Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.08.2008 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2008 dönemi 
1. birleşiminin 1. oturumu 05 08.2008 Salı günü saat 
16.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özeti

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice Başkanlığında azalardan Metin Kozluca, Zerrin Türk, İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Yaşar Can, İsmail Uslu, Gülcan Kocabıyık, Mehmet Bektaş, Hasibe Hepdurluk, Mesut Yıldırım, Veysel Gül, Yusuf Sami Çınar, Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk, Ali İhsan Vardoğan, Alpaslan Seymen, Salim Kukul, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Güler Çetin ve Ali Birol Özbay´ın mevcut oldukları anlaşıldı.

Azalardan Ekrem Durna, Mustafa Dağ, Asım Eroğlu, Dursun Biçer,İzzet Dal, ve Saffet Koşar´ın mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Mustafa Dağ Asım Eroğlu ve Dursun Biçer´in izinli sayılmalarını isteyen azalardan Gülcan Kocabıyık ve Mesut Yıldırım tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Mustafa Dağ , Asım Eroğlu ve Dursun Biçer´in izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İzzet Dal ve Saffet Koşar´ın izinli sayılmalarını isteyen azalardan Güler Çetin ve F.Sadık Bamaç tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan İzzet Dal ve Saffet Koşar´ın izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

08.07 2008 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

08.07 2008 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

3- İzmit Saraybahçe Kültürevi isminin değiştirilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 18.07.2008 tarih ve 839 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

4- Norm kadro Esas Cetvel Değişikliği teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.07.2008 tarih ve 649 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 68- Bütçe Komisyonunun isim değişikliği teklifi ile ilgili Yazı işleri Müdürlüğünün 29.07.2008 tarih ve 88 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemiz İhtisas Komisyonlarından olan Bütçe komisyonu isminin 5393 sayılı belediye kanununun 24.maddesi gereği Plan ve Bütçe komisyonu olarak üyelerin aynı kalması şartı ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

6- İzmit-Orhan mahallesi G23 b-24b-4d imar planı paftası 3460 ada, 21 nolu parselin Ticaret alanı olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2008 tarih ve 1874 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

7- İzmit Körfez mahallesi 11 pafta 479 ada 11 nolu parselin yapılanma koşullarının değiştirilmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2008 tarih ve 1875 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

8- İzmit -Arızlı ,Akpınar mevkiinde nazım imar planı kararları doğrultusunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 29.07.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 69- İzmit -Körfez Mahallesi,479 ada 32 nolu parselin batısından eski gölcük yoluna paralel servis yolu düzenlenmesi teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 29.07.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 70- Cedit Mahallesi Tepe Geçidi ( Kurtuluş Sokak) 457 ada 1 parseldeki alana yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 25.07.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

G-1- Ortaöğretim okullarında uyuşturucunun önlenmesi ile ilgili çalışmalar yapılması teklifi ile ilgili belediye Meclis Üyeleri Aliİhsan Vardoğan ve Hasibe Hepdurluk tarafından verilen takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

G 2- Veli Ahmet mahallesi Kolağzı sokak ile HacıHızır Mahallesi İskeçe Sokağın birleştiği yerde yeni yapılacak olan çoçuk parkına Mustafa Atılgan isminin verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 31.07.2008 tarih ve 220 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

G 3- İzmit- Cedit Mahallesi, G23b-24c-1c imar planı paftası, 459 ada, 8 nolu parselin kuzeyindeki imar hattının, mevcut ruhsatlı yapılar ve yol göz önünde bulundurularak daha kuzeye kaldırılmasını içeren plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.08.2008 tarih ve 1278 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

G 4-İzmit Hudutları içerisinde yaşayan insanların sağlık durumlarının ve ihtiyaç durumlarının tespitinin yapılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Gülcan Kocabıyık ve Mesut Yıldırım tarafından verilen takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık ve Türlü İşler komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Güçlü, F.Sadık Bamaç ve Müfit Karakuş tarafından verilen

Şirintepe mahallesinde bulunan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Olimpik Buz Sporları salonu önünde Belediyemize ait arsa üzerine kurulan baz istasyonu ve Belediyemizde örgütlü bulunan Genel-İş Sendikasının Belediyemizi icraya vermesi hakkındaki soru önergesine İzmit Belediye başkanı Halil Vehbi Yenice tarafından sözlü cevap verilmiştir.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 05 08.2008 Salı günü saat 16.00´da yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına;02.09.2008 Salı günü saat 16.00´da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi

Halil Vehbi YENİCE                             Gülcan Kocabıyık                                    Mesut Yıldırım

  Belediye Başkanı                                         Katip                                                  Katip