Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

06.07.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2010 dönemi

1. birleşiminin 1. ve 2. Oturumu 06.07.2010 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

 

 

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan Fikret Gökmen, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, İlyas Şeker, Şaban Sarıgülle, Muammer Biner, Adnan Uysal, M.Zekeriya Özak, İsmail Sağıroğlu,  Hasan Kırlı, Muzaffer Gürfidan, İsmail Gündaş, Hüseyin Canıgeniş, Emine Zeybek, Cengiz Özcan,  Hüseyin Üzülmez, Elif Bülbül, İbrahim Kılıç, Gülümser Ayhan, Fahri Meydan, İsmail Gün, Haspi Kösemen, Kani Baştürk, Şahsuvar Marul, İbrahim Bulut, Ç.Devrim Yıldız, Mahmut Öztürk,  Orhan Karadağ, Zafer Yılmaz, Mehmet Demirtaş, Emine Okanalp,  Erkan Aksoy, Cengiz Çakar ve Fayık Çelik´in mevcut oldukları anlaşıldı.

 

Meclis gündeminin 7.maddesinde 4 farklı konu aynı gündem maddesi olarak konmuştur. Her bir konu farklı özellikler arz etmekte olup, ayrı, ayrı gündem maddesi ile görüşülmesi gerekir.Bu nedenle 4 farklı konunun 4 ayrı gündem maddesi haline getirilerek bu şekilde görüşme yapılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis üyeleri Fahri Örengül ve Fikret Gökmen tarafından verilen 06.07.2010 tarihli takrir okunarak yapılan oylama neticesinde, 7. maddenin içerisindeki konuların ayrı, ayrı maddeler halinde gündeme eklenmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

01.06.2010 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

01.06.2010 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 3- İzmit Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve tamamlanan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 29.06.2010 tarih ve 405 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 4- Alikahya Karadenizliler mahalle muhtarı Celal ŞAR, Alikahya Fatih Muhtarı Yaşar KELEŞ Alikahya Atatürk Mahalle Muhtarı Cemil MARUL bilirkişi olarak seçilmiştir 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3.maddesi gereğince Muhtarlar Kadastro ekibinin asıl üyesi olduğundan yukarıda isimleri yazılı her mahalleden muhtarların yerine yeniden 1  ( bir) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.06.2010 tarih ve 2521 sayılı yazısı okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 70-  Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda, imar planında park alanı olarak ayrılan Yenidoğan 5042 ada ile Yenimahalle 2805 ada, 11 nolu alanlarda açık spor tesisleri yapılmak üzere 10 yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.06.2010 tarih ve 2860 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR 71- Ömerağa mahallesi, 278 ada, 52 nolu parsel Belsa Plaza 3-4 Blok 1. kat 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84 ve 85 nolu bağımsız bölümlerin (toplam 192,53m2) 5393 sayılı Belediye kanununun 75. maddesine göre asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne 3 yıl süre ile kiraya verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21.06.2010 tarih ve 2861 sayılı yazısı okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 72-  Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup il Özel İdaresi adına tahsisli ve imar planında Kapalı Spor Tesisleri Alanında kalan Gündoğdu 797 ada, 1 nolu parsel üzerine spor tesisleri, imar planında Sosyal ve Kültürel Tesis alanında kalan Gündoğdu 799 ada, 1 nolu parsel üzerine de Kadın Sosyal Yaşam Merkezi inşa edilmesi teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 28.06.2010 tarih ve 2255 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 8- Yenidoğan Mahallesi 4868 ada 1 nolu parseldeki 1545/2400 oranındaki Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait hissenin satın alınması teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün  28.06.2010 tarihli yazısı okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 9- Kadastral veriler ve Tapu Sicil Bilgilerinin paylaşım, değişiklik ve kontrollük hizmetleri ile döner sermaye ücret ödemelerine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili Tapu ve Kadastro İstanbul Bölge Müdürlüğü ile Protokol yapılması teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.06.2010 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 10- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Asansörlerin yıllık bakımı konusu Elektrik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası ve Belediyemizin ortak bir çalışması ile yapılması düşünülmektedir. Ancak söz konusu işin yapılması esnasında Odalar ile bir protokol yapılması ve odalara ödenecek bedel ile belediyemizin alacağı hizmet bedelinin belirlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.06.2010 tarih ve 1619 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 11- İzmit Alikahya bölgesi Merkez mahallesi, 754 ve 749 nolu yapı adalarının güneyinden 753 ve 750 nolu yapı adalarının kuzeyinden geçen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 12m. olarak belirlenmiş olan imar yolu kesitinin yeniden değerlendirilmesi ve 751 ile 752 nolu yapı adalarının güneyinden geçen 10m.lik imar yolunun kesitinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun şekilde12 m. olarak  yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14.06.2010 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

Madde 12- İzmit - Gündoğdu mahallesi, G23b-25a-1d uygulama imar planı paftası üzerinde yer alan su kemerinin tescil kararının imar planı üzerine aktarılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.06.2010 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 13- İzmit- Sanayi mahallesi, G23c.05a.4a uygulama imar planı paftası üzerinde yer alan "Akaryakıt ve Servis İstasyonu" kullanımına ayrılmış (eski 2321 no´lu) 299 ada, 1 nolu parselin; Kocaeli 1.İdare Mahkemesinin 2008/780 esas nolu dava dosyası ile ilgili 2009/1169 kararı göz önünde bulundurularak, yapı yaklaşma mesafelerinin ve imar planı yapı adası sınırlarının mülkiyet sınırları esas alınarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2010 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 73- İzmit, Çayırköy Mevkii, G23b.25b.1d Uygulama İmar Planı paftası, 4425 parselde yer alan, E=0.30, Hmax=5.50 yapılanma koşullarına sahip, "Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" alanının 25 m. olan, Kandıra güzergahındaki 30 m.lik karayoluna cepheli yapı yaklaşma mesafesinin "Servis ve Hizmet Birimleri" için 25 m. "Kanopi ve Pompa Tesisleri" için 10 m. olarak yeniden düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 10.06.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 74-  İzmit, Gündoğdu Mahallesi, G23b-25a-1a uygulama imar planı paftası, 602 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 no´lu parsellerde hazırlanan, 5/A-2/3 yapılaşma koşullarına sahip "Konut" kullanımlı alanın, yapılaşma koşulları E:1.00, Hmax 3 Kat, yapı yaklaşma mesafesinin, bütün ada kenarlarından ve kuzey batı ada ayırım hattından 5 m.  olacak şekilde "Özel Yurt Alanı" olarak düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 24.06.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 75-  İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.24c.3a uygulama imar planı paftası, 558 adada yer alan "E.0.20, Hmax:5.50" yapılaşma koşuluna sahip 16, 17 nolu parselleri ve üzerinde yer alan binaların imar planına blok olarak işlendiği 24 nolu parseli kapsayan ve tamamının yapılaşma koşulunun "E:1.40, Max:3 kat" olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 28.06.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 76-  İzmit-Sanayi Mahallesi, G23b.25d.4a-4d uygulama imar planı paftaları, 1868 ada, 9, 10, 11, 18, 19 ve 20 nolu parsellerin "Konut Alanı" olan kullanımının "Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı" olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 03.06.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 77-  İzmit-Tüysüzler Mahallesi, G23b.24a.3b uygulama imar planı paftası, 161 ada, 4 nolu parselin bulunduğu yapı adasının imar planı koşullarından 5 metre olan ön bahçe mesafesinin 3 metreolarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 17.06.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 78- Dünyamızda Enerji tasarrufu ile ilgili Çevre ve Sağlık ile Sosyal Hizmetler Komisyonlarının 28.06.2010  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Belediye meclis üyeleri Fahri Örengül ve Fikret Gökmen tarafından verilen takrire istinaden, gündemdeki 7. maddeden  ayrıştırılarak oluşturulan madde) 

Madde 20- Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait imar planında park ve kültür alanında kalan Kemalpaşa mahallesi  219 ada, 59 nolu parsel, Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinin 12/ 02/2010 tarih 78 sayısı ile 5393 sayılı kanunun 18/e ve 75/d maddelerine göre belediyemize bedelsiz olarak 10 yıl süre ile tahsis edilmiş olup bu alana 5393 sayılı kanunun 75/ a maddesi hükümlerine göre Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylı çevre düzenleme ve peyzaj projesinin Belediyemizce uygulanması ve bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 28.06.2010 tarih ve 2255 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Belediye meclis üyeleri Fahri Örengül ve Fikret Gökmen tarafından verilen takrire istinaden, gündemdeki 7. maddeden  ayrıştırılarak oluşturulan maddenin kararı ) 

 KARAR 79- Belediyemiz sınırlarında bulunan Bıçkıdere Göleti ve Sulama Tesisine belediyemizce Kablolu Su Kayağı Tesisi kurulması ile ilgili 5393 sayılı kanunun 75/a maddesi hükümlerine göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile protokol yapılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 28.06.2010 tarih ve 2255 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Belediye meclis üyeleri Fahri Örengül ve Fikret Gökmen tarafından verilen takrire istinaden, gündemdeki 7. maddeden  ayrıştırılarak oluşturulan maddenin kararı ) 

KARAR 80- Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait olup İl Özel İdaresine tahsis edilen Gündoğdu 615 ada 2 nolu parsele Mahalle Hizmet Binası yapılması ile ilgili 5393 sayılı kanunun  75/a maddesi hükümlerine göre Kocaeli İl Özel İdaresi ile protokol yapılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 28.06.2010 tarihli ve 2255 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G-1- Kentimiz insanına faydası olacak Halk ekmek Fabrikasının kurulabilirliğinin araştırılması için gerekli Etüd çalışmaların  yapılması  teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri Fahri Örengül,  Fikret Gökmen, İsmail Sağıroğlu ve Cengiz Çakar tarafından verilen 06.07.2010 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan  Günay Atun ,İbrahim Elgin ve Olcay Sanal´ın mevcut  olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazereti nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Günay Atun´un izinli sayılmasını isteyen azalardan Haspi Kösemen ve Fahri  Örengül tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan  Günay Atun´un izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İbrahim Elgin´in izinli sayılmasını isteyen azalardan Mahmut Öztürk ve İsmail Gün tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan  İbrahim Elgin ´in izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Şehir dışında olması sebebiyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Olcay Sanal´ın 06.07.2010 tarihli  izin dilekçesi okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan  Olcay Sanal´ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 06.07.2010 Salı  günü Saat 15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 03.08.2010 Salı günü saat 15.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.