Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
13°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

06.12.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2011 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu 06.12.2011 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat Doğan Başkanlığında azalardan Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Muammer Biner, Şaban Sarıgülle, Adnan Uysal, Hasan Kırlı, İsmail Sağıroğlu, İsmail Gündaş, Muzaffer Gürfidan, Hüseyin Canıgeniş, Hüseyin Üzülmez, Cengiz Özcan, İbrahim Kılıç, Elif Bülbül, İbrahim Elgin, Gülümser Ayhan, İsmail Gün,  Kani Baştürk, Haspi Kösemen, İbrahim Bulut, Şahsuvar Marul, Çağlar Devrim Yıldız, Zafer Yılmaz, Orhan Karadağ, Emine Okanalp,  Mehmet Demirtaş, Erkan Aksoy, Olcay Sanal, Ali Yılmaz, Cengiz Çakar ve Fayık Çelik´in mevcut oldukları anlaşıldı.

 

G1-Engelliler ve yaşlıların (güçsüzlerin) sağlıklı insanlar gibi zorlanmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri, fiziksel çevrenin engelliler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için kentsel, sosyal teknik alt yapı alanlarında ve yapılarda gerekli düzenlemelerin yapılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla hazırlanarak ekte sunulan Engelsiz Şehir Yönetmelik taslağının görüşülmesi teklifi ile ilgili  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.12.2011 tarih ve 3481 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın  gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

01.11.2011 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

01.11.2011 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 122 - 2012 Yılı için geçici işçi vizesi verilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.11.2011 tarih ve 1407 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle  kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 4- Zabıta Personelinin Maktu mesai ücretinin tespiti ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 22.11.2011 tarih ve 2628 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 5- Belediyemiz tasarrufunda bulunan İzmit Kabaoğlu, 211 ada, 1 nolu parseldeki Tüysüzler mahalle konağı binasının ikinci katında derslik olarak ayrılan ve ekli projede gösterilen iki adet yerin İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü tarafından " Kurs Merkezi" olarak kullanılması teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.11.2011 tarih ve 6639 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 6- Alikahya,  Küçük Sanayi Alanı İY-1 planlama bölgesi uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.11.2011 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 7- Alikahya, Sanayi Alanı İ-16 planlama bölgesi uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.11.2011 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 8- Gündoğdu -Yeşilova şuyulandırma bölgesi kapsamında mülkiyet ve mevcut yapılaşma durumu göz önünde bulundurularak hazırlanan uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazları içeren İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.11.2011 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 9- İzmit Tepeköy, G23b-20d-3d uygulama imar planı paftası, 158 ada, 1 nolu parselin Kapalı Pazar alanı olarak düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.11.2011 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 10- İzmit-Ağaköy mevkiinde imar kanununun 18. Maddesi uygulaması aşamasında, uygulama sonrası yaşanacağı tahmin edilen mülkiyet dokusu ve mevcut yapılaşma arasında uyumsuzluktan kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 25.11.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 123-  İzmit-Durhasan, G24a.21a.4a-4c, G24a.21d.1a-1b uygulama imar planı paftaları, 740,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757 nolu yapı adalarının imar planı yapılanma koşullarının mevcut yapılaşma ve parsel dokusu göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesini içeren imar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan  müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi. ( Müd iade)

 

Madde 12- İzmit Kocatepe mahallesi, 384,388,584 ve 586 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar yolu konut alanı ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 17.11.2011 tarihli   raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 124- 2012 yılı tarife cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.11.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

KARAR 125-   Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan M.Alipaşa mahallesi, G23B25D2B pafta, 1560 ve 1556 adalar arasındaki 1830 m2 lik otopark alanının 10 yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 22.11.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 126-  Bekirdere mahallesi, Sezer sokak, 337 ada, 16 parselde yeni yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 28.11.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G1-Engelliler ve yaşlıların (güçsüzlerin) sağlıklı insanlar gibi zorlanmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri, fiziksel çevrenin engelliler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için kentsel, sosyal teknik alt yapı alanlarında ve yapılarda gerekli düzenlemelerin yapılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla hazırlanarak ekte sunulan Engelsiz Şehir Yönetmelik taslağının görüşülmesi teklifi ile ilgili  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.12.2011 tarih ve 3481 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonu ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

Azalardan Mahmut ÖZTÜRK, Emine ZEYBEK, M.Zekeriya ÖZAK, Fahri MEYDAN´ın mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardanMahmut ÖZTÜRK, Emine ZEYBEK, M.Zekeriya ÖZAK´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve  İsmail GÜN  tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Mahmut ÖZTÜRK, Emine ZEYBEK, M.Zekeriya ÖZAK´ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Fahri MEYDAN´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Şaban SARIGÜLLE ve Fikret GÖKMEN  tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Fahri MEYDAN´ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 06.12.2011 Salı günü Saat 15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 03.01.2012 Salı günü saat 15.00´de  toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.