Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

06.10.2009 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2009 dönemi

1. birleşiminin 1. oturumu 06.10.2009 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan T. Metin Alan, Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, İlyas Şeker, Şaban Sarıgülle, Muammer Biner, Adnan Uysal, M.Zekeriya Özak, İsmail Sağıroğlu, Hasan Kırlı, Muzaffer Gürfidan, İsmail Gündaş, Hüseyin Canıgeniş, Emine Zeybek, Cengiz Özcan, Hüseyin Üzülmez, Elif Bülbül, İbrahim Kılıç,Gülümser Ayhan, İbrahim Elgin, Fahri Meydan, İsmail Gün, Haspi Kösemen, Şahsuvar Marul, İbrahim Bulut, Ç.Devrim Yıldız, Mahmut Öztürk, Orhan Karadağ, Zafer Yılmaz, Mehmet Demirtaş, Emine Okanalp, Erkan Aksoy ve Cengiz Çakar´ın mevcut oldukları anlaşıldı.

G-1-- İzmit sınırlarında faaliyet gösteren ekmek fırınlarının kullandıkları yakıt cinslerinin tespiti ve çözüm önerileri konusunda çalışma yapılması ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Şaban SARIGÜLLE, Gülümser AYHAN ve İbrahim ELGİN tarafından verilen takririn okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

G-2 - Halkın sağlığını ilgilendiren domuz gribi konusunda, İzmit Belediyesi olarak yapılabilecekler hususunda bir çalışma yapılması ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Şaban SARIGÜLLE, Gülümser AYHAN ve İbrahim ELGİN tarafından verilen takririn okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

G-3 - Sokak hayvanlarının vatandaşlarımıza verdiği rahatsızlıktan dolayı bu konunun gerek bölgesel gerekse ülke çapında örnek belediyecilik uygulamaları araştırılmak suretiyle kalıcı bir çözüm bulunması konusunda çalışma yapılması ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Şaban SARIGÜLLE, Gülümser AYHAN ve İbrahim ELGİN tarafından verilen takririn okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

G-4 - İlk ve ortaöğretim okullarının araç gereç eksiklikleri ve ihtiyaçları konusunda bir istatistik çalışması yapılarak Belediyemizce hangi eksikliklerin giderilebileceği hususunda bir ön çalışma yapılması ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Elif BÜLBÜL ve Şahsuvar MARUL tarafından verilen takririn okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: konunun tavsiye niteliği olduğu düşünüldüğünden gündeme alınmamasına karar verildi.

G-5-Belediyemizin Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile toplumsal yaşamımızdaki zorlukları giderici eğitim faaliyetleri yeniden düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapılması ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Elif BÜLBÜL ve Şahsuvar MARUL tarafından verilen takririn okunarak yapılan müzakersi neticesinde: evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

G-6 Gündoğdu mahallesi, G23b,20d-25a-25b Nazım İmar Planı paftası,G23b20.3c-3d-4c,G23b.25a.1a-1b-1d-2a-2b ve G23b.25b.1a-2b uygulama imar planı paftaları, 9 kadastro pafta 633, 618,2999, 3000 ve 3256 nolu, 18 kadastro pafta, 1196, 1285, 1333 ve 2482 nolu parseller, 19 pafta 1216, 1217 ve 1334 nolu parseller ile yatay 495 165-498 785 düşey 4 517 865-4 518 690 koordinatları arasında kalan alanda su kemerlerine ait koruma alan sınırının geçirilmesi ve 15 metrelik imar yolunun kuzeye kaydırılması şeklinde 1/ 1000 ölçekli uygulama imar planı

-2-

değişikliği yapılması teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik müdürlüğünün 06.10.2009 tarih ve 4024 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

Müdür ve Üstü unvanlı Personel listesi hakkında bilgi sunuldu.

G-7- Temizlik ihalesi işine teklif veren firmalar ÇEVRE İNŞAAT LTD ŞTİ:den 700.00.TL Kent atık yönetim tem inş.pet. tic.san.ltd. şti´ den 100.000 TL Öztorun oto servis ltd. şti´ den 100.000 TL tutarında bağışların onarım şartı ile alınması ve dolayısı ile bu bağışların şartlı oluşları, ayrıca Çevre İnşaat ve Öztorun ltd nin belediyeye iş yapan firmalar olması nedeni ile bu bağışların dikkat çekici olması, Öztorun, ltd.nin oto park ihalesini çok kısa süre önce almış olması, Çevre inşaat ltd.nin iptal edilen son temizlik ihalesini alan firma olması, diğer Kent Katı atık firmasının şu an temizlik işini yapmakta olması nedeniyle,

1- söz konusu bağışların şartlı bağış olduğu, dolayısıyla meclisin onayının gerektiği,

2- Belsa onarım ihalesinin usulüne uygun yapılmadığı hususunda ciddi şüphelerin bulunması,

3- Temizlik ihalesi şartnamesinin bütçe plan komisyonu talepleri doğrultusunda yapılacağına ilişkin belediye başkanının meclis toplantısında söz vermesine ve bu şekilde önerge verilmesine gerek olmadığını beyan etmesine rağmen şartnamenin komisyonun talepleri dışında hazırlanması, ihaleye yeterli ve gerekli rekabet şartlarının bu nedenle oluşturulmadığı, bu

gerekçe ile ihalenin feshedildiği, pazarlık usulü ile başka bir ihalenin verildiği hususlarının aydınlığa kavuşturulması açısından 5393 sayılı yasanın 26/7 hükmü gereğince gensoru açılmasını,bu hususların araştırılması açısından aşağıda isimleri yazılı meclis üyelerinin komisyon olarak çalışmalarının temininin önerilmesi teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Gülümser Ayhan, T.Metin Alan, Elif Bülbül, Cengiz Çakar, Muzaffer Gürfidan, Temel Yılmaz, Günay Atun , Orhan Karadağ, Ç.Devrim Yıldız, İsmail Sağıroğlu, Mehmet Demirtaş, Fahri Meydan, Şahsuvar Marul, Haspi Kösemen, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle, Adnan Uysal, Hüseyin Canıgeniş, Cengiz Özcan tarafından verilen gensoru önerisi ile ilgili yapılan oylama neticesinde gündeme alınması ve 5393 sayılı kanunun 26 maddesine istinaden gereğinin yapılmasına karar verildi.

07.09.2009 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

07.09. 2009 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

3- 2010 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.09.2009 tarih ve 4324 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

4- Kadro derece değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.09.2009 tarih ve 1084 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

5- Gündoğdu (Yeşilova ) Mahallesi Şehit Necmi Semerci Sokakta bulunan taşınmazın Kocaeli Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 14.09.2009 tarih ve 2604 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

-3-

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

6-İzmit- Serdar,Akmeşe Atatürk ile Kuruçeşme Hatipköy Mahallelerinden; Kocaeli Valiliği-Kadastro Müdürlüğünün 04.09.2009 tarih ve 3445 sayılı yazılarına istinaden, Orman Kadastro Komisyonlarında,Kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 11.09.2009 tarih ve 2605 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

7-İzmit-Arızlı, 241 ada 2 nolu parsel ve 125 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda önerilen imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.09.2009 tarih ve 3905 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

8- İzmit-Yeşilova Mahallesi, 153 ada 5 ve 7 nolu parsellerin güneyinden geçen 7 m.lik imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.09.2009 tarih ve 3906 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 91-İzmit- Gündoğdu Mahallesi G23b-25a-2c uygulama imar planı paftası 129 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ve 13 nolu parsellerin 5/A-3/3; 0,35/1,05 olan yapılanma koşulunun B-3 olarak yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ilgili İmar Komisyonunun 17.09.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 92-İzmit- Körfez Mahallesi, G23b-25d-4d uygulama imar planı paftası, 3415 ada, 11 ve 12 nolu parsellerin batısından geçen 15m.lik imar yolunun batısındaki Sefa Sirmen Bulvarına (Eski Gölcük Yolu) bağlanması suretiyle önerilen imar planı değişikliği teklifinin reddi ile ilgili İmar Komisyonunun 10.09.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 93-Kuruçeşme Fatih Mahallesinin bir kısmı ile Kocatepe Mahallesinin bir kısmının (otoyolun kuzeybatısında kalan kısımların) yeni bir mahalle oluşturulmak amacıyla birleştirilmesi talebi ile ilgili İmar Komisyonunun 18.09.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 94- İzmit-Alikahya mevkii, 162 ada 2 nolu parselde kayıtlı Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazın İl Özel İdaresine tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.09.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

-4-

KARAR 95- Belediyemiz Kreş Biriminin 2009-2010 eğitim öğretim döneminde uygulanacak aylık aidatı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.09.2009 tarihli raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

G-1-- İzmit sınırlarında faaliyet gösteren ekmek fırınlarının kullandıkları yakıt cinslerinin tespiti ve çözüm önerileri konusunda çalışma yapılması ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Şaban SARIGÜLLE, Gülümser AYHAN ve İbrahim ELGİN tarafından verilen takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim ve Gençlik komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

G-2 - Halkın sağlığını ilgilendiren domuz gribi konusunda, İzmit Belediyesi olarak yapılabilecekler hususunda bir çalışma yapılması ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Şaban SARIGÜLLE, Gülümser AYHAN ve İbrahim ELGİN tarafından verilen takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim ve Gençlik komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

G-3 - Sokak hayvanlarının vatandaşlarımıza verdiği rahatsızlıktan dolayı bu konunun gerek bölgesel gerekse ülke çapında örnek belediyecilik uygulamaları araştırılmak suretiyle kalıcı bir çözüm bulunması konusunda çalışma yapılması ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Şaban SARIGÜLLE, Gülümser AYHAN ve İbrahim ELGİN tarafından verilen takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim ve Gençlik komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

G-5-Belediyemizin Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile toplumsal yaşamımızdaki zorlukları giderici eğitim faaliyetleri yeniden düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapılması ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Elif BÜLBÜL ve Şahsuvar MARUL tarafından verilen takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim ve Gençlik Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

G-6 Gündoğdu mahallesi, G23b,20d-25a-25b Nazım İmar Planı paftası,G23b20.3c-3d-4c,G23b.25a.1a-1b-1d-2a-2b ve G23b.25b.1a-2b uygulama imar planı paftaları, 9 kadastro pafta 633, 618,2999, 3000 ve 3256 nolu, 18 kadastro pafta, 1196, 1285, 1333 ve 2482 nolu parseller, 19 pafta 1216, 1217 ve 1334 nolu parseller ile yatay 495 165-498 785 düşey 4 517 865-4 518 690 koordinatları arasında kalan alanda su kemerlerine ait koruma alan sınırının geçirilmesi ve 15 metrelik imar yolunun kuzeye kaydırılması şeklinde 1/ 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik müdürlüğünün 06.10.2009 tarih ve 4024 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-5-

Kuruçeşmede dağınık şekilde bulunan balık tezgahlarının düzenli şekilde bir araya toplanmasıyla ilgili Belediye meclis üyeleri Fahri Meydan Cengiz Özcan ve Orhan Karadağ tarafından verilen

takririn okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: konunun tavsiye niteliği olduğu düşünüldüğünden gündeme alınmamasına karar verildi.

YahyaKaptaptan Mahallesi Akşemsettin Camii önünden geçen ve Yuvam akarcaya doğru devam eden Sarı Mimoza Caddesi üzerinde yapılan tespitler ile ilgili Belediye meclis üyeleri Fikret Gökmen ve Elif Bülbül tarafından verilen takririn okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: konunun tavsiye niteliği olduğu düşünüldüğünden gündeme alınmamasına karar verildi.

Azalardan Kani Baştürk ve Olcay Sanal´ın mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

Mazereti nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Kani Baştürk´ün izinli sayılmasını isteyen azalardan İbrahim Elgin ve İsmail Gün tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Kani Baştürk´ün izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Azalardan Olcay Sanal tarafından Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilen izin dilekçesinin okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: (Belediye meclis üyeleri İlyas Şeker, Muammer Biner, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, İsmail Gündaş, Emine Zeybek, Hüseyin Üzülmez, İbrahim Kılıç, İbrahim Elgin, İsmail Gün, İbrahim Bulut, Mahmut Öztürk, Zafer Yılmaz, Emine Okanalp, Erkan Aksoy´un kabul oyuna karşı ) Belediye meclis üyeleri Gülümser Ayhan, T.Metin Alan, Elif Bülbül, Cengiz Çakar, Muzaffer Gürfidan, Temel Yılmaz, Günay Atun , Orhan Karadağ, Ç.Devrim Yıldız, İsmail Sagıroğlu, Mehmet Demirtaş, Fahri Meydan, Şahsuvar Marul, Haspi Kösemen, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle, Adnan Uysal, Hüseyin Canıgeniş, Cengiz Özcan´nın muhalif oylarına karşı izinli sayılmasının reddine oyçokluğu ile karar verildi

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 06.10.2009 Salı günü saat 15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına; 03.11.2009 Salı günü saat 15.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

Dr.Nevzat DOĞAN Elif BÜLBÜL Gülümser AYHAN

Belediye Başkanı Katip Katip