Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

06.06.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2011 dönemi

1. birleşiminin 1.ve 2. Oturumu 06.06.2011 Pazartesi  günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

 

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Muammer Biner, Şaban Sarıgülle, M.Zekeriya Özak, Adnan Uysal, Hasan Kırlı, İsmail Sağıroğlu, İsmail Gündaş, Muzaffer Gürfidan, Emine Zeybek, Hüseyin Canıgeniş, Hüseyin Üzülmez, Cengiz Özcan, İbrahim Kılıç, Elif Bülbül, İbrahim Elgin, Gülümser Ayhan, İsmail Gün, Fahri Meydan, Kani Baştürk, Haspi Kösemen, İbrahim Bulut, Mahmut Öztürk, Çağlar Devrim Yıldız, Zafer Yılmaz, Orhan Karadağ, Emine Okanalp, Mehmet Demirtaş, Erkan Aksoy,  Ali Yılmaz, Cengiz Çakar ve Fayık Çelik´in mevcut oldukları anlaşıldı.

 

09.05.2011 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

09.05.2011 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

( Belediye meclis üyesi Şaban Sarıgülle mazereti sebebi ile toplantıdan ayrılmışlardır.)

 

KARAR 64-     22-26 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan Kırcaali ili Momçilgrad ilçe Belediyesine gitmek üzere, İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN ve Meclis Üyelerinin görevlendirilmeleri teklifi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğünün 31.05.2011 tarihli yazısı. okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Yunanistan ve Bulgaristan Kırcaali İli Momçilgrad ilçe belediyesi ile İzmit Belediyesi arasındaki kardeş şehir ilişkileri kapsamında; kardeşlik ve yardımlaşma ilişkilerinin geliştirilmesi, ülkelerin tarihi kültürel ve turistik değerlerinin daha iyi tanıtılması, şehirlerdeki eğitim,sanayi, teknoloji, tarım alanlarındaki uygulanan metodların karşılıklı öğrenilmesi ortak örf-adet, gelenek ve manevi bağların kuvvetlendirilmesi amacı ile 22-26 Haziran 2011 tarihleri arasında düzenlenecek proğramlara; Belediye  Başkanı ve meclis üyeleri  Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Muammer Biner, Şaban Sarıgülle, Mehmet Zekeriya Özak, Adnan Uysal, Hasan Kırlı, İsmail Sağıroğlu, İsmail Gündaş, Muzaffer Gürfidan, Emine Zeybek, Hüseyin Canıgeniş, Hüseyin Üzülmez, Cengiz Özcan, İbrahim Kılıç, Elif Bülbül, İbrahim Elgin, Gülümser Ayhan, İsmail Gün, Fahri Meydan, Kani Baştürk, Haspi Kösemen, İbrahim Bulut, Şahsuvar Marul, Mahmut Öztürk, Çağlar Devrim Yıldız, Zafer Yılmaz, Orhan Karadağ, Emine Okanalp, Mehmet Demirtaş, Erkan Aksoy, Olcay Sanal, Ali Yılmaz, Cengiz Çakar, Fayik Çelik´in görevlendirilmelerine ve gidiş- dönüş bedeli ile yasal harcırağlarının ödenebilmesi için" İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.06.2005 tarih ve 5003 -50520 sayı ve 2005/ 62 nolu genelgesinin 3.maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda "kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 Madde 4 - Gürol GÜÇLÜ´ye 2011 yılı için geçici işçi vizesi verilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.04.2011 tarih ve 627 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 5- Temizlik Hizmet Alımı işi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 25.05.2011 tarih ve 292 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 6- İzmit Belediyesi tarafından Kuruçeşme Kocatepe mahallesi, 4969 ada, 12 nolu parsel üzerinde yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 31.05.2011 tarih ve 573 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 7- Karadenizliler Mahallesi 53 pafta 8271 nolu parsel üzerinde Belediyemize ait 2 (iki) katlı binanın 2. (ikinci) katının bir kısmının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e ve 75.d maddelerine göre Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü´ne tahsis edilmesi ve bu konuda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.05.2011 tarih ve 2947 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 8- Tüysüzler (Kabaoğlu Köyü) Mahallesi 211 ada 1 nolu parselde bulunan Tüysüzler Mahalle Konağı binasının sağlık evi olarak ayrılan kısımları ile Gündoğdu Mahallesi 615 ada 2 nolu parselde bulunan Gündoğdu Mahalle Konağı binasının sağlık evi olarak ayrılan kısımlarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e ve 75.d maddelerine göre Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü´ne tahsis edilmesi ve bu konuda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.05.2011 tarih ve 2946 sayılı yazısıokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 9- Mülkiyeti Belediyemize ait , Ömerağa Mahallesi 12 pafta 278 ada 52 nolu parsel üzerinde bulunan Belsa Plaza 3-4 Blok  6. Kattaki yaklaşık 551,00 m2´lik kullanım alanlı 166 167 , 168 , 169 , 170 , 171 , 172, 173 , 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179  180 , 181 , 182 , 183 184 , 185  nolu bağımsız bölümlerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine göre asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü adına kiraya verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanı ile Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 18.05.2011 tarih ve 2945 sayılı yazısıokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 10- İzmit- MehmetAlipaşa mahallesi, G23B.25d.2d uygulama imar planı paftası, 2543 ada, 1 nolu parselin kullanım kararının akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu olarak yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.05.2011 tarih ve 1587 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 11- İzmit- Serdar mahallesi, G23B-24D-1A uygulama imar planı paftası, 219 ada, 2 nolu parselde yer alan İlköğretim alanının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.05.2011 tarih ve 1586 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 12- İzmit- Orhan mahallesi, 3466 ada, 15 nolu parselin tamamının ve 16 nolu parselin dik kısmının trafo alanı olan imar planı kullanım kararının park alanı olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.05.2011 tarih ve 1585 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 13- İzmit- Yahyakaptan mahallesi, G23B- 23C-1D imar planı paftası, 1554 ada, 1 nolu parselin imar planı kullanım kararının resmi kurum alanı olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.05.2011 tarih ve 1583 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 14- İzmit- Yenidoğan mahallesi, G23B-24D-1D uygulama imar planı paftası, 4419 ada, 12 nolu parselin imar planı kullanım kararının resmi kurum alanı (Polis Merkezi), G23B-23C-2C imar planı paftası, 124 ada, 38 nolu parselin bir kısmının imar planı kullanım kararının ise park alanı olarak yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.05.2011 tarih ve 1584 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR  65- İzmit-Bekirdere Mahallesi (tapuda Gündoğdu), G23b.25d.1a Uygulama İmar Planı paftası, 372 ada 21 nolu parsel üzerinde yer alan ruhsatlı ve iskanlı bina için proje tadilatına başvurulduğunda yapılan şifahi görüşmeler sırasında söz konusu taşınmazın yolda kaldığının öğrenildiği, bu nedenle de oluşan mağduriyetin giderilmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 12.05.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 66- İzmit- Tüysüzler Mahallesi, G23b-24a-3b uygulama imar planı paftası, 157 no´lu yapı adasının güneybatısında yer alan 7.00 metrelik imar yolunun kaldırılmasını ve ada hattının mülkiyet sınırlarına getirilmesini, mülkiyet hatları ile NATO Boru Hattı Koruma Kuşağının arasında kalan alanın "Yeşil Alan" olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 30.05.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 67-İzmit- Yenişehir Mahallesi(tapuda M.Alipaşa), G23b.25d.1b-2a Uygulama İmar Planı paftaları, 1708 ada 1 nolu parsel için belirlenen yapılanma koşullarına uyulduğunda parselde yapı yapılmasının mümkün olmadığı belirtilerek, yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 18.05.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 68-  İzmit-Cedit Mahallesi, G23b.24c.1c Uygulama İmar Planı paftası, 460 ada, 36 nolu parselin yapılan görüşmeler sırasında şifahen Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2008 tarih ve 496 sayılı kararı ile yolda kaldığının öğrenildiği, ancak aradan geçen zaman zarfında herhangi bir kamulaştırma işleminin yapılmadığı belirtilerek, oluşan mağduriyetin giderilmesi söz konusu parselin imar yolu dışına çıkartılarak yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği talebi teklifi ile ilgili imar komisyonunun 26.05.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 69- İzmit-Yeşilova Mahallesi, G23b.25a Nazım İmar Planı Paftası, G23b.25a.2c Uygulama İmar Planı Paftası, 130 ada, 10 nolu parselin tamamı ile 17(eski 9) ve 15 nolu parsellerin bir kısmını kapsayan "İbadet Yeri" alanı kullanımının kuzeybatı sınırının son mülkiyet verilerine göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi iile ilgili İmar komisyonunun 26.05.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 70-İzmit-Kabaoğlu Köyü, G23b.19c.1b Uygulama İmar Planı paftasında yer alan "Akaryakıt, Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" alanı kullanımına sahip 2124 nolu parselin "E:0.30, Hmax:5.50 mt" olan yapılaşma koşulunun "E:0.30, Hmax:7.00 mt" olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 26.05.2011 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 71-İzmit-Hacıhızır Mahallesi G23b-24c-1a-1d uygulama imar planı paftaları, 350 ile 408 nolu yapı adalarının arasından geçen 6.00 mt. kesitteki imar yolunun yerinde kapalı su kanalı bulunmasından dolayı "Kanal" olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 30.05.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 72- Gündoğdu ve Tepeköy Mahalleleri, G23b.25a Nazım İmar Planı paftası, G23b.25a.1b-1c-1d, G23b.25a.2a-2b-2c-2d ve G23b.25a.4a-4b Uygulama İmar Planı paftalarında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından başlatılan şuyulandırma çalışmaları sırasında alana ait ulaşım kararları ve fonksiyonların alınan kurum görüşleri doğrultusunda mevcut yapılaşma ve  mülkiyet durumları da göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 30.05.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 73- Kocaeli İlme Hizmet Vakfı tarafından Belediyemiz aleyhine Kocaeli 1.İdare Mahkemesi´nin E.2010/976 sayılı dosyası üzerinden açılan dava sonucunda, Belediyemiz sınırları içerisinde M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d Nazım İmar Planı paftası, G23b.25d.1d Uygulama İmar Planı paftası, 3254 ada 1 parselde (eski 549 ada 1 parsel)  yer alan "İbadet Yeri" alanının imar planı değişikliğinin iptali ile ilgili talebin reddine ilişkin Belediye Başkanlığımızın 24.06.2010 gün ve 11056 sayılı işleminin yürütmesinin durdurulması isteminin kabul edildiği, bu doğrultuda mahkeme kararının yerine getirilebilmesi için plan değişikliğine yapılan itiraz sonucu "İbadet Yeri" alanın yine park alanın batısında 3254 ada 1 nolu parsel üzerine kaydırılması şeklinde imar planı değişikliği yapılması teklifi ile ilgili imar komisyonunun 12.05.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 24- Kocatepe Mahallesi, G23b.23d.1b-2a uygulama imar planı paftaları, 384, 388, 584, 586 nolu parsellerin bulunduğu alanda 388 ve 584 nolu parsellerin güneyinden geçen 10 m.lik imar yolunun kaldırılması, bu alanın konut alanına ilave edilmesi ve kaldırılan yol alanına eş değer büyüklükte park alanının 384 nolu parselin doğusunda düzenlenmesi ile ilgili  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar Komisyonunun 30.05.2011   tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden  görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

KARAR 74- İlçemiz mücavir alanında bulunan Sarıhocalar köyünde Pazar kurulması teklifi ile  ilgili Türlü İşler komisyonunun 27.05.2011 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 75-      Kemalpaşa mahallesi, 219 ada, 59 nolu 8.607,13 m2yüzölçümlü taşınmaz Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 12.02.2010 tarih ve 78 sayılı Meclis kararı ile belediyemize 10 yıl süre ile tahsis edilmiş olup, taşınmazın üzerinde belediyemiz tarafından yapılan 85 m2´lik kafeterya ve teras alanlarının 8 yıl süre ile kiraya verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanı ile encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 17.05.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 76-   Mülkiyeti Belediyemize ait Ş.Hatip 3379 ada, 11 nolu parsel (450,00 m2), 12 nolu parsel (942,56m2) 13 nolu parsellerin (1099,29 m2) satılması konusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesinin   ( e ) fıkrasına göre Belediye Başkanına ve encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.05.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan Şahsuvar Marul ve Olcay Sanal´ın mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Şahsuvar Marul ve Olcay Sanal´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Şaban Sarıgülle, Fahri Örengül ve İsmail Sağıroğlu tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Şahsuvar Marul ve Olcay Sanal´ın  izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 06.06.2011 Pazartesi günü Saat 15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 05.07.2011 Salı  günü saat 15.00´de  toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.