Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

06.09.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2010 dönemi

1. birleşiminin 1. Oturumu 06.09.2010 pazartesi günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

 

 

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, İlyas Şeker, Şaban Sarıgülle, Muammer Biner, Adnan Uysal, İsmail Sağıroğlu, Muzaffer Gürfidan, İsmail Gündaş,  Emine Zeybek, Cengiz Özcan, Hüseyin Üzülmez, Elif Bülbül, İbrahim Kılıç, Gülümser Ayhan,  İbrahim Elgin, Fahri Meydan, İsmail Gün, Haspi Kösemen, Kani Baştürk, Şahsuvar Marul, İbrahim Bulut, Ç.Devrim Yıldız, Mahmut Öztürk, Orhan Karadağ, Zafer Yılmaz, Mehmet Demirtaş, Emine Okanalp,  Olcay Sanal, Erkan Aksoy, Cengiz Çakar ve Fayık Çelik´in mevcut oldukları anlaşıldı.

 

03.08.2010 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

03.08.2010 tarihli tutanak özetinin muhalefet şerhinin dışında kalan kısmının oylaması sonucu  16 oy  kabul, 19 oy red kullanılmış olup; tutanak özetinin bu şekilde yapılan oylaması neticesinde tutanak özetinin kabulü oyçokluğu ile red edilmiştir. .

 

03.08.2010 tarihli tutanak özetinin tamamıyla ilgili (muhalefet şerhli ) oylaması sonucu  19 oy  kabul, 16 oy red kullanılmış olup; tutanak özetinin bu şekilde yapılan oylaması neticesinde tutanak özetinin kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.  .

 

Madde 3- Kadro değişiklik cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 11.08.2010 tarih ve 1049 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oyçokluğu ile karar verildi.

 

Madde 4- İzmit Belediyesine bağlı Bıçkıdere Göleti, Çayırköy Gölkay Tesislerinde gerekli güvenlik tedbirlerini almak ve yaptırmak üzere 5188 sayılı kanun doğrultusunda ( 10 ) adet Silahsız ve Silahlı Özel Güvenlik Hizmeti satın alınması teklifi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 19.08.2010 tarih ve 630 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Müdürlüğünden gelen teklif yazısına silahlı kelimesi ilave edilmek suretiyle ; konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 5- Belediyemiz tarafından yapımı devam eden ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Belediyemize devredilen parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 26.08.2010 tarih ve 559 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 6- Moldova´nın Gagauz Özerk Bölgesinin Çadır-Lunga Belediyesine park yapılması teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 26.08.2010 tarih ve 560 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kültür Turizm ve Sanat komisyonuna havalesine oyçokluğu  ile karar verildi.

 

Madde 7- Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Evlendirme ve Kreş birimlerinde uygulanacak 2011 yılı tarife cetveli ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 24.08.2010 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

   Madde 8-  İzmit-Kuruçeşme mevkii, Kocatepe mahallesi, G23b-23d nazım imar planı paftası, G23b-23d-2a, 2b, G23b-23a-3d,3c uygulama imar planı paftaları, 3401, 3402, 180, 181, 168, 166, 165, 164, 159, 179, 3399, 3398 nolu yapı adalarının cepheli olduğu, mevcut uygulama imar planında 15 metre olan imar yolunun nazım plan değişikliği doğrultusunda 10 metre olarak yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.08.2010 tarih ve 2137 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 9-  İzmit-Gündoğdu mahallesi, G23b.25a.2a uygulama imar planı paftası, 2999 nolu parselde yer tescilli su kemerinin "Koruma Alanı Sınırı´nın yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.08.2010 tarih ve 2139 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

  Madde 10-  İzmit-Cedit mahallesi, G23b.24c.1c uygulama imar planı paftası, 1849 ada, 1 nolu parselde yer alan Endüstri Meslek Lisesi yapılarında; tescilli taş bina ve bu binaya bağlı 4 adet atölye yapısı için belirlenen "Koruma Alanı Sınırı" nın plan üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.08.2010 tarih ve 2138 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 11-   İzmit-Bekirdere mahallesi, G23b.25a.4d uygulama imar planı paftası, 326 ada, 1 nolu parselin "Dini Tesis Alanı" olan kullanımının "Çocuk Bahçesi Alanı" olarak yeniden düzenlenmesini ve 313 ada, 1 nolu parselin güneydoğusunda 1260 m2 lik alanın "Çocuk Bahçesi Alanı" olan kullanımının "Dini Tesis Alanı" olarak yeniden düzenlenmesini içeren  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 26.08.2010 tarih ve 2141 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 12-  İzmit, Yenidoğan Mahallesi, G23b-24d-1b,  2a uygulama imar planı paftaları, 4363 ada, 46, 47, 53, 54, 56, 58 no´lu parseller ile 4366 ada, 36, 37, 38, 39, 23, 41, 42 no´lu parsellerin cepheli olduğu 8 m. kesitteki imar yolu hattının, topoğrafik özelliklerden dolayı söz konusu parsellerde yapı yapılamaması sebebiyle, imar yolunun batı hattının sabit tutularak doğu hattının 4366 ada, 36, 37, 38, 39, 23, 41, 42 no´lu parsellerden kamulaştırılma yapılacak şekilde kaydırılmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 25.08.2010 tarih ve 2140  sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 94- İzmit-Kadıköy Mahallesi, G23b.24c.2c-2d uygulama imar planı paftaları, 786 ada, "Özel Sağlık Tesisi Alanı" kullanımına sahip 94 nolu parsel ile "Ticaret Alanı" kullanımına sahip 95 nolu parsel arasında yer alan ada ayırım hattının yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 05.08.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 95- İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.20d.3d, G23b.25a.1b-1c, G23b.25a.2a-2b-2d Uygulama İmar Planı paftalarında yer alan alanda Çukur Dere, İsimsiz Dere ve İsimsiz Dere(2) olarak adlandırılan 3 adet dereye ait sınırların plan üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 12.08.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 96- İzmit-Alikahya Akarca Mahallesi, G23b.25c.1b-2a uygulama imar planı paftaları, 3348 ada, 5 nolu parselin kuzeyinde halihazırda yer alan "Flamingo Sokak" olarak adlandırılan yolun imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 25.08.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 16- İzmit-M.Alipaşa Mahallesi, 3050 ada, 9 nolu parsel ve 3058, 3059 ada, 6 nolu parsellerin cephe aldığı 10m ve 7m kesitteki imar yollarının, toplu site yapılması amacıyla kaldırılması ve oluşan donatı alan kaybına eşdeğer alan kadar 3058 ile 3059 ada, 6 nolu parsellerin bir kısmının park alanı olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun  26.08.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 97- Orhan mahallesi 3473 ada, 1 nolu parselde bulunan futbol sahasına isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 17.08.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 98-  Esnaf ve vatandaşların, ticari amaçlı reklam ve tanıtım yapmak üzere stant kurma ücret tarifesinin belirlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.08.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 99- Pakistanda yaşanan sel felaketinden etkilenen Pakistan halkına yardım amacı ile meclis üyeleri olarak bir aylık oturum ücretinin ilgili yardım kuruluşlarına aktarılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Ç.Devrim Yıldız, Orhan Karadağ, Haspi Kösemen  ve Mehmet Demirtaş tarafından verilen 06.09.2010 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Pakistanda yaşanan sel felaketinden etkilenen Pakistan halkına yardım amacı ile Belediye Meclis Üyelerinin Eylül ayı  huzur haklarının Başbakanlık Afet Koordinasyon linkinde resmi hüviyetli bir kurum üzerinden (hesap numaralarına ) verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 

Azalardan M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı ve Hüseyin Canıgeniş´in mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan M.Zekeriya Özak ve Hasan Kırlı´nınizinli sayılmalarını isteyen azalardan Emine Zeybek ve Muammer Biner tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan  M.Zekeriya Özak ve Hasan Kırlı´nın  izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Hüseyin Canıgeniş´in izinli sayılmasını isteyen azalardan Fikret Gökmen ve Fahri Örengül tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Hüseyin Canıgeniş´in  izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 06.09.2010 Pazartesi günü Saat 15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 05.10.2010 Salı günü saat 15.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.