Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

06.05.2008 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2008 dönemi 
1. birleşiminin 1. oturumu 06 05.2008 Salı günü saat 
16.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice ´nin Başkanlığında azalardan Metin Kozluca, Zerrin Türk, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Yaşar Can, İsmail Uslu, Gülcan Kocabıyık, Mehmet Bektaş, Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk, Mesut Yıldırım, Veysel Gül, Yusuf Sami Çınar, Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk, Asım Eroğlu, Ali İhsan Vardoğan, Dursun Biçer, Salim Kukul, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar, Güler Çetin ve Ali Birol Özbay´ın mevcut oldukları anlaşıldı.

Azalardan Ekrem Durna, İlyas Şeker, Alpaslan Seymen, ve Temel Çağlayan ´ın mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İlyas Şeker´in izinli sayılmalarını isteyen azalardan Gülcan Kocabıyık ve Mustafa Dağ tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan İlyas Şeker ´in izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Alpaslan Seymen ve Temel Çağlayan´ ın izinli sayılmasını isteyen azalardan F.Sadık Bamaç ve İzzet Dal tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Alpaslan Seymen ve Temel Çağlayan´ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

08.04.2008 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

08.04.2008 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

G1- silahsızlanma kampanyasına katkı vermek adına İlköğretim öğrencilerine oyuncak silahlarını getirmeleri karşılığında kitap hediye edilmesi, hediye edilecek kitapların çeşidinin araştırılması teklifi ile ilgili Meclis Üyeleri Gülcan Kocabıyık ve Hasibe Hepdurluk tarafından verilen takrir okunarak yapılan oylama neticesinde gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

3- 2007 Yılı Kesin hesabı teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.04.2008 tarih ve 1625 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

4- Cedit Mahallesi 20N-IVa uygulama imar planı paftası 4076, 4083, 4084 nolu yapı adalarında önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2008 tarih ve 1087 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

5- Körfez mahallesi 19N-IIIc uygulama imar planı paftası 4836 ada,11 nolu parselde önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2008 tarih ve 1086 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 50-

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesine ait G23b-18c, G23b-19a, G23b-19c, G23b-19d ve G23b-24a nazım imar planı paftalarında Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2008 tarih, 177 sayılı kararıyla uygun görülen nazım imar planına göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 24.04.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

7- Körfez Mahallesi G23c04b3c; G23c04b3d uygulama imar planı paftaları 4209 ada, 11 nolu parselde kat artışı suretiyle önerilen imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 01.05.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

8- Belediyemiz meclisi tarafından isimsiz mükerrer isim taşıyan, birleşmesi gereken cadde ve sokaklara 02.03.2007 tarih ve 48 sayılı meclis kararı alınmış olup; meclis kararımızla alınan sokak isimlerine mahalle sakinleri tarafından uygunsuzluğu ile ilgili itiraz dilekçelerinin değerlendirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 25.04.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde.

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 51-

Ağaköy mevkiinde yaşayan vatandaşlarımızın Belediyemize katılmak istemediklerinden meclis kararımızın yeniden incelenmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 25.04.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 52-

Zabıtan mahallesine bağlı Atalay, Aslan ve Koçal sokaklar arasında kalan alan ile ilgili hizmetin daha rahat görülebilmesi için Yenidoğan mahallesine bağlanma teklifinin reddi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Hasan Kırlı tarafından verilen sözlü önergede belirtilen Cumartesi ve Pazar´ın tatilden sayılması teklifinin kabulüne, 06.05.2008 tarihli meclis gündemindeki 11. maddeden 14. maddeye kadar olan konular ile aynı mecliste okunarak gündeme alınan gelen evrakların 12.05.2008 pazartesi günü saat 16.00´da yapılacak meclis toplantısında görüşülmek üzere 06.05.2008 Salı günü saat 16.00da yapılan meclis toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 06.05.2008 Salı günü saat 16.00´da yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına; 07.05.2008 Pazartesi günü saat 16.00 da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi