Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

06.01.2009 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2009 dönemi

1. birleşiminin 1. oturumu 06. 01.2009 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice Başkanlığında azalardan Metin Kozluca, Zerrin Türk, İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Yaşar Can, İsmail Uslu, Mehmet Bektaş, Gülcan Kocabıyık, Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk, Veysel Gül, Mesut Yıldırım, Yusuf Sami Çınar, İsmail Selçuk, Asım Eroğlu, Ali İhsan Vardoğan, Alpaslan Seymen, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar Güler Çetin, Ali Birol Özbay ve Ergun Aşkın´ın mevcut oldukları anlaşıldı.

Azalardan Ekrem Durna, Yalçın Akkuş ve Dursun Biçer,in mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

02.12.2008 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

02.12 2008 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi

3- Norm Kadro Esas Cetvel değişikliği teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.12.2008 tarih ve 984 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

4- Sözleşmeli personel istihdamının 5393 sayılı kanunun 49.maddesinin 3.parağrafında "Belediye ve bağlı kuruluşlarında Norm kadroya uygun olarak teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir."denildiğinden sözleşmeli personellerin 01.01.2009- tarihinden itibaren çalıştırılma yetki süresinin uzatılması teklifi ile ilgili İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.12.2008 tarih ve 985 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

5- 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2009 tarihine kadar sözleşmeli personellere net ücretinin ödenebilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.12.2008 tarih ve 986 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

6- Geçici işçilerin 01.01.2009 -31.12.2009 tarihleri arasında çalıştırılabilmeleri teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.12.2008 tarih ve 987 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 1- 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde yer alan hüküm gereği Denetim komisyonu oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2008 tarih ve 143 sayılı yazısıokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Denetim komisyonu üyelikleri için yapılan gizli oylama ile Azalardan Hasan Kırlı 28 oy,Mustafa Dağ 28 oy, Güler Çetin 28 oy almak sureti ile Denetim Komisyonuna oybirliği ile seçilmişlerdir.

8- 5393 sayılı kanunun 25 maddesinde kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret meclis tarafından kararlaştırılır. Denildiğinden Denetim komisyonunda çalıştırılacak kişi veya kuruluşlara verilecek ücretin tespiti ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2008 tarih ve 144 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 2-5393 sayılı Kanunun 29. maddesi "Meclis Üyeliği ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis Üyeliğinden istifa dilekçesi Belediye Başkanlığına verilir ve Başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur." Dendiğinden İzmit Belediye Meclis Üyesi Salim Kukul´un 11.11.2008 tarih ve 14869 sayılı istifa talebi nedeniyle boşalan Bütçe Komisyon Üyeliğine yeni üyenin belirlenmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2008 tarih ve 145 sayılıyazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye meclis üyesi Salim Kukul´un istifa talebi nedeni ile boşalan Bütçe Komisyon Üyeliğine Belediye meclis üyesi İzzet Dal´ın önerisi ileİbrahim Güçlü´nün seçilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi

10- Zabıta personelinin maktu mesai ücreti teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 22.12.2008 tarih ve 1893 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 3- Mülkiyeti belediyemize ait olan Tepecik mahallesi 1 pafta, 239 ada, 50 nolu parseldeki C blok 7. kat 202 nolu bağımsız bölümün tamamının veya bir kısmının Kocaeli Büyükşehir Belediyesine satılması veya takas edilmesi konusunda 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin e/bendi gereğince Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 29.12.2008 tarih ve 2398 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Mülkiyeti belediyemize ait olan Tepecik mahallesi 1 pafta, 239 ada, 50 nolu parseldeki C blok 7. kat 202 nolu bağımsız bölümün tamamının veya bir kısmının Kocaeli Büyükşehir Belediyesine satılması veya takas edilmesi konusunda 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin e/bendi gereğince Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne( Belediye Meclis Üyeleri Alpaslan Seymen,Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar, Güler Çetin , Ali Birol Özbay ve Ergun Aşkın´ın mualif oylarına karşı ) oyçokluğu ile karar verildi

KARAR 4- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Ömerağa mahallesi 13 pafta, 301 ada, 65 nolu parseldeki merkez hizmet binası, Ömerağa mahallesi, 13 pafta, 300 ada, 44 nolu parseldeki ek hizmet binası, Körfez mahallesi, 19N-Ib pafta, 2547 ada, 5 nolu parseldeki 2 nolu bağımsız bölüm, Yenidoğan mahallesi, 20M-IIId pafta, 4375 ada, 12 nolu parsel ve hisseli olarak malik olduğumuz Cedit mahallesi 58 pafta, 432 ada, 1 nolu parsellerin tamamının veya bir kısmının ayrıca yukarıda belirtilen Gayrimenkullerin her birinin kısmen veya tamamen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine satılması veya takas edilmesi konusunda 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin e/bendi gereğince Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 29.12.2008 tarih ve 2399 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Ömerağa mahallesi 13 pafta, 301 ada, 65 nolu parseldeki merkez hizmet binası, Ömerağa mahallesi, 13 pafta, 300 ada, 44 nolu parseldeki ek hizmet binası, Körfez mahallesi, 19N-Ib pafta, 2547 ada, 5 nolu parseldeki 2 nolu bağımsız bölüm, Yenidoğan mahallesi, 20M-IIId pafta, 4375 ada, 12 nolu parsel ve hisseli olarak malik olduğumuz Cedit mahallesi 58 pafta, 432 ada, 1 nolu parsellerin tamamının veya bir kısmının ayrıca yukarıda belirtilen Gayrimenkullerin her birinin kısmen veya tamamen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine satılması veya takas edilmesi konusunda 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin e/bendi gereğince Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne ( Belediye meclis üyeleri Alpaslan Seymen, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş,Saffet Koşar,Güler Çetin, Ali Birol Özbay, ve Ergun Aşkın´nın mualif oylarına karşı) oyçokluğu ile karar verildi.

13- İzmit- Yenimahalle, 1834 adanın bulunduğu bölgede 17m.genişliğindeki imar yolunun Nazım imar planı kararları doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12:2008 tarih ve 3152 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

14- Belediyemiz sınırlarında yer alan Ticaret alanlarında, binaların zemin katlarındaki işyerlerinin ön bahçe mesafelerinin kullanma isteklerinin değerlendirilmesi için imar yönetmeliği hükümlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2008 tarih ve 3153 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

15- İzmit- Arızlı G23b-23c-2b uygulama imar planı paftası, 241 ada, 2 nolu parsel ve 125 ada, 5 nolu parselin bulunduğu alanda 7m. Genişliğinde yeni bir yaya yolu oluşturulması suretiyle imar planı değişikliği teklifinin inceleme çalışmaları tamamlanmadığından, çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 25.12.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

16- İzmit-Körfez mahallesi, G23b-24c-2c imar planı paftası, 19N-IId uygulama paftası, 3209 ada, 2 nolu parselin bulunduğu yapı adasında kat artışı suretiyle önerilen imar planı değişikliği talebinin çalışmaları tamamlanmadığından, çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili imar komisyonunun 25.12.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 5- Belediyemiz sınırları içerisinde ruhsatsız ve izinsiz yapılan yapılara beton veren firmalara cezai müeyyide uygulanması teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 18.12.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

18- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarımıza organ bağışı hakkında bilgi verilmek üzere eğitim çalışmaları yapılması konusu devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık, Eğitim Gençlik kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonlarının 26.12.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

G-1- Kocaeli Üniversitesi Kampus Alanının doğusunda , Ticaret Alanı olarak ayrılmış 375, 376, 377, 378, 379 ve 382 nolu parselleri kapsayan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.01.2009 tarih ve 16 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun Tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

KARAR 6- İsrailin Gazze´ye yapmış olduğu saldırıları kınama ve Filistinde yaşanan drama bir nebze yardımcı olma teklifi ileilgili Belediye Meclis Üyeleri Gülcan Kocabıyık ve Mesut Yıldırım tarafından verilen 06.01.2009 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Meclis olarak İsrailin Gazze´ye yapmış olduğu saldırılar kınanarak tüm Meclis üyelerininbir huzur haklarının Filistin halkına bağışlanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 06.01.2009 Salı günü saat 15.00´de yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına; 03.02.2009 Salı günü saat 15.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.