ait 2 (iki) katlı binanın 2. (ikinci) katının bir kısmının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e ve 75.d maddelerine göre Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü´ne tahsis edilmesi ve bu konuda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.06.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

  

KARAR 85-  Tüysüzler (Kabaoğlu Köyü) Mahallesi 211 ada 1 nolu parselde bulunan Tüysüzler Mahalle Konağı binasının sağlık evi olarak ayrılan kısımları ile Gündoğdu Mahallesi 615 ada 2 nolu parselde bulunan Gündoğdu Mahalle Konağı binasının sağlık evi olarak ayrılan kısımlarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e ve 75.d maddelerine göre Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü´ne tahsis edilmesi ve bu konuda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.06.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 86-    İzmit Belediyesi tarafından Kuruçeşme Kocatepe mahallesi, 4969 ada, 12 nolu parsel üzerinde yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 27.06.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G-1- İzmit-Kısalar Köyü, G24a.12a nazım imar planı, G24a.12a.2d uygulama imar planı paftasında yer alan 1332 nolu parselin "Diğer Tarım Alanı" olan kullanımının "Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" olarak yeniden düzenlenmesi şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 27.06.2011 tarih ve 1957 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan Emine Zeybek ve İbrahim Kılıç´ın mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Emine Zeybek ve İbrahim Kılıç´ın  izinli sayılmasını isteyen azalardan İbrahim Elgin  ve Mahmut Öztürk tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Emine Zeybek ve İbrahim Kılıç´ın  izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 05.07.2011 Salı günü Saat 15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 02.08.2011 Salı  günü saat 15.00´de  toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.