Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

06.03.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2012 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu 06.03.2012 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Muammer BİNER, Şaban SARIGÜLLE, M. Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail SAĞIROĞLU, İsmail GÜNDAŞ, Muzaffer GÜRFİDAN, Emine ZEYBEK,  Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, Cengiz ÖZCAN, İbrahim KILIÇ, Elif BÜLBÜL, İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN, İsmail GÜN, Fahri MEYDAN,  Kani BAŞTÜRK, Haspi KÖSEMEN, İbrahim BULUT, Şahsuvar MARUL, Mahmut ÖZTÜRK, Çağlar Devrim YILDIZ, Zafer YILMAZ, Orhan KARADAĞ, Emine OKANALP,  Mehmet DEMİRTAŞ, Erkan AKSOY, Olcay SANAL,  Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´in mevcut oldukları anlaşıldı.

07.02.2012 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

07.02.2012 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Gelen Evrak 1-) İzmit Belediyemize muhtarlarımızdan gelen talepler üzerine bazı mahallelerimizde mahalle sınırlarının yeniden belirlenmesi ihtiyacı oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu durum mahalle muhtarlarımızı hemde mahalle halkını mağdur etmektedir. Bu mağduriyetin giderilmesi için muhtarlarımızla karşılıklı mutabakata varılarak düzeltilmesi teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE ve İbrahim ELGİN tarafından verilen 06.03.2012 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: Gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

(Gelen evrak 2 )  18/11/2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 18/05/2009 tarihinde zorunlu uygulamaya giren Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereği, asansörlerin güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti 01/01/2012 tarihinden itibaren Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yazısına istinaden asansörlerin yıllık kontrolü belediyemiz tarafından uygunluğu tespit edilen A tipi Muayene kuruluşuna yaptırılacaktır. Bu doğrultuda bina sorumlulularına asansör muayenelerini yaptırabilmek amacıyla Muayene Kuruluşunu ve yapılacak işler ile ilgili Belediyemize alınacak katkı payını belirlemek, söz konusu muayene kuruluşu ile sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.03.2012 tarihli  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: Gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 3- Kardeş Şehir olduğumuz Bosna Hersek´in Travnik Belediye sınırları içerisinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g  maddesine göre yapılması planlanan Spor ve Eğlence Parkının yaptırılabilmesi ile ilgili TİKA T.C Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile  protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 23.02.2012 tarih ve 171 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 4- Belediyemiz Şirketleri Sarbaş A.Ş ile Bekaş A.Ş´nin  5393 Sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin "İ"bendi gereğince sermaye artırımı yapılması teklifi ile ilgili İşletme ve iştirakler  Müdürlüğünün 27.02.2012 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 5-)  5393 Sayılı Belediye Kanunu´nun 67. Maddesindeki  ilgili kanun hükmü gereğince (27 ay süreli) Araç Kiralama Hizmeti ihalesinin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 27.02.2012 tarih ve 168 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 19- (Madde 6-) İlçemiz Yenişehir mahallesi, Ahmet Ziya Sokak 1707 ada üzerinde bulunan ve imar planında pazar  alanı olarak ayrılan yere "Kapalı Pazar Yeri" kurulması teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 27.02.2012 tarih ve 503 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 7- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Gündoğdu Mahallesi, 636 ada, 1 nolu parseldeki binanın 5 yıl süreyle kreş olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.02.2012 tarih ve 1466 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 20- (Madde 8-)  İzmit- Yeşilova Mahallesi, G23b.25b.1d Uygulama İmar Planı paftası, 4426 nolu parselin "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" olan kullanımının bir kısmının "Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" olarak değiştirilmesini ve 4427 nolu parselin "Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" olan kullanımına ilave edilmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 09.02.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 21- (Madde 9-)- İzmit-Alikahya Fatih Mahallesi, G23b.25b nazım imar planı paftası,G23b.25b.4d Uygulama İmar Planı paftası, 207 adada "Konut Alanı" kullanımına sahip 32 ve 39 no´lu parsellerin güneyinde kalanTali İş Merkezi ile bütünleştirilerek "Ticari Alan" olarak düzenlenmesi suretiyle hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar komisyonunun 16.02.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 22- (Madde 10) İzmit-Alikahya Bölgesi , G24a-21c-1a ,  G24a-21c-1d  , G24a-21d-2a, G24a-21d-2b , G24a-21d-2c , G24a-21d-2d no´luuygulama imar planı paftaları üzerinde hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2009 tarih , 47 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı kapsamında  İ-16 Planlama Bölgesini içeren  Sanayi Alanına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili imar komisyonunun 21.02.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

  

KARAR 23- (Madde 11) İzmit-Alikahya Bölgesi , Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2009 tarih , 47 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı  sınırları içersinde , Alikahya Bölgesinin doğusunda yer alan Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesinin kuzeyinde Küçük Sanayi Alanı olarak ayrılmış yaklaşık 45 ha. büyüklüğündeki alanın uygulama  imar planı teklifi ile ilgili imar komisyonunun 21.02.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 12- İzmit- Yenimahalle,G23b.23c.4b;G23B.23c.1c uygulama imar planı paftaları ,1021 ada,104 nolu parselin Konut Alanı olan imar planı arazi kullanım kararının Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 27.02.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 13- İzmit- Çayırköy ( İ-1) , İzmit- Arızlı  (İ-9), İzmit- Akpınar ( İ-10) gelişme konut alanlarına ait 1/1000 ölçekli uygulama İmar planları ile ilgili 27.02.2012 tarihli İmar Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 24(Madde 14-)

Terzibayırı Mahallesi, (Tapuda Çukurbağ) 411 ada, 25 nolu parselin tamamı, Yenidoğan 2171 ada, 5 nolu parselin tamamı, Tepecik mahallesi 233 ada 1 nolu parsel ve üzerindeki binanın tamamı, Orhan mahallesi 3493 ada, 7 nolu parselin 87/108 oranındaki hissesinin ( 21/108 oranındaki hisse Belediyemize aittir.)  5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması  teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 23.02.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 25- (Madde 15-) Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan Sepetçi köyü, 4445 nolu parselde bulunan   Sosyal Tesisin yaklaşık 150m2 kapalı alan ile parseldeki açık alanların 10 yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 23.02.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 26-  (Madde 16-) Mülkiyeti Belediyemize ait olan 35 adet taşınmazın 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesine istinaden satışının yapılması hususunda, Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28.02.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemize ait olan taşınmazların ihale marifetiyle satılmalarına izin verilmesi ,Belediye meclis üyeleri, (Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK) in mualif oylarına karşı; Belediye Meclis üyeleri ( Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL, Hasan KIRLI,  İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Olcay SANAL) ´ın kabul oyları ile, oyçokluğu ile karar verildi.

  

KARAR 27- ( Madde 17) Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Akçakoca Mahallesi 86 pafta, 371 ada, 3 nolu parselde bulunan binanın üst katını, Kocaeli Valiliği İl Müftülüğü tarafından " Kurs Merkezi" olarak kullanılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28.02.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 18- Belediyemiz tarafından yeni yapılan parklar ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediyemize devri yapılan isimsiz parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 28.02.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek  bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 28- (Madde 19-) Yeni yapılacak binalara ruhsat verilirken yağ tutucu şartının aranması teklifi ile ilgili  Çevre  ve Sağlık Komisyonunun 28.02.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye meclis üyesi (İsmail SAĞIROĞLU) nun mualif oyuna karşı Belediye meclis üyeleri (Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Muammer BİNER, Şaban SARIGÜLLE, M.Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ,  Muzaffer GÜRFİDAN, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ,  Cengiz ÖZCAN, İbrahim KILIÇ, Elif BÜLBÜL,İbrahim ELGİN,  Gülümser AYHAN, İsmail GÜN, Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK,  Haspi KÖSEMEN, İbrahim BULUT,  Şahsuvar MARUL, Mahmut ÖZTÜRK,  Çağlar Devrim YILDIZ,Zafer YILMAZ, Orhan KARADAĞ, Emine OKANALP, Mehmet DEMİRTAŞ, Erkan AKSOY,Olcay SANAL, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK) in  kabul oyları ile, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 (Gelen evrak 1-) İzmit Belediyemize muhtarlarımızdan gelen talepler üzerine bazı mahallelerimizde mahalle sınırlarının yeniden belirlenmesi ihtiyacı oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu durum mahalle muhtarlarımızı hemde mahalle halkını mağdur etmektedir. Bu mağduriyetin giderilmesi için muhtarlarımızla karşılıklı mutabakata varılarak düzeltilmesi teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE ve İbrahim ELGİN tarafından verilen 06.03.2012 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 29 (Gelen evrak 2 )  18/11/2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 18/05/2009 tarihinde zorunlu uygulamaya giren Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereği, asansörlerin güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti 01/01/2012 tarihinden itibaren Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yazısına istinaden asansörlerin yıllık kontrolü belediyemiz tarafından uygunluğu tespit edilen A tipi Muayene kuruluşuna yaptırılacaktır. Bu doğrultuda bina sorumlulularına asansör muayenelerini yaptırabilmek amacıyla Muayene Kuruluşunu ve yapılacak işler ile ilgili Belediyemize alınacak katkı payını belirlemek, söz konusu muayene kuruluşu ile sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.03.2012 tarihli  yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Verilen teklif tadil edilerek, 18/11/2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 18/05/2009 tarihinde zorunlu uygulamaya giren Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereği, asansörlerin güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti 01/01/2012 tarihinden itibaren Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yazısına istinaden asansörlerin yıllık kontrolü belediyemiz tarafından uygunluğu tespit edilen A tipi Muayene kuruluşuna yaptırılacaktır. Bu doğrultuda bina sorumlularına asansör muayenelerini yaptırabilmek amacıyla Muayene Kuruluşunu belirlemek ve yapılacak işler ile ilgili söz konusu muayene kuruluşu ile sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi Belediye meclis üyeleri (Fahri ÖRENGÜL,  İsmail SAĞIROĞLU  Ç.Devrim YİLDIZ ) ´ın mualif oylarına karşı (Belediye meclis üyeleri Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Muammer BİNER, Şaban SARIGÜLLE, M.Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Muzaffer GÜRFİDAN, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, Cengiz ÖZCAN, İbrahim KILIÇ, Elif BÜLBÜL, İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN, İsmail GÜN , Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, Haspi KÖSEMEN, İbrahim BULUT, Şahsuvar MARUL, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Orhan KARADAĞ, Emine OKANALP, Mehmet DEMİRTAŞ, Erkan AKSOY, Olcay SANAL, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK´in  kabul  oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.    

 

Azalardan Ali YILMAZ´ ın mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazereti  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Ali YILMAZ´ ın izinli sayılmasını isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve  Kani BAŞTÜRK  tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Ali YILMAZ ´ın  izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 06.03.2012 Salı günü Saat 15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 03.04.2012 Salı günü saat 15.00´de  toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.