Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
11°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.12.2006 Tarihli Mevlis Toplantısı

Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice  Başkanlığında azalardan Metin Kozluca, Ekrem Durna , Zerrin Türk, İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Yaşar Can, Gülcan Kocabıyık, Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk, Osman Nuri Erturan, Mesut Yıldırım, Veysel Gül, Yusuf Sami Çınar,  Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk, Asım Eroğlu, Ali İhsan Vardoğan, Alpaslan Seymen, Salim Kukul, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, ve Saffet Koşar ın mevcut  oldukları anlaşıldı.

Azalardan İsmail Uslu,Necat Çakır ve Güler Çetin´in mevcut olmadığı anlaşıldı.

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İsmail Uslu´nun izinli sayılmasını isteyen azalardan Gülcan Kocabıyık ve Mesut Yıldırım tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İsmail Uslu´nun  izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Necat Çakır ve Güler Çetin´in izinli sayılmasını isteyen azalardan Müfit Karakuş ve İbrahim Güçlü tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Necat Çakır ve Güler Çetin´in izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

03.11.2006 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

03.11.2006 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Belediyemiz sınırları içerisinde Elektrik,Elektronik ve Bilgisayar sistemi ile çalışan ayrıca projektör sistemi ile ışıklı yansıtma şeklindeki ilan ve Reklamlarla ilgili tarifenin belirlenmesi teklifi ile ilgili Hesap işleri Müdürlüğünün 28.11.2006 tarih ve 1526 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe ve Türlü İşler Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

08.10 2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliğinin 8. maddesi d fıkrasına istinaden ? Meclis üye tam sayısının %30 unu geçmemek üzere? oluşturulacak olan Kent Konseyi üyelerinin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.11.2006 tarih ve 136 sayılı yazısı okunarak yapılan müzkeresi neticesinde:

Kent Konseyi üyelikleri için yapılan oylama neticesinde:

Azalardan Mesut Yıldırım, Yusuf Sami Çınar, Osman Nuri Erturan, Yaşar Can, Asım Eroğlu, Zerrin Türk, Temel Çağlayan, Müfit Karakuş ve İbrahim Güçlü ´nün seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit ?Yenidoğan mahallesi 19M Nazım imar planı 19M ?llb uygulama imar planı,1128 ada 20 nolu parselin mevcut imar planındaki ticaret kullanımının batısında yer alan 47 nolu parseldeki İlköğretim alanına dahil edilmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.11.2006 tarih ve 2866 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İzmit Kemalpaşa mahallesi, 4 pafta, 219 ada da korunması gerekli kültür varlıklarının yer aldığı parseller ve çevresinde yer alan komşu parsellerin koruma alanına dahil edilmesini kapsayan plan tadilatı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.11.2006 tarih ve  2867 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İzmit- Cedit Mahallesi, 19N-Ib ve 20N-IVc uygulama imar planı paftaları, 437 ada, 31 numaralı parselin mevcut imar planında yurt alanı olan kullanımının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar komisyonunun 23.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit- Yenidoğan Mahallesi, 19m-Ib ve 20m-IVc uygulama imar planı paftaları, 3916 ada, 2 numaralı parselde bulunan çocuk bahçesi alanının batısındaki Okul Alanı ile birleştirilmesi, bu alanın güneyinde yer alan 3914 nolu adanın kuzeyindeki imar yolunun aynı kesitte 3916 nolu adaya doğru kaydırılması ve bu kesimde oluşan alanın, 3914 nolu adaya ilave edilmesi ile 3918 nolu ada, 2 nolu parselin bir kısmı ve kuzeyindeki tescil harici alanın park alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar komisyonunun 09.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İlköğretim okullarında Diş Sağlığı Eğitimi konusunda çalışmalar yapılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonlarının 21.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Saraybahçe Belediyesi sınırları içerisindeki köylerin sorunları ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi amacı ile muhtarlarla birlikte çalışma yapılması konusunun incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 28.11.2006 tarihli raporu,okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Saraybahçe Belediyesinin yapmış olduğu ve yapacağı spor komplekslerinin Sarbaş A.Ş tarafından işletilmesi konusunun incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Bütçe ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonlarının  28.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

Saraybahçe sınırları içerisindeki görsel kirliliğin ( Özellikle deniz ve sahil kenarlarındaki evsel atıkların ) ve ayrıca Tıbbi atıkların nasıl depolanması gerektiğinin araştırılması konusunun incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık Komisyonunun 30.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 05.12.2006 Salı günü saat 15.00´de  yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına 05.01.2007 Cuma günü saat 15.00 de toplanılmasına oybirliği  ile karar verildi.

HALİL VEHBİ YENİCE               MESUT YILDIRIM          GÜLCAN KOCABIYIK              

 BELEDİYE BAŞKANI                       KATİP                        KATİP