Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

07-09-2008 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2008 dönemi 
1. birleşiminin 1. oturumu 07. 10.2008 Salı günü saat 
16.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice Başkanlığında azalardan Metin Kozluca, Zerrin Türk, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Yaşar Can, İsmail Uslu, Gülcan Kocabıyık, Mehmet Bektaş, Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk, Mesut Yıldırım, Veysel Gül, Yusuf Sami Çınar, Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk, Asım Eroğlu, Ali İhsan Vardoğan, Salim Kukul, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar Güler Çetin, ve Ali Birol Özbay´ın mevcut oldukları anlaşıldı.

Azalardan Ekrem Durna, İlyas Şeker, Dursun Biçer, Alpaslan Seymen, in mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İlyas Şeker Dursun Biçer´in izinli sayılmalarını isteyen azalardan Gülcan Kocabıyık ve Mesut Yıldırım tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan İlyas Şeker Dursun Biçer´in izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Alpaslan Seymen´in izinli sayılmasını isteyen azalardan Güler Çetin ve İzzet Dal tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Alpaslan Seymen, ´in izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

02.09 2008 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

02.09 2008 tarihli tutanak özetinin 2. sayfasının 5.parağrafının f bendinde sehven eksik yazılan Çevre Sağlık Komisyon üyeleri isimlerinin Ekrem Durna, Mehmet Bektaş, Mustafa Dağ, F.Sadık Bamaç ve Mehmet Ataç olarak düzeltilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

3- Memur Personelin sosyal denge yardımı ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.09.2008 tarih ve 800 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

4- 2009 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.09.2008 tarih ve 4023 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

5- 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan " Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Proğramları hakkında Yönetmelik" ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9.maddesi gereğince Belediyemiz 2009 Mali Yılı ve izleyen iki yılın ( 2010- 2011) Müdürlük Performans proğramları teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.09.2008 tarih ve 4024 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-2-

6- 2009 Senesi Tarife Cetveli teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.09.2008 tarih ve 4027 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

7- Sanayi Mahallesinde Belediyemiz tarafından yaptırılan çim halı sahası tesislerinin isminin Şehit Taner Güner olarak belirlenmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 05.09.2008 tarih ve 1719 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

8- Fatih Mahallesinde bulunan Irmak Sokak ile Yıldız Sokak arasında kalan 4434 ve 4438 nolu adaları kapsayan alanın Yenidoğan mahallesine bağlanma teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 10.09.2008 tarih ve 1732 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

9- İzmit-Kabaoğlu G23b19c pafta, 2116 nolu parselin 15.08.2008 tarihinde Büyükşehir Belediye meclisince onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun akaryakıt LPG istasyonu olarak ayrılması suretiyle 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.09.2008 tarih ve 2451 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

10- İzmit- Kabaoğlu G23b19c 1a pafta 2113 nolu parselin 15.08.2008 tarihinde Büyükşehir Belediye meclisince onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun akaryakıt ve LPG istasyonu olarak ayrılması suretiyle 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.09.2008 tarih ve 2452 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

11- İzmit- Körfez mahallesi, 19N- IIc pafta, 1862 ada, 1 nolu parselin 15.08.2008 tarihinde Büyükşehir Belediye meclisince onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun akaryakıt ve LPG istasyonu olarak ayrılması suretiyle 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.09.2008 tarih ve 2453 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

12- İzmit- Gültepe mahallesi, 4363 ada ile 4336 ada arasındaki imar yolunun yeniden düzenlenmesi suretiyle imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.09.2008 tarih ve 2454 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-3-

KARAR 80- İzmit-Orhan mahallesi, G23b-24b-4d imar planı paftası, 3460 ada, 21 nolu parselin imar planı üzerinde ticaret alanı olarak düzenlenmesi teklifi ile ilgili imar komisyonunun 25.09.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 81- Kreş Müdürlüğünce 2008-2009 Eğitim - Öğretim döneminde 01.09.2008- 01.09.2009 tarihleri arasında uygulanacak aylık aidat teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.09.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 82- Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan Orman yangınları ile ilgili halkımıza eğitim çalışmaları yapılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık ,Türlü İşler, Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonlarının 23.09.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 83 Toplu konut alanının devrinin iptali hakkında Emlak İstimlak müdürlüğünün 07.10.2008 tarih ve 1839 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresineticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

G-2 sınırlarımız içinde erozyonun önlenmesi ile ilgili ağaçlandırma alanlarının bulunmasına yönelik eğitim ve araştırma çalışmalarının yapılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis üyeleri izzet dal Mehmet Bektaş ve hasibe Hepdurluk tarafından verilen 07.10.2008 tarihli takriri okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler ile Çevre Sağlık komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 07.10.2008 Salı günü saat 16.00´da yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına; 04.11.2008 Salı günü saat 15.00´da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi